Domů Nezařazené

Více místa pro lidi, více zeleně, nové chodníky pro pěší a méně aut – tak by se mohlo v budoucnu proměnit Halasovo náměstí na jednom z největších brněnských sídlišť Lesná. Změny navrhuje Kancelář architekta města Brna (KAM), která zpracovala urbanistickou studii na novou podobu náměstí. Tato studie má být východiskem pro další koordinaci stavebních záměrů městské části Brno-sever a soukromých investorů.

 

„Současná podoba Halasova náměstí je nevyhovující a nedůstojná. Jde o území, které nebylo dokončeno podle původních plánů a nyní je potřeba najít nové řešení. Proto jsme zpracovali urbanistickou studii, která vtiskne náměstí jasnou tvář,“ říká ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Studie rozděluje řešené území na dvě hlavní oblasti. Tou první je vlastní prostor Halasova náměstí vymezený parkovištěm před obchodním domem Albert. Druhou hlavní část tvoří prostor před poliklinikou. Tyto oblasti jsou propojeny pěší trasou kolem objektu sportovního areálu Tesla. Součástí řešeného území je také přístupová komunikace a významný přestupní uzel městské hromadné dopravy.

„Z místa dnešního parkoviště před obchodním domem by měl vzniknout centrální prostor pro veřejné aktivity jako jsou například sezónní trhy. Naopak prostor před poliklinikou by měl být spíše klidovou zónou v podobě městské zahrady, která vznikne na stávajících i nově dobudovaných terasách,“ popisuje vedoucí Oddělení veřejného prostoru Kanceláře architekta města Brna David Mikulášek.

Zrušení parkoviště před obchodním domem je největším zásahem do řešeného území, které studie navrhuje. Doprava z náměstí ale zcela nezmizí, zůstane přibližně třetina původních míst.

„Velkou část parkujících tvoří rezidenti nebo návštěvníci sportovní haly Tesla. Pokud vytvoříme nová parkovací místa a stání přímo před Teslou a na komunikacích v okolí, zajistíme dostatek parkovacích stání, jinými slovy množství parkovacích míst pro obyvatele se rozhodně nezmenší,“ upřesňuje Mikulášek. Studie počítá také s výstavbou víceúčelového parkovacího domu na místě stávajícího objektu tepelného výměníku.

Vzhledem k velikosti území navrhuje kancelář architekta města rozdělit úpravy Halasova náměstí do šesti dílčích etap. První etapa je spojena se záměry soukromých investorů rekonstruovat bývalý dům nábytku a tržnici v západní části lokality. „Veřejné prostranství je zde zčásti soukromým majetkem, a proto je nutné koordinovat soukromé záměry s veřejným zájmem. Navrhované změny by se mohly začít realizovat v horizontu následujících tří až pěti let,“ dodává městský architekt. Vizualizace: Kancelář architekta města Brna

1_Halasovo_namesti_Predprostor domu nabytku a trznice

Předprostor domu nábytku a tržnice

3_Hlavni_prijezdova komunikace a reseni parkovani

Hlavní přístupová komunikace a řešení parkování

4_Halasovo_namesti_mestska zahrada pred poliklinikou

Městská zahrada před poliklinikou jako místo pro relaxaci

Halasovo_namesti_celkovy_pohled_urbanisticka_studie_KAM

Halasovo náměstí – celkový pohled  – urbanistická studie KAM

V Budapešti se 1. a 2. února konalo setkání ministrů zemí Visegrádské skupiny v rozšířeném formátu o Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Slovinsko, které se zaměřilo na budoucnost politiky soudržnosti.

