Domů Nezařazené

Ječmen obsahuje více vlákniny a dalších nutričně významných živin než pšenice nebo žito, také proto byl v minulosti jídlem gladiátorů a vojáků. „Je také jednou z nejstarších plodin vůbec. V českých poměrech se dnes pěstuje zejména kvůli sladu a jako krmivo. V potravinářství převážila pšenice, hlavně z ní vymletá bílá mouka. Tato mouka má vysoké množství lepku a naopak velmi nízký obsah dalších bioaktivních látek, protože tyto byly v procesu mletí odstraněny,“ konstatoval Cerkal.

Opravdový zážitek na talíři

Pot barley je vyroben ze zrna české bezpluché odrůdy ječmene jarního AF Cesar, vypěstované na českých a moravských polích. Od všech podobných produktů se odlišuje zejména vysokým obsahem beta-glukanů, které přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Příznivého účinku je dosaženo už dávkou 3 g beta-glukanů z ječmene denně. Jedna porce (100 g výrobku) obsahuje po uvaření 5,8 g beta-glukanů. Pot barley je tedy možno doporučit běžným spotřebitelům i lidem se specifickými nutričními požadavky jako významný zdroj požadované rozpustné vlákniny potravy (beta-glukanů), jehož pravidelná konzumace přispívá k prevenci srdečně-cévních a dalších chronických neinfekčních chorob. Pro svoji energetickou hodnotu a současně nízký glykemický index je také výborným doplňkem stravy osob se zvýšenou fyzickou aktivitou. Pokud je sport vaším denním chlebem, zařaďte Pot barley do vašeho jídelníčku. „Nejen, že zpestříte stravu o trochu opomíjenou obilovinu, ale svému tělu dodáte velkou dávku zdraví,“ uvedl Cerkal.

Od tradičního jelita až po sladkou kaši

Patří do kuchyně, kde rádi experimentujete. Dá se použít v receptech na sladko i na slano. Velmi oblíbené jsou receptury pro výrobu zdravých a lehce stravitelných salátů. „Pokud své balení Pot barley otevřete, doporučujeme využít nejen množství zahraničních návodů z internetu, ale sáhnout i po starých českých kuchařských knihách. Receptů, jak naložit s obilovinami tohoto typu, v nich najdete celou řadu,“ dodal Cerkal.

Pot barley v baleních 400 g a 25 kg vyrobila pro prezentaci společnost PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o., průmyslový partner a spoluřešitel zmíněného projektu Centra kompetence TAČR. Pot barley má svou premiéru v rámci 45. ročního mezinárodního agrosalonu Země Živitelka (pavilon T1), ve dnech 23.–28. srpna 2018 v Českých Budějovicích. Zdroj: Mendelova univerzita v Brně

Alergologická ambulance byla založena před 25 lety (1.8.1993) při tehdy III.interní (dnes gastroenterologické klinice) FN Brno v rámci koncepce vzniku dalších ambulancí s interním zaměřením (endokrinologie, diabetologie, dietologie…).

Od roku 2011 byl pracovišti alergologie při Interní gastroenterologické klinice FN Brno Ministerstvem zdravotnictví udělen status akreditačního pracoviště pro obor alergologie a klinická imunologie. Pracoviště tedy slouží jako superkonziliární a doškolovací pracoviště pro lékaře v přípravě na nástavbovou atestaci z oboru Alergologie a klinická imunologie.

Prognózy pro toto tisícíletí uvádějí, že každý druhý obyvatel této planety bude alergik a proto bude stoupat poptávka po péči o tyto pacienty.

Alergologická ambulance, jako jediná v České republice, se věnuje níže uvedeným specifickým tématům:

Od roku 1996 pečuje o pacientky s alergickými chorobami a astmatem v těhotenství a době laktace a spolupracuje s gynekologicko- porodnickými klinikami a dalšími porodnicemi v regionu.

