Domů Aktuálně Úřad uložil ž...

Úřad uložil železničním přepravcům pokuty za kartel v zakázkách pro SPOLCHEMII

0
mýto

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil za narušení hospodářské soutěže na trhu zasilatelských služeb na železnici pokuty v celkové výši 16 980 000 korun soutěžitelům Rail Cargo Logistics – Czech Republic s.r.o. (dále jen RCL) a SPEDICA, s.r.o. (dále jen Spedica). Rozhodnutí již nabylo právní moci, obě společnosti požádaly o využití procedury narovnání a nepodaly proti rozhodnutí rozklad.

Soutěžitelé RCL a Spedica se dopustili porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, když ve dnech 5. 12. 2012 a 5. 12. 2013 vzájemně koordinovali a následně podali své nabídky do výběrových řízení na zakázky společnosti Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciové společnosti, (Spolchemie) na zajištění dovozu soli a vnitrostátní přepravy chemických látek a výrobků pro rok 2013 a na zajištění dovozu soli, vnitrostátní přepravy a mezinárodní přepravy chemických látek a výrobků pro rok 2014. Cílem koordinace bylo, aby výhodnější nabídky podala společnost RCL.

Jednání společností RCL a Spedica představuje zakázanou dohodu, jejímž cílem bylo narušit hospodářskou soutěž na trhu zasilatelských služeb se specializací na železniční přepravu a ovlivnit výsledek uvedených výběrových řízení Spolku pro chemickou a hutní výrobu.

Úřad svým rozhodnutím plnění uvedených dohod zakázal. Vzhledem k tomu, že oba soutěžitelé požádali o využití procedury narovnání, v jejímž rámci se ke spáchání protisoutěžního jednání přiznali, byly jim sníženy uložené pokuty o 20 %. Sankce uložená společnosti RCL tak činí 12 000 000 korun a pokuta pro společnost Spedica 4 980 000 korun.