Domů Nezařazené

Proměnit rušnou křižovatku a zkratku nákladní dopravy zpět na veřejný prostor, který bude sloužit pro setkávání lidí. Jeden z úkolů pro tým Kanceláře architekta města Brna (KAM). Ve spolupráci s městskou částí představí veřejnosti pracovní verzi urbanistické studie na zlepšení stavu Tuřanského náměstí. Součástí bude také diskuze s občany. Lidé mohou přijít dnes 9. 5. v 18 hodin do zasedací místnosti tamní radnice.

Plán na rozvoj centra Tuřan bude možné uskutečnit po stavbě obchvatu, který by měl výrazně ulevit dopravě přes náměstí. Právě nadměrná nákladní doprava je jedním z nejpalčivějších problémů, které trápí místní. Společenský život a veškeré akce se kvůli tomu přesunuly z historického jádra do klidnějších částí obce.

„Náměstí dnes slouží svému účelu pouze částečně, připravujeme proto studii na období po realizaci obchvatu, s některými změnami ale bude možné začít dříve,“ řekl vedoucí veřejného prostoru KAM David Mikulášek.

Studie počítá se zklidněním a reorganizací dopravy přes centrum nebo posunem zastávek MHD blíže k náměstí. Navrhuje také výraznou proměnu a rozšíření parku a jeho lepší přístupnost pro pěší. Objevit by se tady mohly nové stezky, vodní prvky nebo třeba altán pro kulturní akce. V další fázi počítá studie také s dostavbou ploch náměstí, které by sloužily jako dětské hřiště nebo místo pro relaxaci.

KAM chce studii dokončit letos v létě. Dále bude sloužit jako podklad pro rozhodování samosprávy městské části. „V této fázi chceme získat co nejvíce podnětů od místních. Jejich připomínky poté zapracujeme do výsledné podoby návrhu,“ doplnil Mikulášek. Vizualizace: KAM

t1

„Jedinou syslí kolonií čítající až 80 jedinců chrání v lokalitě v sousedství Mohelenské hadcové stepi na Vysočině speciální dopravní značky – Pozor sysel. Na stometrovém úseku účelové komunikace mezi Mohelnem a stejnojmennou vodní nádrží jsou letos poprvé instalovány v době od května do září dvě dopravní značky, kdy jsou sysli velice aktivní a při migraci za potravou je ohrožují projíždějící vozidla,“ popsal situaci radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Syslí populaci se na Vysočině daří. Ještě v roce 2000 bylo na Mohelně zjištěno přibližně 20 jedinců, v roce 2016 už jich ochránci přírody napočítali téměř 100, dnes kolonie čítá osm desítek kusů. „Sysel preferuje stepní lokality, potřebuje krátkou trávu, která mu zajistí dobrý rozhled. Mohelenská hadcová step a její ochranné pásmo představuje při pravidelném a pečlivém kosení ideální biotop. Častými náhradními biotopy proto bývají hlavně letiště nebo golfová hřiště,“ říká Jana Nováková z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.

„Sysel obecný patří mezi kriticky ohrožené druhy. Řadu let je mu věnována cílená podpora v rámci Záchranného programu sysla obecného. Záchranné programy jsou v kompetenci Ministerstva životního prostředí, připravují se v České republice pro druhy, u kterých hrozí, v případě že nebude neodkladně zahájena realizace nápravných opatření, vysoké riziko vyhynutí. Smyslem záchranných programů je dosáhnout zvýšení populace dotčeného druhu nad úroveň ohrožení vyhynutím pomocí různých typů opatření. Instalace dvojice značek by měla předejít dalším ztrátám a zajistit dlouhodobou existenci kolonie,“ doplňuje vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina Eva Horná.

Podílel se na řadě úspěšných projektů napříč kontinenty. Teď přijíždí do Brna, aby pomohl s urbanistickou studií na podobu části nové jižní čtvrti. Světově uznávaný krajinářský architekt a urbanista Mark Johnson v brněnské hvězdárně představí veřejnosti své zkušenosti a názory na rozvoj měst. V pondělí 16. dubna od 18 hodin. Přednášku pořádá Kancelář architekta města Brna.