Od roku 1998 se věnuje  lékovým alergiím a intolerancím. Zpočátku se jednalo převážně  intoleranci kyseliny acetylsalicylové a nesteroidních protizánětlivých léků (NSA), nyní na řadu léků dalších (biologická léčba, nízkomolekulární hepariny, imunosupresivní léčba, antibiotika, kortikosteroidy atd). Od roku 2014 je alergologická ambulance součástí pracovní skupiny Lékové alergie ČSAKI (České společnosti alergologie a klinické imunologie). Od roku 2012 jako jediné pracoviště v České republice se věnuje alergologická ambulance metodě desenzitizace tj indukce dočasné lékové tolerance, která umožní návrat jediné možné léčby ( na kterou je však pacient přecitlivělý) do léčebného režimu.

Alergologické pracoviště je od roku 2009 součást Národního centra pro těžké astma (NCTA) a je s klinikou plicních nemocí (KTRN) součástí Centra pro těžké astma pro Jihomoravský kraj.

Alergologická ambulance spolupracuje s dalšími fakultními pracovišti ve FN u sv. Anny, které nepůsobí ve FN Brno. S klinikou pracovního lékařství řeší profesní alergózy- alergickou rýmu a alergické astma) a s Ústavem alergologie a klinické imunologie diagnostiku a léčbu imunopatologií, převážně komplementového systému a imunodeficity.

Alergologická ambulance spolupracuje s Interní hematologickou a onkologickou klinikou FN Brno v péči o pacienty se systémovou mastocytózou, a dále se věnuje diagnostice potravinové alergie a syndromu histaminové intolerance.

Alergické choroby se řadí mezi civilizační onemocnění a jejich výskyt v populaci stoupá. V současnosti cca 40% světové populace trpí nějakou formou alergie. Alergickou rýmou, která je nejčastějším chronickým onemocněním, trpí 20-30 %, astmatem 5-10 % a atopickou dermatitidou přibližně 20 % populace. Dále jsou na alergologii vyšetřováni a léčeni pacienti s urtikarií, alergií na hmyz, potraviny a léky. Alergologická ambulance tedy pečuje o pacienty s alergologicko imunologickými chorobami vč. astmatu.

Zdroj: FN Bro, MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D , vedoucí alergologické ambulance IGEK

