Domů Dění v regionech

Dění v regionech

Co se děje v jednotlivých krajích či městech? Na to odpovídá rubrika Dění v regionech!

Společnost Konica Minolta v březnu 2015 otevřela v Brně jedno ze svých pěti světových inovačních center a v říjnu první výzkumné a vývojové centr...

Zpřístupnit na internetu přehledné údaje o svém hospodaření, a to v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě, umožňuje rozklikávací rozp...

Průtoky ve vodních tocích jsou podprůměrné a stav podzemních vod v povodí Jihlavy, Dyje a oblasti soutoku Dyje a Moravy je silně podnormální. Výs...

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová navštívila Jihomoravský kraj. Během dopoledního programu se setkala s hejtmanem Jihomoravského kraje...

Zástupci vedení města, podnikatelské, akademické a politické sféry, neziskových organizací, občané a další se včera poprvé na výstavišti setkal...

Spolu s astronomickým jarem ožívají pro návštěvníky i expozice a památky Regionálního muzea v Mikulově. Plán pro letošek je přitom jasný – přek...

vlaky

Vláda schválila nový materiál Ministerstva dopravy vztahující se k otevírání trhu v dálkové železniční dopravě. Obsahuje konkrétní informace o po...

Postupné zahajování úseků modernizace D1, stavba několika částí jihočeské D3, obchvatu Opavy a příprava prioritních staveb dálnic jako je D11 z H...

V pátek 24. března se v Divadle na Orlí uskuteční společné slavnostní zasedání uměleckých rad a akademických senátů JAMU i obou zdejších fakult a...

Slavnostní předání cen eOsobnost eGovernmentu 2017 prokázalo, že Kraj Vysočina je krajem informačních technologií. Vítězná místa hned tří kat...