Už na Harvardu se věnoval otázkám udržitelného rozvoje měst. O desítky let tak předběhl problém, který dnes řeší mnohá z nich: jak vytvořit a rozvíjet město, ve kterém se lidé budou cítit dobře.

 

Prezident společnosti CIVITAS z amerického Denveru Mark Johnson se zaměřuje na krajinnou architekturu a stavbu měst. Navrhuje náměstí, nábřeží, ale také třeba parky. Jeden z nejvýznamnějších z poslední doby, park svatého Patrika v kanadském Calgary, získal prestižní národní ocenění za nejlepší projekt veřejného prostoru i celou řadu mezinárodních cen. Dříve místo nechvalně proslulé kriminalitou a bezdomovectvím je dnes oblíbené hlavně rodinami s dětmi.

Se svým týmem má za sebou kolem pěti set projektů v Severní Americe, Evropě, Asii, ale i na Blízkém východě. Byl u vzniku nového města Dehsabz v Kábulu, navrhoval revitalizaci říčního toku v Los Angeles a známý je i rekonstrukcí letiště Stapleton v Denveru.

 

„Nepřicházíme k problému s tím, že máme dopředu připravené řešení. Snažíme se, aby nás samotný problém navedl na řešení, které potřebuje,“ přiblížil hlavní myšlenku CIVITAS Mark Johnson.

V Denveru pracoval také na podobném projektu jako je oblast jižní čtvrti v Brně. Navrhl obnovu průmyslové oblasti v údolí řeky Platte, kde dříve stálo rušné vlakové nádraží. Území těsně sousedící s centrem má rozlohu kolem padesáti hektarů a dnes je jednou z nejžádanějších lokalit ve městě.

 

„Přemístili jsme koleje, postavili mosty, silnice, parky, navrhli nové zóny, ulice, náměstí a veřejné prostory. Před dvaceti lety to byla prázdná země, dnes v nové čtvrti bydlí už přes čtyři tisíce lidí, jsou tady obchody, restaurace, kanceláře a další podniky,“ upřesnil Johnson.

Mark Johnson teď své zkušenosti využívá při přípravě urbanistické studie, na které spolupracuje s brněnskými architekty Alešem Burianem a Gustavem Křivinkou. Studie se týká části jižní čtvrti, konkrétně území v blízkosti ulic Opuštěná a Trnitá.

„Mark Johnson patří mezi současné vůdčí osobnosti v oblasti urbanismu a městského plánování. Má za sebou řadu zkušeností z velkých projektů a je skvělé, že se podařilo ho pozvat do Brna. Společně s brněnskými architekty pomůže najít nejlepší řešení pro rozvoj nové jižní čtvrti. Cílem chystané urbanistické studie je přinést ideje a nápady, jak území nejlépe využít,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Přednáška bude tlumočena do češtiny. Vstup je zdarma.

 

V tradičním termínu na konci května a v první polovině června se v Brně uskuteční již jedenadvacátý mezinárodní soutěžní festival ohňostrojů STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS. Pro letošní ročník je připraveno celkem pět show – čtyři ohňostroje na hladině Brněnské přehrady a závěrečný epilog v centru Brna nad hradem Špilberk.

Festivalu se zúčastní jako vítězové evropských a světových ohňostrojných soutěží Francie, Rumunsko, Polsko a také domácí české týmy. O hlavní putovní cenu IGNIS BRUNENSIS budou bojovat na brněnském přehradním jezeře polský, rumunský a francouzský tým. Česká republika letos zajišťuje nesoutěžní show.

Týmy nově nebudou bojovat pouze o letošní vítězství. Ročníkem 2018 startuje nový pětiletý cyklus soutěže ohňostrojů v Brně s motivační novinkou pro soutěžní týmy, kdy vítěz získává právo startu v jubilejním 25. ročníku festivalu. Pětadvacátý ročník v roce 2022 tak bude festivalem absolutních vítězů se startem laureátů z let 2018 až 2021 – vítězů 21. až 24. ročníku.

