Domů Ekonomika

Ekonomika

Moravské hospodářství přináší zprávy z širokého spektra ekonomických oblastí

S cílem snížit ztráty v systému centrálního zásobování teplem, snížit imisní zatížení města Brna a zvýšit uživatelský komfort odběratelů, přistoupily Teplárny Brno na začátku letošního roku k výměně části parních rozvodů za horkovodní. Výměnou budou dotčeny oblasti zásobované z „parovodu Tábor“ a historické jádro města Brna.

Myšlenka zavést kombinovanou výrobu tepla a elektřiny se původně nezrodila v Brně, ale mnohem dál, až v Americe. Jeden z nejvýznamnějších představitelů české elektrotechniky a profesor na brněnském Vysokém učení technickém, Vladimír List, zde byl v roce 1923 na studijní cestě a při prohlídce New Yorku si všiml, že na jednom místě z chodníku vystupuje pára.

Břeclav - Nové těžební středisko otevřela Česká naftařská společnost v Břeclavi. Investice do celého projektu – od průzkumů až po zahájení těžby – byla více než sto milionů korun. Česká naftařská by z nového vrtu chtěla denně vytěžit až 200 tisíc kubíků zemního plynu, což by stačilo pro spotřebu asi dvaceti tisíc domácností, které plynem topí a ohřívají vodu.

Za vodu v letošním roce platí nejvíce lidé na Blanensku, nejméně pak v Bílovicích nad Svitavou a v Brně. Co všechno ovlivňuje cenu vodného a stočného v jednotlivých obcích? Daň z přidané hodnoty, Evropská unie, spotřeba vody, ale i předvolební sliby.

Povodí Moravy a Odry - Státní podniky Povodí Moravy a Povodí Odry, jejichž zřizovatelem je ministerstvo zemědělství, spravují vodní toky na území Moravy.

Přečtěte si, kdo od dubna nově vede významné firmy v Česku.

Letošní rok je zřejmě poslední, kdy obce dostanou evropské dotace na stavbu kanalizací a čistíren odpadních vod. Další šance bude až po roce 2013. Oznámil to na konferenci Dotační programy, vodohospodářství a inženýrské sítě ředitel Evropských fondů Ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

Vodní nádrž Šance vloni oslavila čtyřicet let od svého vzniku. Byla budována v letech 1964 až 1969 pod vedením projektanta Miloslava Jandy, který byl tehdy zaměstnancem brněnského Hydroprojektu.

Mít ten počítač vloni, nemusely být následky povodní tak děsivé. Čeští meteorologové už třináct let upozorňovali na to, že jejich zastaralá technika lze nahradit mnohem přesnějším systémem.

Lesy ČR: Škoda za 620 milionů Povodně poničily také lesy. Jen státní podnik Lesy České republiky vyčíslil škody na 620 milionů korun. „Nejčastěji byly poškozeny nebo zcela zničeny úpravy toků v zastavěných částech obcí,“ uvedl mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík. Zdaleka největší škody byly v Olomouckém kraji – 410 milionů korun.