Domů Dění v regionech

Dění v regionech

Co se děje v jednotlivých krajích či městech? Na to odpovídá rubrika Dění v regionech!

Od začátku roku platí v Otrokovicích nové znění obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku. Ta byla doplněna o několik bodů, které přinesou především větší klid občanům města a jejich ochranu před nežádoucím obtěžováním.

Přes 100 novinek se chystá v roce 2012 díky penězům z fondů EU v Moravskoslezsku. Lidé se poprvé projedou na kole z Krnova do Opavy nebo z Vratimova do Sviadnova. Otevře se opavská výstavní budova Slezského zemského muzea, Kino Centrum v Havířově nebo golfový areál v Karviné.

Poslanecká sněmovna schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2012. Na stavbu silnice I/11 mezi Opavou a Ostravou půjde v příštím roce 400 milionů korun, dalších 170 milionů je připraveno například pro prodlouženou Místeckou.

Dno Podhradského rybníka v Plumlově se začalo od pondělí 19. prosince bělat. Povodí Moravy zde totiž aplikuje vápenný hydrát. Vedení podniku se také dohodlo se specialisty na odstranění plevelu ze dna Plumlovské nádrže. Pokračují i další menší projekty, jako je například výsadba 14 nových vrb na pláži „U Vrbiček“.

Během podzimu měli lidé možnost odevzdávat bioodpad do speciálních kontejnerů a hojně jí využívali. V listopadu díky tomu kleslo množství komunálního odpadu až o 10 tun. Oficiální spuštění sběru bioodpadu se chystá na rok 2012.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začíná s celkovou rekonstrukcí komunikace R46 mezi Vyškovem a Olomoucí. Úsek s vysokým počtem závažných dopravních nehod je v nevyhovujícím stavu. Mezi oběma městy byla už v červnu snížena rychlost na 100 km/h.

Brněnská stavební firma OHL ŽS získala významnou zakázku – v Rusku se bude podílet na výstavbě železnice. Kontrakt mezi OHL ŽS a Jamalskou železniční společností byl podepsán během návštěvy ruského prezidenta Dmitrije Medveděva v Praze.

Díky spolupráci Jihomoravského kraje s kolektivním systémem ELEKTROWIN na projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu dokázali obyvatelé kraje za prvních 10 měsíců letošního roku odevzdat k recyklaci téměř 1 940 tun vysloužilých elektrospotřebičů.

V někdejším průmyslovém areálu firmy Tesla v Havlíčkově ulici v Jihlavě začal zkušební provoz nového Domova seniorů Stříbrné Terasy. Zatím je zde 18 osob, do konce roku se zabydlí 40 klientů, po novém roce se dům naplní na celkovou kapacitu 75 osob.

Dvě etapy stavby protipovodňových opatření budou mít Olomoučané za sebou v roce 2013. Dvě největší však budou teprve před nimi. Aby mohlo být před velkou povodní ochráněno město jako celek, je potřebné zvýšit kapacitu koryta a přestavět dva mosty.