Brněnská přehrada

sobota 2. 6. / 22:30              exhibice          FLASH BARRANDOV SFX Česko

středa 6. 6. / 22:30              1. soutěž          SUREX Polsko

sobota 9. 6. / 22:30             2. soutěž          PYRO EVENTS Rumunsko

středa 13. 6. / 22:30            3. soutěž          POK 2.0 LUX FACTORY Francie

centrum Brna – nad hradem Špilberk

sobota 16. 6. / 22:30               epilog          IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko

Letošní festival provází stoleté výročí Československa. Domácí i zahraniční designéři ohňostrojných show dostávají povinnou dvouminutovou hudbu pro zapracování československého motivu do celkového designu a hudebního doprovodu svých ohňostrojných představení. Vybrána byla koncertní předehra Karneval od Antonína Dvořáka v nahrávce pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka, kterou pro přehlídku věnovala Česká filharmonie. Epilog nad Špilberkem bude celý věnovaný významnému jubileu založení společného státu Čechů a Slováků.

Soutěžní ohňostroje na hladině přehradního jezera potrvají i s povinnou závaznou dvouminutovou částí minimálně 17 minut. Epilog je plánovaný v délce asi 12-13 minut. Originální hudební doprovod k ohňostrojům vysílá exkluzivně Rádio Krokodýl 103 FM.

Všechny veřejné výhledové plochy na ohňostroje jsou pro diváky zdarma. Na Brněnské přehradě bude ale jako každoročně vybudována také komfortní placená zóna – ozvučená tribuna k sezení pro vyznavače ohňostrojného umění z tuzemska i zahraničí. Předprodej vstupenek na tribunu bude zahájen 9. dubna prostřednictvím Turistického informačního centra města Brna – online na www.ticbrno.cz a v infocentru na Panenské ul. v Brně.

Ohňostrojnou část festivalu IGNIS BRUNENSIS bude doprovázet řada tradičních i nových festivalových zábavních akcí. V roce 100. výročí Československa s dominantním festivalem RE:PUBLIKA také produkční týmy obou festivalů řeší programová a dopravní napojení pro maximální komfort diváků.   …více na str. 2

Festival IGNIS BRUNENSIS připomene 100. výročí leteckého průmyslu v Československu a 40. výročí československé kosmonautiky

Hlavní oslavy 100. výročí československého leteckého průmyslu se uskuteční od 15. do 17. června 2018 při festivalu STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS v Brně. Největší atrakcí budou exponáty letadel přímo v ulicích centra města. Náměstí Svobody a park Moravské náměstí zaplní historické i současné aeroplány československé a české výroby a součástí budou i další aviatické prezentace. K oslavám leteckého výročí se významně připojí i 40. výročí československé kosmonautiky s vesmírným prezentačním stanem a výstavou „Vladimír Remek – cesta ke hvězdám“. Akce ke 100. výročí letectví a 40 letům kosmonautiky se konají v koprodukci Asociace leteckých výrobců ČR, Technického muzea v Brně, Hvězdárny a planetária Brno, SNIP & CO a ve spolupráci se společností Blue Sky Service Brno.

Tradiční i nové akce při festivalu STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS

 • Festival tradičně zahajuje Mezinárodní policejní mistrovství České republiky v jezdectví s defilé jízdních ekip policistů z několika zemí v centru Brna 25. května a soutěžemi na Panské Líše 26. května.
 • Od 25. května do 2. června se na náměstí Svobody bude konat prodejní přehlídka vín VÍNOMÁNIE s pestrou nabídkou vín z moravských i českých vinic.
 • V sobotu 26. května ráno odstartuje na náměstí Svobody etapa atraktivní veterán rallye Vysočina. Na historické automobily naváže v sobotu 26. 5. dopoledne výjimečný koncert Ústřední hudby Armády České republiky s Vojenským uměleckým souborem Ondráš. Vojenské soubory vystoupí se společným programem připravovaným pro srpnový festival vojenských hudeb ve skotském Edinburghu.
 • Obdobím mezinárodní ohňostrojné přehlídky se bude prolínat více než deset dětských programových dnů pod hlavičkou Dětské dny uprostřed Evropy.
 • Již potřetí v řadě se v brněnském planetáriu koná mezinárodní odborný Fulldome Festival Brno 6. – 8. června, na který navazuje výběrová projekce nejzajímavějších soutěžních pořadů pro veřejnost – DigiFest o víkendu 9. a 10. 6. Obě akce pořádá Hvězdárna a planetárium Brno.
 • Závěr festivalu STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS obstará od 15. do 17. června akce Zábava pod hradbami s tradičním Dnem Policie České republiky, Dopravní nostalgií s jízdami historických vozidel městské dopravy, programy Českého rozhlasu Brno a festivalu Mozartovy děti. Letos je Zábava pod hradbami zpestřena atraktivní a ojedinělou prezentací ke 100. výročí leteckého průmyslu v Československu a 40. výročí československé kosmonautiky přímo v centru Brna.
 • Hudební premiérou „Tři mušketýři“ naváže 17. června na festival IGNIS BRUNENSIS již podeváté seriál představení Městského divadla Brno a dalších českých i slovenských divadel na arciBiskupském dvoře Moravského zemského muzea na Zelném trhu v Brně. Divadelní večery pod širým nebem v hlavní koprodukci Městského divadla Brno, Moravského zemského muzea a reklamní společnosti SNIP & CO potrvají až do srpna 2018.

