Domů Aktuálně Nemocnice ve ...

Nemocnice ve Zlínském kraji čekají opravy za 20 milionů korun, řeší se i nové krajské zařízení

investice nemocnice
Opravy v celkové hodnotě 20 milionů korun letos hodlají uskutečnit Uherskohradišťská, Kroměřížská a Vsetínská nemocnice. Rada Zlínského kraje plány oprav a technického zhodnocení majetku schválila. 

„Vzhledem k tomu, že jde o majetek, který jako kraj těmto třem nemocnicím pronajímáme, plány oprav a technického zhodnocení nad rámec obvyklého udržování musí podle aktuálních potřeb schvalovat krajská rada. Takto odsouhlasené akce nemocnice uskuteční a následně nám je vyfakturují,“ vysvětlil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Uherskohradišťská nemocnice letos zrekonstruuje parkoviště před porodnicí a navíc jej rozšíří o dalších 10 parkovacích stání. Kroměřížská nemocnice mimo jiné vymění lůžkové rampy na pokojích pacientů gynekologie (15 ks), ortopedie (8 ks) a interny (8 ks) a dále také vymění v budově A (na oddělení chirurgie I) dorozumívací zařízení a ve třetím nadzemním podlaží kompletní rozvody silnoproudé elektroinstalace.

Mezi nejvýznamnější akce ve Vsetínské nemocnici bude patřit oprava povrchu nádvoří u objektu střediska dopravy a vybudování odstavné plochy u nové interny, aby zde při převozu pacientů mohlo parkovat více sanitek.

Nová krajská nemocnice

Nemocniční zařízení jsou nyní obecně jedním ze stěžejních témat právě pro Zlínský kraj. Ten nyní plánuje výstavbu Nové krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Jedná se o investici Zlínského kraje ve výši bezmála 8 miliard korun, která by měla být hotová do šesti let. Zlínský kraj ji bude zafinancovat z vlastních zdrojů, počítá s úvěrem od komerčních bank, ale i pomocí státu v rámci národního investičního plánu.

Pro areál stávající zlínské nemocnice je plánována výstavba startovacích bytů pro mladé, stejně tak i výstavba běžných bytů nebo zařízení sociálních služeb pro seniory, doplněných ambulancemi.