Domů Ekologie

Ekologie

Kategorie objímající příspěvky spadající pod oblast zájmu Ekologie

Brněnská zoo se jako jediná v Česku a na Slovensku stala členem celosvětové koalice, jejímž cílem je boj proti plastovému znečištění. Činnost sdr...

Vědci po více než čtvrtstoletí ukončili výzkum nejcennější a nejobdivovanější části Zbrašovských aragonitových jeskyní, takzvané Opony, jejíž výz...

Vzhledem k letošnímu suchu je možné na zasažené díly půdních bloků, zařazené v rámci Agroenvironmentálně-klimatického opatření (AEKO) do podopatř...

Další novou rostlinu objevil v tropických deštných lesích ostrova Borneo tým biologů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a V...

Stále méně srážek a v posledních letech prodlužující se období sucha negativně ovlivňují i vegetaci hradeckých lesů. Pro zlepšení situace a zadrž...

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně slaví letos osmdesáté výročí od svého vzniku. Rozloha areálu, který v roce 1938 založ...

Pestrou mozaiku vodních toků, lužních lesů, luk, rybníků, tůní a močálů Poodří, které je chráněným územím evropské soustavy nejcennějších částí p...

recyklace

Známe obce a města Zlínského kraje, která vyprodukují nejméně směsného komunálního odpadu na obyvatele a rok. Největšími mistry ve svých kategori...

Kalamitní situaci s kůrovcem na Vysočině považuje ministr zemědělství Miroslav Toman za vážnou. Uvedl to dnes v Jihlavě při jednání s hejtmanem V...

Redakce odborného časopisu Odpadové fórum v reakci na prohlášení obchodního řetězce Lidl Česká republika, že v Česku není poptávka po křivé zelen...