Atraktivní sportovní akce na Brněnské přehradě – na březích, hladině i na nebi

 • V neděli 27. května se uskuteční mezinárodní závod v triatlonu TRIATLON SUPERPRESTIGE 2018.
 • Mistrovství ČR v motorovém paraglidingu IMPERA MASTER FLIGHT s létáním mezi pylony nad hladinou se připravuje na 1. – 2. června (v náhradním termínu při nepřízni počasí 8. – 9. 6.).
 • Nově se při festivalu STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS bude na hladině přehrady konat také mistrovství světa motorových surfů MotoSurf WorldCup. Hlavní závod se pojede v sobotu 9. 6., tréninky a vyřazovací kola 8. 6.

Propojení ohňostrojné přehlídky s festivalem RE:PUBLIKA

Přehlídka STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS probíhá letos v souběžném termínovém období s dominantním festivalem RE:PUBLIKA, který v Brně připomíná 100 let Československa a 90 let od otevření brněnského výstaviště. Oba produkční týmy aktivně spolupracují na koordinaci aktivit – například návštěvníci večerních programů na výstavišti mohou těšit na posílené dopravní spojení MHD Dopravního podniku města Brna do ohňostrojné lokality na přehradě nebo další aktivity.

Hlavní spolupořadatelé a partneři mezinárodní ohňostrojné přehlídky

Hlavními spolupořadateli festivalu IGNIS BRUNENSIS jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a SNIP & CO, reklamní společnost současně jako hlavní producent. Titulárním partnerem ohňostrojné přehlídky je společnost Heineken Česká republika – pivovar Starobrno. Generálními partnery jsou společnosti SILNICE GROUP jako exkluzivní dodavatel pontonového soulodí pro ohňostroje na Brněnské přehradě a letos jubilující Veletrhy Brno. Na ohňostrojném festivalu se výrazně podílí několik městských částí, především Brno-střed, Brno-Bystrc a Brno-Kníničky. Oficiálním dopravcem ve veřejné dopravě je Dopravní podnik města Brna. Technickým garantem mezinárodní ohňostrojné přehlídky je Flash Barrandov SFX.