Na silnicích se stále více pohybují kola, jejichž jezdci dokáží zdolat i ta největší stoupání bez přílišného namáhaní. Jejich kola jsou totiž vybavena elektromotorem. Dle odhadů prodejců se v Česku v současnosti pohybují desítky až stovky tisíc elektrokol. Jde o pozitivní vzrůstající fenomén, nicméně je třeba pamatovat na bezpečnost silničního provozu a dbát na rizika, která jsou s používání elektrokol spojena. Dle výzkumů by 37 % usmrcených cyklistů přežilo nehodu, kdyby mělo na hlavě přilbu. V případě elektrokol by mělo být použití přilby více než samozřejmé! Rychlost a výkon elektrokol je u nás, stejně jako v EU, legislativně omezen na 25 km/h a 250 W. Ovšem i při těchto rychlostech je třeba se plně věnovat řízení, dávat pozor a nepřecenit svou schopnost ovládat kolo.   Pro koho je určeno   Na elektrokole může jezdit doslova každý. Díky pomocnému pohonu se srovnají rychlost i dojezd. Výhodou je, že se stále jedná o jízdní kolo, je tedy možné využívat síť cyklotras a cyklostezek. Na druhou stranu na elektrokole dnes jezdí mnohdy i ti, kteří by na normální bicykl již nesedli. Tady je potřeba apelovat na zdravý rozum a své síly nikdy nepřeceňovat.   Elektrokola a předpisy   U nás, stejně jako v Evropské unii, platí, že jízdní kolo vybavené (i dodatečně) pomocným motorkem si zachovává charakter jízdního kola, pokud výkon motoru nepřesáhne 250 W, přičemž se výkon postupně snižuje a nakonec přeruší, jakmile vozidlo dosáhne rychlosti 25 km/h. Rychlost, resp. dopomoc elektropohonu nad hranici 25 km/h může vyvolávat nebezpečné konfliktní situace (špatný odhad ostatních účastníků silničního provozu apod.) s fatálními následky na životech a zdraví. V případě, že elektrokolo odpovídá výše uvedenému, není pro jeho provoz potřeba žádné řidičské oprávnění a z hlediska legislativy je na něj pohlíženo jako na jakékoliv jiné jízdní kolo.   Elektrokolo musí mít atest a pozor na přestavbu   Elektrokola jsou vybavována systémy a elektronikou, která může být v krajních případech nebezpečná. Měli bychom tedy pořizovat jen výrobky s potřebnými atesty. Elektrokola by měla být testována výrobci i dodavateli a označena certifikátem nezávislé zkušební laboratoře. Velice často se stává, že výrobce u svého produktu výslovně uvede, že je elektrokolo (či dnes poměrně často i elektrokoloběžka) určeno k využití pouze mimo veřejné komunikace a v tomto případě nainstaluje i vyšší výkon motoru. Jakékoliv úpravy a přečipování pro zvýšení výkonu a rychlosti jízdy jsou však značně nebezpečné a dochází až k hazardování s lidskými životy.   Jaké elektrokolo vybrat?   Elektrokola se vyrábějí v řadě modelů a typů. Je možné si vybrat z elektrokol městských (mezi tato kola patří i ta ve skládacím provedení), terénních kol (vhodná pro jízdu v náročnějším terénu), trekkingových nebo horských. Důležitou kategorií při výběru elektrokola je dojezd na jedno nabití. Současná elektrokola umožňují ujet vzdálenosti podle nastavení až zhruba okolo 100 km. Dobíjet se dají z běžné zásuvky, nebo se dá využít i některá ze specializovaných dobíjecích stanic.   Cyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky provozu na komunikacích   V loňském roce byla přibližně každá 11. usmrcená osoba cyklistou a přibližně každý 7. těžce zraněný se vloni pohyboval na jízdním kole. Dlouhodobě je vysoký podíl usmrcených a zraněných cyklistů, kteří neměli v době dopravní nehody přilbu. Dle výzkumu CDV by přežilo 37 % usmrcených v případě, že by v době nehody mělo na hlavě přilbu. V případě elektrokol by mělo být použití přilby bez jakékoliv diskuse!   Pozor na alkohol!   Každoročně je nejvyšší podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu nebo návykových látek včetně následků na životech a zdraví právě u cyklistů. V roce 2017 zavinili cyklisté pod vlivem alkoholu nebo návykových látek 642 nehod (tj. 27 %), při nichž bylo 5 osob usmrceno a 57 osob těžce zraněno. Nedávný mezinárodní seminář s názvem „Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu“, konaný v Praze v prostorách Poslanecké sněmovny PČR, zásadně nedoporučil prolomení nulové tolerance alkoholu v silničním provozu, a to ani v případě jízdních kol. Zdroj: BESIP

„K 1. 7. 2018 se ve Vlachovicích – Vrběticích zmenší zásadním způsobem nebezpečná zóna a vlastníkům nemovitostí v areálu bývalých muničních skladů bude dáno zpět do užívání cca 250 hektarů pozemků v jižní části zasaženého území poblíž jediné příjezdové cesty,“ zaznělo na tiskové konferenci s tím, že se jedná zhruba o 700 parcel se 120 majiteli.

 „Vrátíme tak 40 až 45 procent území. Lidé budou muset ale počítat s tím, že když přijedou na bránu v areálu a budou se chtít dostat na již uvolněné pozemky, budou od nich policisté požadovat prokázání totožnosti a až poté jim umožní vstup, případně vjezd do areálu. Děti mladší 15 let bez doprovodu zákonných zástupců nebo osoby starší 18 let nebudou do areálu vpuštěny vůbec.  Kolem uvolněných pozemků v uplynulých dnech pracovníci Vojenských lesů a statků ČR odstranili v plné míře plot, který tam byl v minulosti vybudován na výzvu velitele zásahu,“ dodal plukovník Tkadleček.

