Domů Aktuálně Strážníci bud...

Strážníci budou používat jednotné hodnostní označení

0

Na 49. pravidelném zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy (dále Kolegium) bylo přijato Prohlášení, které vede k jednotnému hodnostnímu označení strážníků v České republice.

Při přípravě Prohlášení bylo Kolegium osloveno Svazem měst a obcí České republiky, aby do Prohlášení zapracovalo také hodnostní značení i pro menší územní celky (města a obce). Kolegium proto rozšířilo své Prohlášení o hodnostní značení strážníků městských a obecních policií a doporučilo ředitelům a velitelům k přijetí v celé ČR.  O přijetí Prohlášení bylo informováno Policejní prezidium ČR i MVČR.

K Prohlášení přistoupilo 26 statutárních městských policií z celkového počtu 27 měst.

Cílem Prohlášení je snaha o zavedení jednotného hodnostního označení z důvodu sjednocení názvosloví tak, aby na všech obecních a městských policiích bylo označení jednotné a transparentní pro veřejnost a pro ostatní složky IZS. Například při zákonem stanovených krizových stavech nebo určených společenských akcích, kdy si obce/města mohou na základě veřejnoprávní smlouvy navzájem poskytnout strážníky, je stejné hodnostní značení strážníků jasným a přehledným identifikátorem jejich služebního zařazení. Řečeno velmi zjednodušeně – chceme, aby bylo občanům zřejmé, jaký strážník s nimi jedná,“ uvedl předseda Kolegia Milan Kladníček.

Platnost Prohlášení je od 1. 1. 2019 s přechodným zavedením do 1. 1. 2022 – tedy do data, kdy si většina MP bude připomínat 30 let od znovuobnovení činnosti městských policií ve městech.

Jedná se o historický okamžik pro všechny obecní policie, protože nikdy po dobu existence cca 150 let nedošlo k takovému jednotnému prohlášení.

Toto i další témata boudou součástí programu  Celostátního setkání zástupců městské a obecní policie 9. dubna 2019 v Brněkterou už popáté pořádá společnost Magnus Regio.

 

Žádné komentáře

Napište komentář