Ministři zemí V4 a Chorvatska na jednání odsouhlasili a podepsali Společné prohlášení ministrů vytyčující ty nejpodstatnější body pro nadcházející vyjednávání o příštím programovém období politiky soudržnosti. Za Českou republiku se jednání zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Politika soudržnosti je jedním z nástrojů EU, kterým lze překonat dělení na Západ a Východ EU. Díky ní je také možné vyrovnat rozdíly v investicích, které vznikají odlivem zahraničního kapitálu z České republiky. Má-li Česká republika dále růst, je nutné prosadit naše skutečné potřeby. Pokud se hovoří o škrtech v  politice soudržnosti, je třeba hovořit také o tom, čím se investice nahradí,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Dodala, že „politika soudržnosti má potenciál Evropu spojovat. Naším úkolem je proto zasadit se o její silné postavení v rámci budoucího víceletého finančního rámce, zachovat orientaci na podporu všech regionů se zohledněním těch méně rozvinutých a prosazovat její lepší a efektivnější nastavení včetně priorit, abychom zjednodušili život příjemcům prostředků z evropských fondů.“

 

Země Visegradské skupiny se spolu s Chorvatskem na jednání přihlásily k společným vizím budoucí politiky soudržnosti vyjádřeným ve Společném prohlášení ministrů. K němu se po konci svého předsednictví Radě EU přidá také Bulharsko a Rumunsko, neboť nyní musí zůstat neutrální. Země našly celou řadu styčných bodů, na kterých se shodly, například důraz na větší flexibilitu evropských fondů, která by umožnila reagovat na nečekané výzvy v EU a přizpůsobit finanční podporu potřebám regionů či měst a obcí.

Diskuze o budoucnosti politiky soudržnosti na této úrovni započaly již během českého předsednictví Visegrádské skupině v roce 2016. Na tyto aktivity dále navázalo polské a v současné době v nich pokračuje maďarské předsednictví zemím V4. Únorového setkání se mimo ministrů a dalších zástupců osmi států zúčastnili také představitelé unijních institucí. Mezi nimi například komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová či Marc Lemaître, vrchní ředitel generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku.

Společnost Marandis z Bílovce, která uspořádala vloni na podzim pro Bohumíňáky e-aukci na levnější plyn i elektřinu, varuje před podvodníky. V Bohumíně se za ni totiž vydává „neznámá firma“ a přesvědčuje místní, že ještě nemají podepsané nové smlouvy na dodávku energií pro letošní rok.

„Už nám volalo několik lidí z Bohumína, kteří se vloni zúčastnili naší e-aukce s tím, zda je s jejich smlouvou vše v pořádku. Kontaktovala je totiž firma, která se zaštiťovala naším jménem a tvrdila jim, že ještě nemají podepsány nové smlouvy na dodávku plynu či elektřiny. Dokonce za nimi byli ochotni přijet až domů a smlouvu s nimi podepsat. Chceme všechny Bohumíňáky ubezpečit, že uzavřené smlouvy prostřednictvím e-aukce jsou platné a lidé mají dodávku energií zajištěnu,“ řekl ředitel společnosti Marandis Martin Anders.

Anders zároveň upozornil na to, že pořadatelé e-aukce ani vítězný dodavatel nikdy nechodí za lidmi přímo do domácností. „Přihlášení do e-aukce, podpisy nových smluv a konzultace probíhaly pouze na radnici v Bohumíně nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu, případně osobně v naší kanceláři v Bílovci. Pokud teď někdo kontaktuje naše klienty, hlásí se jako organizátor e-aukce a chce za ním dorazit přímo do domácnosti, doporučujeme s takovým člověkem vůbec nekomunikovat, bude se jednat o podomního prodejce, který chce využít situace. Jako organizátoři e-aukce nikdy nechodíme za lidmi přímo do domácností a nenabízíme jim podpis smlouvy u nich doma,“ osvětlil Anders. Pokud budou mít lidé nějaké nejasnosti k nově uzavřeným smlouvám, mohou si vše ověřit u pořadatele e-aukce. Lze se na něj obrátit emailem na adrese energie@marandis.cz či telefonicky na čísle 777 344 341. Elektronickou dražbu plynu a elektřiny v Bohumíně organizovala pod záštitou města Bohumín společnost Marandis z Bílovce už třikrát, a to v roce 2013 a 2015 a 2017. Vloni se do ní zapojily stovky lidí, a to nejen z Bohumína. Využili ji rovněž bytová družstva, firmy či živnostníci. Úspory se pohybovaly od deseti po třicet procent.

