Domů Nezařazené

0

Dolní Vítkovice mají jako první český zástupce svého člena v boardu (výkonné radě) prestižního klubu evropských destinací průmyslového dědictví ERIH. Na výroční konferenci v Bologni jím byl za účasti vedení organizací z jednotlivých členských zemí zvolen sedmatřicetiletý zaměstnanec spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. Ing. Karel Malík.

 

Dolní Vítkovice jsou členem ERIHu (European Route of Industrial Heritage) od roku 2016. Zvolení jejich zástupce do výkonné rady klubu je prestižní záležitostí. „Po dvou letech členství jsme dokázali, že jsme nejen rovnocennou, ale také velmi silnou součástí klubu. Díky naší účasti ve výkonné radě navíc můžeme přímo ovlivňovat směřování organizace a budoucnost industriálních památek v Evropě,“ říká ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela.  

Klub evropských destinací průmyslových dědictví neboli ERIH (European Route of Industrial Heritage) tvoří turistickou informační síť technických památek v rámci celé Evropy. Staré výrobní závody, průmyslové krajiny nebo interaktivní technologická muzea ukazují rozmanitost evropské průmyslové historie, její krásy, detaily a také společné kořeny všech významných závodů a podniků.

Dolní Vítkovice jsou jedním z tzv. Kotevních bodů. Ty jsou významné nejen jako výchozí body jednotlivých tras, ale především proto, že vykreslují celkový obraz průmyslu v daném regionu. Kromě ostravských Dolních Vítkovic sem patří např. německé Porůří nebo jižní Wales jako klíčové regiony první světové průmyslové revoluce. Aktuálně síť ERIH představuje více než 1750 lokalit ze všech zemí Evropy.

0
investice nemocnice

U příležitosti Světového dne lupénky vyzývají dermatologové své pacienty s již diagnostikovanou lupénkou, aby navštívili vybraná pracoviště, kde budou moci konzultovat všechny dostupné možnosti léčby. Dny otevřených dveří se konají u příležitosti Světového dne lupénky (29. 1O.) na různých místech České republiky, záštitu nad celou akcí převzala Česká dermatologická společnost.

Pacienti z Brna a okolí mohou bez předchozího objednání navštívit 24. 1O. 2018 dermatovenerologické oddělení Fakultní nemocnice v Brně, na adrese Jihlavská 25, a to v čase od 14 do 18 hodin.

„Pacienti z Brna a okolí mají příležitost probrat svůj zdravotní stav a možnosti terapie s našimi odborníky. Na našem oddělení léčíme několik set pacientů s lupénkou, z toho kolem 200 pacientů s těžkou formou,“ říká MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA z dermatovenerologického oddělení Fakultní nemocnice Brno.

Lupénka je chronické, zánětlivé onemocnění kůže, kterým je ve světě postiženo více než 100 milionů lidí, v České republice pak 200-300 tisíc osob. S lupénkou souvisí i jiné závažné nemoci, k nimž patří zánětlivé onemocnění kloubů (psoriatická artritida), kardiovaskulární choroby, metabolický syndrom, vysoký krevní tlak, cukrovka nebo deprese. Lupénka je nevyléčitelné onemocnění, lze ji však úspěšně léčit. Důležitá je správná a včasná diagnóza, adekvátní léčba. Nemocní by proto měli aktivně hledat účinné možnosti léčby a konzultovat je se svým lékařem nebo ve specializovaných dermatologických centrech, kterých je v České republice celkem osmnáct.

Pro pacienty, kteří se rozhodnou navštívit dermatologické centrum, může být nápomocen web www.cistakuze.cz. Ten radí, aby si pacienti před návštěvou lékaře sepsali, jak lupénka ovlivňuje jejich život v průběhu dne, týdne, měsíce nebo roku. Nemusí se jednat pouze o fyzické příznaky, důležité jsou všechny dopady, které onemocnění má na jejich rozpoložení, chování.

Pacienti by se neměli bát na cokoliv zeptat, měli by být otevření novým terapeutickým metodám. Díky pokrokům ve výzkumu dnes existuje podstatně více možností léčby lupénky než dříve.