„Děkuji Vojenským lesům a statkům ČR i veliteli zásahu za to, že se podařila uvolnit velká část zasaženého území,“ poděkoval zástupcům zasahujících složek hejtman Jiří Čunek a zároveň zdůraznil, že se nesmí tlačit na urychlení prací na úkor bezpečnosti, postup musí být podle něj opatrný. Připomněl, že pyrotechnici jsou při práci v místě zásahu denně v ohrožení života.

Náměstek policejního prezidenta brig. gen. Martin Vondrášek zdůraznil a ocenil, že jsme doposud veškeré činnosti v bývalých muničních skladech zvládli bez zranění či ztrát na životech. Dále přítomné seznámil s nejdůležitějšími údaji spojenými s práci policejních pyrotechniků v muničních skladech. Za necelý rok, co ohledání druhého epicentra exploze probíhá, pyrotechnici nalezli téměř 2 800 kusů munice. Počty nalezené munice jsou daleko vyšší a munice je rozmanitější ve srovnání s nalezenou municí u prvního epicentra. Dále uvedl, že čištění areálu zajišťují složky integrovaného záchranného systému od června ve dvousměnném provozu, aby využily déle trvající denní světlo.

Plk. Ing. Pavel Nepovím, z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR uvedl, že do bezpečnostního opatření jsou zapojeny jak hasiči ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru, tak i jednotky ze Zlínského kraje. Hasiči zajišťují požární asistenci v areálu, osvětlování, podíleli na vybudování nové trhací jámy, provádí prořez vzrostlých dřevin a pracují s těžkou technikou. Zdůraznil, že všechny zasahující složky, které se podílí na záchranných a likvidačních pracích jsou neustále pod velkou psychickou zátěží.

Mgr. Jiří Špelina za Vojenské lesy a statky ČR sdělil, že majetkově vypořádali uvolněný prostor a jejich cílem je získat postupně všechny pozemky a objekty v areálu muničních skladů do jejich hospodaření v souladu s usnesením vlády.

Pyrotechnici při ohledání druhého epicentra doposavad nalezli 2 784 kusů munice, přičemž v dočasné trhací jámě ve vrbětickém areálu zlikvidovali 1 264 kusů munice neschopné převozu. Munici schopnou převozu odváželi do Vojenského újezdu Libavá, při pěti převozech odvezli 1771 kusů munice a muničních elementů.

I nadále žádáme občany a firmy, které se v areálu a v blízkosti areálu pohybují, aby dbali pokynů příslušníků integrovaného záchranného systému a vykonávali svoji činnost tak, aby nenarušovala nebo nekomplikovala plnění úkolů složkami integrovaného záchranného systému v rámci bezpečnostního opatření „Výbuch“.

Zdroj: mjr. Mgr. Lenka Javorková

Skupina Atlas Copco patří k významným zaměstnavatelům v České republice. Ve Brně zaměstnává přibližně 500 lidí. Letos plánuje přijmout dalších třicet a pak každý rok kolem padesáti lidí. Zaměstnancům nabízí například flexibilní pracovní dobu, odborné vzdělávání, každoroční zvyšování mezd, příspěvek na penzijní připojištění až do výše 2000 korun a další výhody.

Lidé v Atlas Copco

Švédská průmyslová společnost Atlas Copco je vedoucí světový výrobce a dodavatel kompresorů, vakuové techniky, stavebních strojů a průmyslového nářadí. Má také silné zastoupení v České republice, kde zaměstnává přes 1300 lidí hlavně z technických a ekonomických oborů. Z toho pracuje přibližně 500 lidí v Brně. „Uplatnění u nás najdou uchazeči zajímající se o podnikové finance, zákaznický servis a technické pozice,“ vyjmenoval HR Business Partner Martin Tomčala.