Nový rok přináší řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí. Už od ledna půjde vyčerpat rodičovský příspěvek rychleji, na přídavky na dítě dosáhne více rodin a výrazně se zvyšují důchody i minimální mzda. Informovalo o tom Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě nové dávky, tzv. otcovská a dlouhodobé ošetřovné.

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA

Od 1. ledna se zvyšuje minimální mzda, a to z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dojde od 1. ledna 2018 také ke zvýšení příspěvku u zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 VYŠŠÍ DŮCHODY Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 se zvýší od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že se

 • základní výměra zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč,
 • procentní výměra zvyšuje o 3,5 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není třeba o ně žádat.

Prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných od roku 2018:

 • všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč,
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13 191 Kč,
 • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 119 916 Kč,
 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2018 činí 2 700 Kč.

RYCHLEJŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU A VYŠŠÍ PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

Díky novele zákona o státní sociální podpoře dojde k rychlejšímu čerpání rodičovského příspěvku. Celkovou částku příspěvku ve výši 220 000 korun bude tak možné vyčerpat mnohem rychleji.

 • Zruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství (až 32 640 Kč). Celá částka rodičovského příspěvku tedy bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti (až 6 měsíců). Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud.
 • Ti, kteří v současnosti nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a čerpají rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, budou moci nově volit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané.

 • Rodiče dvojčat a vícerčat budou moci čerpat vyšší rodičovský příspěvek, namísto současných 220 000 korun půjde nově o 330 000 korun, což se týká i rodičů dětí narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou čtyři roky. Musí ale podat novou žádost o rodičovský příspěvek.

 

 • Rozšíří se okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě, zvyšuje se hranice příjmu z 2,4 na 2,7násobek životního minima. Dále se zvyšují částky přídavku na dítě o 300 korun pro děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem). Nově tak budou činit 800, 910 a 1 000 korun měsíčně podle věku dítěte. Rodiny, které uvedené příjmy nemají, budou nadále pobírat přídavek na dítě v dosavadních (základních) částkách. O navýšení dávky není třeba žádat. Při splnění podmínek Úřad práce ČR zvýší dávku po doložení Dokladu o výši čtvrtletního příjmu

 • Pro všechny příjemce rodičovského příspěvku platí, že změnu volby výše čerpání rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy lze provést kdykoli od 1. ledna 2018, bez ohledu na datum, kdy ji měnili naposled. Bez podání žádosti o změnu volby nebude výše rodičovského příspěvku změněna a od ledna 2018 bude vyplácena ve stejné výši, jaká náležela za prosinec 2017. Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude zachována dosavadní možnost měnit ji jednou za tři měsíce.

 

 • Možnost změny volby rodičovského příspěvku se bude týkat všech rodičů, tedy i těch, kterým se dítě narodilo před účinností novely zákona, a to samozřejmě za předpokladu, že budou splňovat podmínky nároku na příspěvek (pokud např. limit na příspěvek nevyčerpají ještě před účinností novely zákona atd.).

 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Dlouhodobě nemocní budou mít od roku 2018 nárok na vyšší nemocenské dávky:

 • od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu a dále
 • od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu.

Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2018 následující:

 • první redukční hranice činí 1 000 Kč,
 • druhá redukční hranice činí 1 499 Kč,
 • třetí redukční hranice činí 2 998 Kč.

DÁVKA OTCOVSKÉ POPORODNÍ PÉČE, TZV. OTCOVSKÁ – zavádí se s účinností od 1. února 2018

Cílem otcovské je zejména umožnit otcům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě a zároveň tak významně pomoci matce v obtížném období krátce po porodu.

 • Nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů.
 • Nástup na otcovskou nastává dnem, který si muž určí v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže dítě nedosáhlo sedmi let věku.
 • Výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu a výplata náleží za dobu sedmi kalendářních dnů bez přerušení.
 • Podat žádost o dávku a nastoupit na otcovskou bude možné sice až od 1. února, nárok na dávku však od tohoto dne vznikne i v těch případech, kdy se dítě narodilo v období 6 týdnů před tímto datem, tj. 21. prosince 2017 nebo později.

