Domů Ekonomika

Ekonomika

Moravské hospodářství přináší zprávy z širokého spektra ekonomických oblastí

Ministerstvo průmyslu a obchodu varovalo před riziky, která hrozí z nekontrolovatelného rozšiřování bioplynových stanic, a současně představilo sérii opatření, díky kterým by v budoucnosti v České republice již neměla nastat situace, kdy se podpora obnovitelných zdrojů stane pro zemi a ekonomiku kontraproduktivní.

Vyznat se v aktuálních tarifech a sazbách obchodníků s energií je poměrně těžké. „V současnosti registrujeme přes 40 dodavatelů elektřiny s více než sto odběrnými místy. Většina z nich dodává i plyn,“ říká Jiří Kubizňák ze společnosti OTE.

K dispozici je necelých 6,8 miliard eur pro českou dopravní infrastrukturu z evropských fondů. A to díky Operačnímu programu Doprava.

S předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR Danou Drábovou jsme si povídali o bezpečnosti jaderných elektráren i plánech Evropské komise testovat jaderné reaktory.

S vedoucím Odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR Josefem Reidingerem jsme mluvili o povodních, které nás v minulosti zasáhly. Zajímal nás i dosavadní vývoj protipovodňové ochrany a výhled do budoucna. Stranou nezůstaly ani legislativní změny.

V průměru o šest procent hlouběji budou letos muset české domácnosti sáhnout do kapsy kvůli cenám vodného a stočného. Nejvíce voda zdražila na Ivančicku, nejméně ve Zlíně.

Evropská směrnice přikazující stavět pasivní domy začne platit až za více než osm let. Její přesné znění v českém zákonodárství zatím neexistuje.

Stavebnictví patří mezi významná odvětví české ekonomiky. Na tvorbě hrubého domácího produktu se dlouhodobě podílí mezi šesti a sedmi procenty, je i významným zaměstnavatelem – v dobách stavebního boomu zde našlo uplatnění více než 450 tisíc lidí. Současná vláda se rozhodla zatáhnout za záchrannou brzdu a zastavit prohlubování zadlužování státu. V oblasti dopravy se v programovém prohlášení zavázala zachovat výši investic do dopravní infrastruktury.

Hospodářská krize sice už odeznívá, developeři její důsledky však cítí stále. Jsou oblasti, kde veškeré projekty stojí. Především ve velkých městech jdou jen velmi těžko na odbyt nové byty.

Do konce roku 2020 budou muset nově navrhované budovy vykazovat téměř nulovou spotřebu energií. Tento požadavek vychází z nové směrnice Evropské unie.