Letos společnost v Brně plánuje přijmout až 30 lidí z ekonomických oborů. I do budoucna počítá s přibližně padesáti novými pozicemi za rok. „Další zaměstnance potřebujeme, protože se staráme o finanční procesy také dalších společností skupiny Atlas Copco a neustále rozšiřujeme rozsah našich služeb,“ vysvětlil Roman Pavloušek, ředitel finančního centra Atlas Copco Services a člen představenstva profesní asociace ABSL (Association of Business Service Leaders).

Atlas Copco se stejně jako všechny firmy v České republice musí vyrovnávat se současnou minimální nezaměstnaností. „Proto je pro nás stále důležitější program odměn pro naše zaměstnance za doporučení vhodného kandidáta na volnou pozici. Každý měsíc takto vyplácíme desítky tisíc korun. Například za doporučení člověka na hlavní pracovní poměr vyplácíme 20 000 korun. Víme tak, že naši zaměstnanci jsou spokojení a nebojí se Atlas Copco doporučit svým známým,“ podotkl Tomčala.

 Zaměstnancům i bez ohledu na nízkou nezaměstnanost Atlas Copco nabízí širokou nabídku benefitů. „Například flexibilní pracovní dobu, odborné vzdělávání ACCA pro zaměstnance finančního oddělení, každoroční zvyšování mezd všem zaměstnancům, příspěvek na penzijní připojištění až do výše 2000 korun, stravenky v hodnotě 100 korun, bohatý wellbeing program a mnoho dalších,“ dodal Tomčala. Ve firmě navíc najdou uplatnění také čerství absolventi. „Máme co nabídnout i studentům, kteří mají každý den jiný rozvrh a potřebují flexibilní pracovní dobu,“ podotkl.

 

Ve čtvrtek 14. června byl položen základní kámen obytného rezortu Eden Rožnov. Výstavba projektu je rozdělena na dvě části a celkem se bude jednat o 97 nových bytových jednotek v klidném a příjemném prostředí. Dokončení první části proběhne v lednu 2019 a druhá část bude dokončena v prosinci 2019. Cena bytů se pohybuje od 1,6 mil do 3,7 mil. korun.

 

Projekt Eden Rožnov vyroste v klidném a příjemném prostředí Rožnova pod Radhoštěm, kde mohou zájemci počítat s plnou dostupnosti služeb. „Projekt vyrůstá v městské lokalitě Písečná, s bezprostředním dotykem přírody Beskyd, krásným výhledem na Radhošť i město a výbornou občanskou a dopravní vybaveností. Vzdálenosti školy, mateřské školky, veřejné dopravy, sportovního vyžití i nákupů budou pro obyvatele bytových domů minimální,“ říká Pavel Janků, jednatel společnosti CON CS s.r.o., která je developerem a generálním dodavatelem projektu.

 

„Rožnov pod Radhoštěm, jako každé jiné město, potřebuje bydlení především pro mladé lidi a rodiny, a proto projekt nové výstavby bytů velmi vítáme. A jsem také rád, že se v projektu objevily podmínky, které si město stanovilo, a díky kterým mimo jiné můžeme podpořit realizaci infrastruktury spojené s uvedenou výstavbou,“ uvedl starosta Rožnova pod Radhoštěm, Radim Holiš.

Lokalita Písečná je sice určená pro hromadnou výstavbu, ale projekt Eden Rožnov zajišťuje, aby zástavba nebyla tak hustá, jak územní plán umožňuje. Bydlení v přírodě a zároveň v bezprostřední blízkosti od všeho, co rodinné bydlení požaduje. Koncepce bytových domů Eden Rožnov zajišťuje hromadné bydlení s aspekty a výhodami individuálního bydlení a zajištění maximálního soukromí. Navržené bydlení harmonizuje území, nesnaží se místo vytěžit a zničit ho. Nové bytové domy budou rozmístěné od hrany již stojících domů směrem k horám tak, aby nové domy respektovaly tvar kopce a nepřevyšovaly horizont.