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ, zavádí se s účinností od 1. června 2018

Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného blízkého z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci.

Podmínky pro nárok:

 • u ošetřovaného muselo dojít k náhlému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň sedmidenní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů,
 • ošetřovaný musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,
 • pokud splní ostatní podmínky nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé ošetřovné náležet nejen nejbližším příbuzným ošetřovaného (rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům nebo druhům), ale například i strýci nebo manželce synovce,
 • u ošetřujícího bude vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních čtyřech měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních třech měsících,
 • ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost,
 • v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující libovolně střídat v ošetřování,
 • dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu další hospitalizace),
 • nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče,
 • zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání pouze pokud mu brání vážné provozní důvody,
 • zaměstnavatel nemůže dát pečujícímu po dobu ošetřování výpověď a po skončení ošetřování musí zaměstnance zařadit na jeho původní práci a pracoviště.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Nejvýznamnější změny:

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 29 979 Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 438 992 Kč,
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 71 950 Kč ročně,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 7 495 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 189 ,
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 2 998 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 876 Kč.

VYŠŠÍ PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

Zvyšuje se příspěvek na mobilitu (ze 400 Kč na 550 Kč měsíčně), poskytuje se těm, kteří mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

VÝHODNĚJŠI PŘISPĚVEK Na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla

Mění se způsob stanovení výše této dávky. Četnost a důvod dopravy a celkové sociální a majetkové poměry již nebudou zkoumány. Na výši dávky bude mít vliv pouze příjem osoby a její rodiny. Maximální výše dávky zůstává na hranici 200 000 Kč, nově se zavádí výše minimální, a to 100 000 Kč.

 

VYŠŠÍ PLATY PRO ZDRAVOTNÍKY

Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě snižuje počet stupnic platových tarifů v přílohách k nařízení (ze sedmi na pět). Dále se valorizují stupnice platových tarifů, podle kterých jsou odměňováni zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, od 1. ledna 2018 o 10 %. Novelou nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců byla obdobně od 1. ledna 2018 valorizována o 10 % stupnice platových tarifů pro lékaře orgánů sociálního zabezpečení a pro lékaře orgánů ochrany veřejného zdraví; ta byla již od 1. listopadu 2017 dorovnána na úroveň stupnice platových tarifů pro lékaře poskytovatelů zdravotních služeb.

CESTOVNÍ NÁHRADY – SAZBY A STRAVNÉ

Mění se sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (v případě osobních silničních motorových vozidel jde oproti roku 2017 o zvýšení o 0,10 Kč za 1 km), stravné se zvyšuje v jednotlivých časových pásmech v rozmezí od 6 do 15 Kč a průměrná cena pohonných hmot činí 30,50 Kč a 32,80 Kč u benzinu 95 oktanů a 98 oktanů a 29,80 Kč u motorové nafty. Hodnoty jsou stanoveny podle aktuálních údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

Minulý týden se v sídle Kraje Vysočina uskutečnilo každoroční setkání zástupců Zdravých měst a koordinátorů místní Agendy 21 z celého regionu, jehož cílem byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe. Pozvání na setkání přijali i odborníci z oblasti MA21, kteří se problematikou zabývají na národní úrovni.

„Účastníky setkání nejvíce zaujala slova Michala Broži z Informačního centra OSN v Praze, který představil největší současné trendy udržitelného rozvoje, kterým je třeba věnovat pozornost. Jedná se o snižování CO2, aby se zabránilo dalšímu oteplování, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie, adaptabilita lidí na nové technologie, růst populace a znečištění na planetě. S tím vším nám může OSN pomoci skrze Agendu 2030,“ uvedl Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, pod jehož záštitou se akce konala.

Na setkání zazněly i informace o aktivitách BESIP, participativním rozpočtu v obci a ve škole, a o aktualitách z Národní sítě Zdravých měst ČR. Co však překvapilo nejednoho účastníka setkání, byly výsledky Analýzy životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina. Proč? Analýza ukázala, že děti na Vysočině tloustnou. Nadváhu či obezitu má 30 % žáků (v roce 2012 mělo jen 23 %) a obezitu 8,4 % (v roce 2012 ji mělo jen 4,4 %). Mají ji více chlapci a studenti učňovských škol a méně dívky a gymnazisté. U kouření a pití alkoholu jsou výsledky optimističtější. Celkové výsledky analýzy budou v brzké době zveřejněny na krajských stránkách.

