Domů Ekonomika

Ekonomika

Moravské hospodářství přináší zprávy z širokého spektra ekonomických oblastí

Otevřít nové trhy pro české vývozce a poskytnout jim chytré služby ze strany státu, to jsou hlavní cíle nové Exportní strategie České republiky pro období 2012 - 2020. Strategie klade důraz na prosazení pozitivních změn v české ekonomice, na podporu vývozu s vysokou přidanou hodnotou a posunutí českých vývozců v hodnotovém řetězci směrem ke konečným zákazníkům.

Polovina stavebních firem po celém světě zaznamenala v roce 2011 nárůst objemu zakázek. Přes nejistotu panující v Evropě očekává letos 53 procent stavebních firem v regionu EMEA růst. Směřování stavebního průmyslu ovlivňuje poptávka po energiích.

Pro rok 2012 počítá ministerstvo financí se stagnací ekonomiky, respektive s mírným růstem reálného HDP o 0,2 procenta. Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Teplárny v České republice dokončují všechny činnosti nutné k zajištění dodávek tepelné energie pro své odběratele při příchodu arktických mrazů. Už současné teploty kolem -10 °C dokonale prověřují špičkové zdroje i dispečinky soustav zásobování teplem.

Jeden z nejlepších roků zažil brněnský závod Siemens na výrobu průmyslových parních turbín. Vyrobil v něm 53 turbín, což je rekordní počet v porevoluční historii závodu, a investoval téměř 180 milionů korun. V roce 2012 očekává mírné navýšení výroby a nábor sedmdesáti zaměstnanců. Ke konci minulého roku zaměstnával 780 pracovníků.

Podpora vzniku a rozvoje klastrů, které se podílí se na tvorbě příznivého podnikatelského prostředí a zlepšují podmínky pro rozvoj inovací a konkurenčních výhod. To je hlavní cíl prodloužení druhé výzvy programu Spolupráce – Klastry, ze kterého mohou žadatelé od 20. ledna 2012 získat dotaci až 60 milionů korun.

Česká republika bude mít v letech 2013 – 2020 k dispozici zhruba 280 milionů povolenek pro prodej v aukcích. Přitom množství, které bude Česko v aukcích prodávat, bude lineárně narůstat na úkor povolenek přidělovaných bezúplatně – z 18 milionů v roce 2013 až na cca 50 milionů v roce 2020.

Elektřina měla podle původních informací v roce 2012 zdražit až o 3,4 %. Ve skutečnosti však elektřina zdraží v průměru o polovinu, tedy o 1,7 %. Některé domácnosti se dokonce dočkají zlevnění.

Ředitelství silnic a dálnic odvolalo kvůli zvlněné dálnice D 47z funkce byl vedoucího oddělení správy dálnic Brno. K rukám generálního ředitele ŘSD zaslalo představenstvo společnosti Eurovia otevřený dopis.

Ministerstvo životního prostředí míří k tomu, aby byly do ukončení programu Zelená úsporám uspokojeny všechny bezvadné žádosti, které byly předloženy. Ke konci loňského roku bylo žadatelům proplaceno více než deset a půl miliardy korun, což představuje více než 50 tisíc uspokojených žadatelů.