Domů Ekonomika

Ekonomika

Moravské hospodářství přináší zprávy z širokého spektra ekonomických oblastí

Bohumín - Výstavba teplovodu v Bohumíně, který přijde na 500 milionů korun, pokračuje naplno i přes záplavy. Celé centrum města je rozkopané a pracuje se na několika místech najednou. Lidem tak komplikují život ve městě dopravní uzavírky, objížďky, odstávky vody, i problémy s parkováním či hlukem.

Energetická závislost České republiky patří k jedněm z nejnižších v rámci Evropy. To se ale může do dvaceti let změnit.

Jaderná expanze se už nedá zastavit. Světové mocnosti daly atomovým elektrárnám zelenou. Podle jaderného fyzika Františka Janoucha nebude mít ani Česko jinou možnost. Půjde zajisté o mnohem modernější, účinnější a bezpečnější elektrárny, než jsou třeba Dukovany či Temelín. I když výběr takových technologií, bohužel v našem veskrze korupčním prostředí, nemusí být jednoduchý,“ upozorňuje Janouch.

Fotovoltaika - Tvrzení, že mít solární elektrárnu je skvělý byznys, už tak docela neplatí. Výkupní ceny za elektřinu ze Slunce se budou snižovat meziročně o více než 5 procent. Největší problém ale bude vůbec získat pro novou elektrárnu povolení o zapojení do sítě.

S cílem snížit ztráty v systému centrálního zásobování teplem, snížit imisní zatížení města Brna a zvýšit uživatelský komfort odběratelů, přistoupily Teplárny Brno na začátku letošního roku k výměně části parních rozvodů za horkovodní. Výměnou budou dotčeny oblasti zásobované z „parovodu Tábor“ a historické jádro města Brna.

Myšlenka zavést kombinovanou výrobu tepla a elektřiny se původně nezrodila v Brně, ale mnohem dál, až v Americe. Jeden z nejvýznamnějších představitelů české elektrotechniky a profesor na brněnském Vysokém učení technickém, Vladimír List, zde byl v roce 1923 na studijní cestě a při prohlídce New Yorku si všiml, že na jednom místě z chodníku vystupuje pára.

Břeclav - Nové těžební středisko otevřela Česká naftařská společnost v Břeclavi. Investice do celého projektu – od průzkumů až po zahájení těžby – byla více než sto milionů korun. Česká naftařská by z nového vrtu chtěla denně vytěžit až 200 tisíc kubíků zemního plynu, což by stačilo pro spotřebu asi dvaceti tisíc domácností, které plynem topí a ohřívají vodu.

Za vodu v letošním roce platí nejvíce lidé na Blanensku, nejméně pak v Bílovicích nad Svitavou a v Brně. Co všechno ovlivňuje cenu vodného a stočného v jednotlivých obcích? Daň z přidané hodnoty, Evropská unie, spotřeba vody, ale i předvolební sliby.

Letošní rok je zřejmě poslední, kdy obce dostanou evropské dotace na stavbu kanalizací a čistíren odpadních vod. Další šance bude až po roce 2013. Oznámil to na konferenci Dotační programy, vodohospodářství a inženýrské sítě ředitel Evropských fondů Ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

Vodní nádrž Šance vloni oslavila čtyřicet let od svého vzniku. Byla budována v letech 1964 až 1969 pod vedením projektanta Miloslava Jandy, který byl tehdy zaměstnancem brněnského Hydroprojektu.