Domů Aktuálně

Aktuálně

Kategorie objímající příspěvky spadající pod oblast zájmu Aktuálně

0

Studenti a studentské spolky Vysokého učení technického v Brně uspořádali v pátek 7. prosince 2018 Ples VUT, na kterém padl návštěvnický rekord. ...

0

V prosinci začala dražba unikátního zvonu, který byl odlitý k výročí 100 let republiky přesně 28.10.2018. Zvon z dílny zvonaře Jana Šedy nese pod...

0

Dvě vína, která budou v roce 2019 reprezentovat školu při oslavách 100. výročí založení, dnes při slavnostním vyhlášení Univerzitního vína pro ak...

0

Národní zemědělské muzeum získalo zcela unikátní artefakt - nápis z roku 1957, autentický popis hrůz kolektivizace na českém venkově. Vzkaz byl v...

0

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném správním řízení spojení soutěžitelů AGROFERT, a. s., na straně jedné, a obchodních ...

Uplatni.se

0

Už počtvrté budou 21. listopadu prostory Studia ALTA otevřeny pro veletrh pracovních příležitostí Uplatni.se. Jde o veletrh zaměřený na oblast ud...

0

Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity (MUNI) dnes zvolil kandidáta na funkci děkana. Stal se jím současný proděkan pro bakalář...

0

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) se zapojí do Týdne humanitních věd. Přidá se tak k Masarykově univerzitě v Brně a Uni...

0

Dne 11. listopadu slavíme Den válečných veteránů. V zemích Evropy a USA si v tento den lidé připínají na klopy kvítek vlčího máku. Vyjadřují tím ...

0

Na 49. pravidelném zasedání Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy (dále Kolegium) bylo přijato Prohlášení, ...