Domů Dění v regionech

Dění v regionech

Co se děje v jednotlivých krajích či městech? Na to odpovídá rubrika Dění v regionech!

0

Energetici na severní Moravě pokračují ve snaze posílit své sítě. I navzdory únorové nepřízni počasí pokračuje stavba nové transformovny 110/22 kV v Ostravě – Porubě podle plánu. Spolu s návaznou obnovou a modernizací sítí jde o jednu z nejvýznamnějších letošních investic na Ostravsku.

0

Na konci minulého roku začala diskuze na téma rušení malých porodnic, do hledáčku pojišťoven se dostala také vsetínská porodnice. Radnice se společně s vedením nemocnice postavila proti návrhu zrušení.

0

Nákladní auta odvezla z luhačovické nádrže poslední kubíky sedimentů. Návštěvníci Luhačovicka tak budou mít po několika letech možnost okoupat se v čisté vodě bez sinic. Voda se do nádrže bude znovu pouštět nejpozději v květnu tohoto roku.

0

Město Znojmo spustilo na internetu novou aplikaci Otevřená radnice, která umožní obyvatelům druhého největšího města v jihomoravském kraji podstatně lepší veřejnou kontrolu správy města. Aplikaci lze spustit na základních webových stránkách města.

0

V areálu Teplárny Frýdek-Místek byla zahájena výstavba nové bioelektrárny. Projekt realizuje společností EnergoFuture, s níž Dalkia Česká republika uzavřela v minulém roce dlouhodobou smlouvu na provozování bioelektrárny s kogenerační výrobu tepla.

0

Po více než čtyřech letech příprav se v Olomouci začíná stavět nová městská čtvrť poblíž historického jádra města. Investor projektu spouští výstavbu obchodní galerie, v dalších etapách vznikne komplex bytových domů, komerčních objektů a kancelářských budov.

0

Patnáct měst a obcí podél 40 kilometrového úseku řeky Bečvy může mít vybudovánu komplexní protipovodňovou ochranu. Kolem 110 tisíc lidí, kteří mají ještě v živé paměti povodeň z roku 1997, má reálnou šanci být v dohledné době chráněno až před padesátiletou vodou. V případě výstavby poldru Teplice pak před více než stoletou.

0

Od roku 2013 žadatelé z Olomouckého a Zlínského kraje budou moci využívat i půjčky z Regionálního operačního programu Střední Morava. Výbor Regionální rady schválil zahájení prací na spuštění nového finančního nástroje v regionu s názvem JESSICA.

0

Celkem 450 milionů korun bude nově k dispozici žadatelům o dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava v prioritní ose Doprava oproti původně schválenému finančnímu rámci. Příležitost tak v obou krajích dostanou další kilometry silnic II a III tříd a cyklostezky.

0

Nový Akční plán pro Moravskoslezský kraj na rok 2012 schválila dvacetičlenná pracovní skupina složená ze zástupců ministerstva životního prostředí, kraje, měst, obcí a i krajské hygienické stanice. Akční plán má obsahovat konkrétní kroky, které zlepší ovzduší v Moravskoslezském kraji.