Setkání bylo realizováno v rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina, který je spolufinancován z Národního programu Životní prostředí. Kraj Vysočina již dlouhodobě ze svého rozpočtu podporuje aktivity z oblasti udržitelného rozvoje a podpory zdraví, i v příštím roce tomu nebude jinak.

Statistiky sčítání dopravy mluví nekompromisně. Nárůst nákladní dopravy směřující do největší průmyslové zóny na Třebíčsku do Přibyslavic od roku 2010 narostl o 100%.

Zatímco přípravy a projektování obchvatu Okříšek Kraj Vysočina pokračují, jeho napojení a klíčovou přeložka silnice III/50510 mezi Novou Vsí a Petrovicemi blokují svými právními kroky jednotlivci. Zatímco oni se domnívají, že silnice je zbytečná, stovky lidí proti nim a na podporu výstavby podepisovaly petici. Tu má nyní na stole hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý při osobním předání petice na hejtmanství argumentoval veřejným zájmem, zájmem firem i logickým řešením situace, kterou jsou denně stovky občanů Okříšek a přilehlých obcí obtěžovány. „Zatím zvítězil zájem čtyř jednotlivců nad zájmy celé spádové oblasti.  Jsme v situaci, kdy je kraj připraven projekt za stovky miliónů korun realizovat a téměř okamžitě začít stavět a kvůli osobním zájmům opravdu jen jednotlivců, kteří nejsou ochotni kývnout na jakoukoli nabízenou férovou kompenzaci, klíčová část projektu stojí,“ říká Zdeněk Ryšavý.  Ten tento týden přinesl na hejtmanství petici s více než tisícovku podpisů. Chápe je jako signál veřejné podpory rozumných lidí, kteří nejen u silnice žijí, denně trpí sílící dopravou, ale hlavně žádají stavbu kompletního obchvatu a napojení podporují.

Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka se obchvat Okříšek připravuje a je tu velká šance získat na něj finanční dotaci z IROP.  „Obchvat může být postaven samostatně, ale bez přeložky III/40510 situaci v Okříškách definitivně nevyřeší. Petice, která mi byla doručena je pro mě známkou extrémní vyhrocenosti situace a ze strany většiny obyvatel  deklarování jasné  podpory kraji a navrženému řešení dopravní situace,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Kompletní řešení patové dopravní  situace napojení průmyslové zóny Přibyslavice na hlavní dopravní tahy by v současné době Kraj Vysočina stálo podle odhadů 600 – 700 miliónů korun.

Všech 370 prodejen Penny Marketu letos 24. prosince zavře, přestože zákon umožňuje obchodním řetězcům prodej na Štědrý den až do poledne.

Řetězec místo toho prodlouží otvírací dobu všech obchodů PENNY ve druhé polovině prosince, aby umožnil pohodlné předvánoční nakupování.

„Pro Penny Market je obzvlášť důležité zajistit svým zaměstnancům náležité pracovní podmínky. Chceme, aby si odpočinuli po hektickém předvánočním období. Zároveň je to i poděkování za jejich celoroční práci. Budeme rádi, když stráví vánoční svátky v rodinném kruhu. Penny Market je společnost, která uznává tradice a zejména hodnoty Vánoc, jedněch z nejdůležitějších svátků v roce,“ říká jednatel Penny Marketu Martin Peffek.

„Prodloužením otvírací doby před vánočními svátky chceme zákazníkům ulehčit náročné vánoční přípravy. V těchto dnech mohou v našich prodejnách očekávat rozšířenou nabídku za zvýhodněné ceny,“ doplňuje Martin Peffek.

Rozhodnutí společnosti podporují i odbory. „Tuto ojedinělou iniciativu velmi vítám. Vnímám ji jako vánoční dárek, který jistě ocení všichni zaměstnanci Penny Marketu,“ říká předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu (OSPO) Renáta Burianová.

