Domů Ekonomika

Ekonomika

Moravské hospodářství přináší zprávy z širokého spektra ekonomických oblastí

0

Evropská unie pozastavila přísun peněz z evropských fondů do České republiky. Nelíbí se jí množství auditních nálezů, zejména v oblasti veřejných zakázek a výběru projektů. Na odstranění nedostatků dala termín do června.

0

Tradičně největším znečišťovatelem ovzduší jsou dopravní exhalace, které se na celkovém vypouštění škodlivin podílejí 49 %. Domácnosti s 31 % jsou na druhém místě. Během jediného kalendářního roku vyprodukují domácnosti topící tuhými palivy více než 19 kilotun prachu, na celkovém znečištění ovzduší se tak podílejí více než třiceti procenty.

0

Výsledky průmyslové produkce za leden svědčí o mírně klesající tendenci průmyslu v posledních měsících. Po očištění od sezónních vlivů klesla produkce ve srovnání s prosincem loňského roku o 0,6 procenta. Meziročně po očištění o počet pracovních dnů činil nárůst průmyslové výroby pouze 0,7 procenta (bez očištění +3,2 %).

0

Ve dnech 24. až 26. dubna 2012 proběhne již 18. ročník Teplárenských dnů. Letos se poprvé výstava spojená s řadou odborných konferencí uskuteční v Praze. Odborníci se setkají ve Sportcentru Hotelu STEP v Praze Libni.

0

Příprava začínajících firem pro financování formou rozvojového kapitálu – to je cílem projektu agentury CzechInvest CzechEkoSystem, který je součástí strategie Nový CzechInvest. Základem projektu financovaného z Operačního programu Podnikání a inovace bude předávání potřebných informací malým a středním podnikatelům v podobě specializovaného poradenství.

0

Ministerstva a ústřední správní úřady budou muset žádat předsedu vlády o souhlas k použití nespotřebovaných výdajů rozpočtovaných na rok 2011 do rozpočtu na další léta. Použití těchto zbylých prostředků totiž zhoršuje deficit v daném roce. Vláda se proto rozhodla pro jejich omezení.

0

Společnost CTP zveřejnila výsledky hospodaření v minulém roce. Poprvé v historii firmy dosáhly příjmy z pronájmů více než 100 miliónů eur. Společnost loni zahájila výstavbu CTParku Brno II adokončila 4 plně pronajaté budovy v této lokalitě, realizovala několik dalších projektů v České republice a pokračovala ve výstavbě dvou administrativních projektů v Brně (Spielberk Towers) a Ostravě (IQ Ostrava).

0

Obrat biopotravin včetně vývozu dosáhl v roce 2010 přibližně 2,1 miliardy korun. Čeští spotřebitelé za ně utratili 1,6 miliardy korun, což bylo zhruba stejně jako v roce 2009. Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 korun, podíl biopotravin na celkové spotřebě stagnuje okolo 0,7 %.

0

Prodeje některých nevýdělečných úseků železnice mají být řešením situace ztrátových drah. Zároveň přinese prostředky na údržbu drah. Cílem návrhu ministerstva dopravy je zlepšení finanční situace železniční infrastruktury.

0

Bankovní sektor v České republice zůstává podle zátěžových testů České národní banky odolný vůči výraznému tuzemskému i evropskému ekonomickému propadu a prohloubení dluhové krize v eurozóně.