0
Šestým rokem vykupuje Kraj Vysočina prostřednictvím okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty spodní čelisti selat a bachyní prasete divokého. Stavy prasat divokých ve volné přírodě dlouhodobě vykazovaly rostoucí tendenci, v posledních dvou letech stagnují. Kromě rostoucích škod na zemědělských pozemcích a na nich rostoucích plodinách, stoupá i nebezpečí přenosu nákazy např. klasického moru prasat na umělé resp. domácí chovy prasat, aktuálně i přenos nákazy afrického moru. Na regulaci stavu černé zvěře vyčlenil Kraj Vysočina od roku 2013 více než 2,3 miliónu korun.
 

Z běžně dostupných informací není možné stanovit, v jaké věkové struktuře jsou v Kraji Vysočina prasata divoká lovena. Z tohoto důvodu Kraj Vysočina od roku 2013 spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze – Fakultou lesnickou a dřevařskou – Katedrou myslivosti a lesnické zoologie. Výzkumem spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého lze získat informace potřebné pro další management chovu prasete divokého. Vhodnou aplikací výsledků výzkumu a soustředěním lovu na cílové skupiny lze pak ovlivnit snížení početních stavů této zvěře. Druhotným efektem, ale neméně důležitým, je snížení stavu populace černé zvěře, což má pozitivní vliv na snižování škod způsobných prasaty divokými.

Kraj Vysočina vykupuje od myslivců spodní čelisti selat a nově opět i bachyní ulovených od 1. listopadu 2017 do 31. října 2018. „Čelisti musí být standardně upraveny – což znamená předložení celé spodní čelisti zbavené svaloviny a vazů, řádně ošetřené odmaštěním a ošetřené  bělícím prostředkem. Doklady o vyšetření musí obsahovat označení uživatele honitby, případně lovce, datum lovu, číslo plomby, kterou byla zvěř označena a kategorii zvěře.  Předkládají se čelisti s příslušným stavem vývoje chrupu selete nebo bachyně. Předkládat čelisti mohou příslušní uživatelé honiteb. Příslušným uživatelem honitby je pro tento účel uživatel takové honitby, která se alespoň z jedné poloviny výměry nachází na území Kraje Vysočina a v územním obvodu spravovaném zhotovitelem,“ popisuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. Z krajských statistik vyplývá, že nejpočetněji jsou sběry čelistí zastoupeny v okrese Jihlava. S největší pravděpodobností jde o kombinaci vysokého stavu černé zvěře i aktivity myslivců.

Za spodní čelist uloveného selete nebo bachyně kraj vyplatí 350 až 500 korun. V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 je k výplatě za dodané čelisti připraveno 750 tisíc korun, stejná částka bude rozhodnutím Rady Kraje Vysočina vyhrazena v příslušné kapitole krajského rozpočtu i pro příští rok.

Počty odevzdaných čelistí

  • Za období 20.6.2013 až 31.12.2013 – 845 ks čelistí Za období od 1.5.2014 do 31.10.2014 – 616 ks čelistí
  • Za období od 1.11.2014 do 31.10.2015 – 1463 ks čelistí
  • Za období od 1.11. 2015 do 31. 10. 2016 – 1634 ks čelistí
  • Za období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 – 1909 ks čelistí Údaje za rok 2018 budou k dispozici začátkem listopadu.

Počet odlovené černé zvěře v posledních letech neustále stoupá, podle údajů myslivecké statistiky bylo za rok 2017 v Kraji Vysočina uloveno více než 14 tisíc kusů prasat divokých. „Doporučení pro odlov černé zvěře pro příští období zohledňují podporu lovu selat v nízkém věku a v období, kdy je statisticky zaznamenán nižší podíl lovu, tedy v první polovině roku,“ doplňuje Jiří Bartoš z oddělení lesního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

0

Jak se nemocnice i lékárny vypořádávají s elektronizací zdravotnictví a úkoly, komplikacemi, ale i přínosy s tím spojenými? Rozsáhlá diskuze na téma elektronizace a digitalizace zdravotnictví se rozběhla na 10. ročníku Celostátního setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví v Brně. Akci již tradičně pořádala společnost Magnus Regio a konala se za finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje.

V první části představila náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR Helena Rögnerová návrh úhradové vyhlášky na rok 2019. „Vyhláška vyšla 14.9. a už nyní je podle ní možno připravovat dohody se zdravotními pojišťovnami. Letos je změna v tom, že není preferovaný žádný ze zdravotnických sektorů,“ upozornila Rögnerová.