„Projekt zástavby „EDEN“ vychází z platného územního plánu a navazuje na územní studii „Písečný“ z roku 2016. Vzhledem k výjimečným krajinným hodnotám lokality nepřetěžuje území maximalistickým vytěžením prodejních ploch. V přiměřeně vhodné urbanistické i architektonické formě je patrná snaha o vytvoření přirozeného krajinného rázu, v pozvolné návaznosti na stávající panelovou výstavbu sídliště. Toto zmírnění tvrdé hrany současné hranice města, s volnými vhledy do krajiny, obnovuje konkrétní pocit klasických „humen“, historicky charakteristického prvku sídelních útvarů této velikosti. Neznamená to však, že zvolená urbánní forma je formou bezbřeze rozvolněnou až individuálně liberální. Dopravní struktura je navržena efektivně a přirozeně využívá nabídky vrstevnic. V logice terénu a širších souvislostech krajinných jsou propojena komorná soudomí architektonických typů,“ sdělil za pražské Studio Acht – architektonickou a projekční kancelář, Václav Hlaváček.

V rámci první fáze vyroste pět bytových komplexů, 3 – 4podlažních. V 2. fázi to bude 10 bytových komplexů, 3 – 4 podlažních. Všechny bytové domy budou zděné.  Dispozice bytů jsou od 1 + kk až po 4 + kk, od 35 po 120 m2. Součástí každého bytu je buď balkón, venkovní terasa, nebo střešní terasa. Každý byt do 100 m2 bude mít k dispozici jedno parkovací stání, byty nad 100 m2 dvě parkovací stání. Nejlevnější byt o velikosti 1+kk je v nabídce za 1 650 000 Kč a nejdražší byty se prodávají za 3 700 000 Kč. Byty z I. fáze jsou již všechny prodány. Zdroj:

Ondřej Coufal, Crest Communications Ostrava s. r. o.

Vizualizace_Eden Rožnov_z cesty

Vizualizace_Eden Rožnov_ulice

Vizualizace_Eden Rožnov_nadhled

 

Spolek Arnika letos po čtvrté ocenil obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu do 150 kg na osobu za rok. Zcela nejméně směsných odpadů vyhodí obyvatelé obce Lány (kraj Vysočina), která zároveň zvítězila v kategorii sídel do 1000 obyvatel. V kategorii obcí do 5000 obyvatel získala prvenství Štítná nad Vláří-Popov ve Zlínském kraji. Zlato mezi obcemi nad 5000 obyvatel vybojovala Kdyně v Plzeňském kraji. Odborná komise v letošním ročníku jako nejinspirativnější příklady zvolila Jihlavu (kraj Vysočina), Nezvěstice (Plzeňský kraj) a Mikulčice (Jihomoravský kraj).

Kompletní výsledky celorepublikového kola jsou přílohou této tiskové zprávy

Obec Kyjov s průměrnou produkcí směsných odpadů 123,4 kg za rok už po několikáté obhájila třetí místo v kategorii měst nad 5000 obyvatel. Zůstává tak obcí s bezkonkurenčně nejnižší produkcí směsných komunálních odpadů mezi městy nad 5000 obyvatel v Jihomoravském kraji.

Druhý Odpadový oskar v kraji letos putuje také do Mikulčic, které odborná porota ocenila jako dobrý přiklad z praxe. Porota chválí obec za nízkou produkci směsných odpadů díky tomu, že zde domácnosti platí pouze za vyvezení plné popelnice. Na příkladu obce je dobře vidět, jak důležité je vytvořit vhodné podmínky. Produkce směsného odpadu zde výrazně klesla po otevření sběrného dvoru a zprovoznění kompostárny. Dlouhodobě se zde osvědčila spolupráce se základní školou pořádající soutěž ve sběru papíru.

Vynikající výsledky jsou důkazem efektivního nastavení odpadového hospodářství, podmínek pro třídění včetně bioodpadu a motivace obyvatel.

