Domů Ekonomika

Ekonomika

Moravské hospodářství přináší zprávy z širokého spektra ekonomických oblastí

Vláda na schůzi schválila Surovinovou politiku České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Jednou z priorit státu, jakožto vlas...

Zejména v posledních letech se japonské společnosti stále více soustředí na Českou republiku, kde obchodují, investují a zřizují své nové pobočky...

Vysoké učení technické v Brně hostilo v pondělí 12. června seminář zaměřený na Průmysl 4.0, kterého se zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Jiří ...

Nákladní silniční doprava je velmi důležitou složkou české ekonomiky a přeprava zboží na velké vzdálenosti je stěžejním prvkem nejen v obchodních...

Vytvořit co nejvíce kvalitních projektů a získat maximum evropských peněz na to, aby se mohly uskutečnit - to je cíl politické reprezentace Morav...

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček zahájil druhý den své pracovní návštěvy Ukrajiny jednáním s prvním místopředsedou vlády a ministrem ekon...

Centrum výzkumu INTEMAC v Kuřimi chce české firmy povzbudit k zavádění chytré výroby. Společně s partnerskými podniky sestavilo výrobní buňku, kt...

Za necelý rok vejde v platnost tzv. GDPR, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním oso...

V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika bylo schváleno 76 projektů umožňujících další rozvoj česko-slovenského příhra...

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se na Ministerstvu průmyslu a obchodu zúčastnil odborného semináře „Budoucnost ocelářství v Česku“. Konf...