Dodala, že díky ekonomickému růstu je očekávaný příjem do zdravotnictví 320 miliard korun, což je o 20 miliard více než v předchozím roce. „Díky tomu je nyní, více než kdy jindy, čas na reformní kroky,“ doplnila. Přínosem pro nemocnice má být podle ní navýšení platů, zvláště pak v oblasti lůžkové páče.

BS-Zdravotnictvi-3

Ani takové navýšení ale není podle Lubomíra Fancla z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR dostatečný. „13,6 miliard, které mají jít do lůžkové péče, podle nás není dost. Navrhovali jsme 20,“ připomněl. Regnerová slíbila, že ministerstvo bude vývoj platů v nemocnicích sledovat a bude usilovat o další navýšení. Obory ale podle ní nemůžou požadovat zvyšování platů, když se péče kvůli nedostatku lidí naopak snižuje.

Budoucnost v jedničkách a nulách

Největší část setkání byla věnována elektronizaci a digitalizaci zdravotnictví. Národní strategii elektronického zdravotnictví představili ředitel odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR Martin Zeman a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. „V nejbližších sedmi měsících chceme připravit katalog standardů pro zdravotnictví, terminologický slovník a scénáře pro jednotlivé úkony. V něm lékaři najdou, jak přistupovat k úkonům, aby bylo například jasné, za jaké situace je třeba použít elektronický podpis a kdy ne,“ popsal Zeman.

BS-Zdravotnictvi-85

Přítomnost pracovníků zodpovědných za zavádění elektronizace a digitalizace využili přítomní lékaři k vyjasnění některých situací a k dotazům. „Například u nás po zavedení elektronických receptů mnoho ordinací skončilo – na některé úkony totiž sami lékaři nestačí a musíme si nasmlouvat specialisty na informační technologie. Stejně tak povinné hlášení statistik nám komplikuje život. Rádi bychom, aby si také ministerstvo uvědomilo, že například e-recepty jsou výhodou pro mladé, kteří s elektronikou umí zacházet, ale pro důchodce, kteří tvoří většinu našich pacientů, je často obtížné i poslat SMS, natož pracovat s e-receptem,“ upozornila praktická lékařka Renáta Novotná.

Dušek jí i ostatním lékařům slíbil, že právě povinné vyplňování dotazníků chystá ministerstvo zrušit výměnou za elektronické zdravotnictví. Upozornil ale, že aby se lékaři nahlásili do centrálního registru je v každém případě nezbytné, jinak bude celý systém nefunkční. Lékaře v tomto směru požádal o součinnost, aby se do registru zapsali do Vánoc se současně jim nabídl pomoc s problémy spojenými se zaváděním.

BS-Zdravotnictvi-48

Viceprezident České lékařské komory České republiky Zdeněk Mrozek v tomto ohledu poprosil ministerstvo o shovívavost. „Už zavádění elektronických receptů bylo velice komplikované. Navíc bych rád připomenul, že když jsme požádali ministerstvo o zveřejnění lékařů, kteří pracují na výjimku, bylo nám naúčtováno 21 000 Kč, z čehož vyplývá, že ani samo ministerstvo není s digitalizací tak daleko, jak se vyžaduje po lékařích,“ připomenul.

Podle Zemana nový tým elektronizaci ministerstva a zdravotnictví celkově postupně napravuje. „20 let, o které jsme oproti Evropě pozadu, to ale určitě trvat nebude. I tak mám ale jako informatik skepsi očekávat, že digitální zdravotnictví je pomyslná vstupenka do ráje. Spíš půjde o udržení nákladů a provozu u stárnoucí populace. Hlavní bude, že ve zdravotnictví je potřeba 100% správnost u všech údajů. Jde přece jen o osobní data, zdraví a životy. Všechny úkony proto musíme vytvářet s naprostou jistotu, což samozřejmě trvá,“ vysvětlil.

Foto: Vojtěch Vladár

BS-Zdravotnictvi-4

Celou fotogalerii najdete zde.

0
Odbornou porotu v Jihlavě nejvíce zaujala a titul Vodafone Firma roku 2018 Kraje Vysočina získala společnost VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti, která vyrábí pánské konfekční oděvy. Česká spořitelna Živnostník roku 2018 Kraje Vysočina se stal Josef Švec, který má kavárnu a prodává kávu.