Kraj Vysočina zahájí 1. dubna 2018 v dopoledních hodinách plánovanou modernizaci Brněnského mostu na silnici II/602 v Jihlavě. Vzhledem k tomu, že poslední zásadní oprava mostu proběhla před dvaceti lety, čeká na stavební firmu větší rozsah práce.
„Veškeré stavební práce jsou naplánované za úplné uzavírky. Objízdné trasy jsou odsouhlaseny, včetně těch vedených po dálnici D1, tam budou osobní vozidla a vozidla do 3,5 t osvobozena od dálničních poplatků – nemusí mít dálniční známku, vozidla nad 3,5t si žádají o vrácení mýtného,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Na projekt II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 s celkovým rozpočtem stavebních nákladů ve výši 58 milionů korun Kraj Vysočina požádal o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.
Objízdné trasy pro osobní vozidla: Osobní doprava, MHD a autobusy veřejné linkové dopravy budou moci obousměrně projíždět po značené objízdné trase Jihlavou ulicemi Okružní, Havlíčkova, Fritzova, Jiráskova, Dvořákova a Hradební. Po dobu rekonstrukce mostu se předpokládá pomalejší průjezd krajským městem, řidiči by se měli připravit na zdržení. Potřebné informace k objízdným trasám a upraveným trasám MHD v Jihlavě jsou dostupné na www.jihlava.cz.   Objízdná trasa pro tranzit nad 3,5 t:
 • 1.4. – 26. 6. 2018 povede objížďka Jihlava – I/38 (směr Havlíčkův Brod, přivaděč na dálnici D1) – nájezd na dálnici Jihlava EXIT 112 směr Brno, sjezd na EXITu 134 Meřín, II/602 zpět do Jihlavy. Úsek objížďky po dálnici mezi EXITy 112 a 134 v obou směrech bude v tomto termínu bez poplatku. POZOR! EXIT 119 Velký Beranov je v tomto termínu ve směru na Brno uzavřen.
 • 27. 6. – 31. 10. 2018 povede objížďka Jihlava – I/38 (směr Havlíčkův Brod, přivaděč na dálnici D1) – nájezd na dálnici Jihlava EXIT 112 směr Brno, sjezd na EXITu 119 Velký Beranov a po II/353 dále na II/602 směr Jihlava.
  „Svým rozsahem se značení objízdných tras pro rekonstrukci Brněnského mostu vymyká obvyklé praxi ať už množstvím použití dopravních značek, dopravního zařízení a načasování prací před a během spuštění stavby. Bude rozmístěno téměř 250 různě velkých přechodných značek. Přípravu a rozvoz značek musíme stihnout do čtyř dnů s tím, že samotná instalace zabere čtyři dny,“ říká Richard Peška ze společnosti VYZNAČ, s.r.o.     „Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina si vyhodnotili ta nejrizikovější a nejproblémovější místa na objízdných trasách a na těchto místech budou od začátku dubna policejní hlídky ve zvýšené míře dohlížet na bezpečnost a  plynulost silničního provozu. Policisté tak budou v daných místech moci okamžitě zareagovat na případné kolize nebo mimořádné události. Chtěl bych apelovat na všechny řidiče, aby  dbali na důsledné dodržování dopravného značení a nevjížděli do míst, kam jim to zakazují dopravní značky. Tvorbě kolon na objízdné trase ve městě Jihlava se zřejmě nevyhneme, ale pokud se budou řidiči chovat ohleduplně a ukázněně, nebude docházet ke zbytečným dopravním nehodám, které by pak situaci ještě více zkomplikovaly. Na řidiče tranzitní dopravy apelujeme, aby  se po celou dobu uzavírky Brněnského mostu Jihlavě úplně vyhnuli a zvolili si jinou trasu,“ uvedl Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro SKPV, pověřený zastupováním ředitele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina .  
POZNÁMKA: Termíny využití D1 EXITů 112-134, následně i 112-119 jsou závislé na dokončení stavby modernizace dálnice D1, úsek č. 15.

Více místa pro lidi, více zeleně, nové chodníky pro pěší a méně aut – tak by se mohlo v budoucnu proměnit Halasovo náměstí na jednom z největších brněnských sídlišť Lesná. Změny navrhuje Kancelář architekta města Brna (KAM), která zpracovala urbanistickou studii na novou podobu náměstí. Tato studie má být východiskem pro další koordinaci stavebních záměrů městské části Brno-sever a soukromých investorů.

 

„Současná podoba Halasova náměstí je nevyhovující a nedůstojná. Jde o území, které nebylo dokončeno podle původních plánů a nyní je potřeba najít nové řešení. Proto jsme zpracovali urbanistickou studii, která vtiskne náměstí jasnou tvář,“ říká ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Studie rozděluje řešené území na dvě hlavní oblasti. Tou první je vlastní prostor Halasova náměstí vymezený parkovištěm před obchodním domem Albert. Druhou hlavní část tvoří prostor před poliklinikou. Tyto oblasti jsou propojeny pěší trasou kolem objektu sportovního areálu Tesla. Součástí řešeného území je také přístupová komunikace a významný přestupní uzel městské hromadné dopravy.

„Z místa dnešního parkoviště před obchodním domem by měl vzniknout centrální prostor pro veřejné aktivity jako jsou například sezónní trhy. Naopak prostor před poliklinikou by měl být spíše klidovou zónou v podobě městské zahrady, která vznikne na stávajících i nově dobudovaných terasách,“ popisuje vedoucí Oddělení veřejného prostoru Kanceláře architekta města Brna David Mikulášek.