Výsledky celorepublikového kola

Kategorie Obec Kraj Počet obyvatel Průměrné množství SKO v kg za rok
Do 1000 obyv. Lány Vysočina 52 26,0
1001-5000 obyv. Štítná nad Vláří-Popov Zlínský 2184 36,0
Nad 5000 obyv. Kdyně Plzeňský 5278 90,3

Vysoká produkce směsného odpadu je hlavním problémem v oblasti nakládání s odpady v ČR. Velké množství směsného odpadu končí v popelnicích, a proto neplníme požadavky evropské legislativy.

„Budeme mít hodně práce s naplňováním cílů oběhového hospodářství, které letos v květnu schválil Evropský parlament. Abychom v roce 2025 dosáhli úrovně recyklace 55 %, bude nutné oproti současnosti vytřídit 1 milión tun komunálních odpadů. Oceněné obce už této úrovně často dosahují,“ říká odborník Arniky na odpadové hospodářství Ing. Milan Havel.

Jedním z cílů soutěže je starostům a veřejnosti ukázat, že dosáhnout cílů oběhového hospodářství je možné a co všechno je možné proto udělat. Čím méně vzniká směsného odpadu, tím méně je nutné rozšiřovat skládky nebo stavět zbytečné spalovny.

Proměnit rušnou křižovatku a zkratku nákladní dopravy zpět na veřejný prostor, který bude sloužit pro setkávání lidí. Jeden z úkolů pro tým Kanceláře architekta města Brna (KAM). Ve spolupráci s městskou částí představí veřejnosti pracovní verzi urbanistické studie na zlepšení stavu Tuřanského náměstí. Součástí bude také diskuze s občany. Lidé mohou přijít dnes 9. 5. v 18 hodin do zasedací místnosti tamní radnice.

Plán na rozvoj centra Tuřan bude možné uskutečnit po stavbě obchvatu, který by měl výrazně ulevit dopravě přes náměstí. Právě nadměrná nákladní doprava je jedním z nejpalčivějších problémů, které trápí místní. Společenský život a veškeré akce se kvůli tomu přesunuly z historického jádra do klidnějších částí obce.

„Náměstí dnes slouží svému účelu pouze částečně, připravujeme proto studii na období po realizaci obchvatu, s některými změnami ale bude možné začít dříve,“ řekl vedoucí veřejného prostoru KAM David Mikulášek.

Studie počítá se zklidněním a reorganizací dopravy přes centrum nebo posunem zastávek MHD blíže k náměstí. Navrhuje také výraznou proměnu a rozšíření parku a jeho lepší přístupnost pro pěší. Objevit by se tady mohly nové stezky, vodní prvky nebo třeba altán pro kulturní akce. V další fázi počítá studie také s dostavbou ploch náměstí, které by sloužily jako dětské hřiště nebo místo pro relaxaci.

KAM chce studii dokončit letos v létě. Dále bude sloužit jako podklad pro rozhodování samosprávy městské části. „V této fázi chceme získat co nejvíce podnětů od místních. Jejich připomínky poté zapracujeme do výsledné podoby návrhu,“ doplnil Mikulášek. Vizualizace: KAM

t1

„Jedinou syslí kolonií čítající až 80 jedinců chrání v lokalitě v sousedství Mohelenské hadcové stepi na Vysočině speciální dopravní značky – Pozor sysel. Na stometrovém úseku účelové komunikace mezi Mohelnem a stejnojmennou vodní nádrží jsou letos poprvé instalovány v době od května do září dvě dopravní značky, kdy jsou sysli velice aktivní a při migraci za potravou je ohrožují projíždějící vozidla,“ popsal situaci radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Syslí populaci se na Vysočině daří. Ještě v roce 2000 bylo na Mohelně zjištěno přibližně 20 jedinců, v roce 2016 už jich ochránci přírody napočítali téměř 100, dnes kolonie čítá osm desítek kusů. „Sysel preferuje stepní lokality, potřebuje krátkou trávu, která mu zajistí dobrý rozhled. Mohelenská hadcová step a její ochranné pásmo představuje při pravidelném a pečlivém kosení ideální biotop. Častými náhradními biotopy proto bývají hlavně letiště nebo golfová hřiště,“ říká Jana Nováková z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.