Josef Švec se kávě a všemu, co se tohoto nápoje týká, věnuje už více než 15 let. „Vzhledem k mé předchozí hlavní pracovní činnosti, tedy profesionálnímu školení v oblasti kávy a barové gastronomie, jsem chtěl dát příležitost lidem se zdravotním omezením, a tak jsem hned z počátku byl rozhodnut jít cestou sociálního podniku,“ uvádí Josef Švec. Z počátku začínal se třemi zaměstnanci, v současné době jich zaměstnává celkem sedm. Prodává kávu i kávovary včetně kompletního servisu pro zajištění profesionální přípravy kávy.

„Vítězství si zaslouží za svoji odvahu a za to, že do svého podnikání zahrnul i lidi s hendikepem. A také za své velké podnikatelské srdce,“ okomentovala volbu členka poroty Iveta Raplíková z České spořitelny.

Stříbro v Jihlavě vybojovala Eva Stoklásková Hegerová, která se zabývá realizací zahrad. Bronzovou příčku obsadila Eva Fruhwirtová věnující se rozvoji moderních manažerských dovedností a trénování mozku.

Mezi firmami suverénně zvítězila společnost VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti, která vyrábí pánskou konfekci. Převážnou část své produkce vyváží do Rakouska, Německa, Švýcarska a Anglie. Nabízí pánské vycházkové a společenské obleky, saka a kalhoty a podzimní a zimní pláště v aktuálním střihovém a materiálovém provedení, které odpovídá posledním módním trendům. Nabízí také individuální měřenkovou službu, což je konfekce velikostně a střihově upravená podle přání zákazníka s individuálním výběrem fazony, materiálu, barevnosti podšívky, vyšitým monogramem. „Snažíme se do našich výrobků vnášet precizní zpracování a řemeslo, které pomalu z důvodu absence učňovského školství zaniká. Věřím, že zákazníci jsou s naším zákaznickým přístupem spokojeni a budou i nadále podporovat českou výrobu,“ říká předseda představenstva Radek Chládek.

„Jednoznačně zvítězila tradice, kvalitní řemeslo, český původ a nadšení pro věc. Mám velkou radost, že takové firmy v České republice máme,“ zhodnotil volbu porotce Pavel Janák z Vodafone Czech Republic.

Druhé místo obsadila společnost ADÉLKA, která vyrábí žitnou a pšeničnou mouku, pekařské a cukrářské výrobky. Třetí místo ve volbě poroty získala firma SAPELI, výrobce interiérových dveří.

V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2018. Tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Jihočeském kraji společně vyhlásily jako nejodpovědnější společnost Adélka, a.s. „V této společnosti je nastaven mzdový a benefitní systém, jehož základem jsou platové třídy, kde jsou zařazeny všechny pozice. Tím je zajištěna mimo jiné i rovnost odměňování mužů a žen na jednotlivých pozicích. Ve svém regionu podporují různé společenské akce. Při výrobě využívají zejména lokální suroviny, čímž snižují vzdálenosti nutné k jejich přepravě, a společně s využíváním vozu na CNG tak přímo přispívají ke snížení uhlíkové stopy,“ okomentovala volbu Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti, Vodafone Czech Republic.

Hlavním partnerem podnikatelských soutěží je společnost EUROVIA CS. „Ve všech regionech České republiky ročně realizujeme několik stovek velkých i malých projektů na dálnicích, silnicích, železnicích, tramvajových tratích, náměstích, mostech, a pomáháme tak podnikatelskému prostředí k rychlejšímu a pohodlnějšímu spojení s jejich zákazníky a obchodními partnery. Jsme rádi, že se můžeme spolupodílet na rozvoji podnikatelského prostředí, které si podporu rozhodně zaslouží,“ doplnila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Vodafone Firma roku 2018, Česká spořitelna Živnostník roku 2018 i Vodafone Odpovědná firma roku 2018 se uskuteční 12. prosince na pražském Žofíně.

