Domů IT a e-Government

IT a e-Government

Kategorie objímající příspěvky spadající pod oblast zájmu IT a e-Government

Nejednu firmu a instituci „straší“ otázka kvality zboží vydraženého v elektronických aukcích. Zbytečně. O kvalitě totiž rozhoduje sám zadavatel.

Za chyby ve veřejných zakázkách se platí. Za minulý rok dokonce 30 milionů korun. To je výsledek více než pěti set správních řízení, která loni zahájili zaměstnanci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže právě kvůli špatným veřejným zakázkám.

Bezmála milion korun. Taková je odměna pro výherce soutěže o návrh elektronizace zdravotnictví. Tu vypsali úředníci z Ministerstva zdravotnictví toto úterý. Naplnili tak závazek náměstka ministra zdravotnictví Petra Noska, který vypsání soutěže k přelomu září a října přislíbil na červnové konferenci nazvané „Vytvořme hospodárný a funkční eHealth“.

Nový, zcela unikátní elektronický systém Prodej.Vasmajetek.cz pro zveřejňování nabídek, kterými státní správa a samospráva bude moci zpeněžit svůj majetek, je v provozu. Uživatelé v něm budou mít k dispozici online poradnu odboru veřejných dražeb ministerstva pro místní rozvoj a zprostředkovatelskou službu dražebního servisu provozovanou Asociací realitních kanceláří.

Od 3. května 2012 začal fungovat nový systém e-tržišť. Prvním z e-tržišť, které v rámci nového systému elektronického zadávání veřejných zakázek úspěšně prošlo testy, je e-tržiště „GEMIN“ od společnosti Syntaxit. Zadavatelé jej tak mohou začít využívat již nyní, ačkoliv povinnost zadávat veřejné zakázky na e-tržištích mají ústřední orgány státní správy až od 1. července.

Další komoditou, ve které se Ostrava rozhodla ušetřit, jsou pohonné hmoty. Před nedávnem proto rozhodlo vedení města o vyhlášení centralizované veřejné zakázky na dodávku motorové nafty pro organizace v rámci resortu. Předpokládaný objem zakázky je přibližně 1 miliarda korun. Své nabídky mohou dodavatelé podávat do 10. 5. 2012.

Místo tištěného průvodce mobilní telefon. Nové netradiční naučné stezky – stezky pro chytré mobily – určené hlavně pro mladší generaci vznikly ve Veselí nad Moravou, Bzenci, Strážnici a na dalších zajímavých místech regionu jihovýchodní Moravy a CHKO Bílé Karpaty.

Nový zákon nutí lékaře předávat státu citlivá osobní data mapující naše zdraví od narození až do smrti. Zdaleka přitom není jasné, podle jakých pravidel bude stát s daty nakládat. Dramaticky se tak prohlubuje problém se státními zdravotními registry, jejichž počet stále narůstá stejně jako objem dat v nich uložených.

Kulaté desáté narozeniny slaví letos v březnu bohumínská elektronická služba E-info, kterou provozuje zdejší radnice. Za tu dobu už rozeslala 7 milionů e-mailů a téměř 2 miliony smsek. K získávání informací o dění v Bohumíně ji využívá téměř dva tisíce lidí, kterým chodí zprávy s aktualitami na mobily či e-maily.

Nemocnice Jihlava spustila novou službu. Ve spolupráci s Krajem Vysočina otevřela ve svém kontaktním centru pobočku Czech POINT. Pacienti i zaměstnanci tam teď mohou zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku či provést autorizovanou konverzi na žádost.