Domů Doprava

Doprava

Kategorie objímající příspěvky spadající pod oblast zájmu Doprava
Operační program doprava

0

Jak bude vypadat doprava budoucnosti? Jak se vypořádá se současnými trendy, jako jsou alternativní pohony, SMART technologie, sdílené služby a au...

0

Železniční doprava, její rozvoj a využití v přepravě osob – to bylo hlavní téma mezinárodní dopravní konference, která se uskutečnila v konferenč...

0

  Zlepšení přehlednosti přechodů pro chodce, osazení nových bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích a realizaci vzdělávacích a volno...

0

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na bezpečnost železničního provozu a cestujících v letech 2013 až 2017. Kontroloři se zabývali hlavně bezpečno...

0

Na několik uzavírek narazí do konce roku řidiči či cyklisté, projíždějící Přerovem. Ve všech případech budou vozovky částečně – nebo i úplně – ne...

opravy silnic Brno

0

Rozsáhlá oprava silnice II/438 z Hlinska pod Hostýnem do Dobrotic byla úspěšně dokončena. Motoristé zde získali souvislé tři kilometry kvalitní v...

0

Zahájit diskuzi vedoucí k návrhům a následné realizaci konkrétních opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Zlínském kraji – to byl...

0

Ve své konfiguraci jediné na světě, takové je nové měřicí vozidlo BMW řady 5, kterým nyní disponuje Ústav soudního inženýrství VUT. Odborníci na ...

0

O letošní plavební sezóně na Baťově kanále lze hovořit jako o velmi úspěšné - v porovnání s předchozími lety stoupl jak počet návštěvníků, tak ta...

0

Přestože statistika nehodovosti oproti předešlým rokům vykazuje pozitivní vývoj a lze hovořit o důvodech k mírnému optimismu, stále ještě na siln...