Vodafone Firma roku 2018 Kraje Vysočina:

1. VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti – oděvní výroba (Třešť)

2. Adélka a.s. – výroba žitné a pšeničné mouky, pekařských a cukrářských výrobků (Pelhřimov)

3. SAPELI, a.s. – výroba interiérových dveří (Jihlava)

Česká spořitelna Živnostník roku 2018 Kraje Vysočina:

1. Josef Švec – provozování kavárny a prodej kávy (Havlíčkův Brod)

2. Eva Stoklásková Hegerová – realizace zahrad (Hybrálec)

3. Eva Fruhwirtová – rozvoj moderních manažerských dovedností, trénování mozku (Rouchovany)

Vodafone Odpovědná firma roku 2018 Kraje Vysočina:

Adélka, a.s. – výroba žitné a pšeničné mouky, pekařských a cukrářských výrobků (Pelhřimov)

0

Pro zjednodušení plateb při vyřizování záležitostí občanů, rozšířil zlínský magistrát počet míst, kde lze platit platební kartou. Nově lze své závazky vůči městu uhradit bezhotovostně na hlavní pokladně v budově radnice, nám. Míru 12. V Městském informačním a turistickém středisku, které rovněž naleznete v budově radnice, lze bezhotovostně platit např. za výpisy ze systému Czech POINT nebo za nákup propagačních předmětů a publikací apod.

Platba kartou je možná také v oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů odboru občansko-správních agend, ul. L. Váchy 602.

„K rozšíření počtu platebních terminálů jsme přistoupili proto, abychom občanům zvýšili komfort při platbách na pokladně a dalších vybraných pracovištích magistrátu“ uvedl Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast ekonomiky.

Pro bezproblémovou identifikaci platby je nutné znát a při úhradě správně zadat variabilní symbol. Ten plátcům sdělí úředníci na pracovišti, kde si vyřizují své záležitosti. Platbu kartou je vždy nutno sdělit předem. Minimální výše platby je stanovena na částku 100 Kč. Jsou akceptovány všechny běžně užívané platební karty v ČR. Již dříve instaloval Magistrát města Zlína platební terminály na pracoviště odboru živnostenského, Zarámí 4422, dále lze bezhotovostně hradit poplatky za vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů v oddělení správním odboru občansko-správních agend, ul. L. Váchy 602, a na oddělení evidence motorových vozidel tamtéž. Platit kartou lze také v sídle MP Zlín.

0

Ječmen obsahuje více vlákniny a dalších nutričně významných živin než pšenice nebo žito, také proto byl v minulosti jídlem gladiátorů a vojáků. „Je také jednou z nejstarších plodin vůbec. V českých poměrech se dnes pěstuje zejména kvůli sladu a jako krmivo. V potravinářství převážila pšenice, hlavně z ní vymletá bílá mouka. Tato mouka má vysoké množství lepku a naopak velmi nízký obsah dalších bioaktivních látek, protože tyto byly v procesu mletí odstraněny,“ konstatoval Cerkal.

Opravdový zážitek na talíři

Pot barley je vyroben ze zrna české bezpluché odrůdy ječmene jarního AF Cesar, vypěstované na českých a moravských polích. Od všech podobných produktů se odlišuje zejména vysokým obsahem beta-glukanů, které přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Příznivého účinku je dosaženo už dávkou 3 g beta-glukanů z ječmene denně. Jedna porce (100 g výrobku) obsahuje po uvaření 5,8 g beta-glukanů. Pot barley je tedy možno doporučit běžným spotřebitelům i lidem se specifickými nutričními požadavky jako významný zdroj požadované rozpustné vlákniny potravy (beta-glukanů), jehož pravidelná konzumace přispívá k prevenci srdečně-cévních a dalších chronických neinfekčních chorob. Pro svoji energetickou hodnotu a současně nízký glykemický index je také výborným doplňkem stravy osob se zvýšenou fyzickou aktivitou. Pokud je sport vaším denním chlebem, zařaďte Pot barley do vašeho jídelníčku. „Nejen, že zpestříte stravu o trochu opomíjenou obilovinu, ale svému tělu dodáte velkou dávku zdraví,“ uvedl Cerkal.

