Domů Dotace a finance

Dotace a finance

Kategorie objímající příspěvky spadající pod oblast zájmu Dotace a finance
elektronická evidence tržeb

0

Financování inovativních start-upových projektů je dostupnější. Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo aktualizaci programu INOSTART, který na...

0

Ministerstvo dopravy jakožto Řídicí orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlašuje další výzvu pro předkládání žádostí o podporu v rámci progr...

MS2014+

0

Ministerstvo pro místní rozvoj hostilo zasedání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) složené z ministrů a dalších partne...

0

Deficit srážek na území Kraje Vysočina od roku 2015 do června letošního roku přesáhl 400 mm, tj. v krajině chybí téměř 3/4 ročních srážek, součas...

0

Ministerstvo pro místní rozvoj pomůže dalším městům a obcím, které chtějí vyjít vstříc občanům s pohybovým handicapem. Na bezbariérové přístupy t...

0

Ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodl o uvolnění 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, které poslouží...

0

Obyvatelé Moravskoslezského kraje se mohou těšit na nové trasy určené pro cyklisty. Kraj přispěje na nové stezky v Píšti a Jablunkově nebo napřík...

0

V tuzemsku ojedinělou laboratoř pro sekvenování DNA, tedy čtení dědičné informace rostlin, vybudovalo Centrum regionu Haná pro biotechnologický a...

0

V průběhu následujících dvou letech plánuje Královéhradecký kraj investovat téměř 1,6 miliardy korun do sociálních služeb a zahájit tak 29 invest...

0

Zlínský kraj aktuálně připravuje další výzvu tzv. kotlíkových dotací zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech za ekologičtější z...