V sídle Královéhradeckého kraje se již podruhé sešla komise, jejíž úkolem je rozvíjet myšlenku digitálního vzdělávání. Během jednání se diskutovalo o konkrétních možnostech využitelných pro koncepci, která by cílila na všechny generace a která by mohla iniciovat digitální vzdělávání v celé České republice.

  Zatímco na prvním setkání v červnu komise řešila spíše obecnou myšlenku digitálního vzdělávání, co taková forma vzdělávání obnáší a jak ji uchopit, smyslem druhého setkání byla diskuze nad konkrétním řešením. Zazněly zde podnětné myšlenky, jejichž koncepci budeme nyní rozvíjet a soustředit se na jejich realizaci,“ zhodnotila jednání náměstkyně hejtmana Martina Berdychová. „Všichni vnímáme digitální vzdělávání jako něco, co potřebujeme, co musíme nějakým způsobem uchopit a realizovat. A toho lze na regionální úrovni dosáhnout snáze než na úrovni celostátní, kde je často nutné upravit legislativu,“ doplnila náměstkyně Berdychová.

Jednání se kromě zástupců Královéhradeckého kraje, Univerzity Hradec Králové a středních škol zaměřujících se na výuku informačních technologií zúčastnili i zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí včele s ministrem financí Ivanem Pilným.

Zúčastnění představili své nápady na vytvoření koncepce a diskutovali o dalších možných krocích, mezi něž spadá vytvoření pracovních skupin, které se budou specializovat na konkrétní oblasti. Své výstupy poté jednotlivé skupiny představí na dalším setkání, které proběhne ještě v tomto roce.

Letošní topná sezóna začala už na začátku září, a to způsobilo řadě tuzemských domácností nečekané starosti. Mnoho lidí nestihlo objednat servis spalinové cesty během léta a nyní marně shání kominíka. To otevřelo diskuzi o tom, které období je vlastně na čištění a kontroly spalinové cesty v průběhu celého roku nejvhodnější.

Platná vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty jasně specifikuje povinnou frekvenci těchto služeb dle typu používaného paliva. Majitelé a provozovatelé spotřebičů paliv jsou ve většině případů povinni objednat jednou za rok kominíka na kontrolu spalinové cesty. Výjimku tvoří kondenzační plynové spotřebiče, u nichž vyhláška připouští jednu kontrolu spalinové cesty za 2 roky.

Pokud jde o čištění, nejpřísnější pravidla platí pro spalinové cesty od spotřebičů na pevná paliva. V případě sezónního využívání těchto spotřebičů je třeba čistit komíny 2x a v případě celoročního 3x ročně. Protože řada domácností stále topí právě pevnými palivy, vznáší to otázku, jak jednotlivé procesy rozložit v průběhu roku. Vyhláška v této souvislosti hovoří pouze o přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami by měly uplynout alespoň 3 měsíce. „Je dobře, že vyhláška není přesnější, protože jde o typickou situaci, při níž je třeba použít zdravý selský rozum a důvěřovat odborníkovi. V praxi by měl četnost a rozestupy jednotlivých čištění určit kominík podle toho, jak často se daný spotřebič používá a jak moc je spalinová cesta zanesená. V Rakousku tuto povinnost přenáší přímo na kominíka dokonce zákon. Mám zákazníky, kteří využívají k ústřednímu vytápění kotel na dřevo. Zní to neuvěřitelně, ale k zajištění bezpečného provozu je nezbytné komín během topné sezóny čistit až šestkrát, tj. každý měsíc!“ říká Jaroslav Schön, prezident Společenstva kominíků České republiky.

„V principu jde o to, abychom minimalizovali nebezpečí tím, že budeme spalinovou cestu čistit tak často, aby v ní nemělo co hořet. Někteří výrobci komínových systémů uvádějí, že nános suchých prašných sazí by neměl překročit 4 mm. Má to svou logiku, protože nános větší než 5 mm se už považuje za zvýšené požární nebezpečí,“ říká Pavel Dědič, člen rady Společenstva kominíků ČR.