Zrušení parkoviště před obchodním domem je největším zásahem do řešeného území, které studie navrhuje. Doprava z náměstí ale zcela nezmizí, zůstane přibližně třetina původních míst.

„Velkou část parkujících tvoří rezidenti nebo návštěvníci sportovní haly Tesla. Pokud vytvoříme nová parkovací místa a stání přímo před Teslou a na komunikacích v okolí, zajistíme dostatek parkovacích stání, jinými slovy množství parkovacích míst pro obyvatele se rozhodně nezmenší,“ upřesňuje Mikulášek. Studie počítá také s výstavbou víceúčelového parkovacího domu na místě stávajícího objektu tepelného výměníku.

Vzhledem k velikosti území navrhuje kancelář architekta města rozdělit úpravy Halasova náměstí do šesti dílčích etap. První etapa je spojena se záměry soukromých investorů rekonstruovat bývalý dům nábytku a tržnici v západní části lokality. „Veřejné prostranství je zde zčásti soukromým majetkem, a proto je nutné koordinovat soukromé záměry s veřejným zájmem. Navrhované změny by se mohly začít realizovat v horizontu následujících tří až pěti let,“ dodává městský architekt. Vizualizace: Kancelář architekta města Brna

1_Halasovo_namesti_Predprostor domu nabytku a trznice

Předprostor domu nábytku a tržnice

3_Hlavni_prijezdova komunikace a reseni parkovani

Hlavní přístupová komunikace a řešení parkování

4_Halasovo_namesti_mestska zahrada pred poliklinikou

Městská zahrada před poliklinikou jako místo pro relaxaci

Halasovo_namesti_celkovy_pohled_urbanisticka_studie_KAM

Halasovo náměstí – celkový pohled  – urbanistická studie KAM

V Budapešti se 1. a 2. února konalo setkání ministrů zemí Visegrádské skupiny v rozšířeném formátu o Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Slovinsko, které se zaměřilo na budoucnost politiky soudržnosti.

Ministři zemí V4 a Chorvatska na jednání odsouhlasili a podepsali Společné prohlášení ministrů vytyčující ty nejpodstatnější body pro nadcházející vyjednávání o příštím programovém období politiky soudržnosti. Za Českou republiku se jednání zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Politika soudržnosti je jedním z nástrojů EU, kterým lze překonat dělení na Západ a Východ EU. Díky ní je také možné vyrovnat rozdíly v investicích, které vznikají odlivem zahraničního kapitálu z České republiky. Má-li Česká republika dále růst, je nutné prosadit naše skutečné potřeby. Pokud se hovoří o škrtech v  politice soudržnosti, je třeba hovořit také o tom, čím se investice nahradí,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Dodala, že „politika soudržnosti má potenciál Evropu spojovat. Naším úkolem je proto zasadit se o její silné postavení v rámci budoucího víceletého finančního rámce, zachovat orientaci na podporu všech regionů se zohledněním těch méně rozvinutých a prosazovat její lepší a efektivnější nastavení včetně priorit, abychom zjednodušili život příjemcům prostředků z evropských fondů.“

 

Země Visegradské skupiny se spolu s Chorvatskem na jednání přihlásily k společným vizím budoucí politiky soudržnosti vyjádřeným ve Společném prohlášení ministrů. K němu se po konci svého předsednictví Radě EU přidá také Bulharsko a Rumunsko, neboť nyní musí zůstat neutrální. Země našly celou řadu styčných bodů, na kterých se shodly, například důraz na větší flexibilitu evropských fondů, která by umožnila reagovat na nečekané výzvy v EU a přizpůsobit finanční podporu potřebám regionů či měst a obcí.

Diskuze o budoucnosti politiky soudržnosti na této úrovni započaly již během českého předsednictví Visegrádské skupině v roce 2016. Na tyto aktivity dále navázalo polské a v současné době v nich pokračuje maďarské předsednictví zemím V4. Únorového setkání se mimo ministrů a dalších zástupců osmi států zúčastnili také představitelé unijních institucí. Mezi nimi například komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová či Marc Lemaître, vrchní ředitel generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku.

