Domů Aktuálně Filozofická f...

Filozofická fakulta Univerzity Palackého se zapojí do Týdne humanitních věd

0

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) se zapojí do Týdne humanitních věd. Přidá se tak k Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Karlově v Praze. Od 12. do 16. listopadu nabídne v pestrém programu téměř osmdesát přednášek, výstav i projekcí.

Filozofické fakulty se ve třech univerzitních městech připojují k oslavám Světového dne filozofie. Ten UNESCO stanovuje vždy na třetí čtvrtek v listopadu. Univerzita Palackého v Olomouci se letos do programu zapojuje poprvé. „Nabízíme bezpočet zajímavých přednášek, instalací i promítání, na které srdečně zveme. Mimo jiné v tomto týdnu slavnostně otevřeme také posluchárny pojmenované po dvou zesnulých významných osobnostech, po dramatikovi a prezidentovi Václavu Havlovi a po novináři a publicistovi Václavu Burianovi,“ řekl Ondřej Molnár, proděkan pro organizaci a rozvoj FF UP.

Z mnoha projekcí může podle něj například zaujmout rozbor kultovního seriálu Twin Peaks, který povede Jakub Korda z katedry divadelních a filmových studií. Historici a archeologové z katedry historie představí veřejnosti aktuální archeologické výzkumy, na nichž se podílejí, a to jak v České republice, tak v Kurdistánu. O politice a o volbách od první republiky po současnost budou hovořit politologové Tomáš Lebeda a Jakub Lysek z katedry politologie a evropských studií.

Širokou veřejnost zve filozofická fakulta i na panelovou diskuzi na téma Krize médií tváří v tvář oligarchů, kterou do auly FF UP chystá katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky. Olomoucký program zpestří také katedra asijských studií, která připravila zajímavou výstavu pokrývek hlavy s názvem Kdo má pod čepicí.

Program Týdne humanitních věd je ve většině případů směřován do prostor univerzity, zasáhne však i ulice města Olomouce. Například Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových připravilo pro zájemce procházku židovskou Olomoucí.

Děkani všech filozofických fakult se shodli na velkém významu iniciativy UNESCO, která si klade za cíl šířit povědomí o smyslu filozofie, humanitních a společenských věd.

Spolu s kolegy z Brna a Prahy jsem přesvědčen, že je nutné opakovaně připomínat široké veřejnosti i jejím voleným zástupcům na různých pozicích státní správy skutečnost, že pěstování poznání v oblasti humanitních a společenských věd je pilířem každého demokratického státu. Jsme přesvědčeni, že demokratické zřízení nemůže zajistit jakkoli osvícený vůdce, ale že je nutné jej budovat na základech občanské společnosti, a začít především výchovou mladých lidí,“ dodal děkan FF UP Zdeněk Pechal, který zdůraznil, že všechny tři fakulty podporují u svých studentů rozvoj kritického myšlení.

Je potřebné rozvíjet schopnosti samostatného úsudku, pěstovat rezistenci vůči manipulativnímu přesvědčování, které působí ve fyzickém i online světě na nás všechny a neustále. Spojení tří největších filozofických fakult k oslavě Světového dne filozofie prostřednictvím Týdne humanitních věd právě v roce, kdy si připomínáme sté výročí založení demokratického Československa, je více než symbolické,“ doplnil Zdeněk Pechal.

Vše o programu v Olomouci se zájemci dozvědí na: https://tydenhumanitnichved.cz/program/program-olomouc