„Málokdo dnes ví, že v minulosti byla pravidla daleko přísnější. Čištění komínů na pevná paliva se provádělo 12x ročně, tedy v cca 30denních lhůtách. Po roce 1981 se povinná roční frekvence snížila na 6 čištění, ovšem s tím, že v případě nutnosti se služba provádí častěji. V návaznosti na nové spalovací zdroje a vyšší bezpečnost nových systémových komínů se zákonné lhůty dále prodlužovaly a frekvence snižovaly až do dnešního, poměrně benevolentního stavu. Nicméně odpověď na otázku, kdy čistit, je podle mě stále stejná: Až zjistíte, že komín netáhne, je pozdě,“ říká Zbigniew Adamus, člen rady Společenstva kominíků ČR.

Zima bez mrazu

Minulá topná sezóna se vyznačovala dvěma staronovými problémy. Po delším období bez poctivého mrazu v zimě celé Česko dlouhé týdny svíral smog, který běžně trápí pouze velká města a Ostravsko. Podle odborníků byly na vině kromě osobních automobilů právě lokální topeniště, která jsou zdrojem poloviny celkového objemu jemného polétavého prachu na území České republiky. Loňská topná sezóna tak i tímto způsobem připomněla nutnost správně topit a starat se o spalinovou cestu. „K zajištění čistších spalin nestačí jen kvalitní palivo a kvalitní kotel. Je potřeba také správně topit a v neposlední řadě i udržovat v perfektním stavu spalinovou cestu. Pokud je jediný z těchto parametrů nedostatečný, je špatný celý výsledek,“ říká Jaroslav Schön.

Druhým problémem byly zadehtované komíny od kotlů na dřevní hmotu. „Na vině byla částečně špatná obsluha, ale také obecný požadavek zvyšovat energetickou účinnost spotřebičů spalin, což v důsledku vede ke snižování teploty spalin, kdy spaliny kondenzují (dehtují) už v kouřovodu a následně v komínu. Komín je tak zničen a v některých případech je jediná cestou k nápravě komín zbourat a postavit nový. Poctivý kominík ví, že u pevných paliv teplota spalin v průběhu komína nesmí poklesnout pod rosný bod, jinak je zle. Odstranit dehet z komína a kotle je finančně náročné a ne vždy to jde uskutečnit,“ říká Pavel Dědič.

Funkční spalinová cesta je základním předpokladem pro bezpečné vytápění. Stát proto vyžaduje, aby majitel či provozovatel domu minimálně jednou ročně zavolal kominíka a objednal čištění a kontrolu spalinové cesty. Nezáleží přitom na druhu používaného paliva. Platná právní úprava z dobrých důvodů požaduje kominický servis i u spalinových cest sloužících pro spotřebiče na plyn. U nich je sice nižší riziko požáru, o to vyšší je však riziko otravy oxidem uhelnatým.

Bezpečné a chytré město. Tak se jmenovala konference na téma bezpečnosti budov, měkkých cílů i digitálních informací, a to především osobních údajů. Pátý ročník této konference se poprvé odehrával v Olomouci v úterý 19. září. Již tradičně ho pořádala společnost Magnus Regio, a to za finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje.

Konferenci zahájil primátor Olomouce Antonín Staněk s tím, že vnímá Olomouc jako chytré město s budoucností. „Chytré město musí být také bezpečné. A právě bezpečnost měkkých cílů, jako jsou školky nebo kulturní instituce, jsou pro nás prioritou, kterou si uvědomujeme především při pořádání městských akcí,“ prohlásil Staněk. Zároveň ale upozornil i na důležitost ochrany osobních údajů. „Pokud chceme, aby občané při komunikaci s městem využívali moderní technologie, musíme je přesvědčit o jejich bezpečnosti,“ zdůraznil. V ohledu bezpečnosti se s ním shodnul také náměstek hejtmana olomouckého kraje František Jura. „Jsem rád, že se konference koná právě v Olomouci a doufám, že některé závěry uplatníme v praxi,“ uvedl. BCHM Nejen on, ale i starostové a zastupitelé měst a obcí si díky odborným přednáškám rozčleněným do třech bloků mohli udělat o problematice bezpečnosti lepší přehled. Velkým tématem totiž byla GDPR – nová směrnice EU o ochraně osobních údajů, která začne platit už v příštím roce a řada samospráv si není jistá, jak se na ni připravit.

