Domů Dění v regionech

Dění v regionech

Co se děje v jednotlivých krajích či městech? Na to odpovídá rubrika Dění v regionech!

Koksovna Jan Šverma v Ostravě-Mariánských Horách byla založena v roce 1892. S ohledem na v počátcích jednoduchou technologii výroby koksu a následně vznikající produkty - koksárenský plyn, dehet, benzol, síran amonný, fenolát sodný - docházelo ke kontaminaci areálu od prvopočátku výroby. V minulosti normy týkající se dopadů výroby na životní prostředí prakticky neexistovaly, proto mohlo dojít ke kontaminaci.

Problémy se starou ekologickou zátěží řeší i v největším českém výrobci vyfukovaných polyetylenových folií a vázacích polypropylenových v Granitolu Moravský Beroun. Právě ftaláty, používané jako změkčovadla při výrobě plastů, zamořily část výrobního areálu.

Jako o časované bombě hovoří obyvatelé Šlapanic o ekologické zátěži v areálu společnosti ICEC. Ten se dnes využívá jako pronajímané skladovací prostory, do roku 1972 tam však byla umístěna výroba dehtovaných a později asfaltových lepenek národního podniku Dechtochema.

Jedna z největších ekologických zátěží se nachází také ve Zlínském kraji. V kunovickém areálu Aircraft Industries vznikala od roku 1960 až do doby před privatizací nešetrným zacházením s nebezpečnými chemickými látkami.

Velké škody napáchala v letech 1971 – 1973 výroba svítiplynu v jihlavském areálu Jihomoravské plynárenské. Jako vedlejší produkt výroby zde vznikaly znečišťující látky, zejména polyaromatické uhlovodíky a další ropné látky a fenoly.

Třetí zasedání zastupitelstva města Hodonín přineslo nečekanou změnu. Hned při schvalování programu navrhnul radní Vítězslav Krabička (Změna) změnu programu, a to odvolání stávajících a volbu nových místostarostů a některých členů zastupitelstva.

Vtipy o tom, že v den stávky úředníků budou muset na budovách vyvěsit vysvětlující transparent, aby si toho lidé všimli, nejsou moc reálné. Zvlášť na radnicích okresních měst prožívají zaměstnanci perné dny. Musí totiž připravit rozpočty pro příští rok, se kterým bude souhlasit nové vedení.

Před komunálními volbami bylo toto téma tabu. Teď se o spalovně v Karviné zase začíná mluvit jako o jistém projektu, který bude fungovat už za pět let.

Lidé, kteří chtějí příští rok získat peníze z regionálních operačních programů, budou mít těžký úkol. Jedny z nejštědřejších programů rozdělujících evropské dotace totiž už příští rok vypíšou minimum výzev.

Když už všichni mluví o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, založme fond, který tyto projekty bude podporovat. S takovou myšlenkou vznikla Jessica. Dalo by se ale říci, že jiný kraj, jiná Jessica.