Od tradičního jelita až po sladkou kaši

Patří do kuchyně, kde rádi experimentujete. Dá se použít v receptech na sladko i na slano. Velmi oblíbené jsou receptury pro výrobu zdravých a lehce stravitelných salátů. „Pokud své balení Pot barley otevřete, doporučujeme využít nejen množství zahraničních návodů z internetu, ale sáhnout i po starých českých kuchařských knihách. Receptů, jak naložit s obilovinami tohoto typu, v nich najdete celou řadu,“ dodal Cerkal.

Pot barley v baleních 400 g a 25 kg vyrobila pro prezentaci společnost PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o., průmyslový partner a spoluřešitel zmíněného projektu Centra kompetence TAČR. Pot barley má svou premiéru v rámci 45. ročního mezinárodního agrosalonu Země Živitelka (pavilon T1), ve dnech 23.–28. srpna 2018 v Českých Budějovicích. Zdroj: Mendelova univerzita v Brně

Alergologická ambulance byla založena před 25 lety (1.8.1993) při tehdy III.interní (dnes gastroenterologické klinice) FN Brno v rámci koncepce vzniku dalších ambulancí s interním zaměřením (endokrinologie, diabetologie, dietologie…).

Od roku 2011 byl pracovišti alergologie při Interní gastroenterologické klinice FN Brno Ministerstvem zdravotnictví udělen status akreditačního pracoviště pro obor alergologie a klinická imunologie. Pracoviště tedy slouží jako superkonziliární a doškolovací pracoviště pro lékaře v přípravě na nástavbovou atestaci z oboru Alergologie a klinická imunologie.

Prognózy pro toto tisícíletí uvádějí, že každý druhý obyvatel této planety bude alergik a proto bude stoupat poptávka po péči o tyto pacienty.

Alergologická ambulance, jako jediná v České republice, se věnuje níže uvedeným specifickým tématům:

Od roku 1996 pečuje o pacientky s alergickými chorobami a astmatem v těhotenství a době laktace a spolupracuje s gynekologicko- porodnickými klinikami a dalšími porodnicemi v regionu.

Od roku 1998 se věnuje  lékovým alergiím a intolerancím. Zpočátku se jednalo převážně  intoleranci kyseliny acetylsalicylové a nesteroidních protizánětlivých léků (NSA), nyní na řadu léků dalších (biologická léčba, nízkomolekulární hepariny, imunosupresivní léčba, antibiotika, kortikosteroidy atd). Od roku 2014 je alergologická ambulance součástí pracovní skupiny Lékové alergie ČSAKI (České společnosti alergologie a klinické imunologie). Od roku 2012 jako jediné pracoviště v České republice se věnuje alergologická ambulance metodě desenzitizace tj indukce dočasné lékové tolerance, která umožní návrat jediné možné léčby ( na kterou je však pacient přecitlivělý) do léčebného režimu.

Alergologické pracoviště je od roku 2009 součást Národního centra pro těžké astma (NCTA) a je s klinikou plicních nemocí (KTRN) součástí Centra pro těžké astma pro Jihomoravský kraj.

Alergologická ambulance spolupracuje s dalšími fakultními pracovišti ve FN u sv. Anny, které nepůsobí ve FN Brno. S klinikou pracovního lékařství řeší profesní alergózy- alergickou rýmu a alergické astma) a s Ústavem alergologie a klinické imunologie diagnostiku a léčbu imunopatologií, převážně komplementového systému a imunodeficity.

Alergologická ambulance spolupracuje s Interní hematologickou a onkologickou klinikou FN Brno v péči o pacienty se systémovou mastocytózou, a dále se věnuje diagnostice potravinové alergie a syndromu histaminové intolerance.

Alergické choroby se řadí mezi civilizační onemocnění a jejich výskyt v populaci stoupá. V současnosti cca 40% světové populace trpí nějakou formou alergie. Alergickou rýmou, která je nejčastějším chronickým onemocněním, trpí 20-30 %, astmatem 5-10 % a atopickou dermatitidou přibližně 20 % populace. Dále jsou na alergologii vyšetřováni a léčeni pacienti s urtikarií, alergií na hmyz, potraviny a léky. Alergologická ambulance tedy pečuje o pacienty s alergologicko imunologickými chorobami vč. astmatu.

