Domů Ekologie

Ekologie

Kategorie objímající příspěvky spadající pod oblast zájmu Ekologie

0

Dvě pětiny veškerých investic do životního prostředí v roce 2010 mířily do nakládání s odpadními vodami. Celkem to bylo více než 9 miliard korun. Čištění odpadních vod se tak vloni dostalo z hlediska dlouhodobého financování na první příčku mezi tzv. ekologickými investicemi.

0

Vypadají neškodně. A když se po nich projdete ani to nemusíte tušit. Přitom jde o největší ekologické hrozby v Česku. Přestože se vláda stále zdráhá rozhodnout, kdo je nakonec vyčistí a za kolik, ony si žijí vlastním životem. Podle odborníků by se také mohly za nedlouho rozrůst do spodních vod. Na zdraví!

0

Hned několik starých ekologických zátěží musejí řešit ve společnosti Vítkovice Machinery Group.

0

Koksovna Jan Šverma v Ostravě-Mariánských Horách byla založena v roce 1892. S ohledem na v počátcích jednoduchou technologii výroby koksu a následně vznikající produkty - koksárenský plyn, dehet, benzol, síran amonný, fenolát sodný - docházelo ke kontaminaci areálu od prvopočátku výroby. V minulosti normy týkající se dopadů výroby na životní prostředí prakticky neexistovaly, proto mohlo dojít ke kontaminaci.

0

Problémy se starou ekologickou zátěží řeší i v největším českém výrobci vyfukovaných polyetylenových folií a vázacích polypropylenových v Granitolu Moravský Beroun. Právě ftaláty, používané jako změkčovadla při výrobě plastů, zamořily část výrobního areálu.

0

Jako o časované bombě hovoří obyvatelé Šlapanic o ekologické zátěži v areálu společnosti ICEC. Ten se dnes využívá jako pronajímané skladovací prostory, do roku 1972 tam však byla umístěna výroba dehtovaných a později asfaltových lepenek národního podniku Dechtochema.

0

Jedna z největších ekologických zátěží se nachází také ve Zlínském kraji. V kunovickém areálu Aircraft Industries vznikala od roku 1960 až do doby před privatizací nešetrným zacházením s nebezpečnými chemickými látkami.

0

Velké škody napáchala v letech 1971 – 1973 výroba svítiplynu v jihlavském areálu Jihomoravské plynárenské. Jako vedlejší produkt výroby zde vznikaly znečišťující látky, zejména polyaromatické uhlovodíky a další ropné látky a fenoly.

0

1,6 miliardy korun. Tolik by měly stát sanační práce v areálu ostravského hutního gigantu ArcelorMittal. Kontaminované spodní vody se zde usazují už od padesátých let.

0

Před komunálními volbami bylo toto téma tabu. Teď se o spalovně v Karviné zase začíná mluvit jako o jistém projektu, který bude fungovat už za pět let.