„Sysel obecný patří mezi kriticky ohrožené druhy. Řadu let je mu věnována cílená podpora v rámci Záchranného programu sysla obecného. Záchranné programy jsou v kompetenci Ministerstva životního prostředí, připravují se v České republice pro druhy, u kterých hrozí, v případě že nebude neodkladně zahájena realizace nápravných opatření, vysoké riziko vyhynutí. Smyslem záchranných programů je dosáhnout zvýšení populace dotčeného druhu nad úroveň ohrožení vyhynutím pomocí různých typů opatření. Instalace dvojice značek by měla předejít dalším ztrátám a zajistit dlouhodobou existenci kolonie,“ doplňuje vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina Eva Horná.

Podílel se na řadě úspěšných projektů napříč kontinenty. Teď přijíždí do Brna, aby pomohl s urbanistickou studií na podobu části nové jižní čtvrti. Světově uznávaný krajinářský architekt a urbanista Mark Johnson v brněnské hvězdárně představí veřejnosti své zkušenosti a názory na rozvoj měst. V pondělí 16. dubna od 18 hodin. Přednášku pořádá Kancelář architekta města Brna.

Už na Harvardu se věnoval otázkám udržitelného rozvoje měst. O desítky let tak předběhl problém, který dnes řeší mnohá z nich: jak vytvořit a rozvíjet město, ve kterém se lidé budou cítit dobře.

 

Prezident společnosti CIVITAS z amerického Denveru Mark Johnson se zaměřuje na krajinnou architekturu a stavbu měst. Navrhuje náměstí, nábřeží, ale také třeba parky. Jeden z nejvýznamnějších z poslední doby, park svatého Patrika v kanadském Calgary, získal prestižní národní ocenění za nejlepší projekt veřejného prostoru i celou řadu mezinárodních cen. Dříve místo nechvalně proslulé kriminalitou a bezdomovectvím je dnes oblíbené hlavně rodinami s dětmi.

Se svým týmem má za sebou kolem pěti set projektů v Severní Americe, Evropě, Asii, ale i na Blízkém východě. Byl u vzniku nového města Dehsabz v Kábulu, navrhoval revitalizaci říčního toku v Los Angeles a známý je i rekonstrukcí letiště Stapleton v Denveru.

 

„Nepřicházíme k problému s tím, že máme dopředu připravené řešení. Snažíme se, aby nás samotný problém navedl na řešení, které potřebuje,“ přiblížil hlavní myšlenku CIVITAS Mark Johnson.

V Denveru pracoval také na podobném projektu jako je oblast jižní čtvrti v Brně. Navrhl obnovu průmyslové oblasti v údolí řeky Platte, kde dříve stálo rušné vlakové nádraží. Území těsně sousedící s centrem má rozlohu kolem padesáti hektarů a dnes je jednou z nejžádanějších lokalit ve městě.

 

„Přemístili jsme koleje, postavili mosty, silnice, parky, navrhli nové zóny, ulice, náměstí a veřejné prostory. Před dvaceti lety to byla prázdná země, dnes v nové čtvrti bydlí už přes čtyři tisíce lidí, jsou tady obchody, restaurace, kanceláře a další podniky,“ upřesnil Johnson.

Mark Johnson teď své zkušenosti využívá při přípravě urbanistické studie, na které spolupracuje s brněnskými architekty Alešem Burianem a Gustavem Křivinkou. Studie se týká části jižní čtvrti, konkrétně území v blízkosti ulic Opuštěná a Trnitá.

„Mark Johnson patří mezi současné vůdčí osobnosti v oblasti urbanismu a městského plánování. Má za sebou řadu zkušeností z velkých projektů a je skvělé, že se podařilo ho pozvat do Brna. Společně s brněnskými architekty pomůže najít nejlepší řešení pro rozvoj nové jižní čtvrti. Cílem chystané urbanistické studie je přinést ideje a nápady, jak území nejlépe využít,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Přednáška bude tlumočena do češtiny. Vstup je zdarma.