Zdroj: FN Bro, MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D , vedoucí alergologické ambulance IGEK

0
Na silnicích se stále více pohybují kola, jejichž jezdci dokáží zdolat i ta největší stoupání bez přílišného namáhaní. Jejich kola jsou totiž vybavena elektromotorem. Dle odhadů prodejců se v Česku v současnosti pohybují desítky až stovky tisíc elektrokol. Jde o pozitivní vzrůstající fenomén, nicméně je třeba pamatovat na bezpečnost silničního provozu a dbát na rizika, která jsou s používání elektrokol spojena. Dle výzkumů by 37 % usmrcených cyklistů přežilo nehodu, kdyby mělo na hlavě přilbu. V případě elektrokol by mělo být použití přilby více než samozřejmé! Rychlost a výkon elektrokol je u nás, stejně jako v EU, legislativně omezen na 25 km/h a 250 W. Ovšem i při těchto rychlostech je třeba se plně věnovat řízení, dávat pozor a nepřecenit svou schopnost ovládat kolo.   Pro koho je určeno   Na elektrokole může jezdit doslova každý. Díky pomocnému pohonu se srovnají rychlost i dojezd. Výhodou je, že se stále jedná o jízdní kolo, je tedy možné využívat síť cyklotras a cyklostezek. Na druhou stranu na elektrokole dnes jezdí mnohdy i ti, kteří by na normální bicykl již nesedli. Tady je potřeba apelovat na zdravý rozum a své síly nikdy nepřeceňovat.   Elektrokola a předpisy   U nás, stejně jako v Evropské unii, platí, že jízdní kolo vybavené (i dodatečně) pomocným motorkem si zachovává charakter jízdního kola, pokud výkon motoru nepřesáhne 250 W, přičemž se výkon postupně snižuje a nakonec přeruší, jakmile vozidlo dosáhne rychlosti 25 km/h. Rychlost, resp. dopomoc elektropohonu nad hranici 25 km/h může vyvolávat nebezpečné konfliktní situace (špatný odhad ostatních účastníků silničního provozu apod.) s fatálními následky na životech a zdraví. V případě, že elektrokolo odpovídá výše uvedenému, není pro jeho provoz potřeba žádné řidičské oprávnění a z hlediska legislativy je na něj pohlíženo jako na jakékoliv jiné jízdní kolo.   Elektrokolo musí mít atest a pozor na přestavbu   Elektrokola jsou vybavována systémy a elektronikou, která může být v krajních případech nebezpečná. Měli bychom tedy pořizovat jen výrobky s potřebnými atesty. Elektrokola by měla být testována výrobci i dodavateli a označena certifikátem nezávislé zkušební laboratoře. Velice často se stává, že výrobce u svého produktu výslovně uvede, že je elektrokolo (či dnes poměrně často i elektrokoloběžka) určeno k využití pouze mimo veřejné komunikace a v tomto případě nainstaluje i vyšší výkon motoru. Jakékoliv úpravy a přečipování pro zvýšení výkonu a rychlosti jízdy jsou však značně nebezpečné a dochází až k hazardování s lidskými životy.   Jaké elektrokolo vybrat?   Elektrokola se vyrábějí v řadě modelů a typů. Je možné si vybrat z elektrokol městských (mezi tato kola patří i ta ve skládacím provedení), terénních kol (vhodná pro jízdu v náročnějším terénu), trekkingových nebo horských. Důležitou kategorií při výběru elektrokola je dojezd na jedno nabití. Současná elektrokola umožňují ujet vzdálenosti podle nastavení až zhruba okolo 100 km. Dobíjet se dají z běžné zásuvky, nebo se dá využít i některá ze specializovaných dobíjecích stanic.   Cyklisté patří mezi nejzranitelnější účastníky provozu na komunikacích   V loňském roce byla přibližně každá 11. usmrcená osoba cyklistou a přibližně každý 7. těžce zraněný se vloni pohyboval na jízdním kole. Dlouhodobě je vysoký podíl usmrcených a zraněných cyklistů, kteří neměli v době dopravní nehody přilbu. Dle výzkumu CDV by přežilo 37 % usmrcených v případě, že by v době nehody mělo na hlavě přilbu. V případě elektrokol by mělo být použití přilby bez jakékoliv diskuse!   Pozor na alkohol!   Každoročně je nejvyšší podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu nebo návykových látek včetně následků na životech a zdraví právě u cyklistů. V roce 2017 zavinili cyklisté pod vlivem alkoholu nebo návykových látek 642 nehod (tj. 27 %), při nichž bylo 5 osob usmrceno a 57 osob těžce zraněno. Nedávný mezinárodní seminář s názvem „Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu“, konaný v Praze v prostorách Poslanecké sněmovny PČR, zásadně nedoporučil prolomení nulové tolerance alkoholu v silničním provozu, a to ani v případě jízdních kol. Zdroj: BESIP