Co všechno vyhláška obnáší a co bude znamenat pro obce ve své přednášce představil Miloš Šnytr, bezpečnostní ředitel Úřadu pro ochranu osobních údajů. „Významná je především změna sankcí, které se za porušení pravidel mohou zdvihnout z původních 10 milionů až na 20 milionů eur nebo čtyři procenta celosvětového obratu celého podniku,“ upozornil Šnytr.

Komplikace pro obce

Nová bude také povinnost upozornit Úřad pro ochranu osobních údajů na případné porušení zabezpečení osobních údajů nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se správce dat o porušení dozvěděl nebo zavedení pracovní pozice pověřence pro ochranu osobních údajů pro státní správu a firmy zpracovávající osobní údaje. Vznikne také funkce zmocněnce pro ochranu dat, který bude mít zacházení s osobními údaji pod kontrolou.

BCHM

Jak právě taková nařízení budou vypadat v praxi, to si starostové nedovedou úplně představit. „Na obci máme jen jednoho úředníka. Takže teď budeme muset mít dalšího úředníka, který bude kontrolovat toho prvního?“ divila se starostka Domašova u Šternberka Michaela Procházková. Šnytr starosty uklidnil, že tak náročné to zase nebude. Nejvíc práce bude s GDPR na začátku, kdy budou instituce dávat informace o osobních údajích dohromady. „Potom bude práce zmocněnce jen rutinní a on bude zvládat více subjektů najednou. O menší obce se může starat třeba i zmocněnec z krajského města,“ ubezpečil Šnytr.

Starosta Újezdu u Brna Jan Hradil upozornil na problém se zabezpečením dat z foliantů například s historickými záznamy obce. „Ani město, ani církev nemůžou takové záznamy uchránit. Staré psané záznamy mají asi dvě stě kilo, můžeme je maximálně zavřít do trezoru, ale ne zlikvidovat. Lidé se chodí dívat do archivů na stará data narození a podobně,“ vysvětlil starosta.

Milan Berka, IT Security Manager ve společnosti T-mobile upozornil na výjimku v rámci GDPR. „Informace, na které se vztahuje historický zájem, jsou z nařízení vyňaty, takže není potřeba je řešit,“ vysvětlil.

BCHM

Technické řešení

V dalších přednáškách představovali odborníci účastníkům konference technická řešení, která můžou s ochranou a zálohováním dat pomoci. Bývalý hacker a současný Security Solutin Architect Miroslav Knapkovský promluvil o důvodech pro centralizovanou správu událostí a strojových dat pomocí LOGmanageru. Robert Hejtmánek ze společnosti HP zase upozornil na nebezpečí úniku dat z nezabezpečených tiskáren.

Přestože na nové technologie obce často nemají peníze, můžou je zkusit získat s pomocí dotací. Na možnost financování kybernetické bezpečnosti obcí z IROP upozornil Aleš Pekárek z Ministerstva pro místní rozvoj. „Do výzvy se nám zatím přihlásilo jen devět projektů, takže další projekty které obdržíme a budou správně podané, mají velkou šanci na úspěch,“ řekl.

IMG_1027

Chytré město

Kromě bezpečnosti dat se v rámci tématu Chytré město probíraly novinky v krajské integrované dopravě nebo moderní technologie pro lepší komunikaci s občany. „Více než šest set měst a obcí využívá službu SMS InfoKanál, která upozorňuje občany například na výpadky vodovodní vody,“ informovala Jana Mertová ze společnosti Konzulta, která v současné době představuje InfoKanál plus, zabývající se krizovými scénáři.

BCHM Ředitel Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík představil změny v dopravě od příštího roku, kdy společnost mimo jiné vyšle na silnici nové autobusy a zavede jednodušší způsob placení.

Fotogalerii z akce najdete na našem facebooku.

IMG_1011 IMG_0875