Domů Ekologie

Ekologie

Kategorie objímající příspěvky spadající pod oblast zájmu Ekologie
investice nemocnice

0

Hroty injekcí, čepele skalpelů a střepy ampulí jsou podle Státního zdravotního ústavu největší bezpečnostní rizika při nakládání s odpadem v nemo...

0

Klimatické změny, pokračující období sucha, ale i naprosto neefektivní nebo chybějící postupy nakládání s vodou: to vše nutí města a obce změnit ...

0

Téměř 60 milionů korun chce Hradec Králové investovat v následujících třech letech do opatření, která by měla přispět k zadržování vody v krajině...

třídění odpadů

0

Obec Lipová-lázně zavádí chytrý systém evidence odpadů. Ten bude sledovat parametry svozu odpadu a umožní optimalizovat cenu za jeho odvoz. Systé...

0

Usměrnění vydatnějšího toku, zadržování vody v lese, optimalizace vodního režimu, revitalizace krajiny, ale v případě nutnosti i zdroj pro hasebn...

0

I v dnešní době se často stává, že lidé doma použitý jedlý olej vylévají do dřezu, záchodu nebo různých výlevek. Zdá se to jako nejjednodušší a n...

0

Svěží zelený trávník v anglickém střihu. Pro mnohé ztělesnění představy o dobré péči o zeleň. Jenže v posledních letech se krátce sečené plochy v...

0

Kousek přírody ve městě, v parném létě také příjemné osvěžení. Zeleň patří v moderních sídlech k jejich neodmyslitelným částem. Radnice většiny ...

0

Loňský rok ukázal, že i Brno se musí mít, co se zdrojů pitné vody týče, na pozoru. Přehrada Vír téměř vyschla a podzemní zdroj v Březové nad Svit...

0

Deficit srážek na území Kraje Vysočina od roku 2015 do června letošního roku přesáhl 400 mm, tj. v krajině chybí téměř 3/4 ročních srážek, součas...