0

„K 1. 7. 2018 se ve Vlachovicích – Vrběticích zmenší zásadním způsobem nebezpečná zóna a vlastníkům nemovitostí v areálu bývalých muničních skladů bude dáno zpět do užívání cca 250 hektarů pozemků v jižní části zasaženého území poblíž jediné příjezdové cesty,“ zaznělo na tiskové konferenci s tím, že se jedná zhruba o 700 parcel se 120 majiteli.

 „Vrátíme tak 40 až 45 procent území. Lidé budou muset ale počítat s tím, že když přijedou na bránu v areálu a budou se chtít dostat na již uvolněné pozemky, budou od nich policisté požadovat prokázání totožnosti a až poté jim umožní vstup, případně vjezd do areálu. Děti mladší 15 let bez doprovodu zákonných zástupců nebo osoby starší 18 let nebudou do areálu vpuštěny vůbec.  Kolem uvolněných pozemků v uplynulých dnech pracovníci Vojenských lesů a statků ČR odstranili v plné míře plot, který tam byl v minulosti vybudován na výzvu velitele zásahu,“ dodal plukovník Tkadleček.

„Děkuji Vojenským lesům a statkům ČR i veliteli zásahu za to, že se podařila uvolnit velká část zasaženého území,“ poděkoval zástupcům zasahujících složek hejtman Jiří Čunek a zároveň zdůraznil, že se nesmí tlačit na urychlení prací na úkor bezpečnosti, postup musí být podle něj opatrný. Připomněl, že pyrotechnici jsou při práci v místě zásahu denně v ohrožení života.

Náměstek policejního prezidenta brig. gen. Martin Vondrášek zdůraznil a ocenil, že jsme doposud veškeré činnosti v bývalých muničních skladech zvládli bez zranění či ztrát na životech. Dále přítomné seznámil s nejdůležitějšími údaji spojenými s práci policejních pyrotechniků v muničních skladech. Za necelý rok, co ohledání druhého epicentra exploze probíhá, pyrotechnici nalezli téměř 2 800 kusů munice. Počty nalezené munice jsou daleko vyšší a munice je rozmanitější ve srovnání s nalezenou municí u prvního epicentra. Dále uvedl, že čištění areálu zajišťují složky integrovaného záchranného systému od června ve dvousměnném provozu, aby využily déle trvající denní světlo.

Plk. Ing. Pavel Nepovím, z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR uvedl, že do bezpečnostního opatření jsou zapojeny jak hasiči ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru, tak i jednotky ze Zlínského kraje. Hasiči zajišťují požární asistenci v areálu, osvětlování, podíleli na vybudování nové trhací jámy, provádí prořez vzrostlých dřevin a pracují s těžkou technikou. Zdůraznil, že všechny zasahující složky, které se podílí na záchranných a likvidačních pracích jsou neustále pod velkou psychickou zátěží.

Mgr. Jiří Špelina za Vojenské lesy a statky ČR sdělil, že majetkově vypořádali uvolněný prostor a jejich cílem je získat postupně všechny pozemky a objekty v areálu muničních skladů do jejich hospodaření v souladu s usnesením vlády.

Pyrotechnici při ohledání druhého epicentra doposavad nalezli 2 784 kusů munice, přičemž v dočasné trhací jámě ve vrbětickém areálu zlikvidovali 1 264 kusů munice neschopné převozu. Munici schopnou převozu odváželi do Vojenského újezdu Libavá, při pěti převozech odvezli 1771 kusů munice a muničních elementů.

I nadále žádáme občany a firmy, které se v areálu a v blízkosti areálu pohybují, aby dbali pokynů příslušníků integrovaného záchranného systému a vykonávali svoji činnost tak, aby nenarušovala nebo nekomplikovala plnění úkolů složkami integrovaného záchranného systému v rámci bezpečnostního opatření „Výbuch“.

Zdroj: mjr. Mgr. Lenka Javorková