Společnost Marandis z Bílovce, která uspořádala vloni na podzim pro Bohumíňáky e-aukci na levnější plyn i elektřinu, varuje před podvodníky. V Bohumíně se za ni totiž vydává „neznámá firma“ a přesvědčuje místní, že ještě nemají podepsané nové smlouvy na dodávku energií pro letošní rok.

„Už nám volalo několik lidí z Bohumína, kteří se vloni zúčastnili naší e-aukce s tím, zda je s jejich smlouvou vše v pořádku. Kontaktovala je totiž firma, která se zaštiťovala naším jménem a tvrdila jim, že ještě nemají podepsány nové smlouvy na dodávku plynu či elektřiny. Dokonce za nimi byli ochotni přijet až domů a smlouvu s nimi podepsat. Chceme všechny Bohumíňáky ubezpečit, že uzavřené smlouvy prostřednictvím e-aukce jsou platné a lidé mají dodávku energií zajištěnu,“ řekl ředitel společnosti Marandis Martin Anders.

Anders zároveň upozornil na to, že pořadatelé e-aukce ani vítězný dodavatel nikdy nechodí za lidmi přímo do domácností. „Přihlášení do e-aukce, podpisy nových smluv a konzultace probíhaly pouze na radnici v Bohumíně nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu, případně osobně v naší kanceláři v Bílovci. Pokud teď někdo kontaktuje naše klienty, hlásí se jako organizátor e-aukce a chce za ním dorazit přímo do domácnosti, doporučujeme s takovým člověkem vůbec nekomunikovat, bude se jednat o podomního prodejce, který chce využít situace. Jako organizátoři e-aukce nikdy nechodíme za lidmi přímo do domácností a nenabízíme jim podpis smlouvy u nich doma,“ osvětlil Anders. Pokud budou mít lidé nějaké nejasnosti k nově uzavřeným smlouvám, mohou si vše ověřit u pořadatele e-aukce. Lze se na něj obrátit emailem na adrese energie@marandis.cz či telefonicky na čísle 777 344 341. Elektronickou dražbu plynu a elektřiny v Bohumíně organizovala pod záštitou města Bohumín společnost Marandis z Bílovce už třikrát, a to v roce 2013 a 2015 a 2017. Vloni se do ní zapojily stovky lidí, a to nejen z Bohumína. Využili ji rovněž bytová družstva, firmy či živnostníci. Úspory se pohybovaly od deseti po třicet procent.

Nový rok přináší řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí. Už od ledna půjde vyčerpat rodičovský příspěvek rychleji, na přídavky na dítě dosáhne více rodin a výrazně se zvyšují důchody i minimální mzda. Informovalo o tom Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě nové dávky, tzv. otcovská a dlouhodobé ošetřovné.

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA

Od 1. ledna se zvyšuje minimální mzda, a to z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dojde od 1. ledna 2018 také ke zvýšení příspěvku u zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 VYŠŠÍ DŮCHODY Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 se zvýší od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2017 tak, že se

 • základní výměra zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč,
 • procentní výměra zvyšuje o 3,5 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není třeba o ně žádat.

Prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných od roku 2018:

 • všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 ve výši 28 250 Kč,
 • výše přepočítacího koeficientu pro úpravu (aktualizaci) všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, který činí 1,0612
 • první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 13 191 Kč,
 • druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 119 916 Kč,
 • výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2018 činí 2 700 Kč.

RYCHLEJŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU A VYŠŠÍ PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

Díky novele zákona o státní sociální podpoře dojde k rychlejšímu čerpání rodičovského příspěvku. Celkovou částku příspěvku ve výši 220 000 korun bude tak možné vyčerpat mnohem rychleji.

 • Zruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství (až 32 640 Kč). Celá částka rodičovského příspěvku tedy bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti (až 6 měsíců). Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud.
 • Ti, kteří v současnosti nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a čerpají rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, budou moci nově volit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání až na tři roky. Jedná se především o studenty, OSVČ bez nemocenského pojištění a nezaměstnané.

 • Rodiče dvojčat a vícerčat budou moci čerpat vyšší rodičovský příspěvek, namísto současných 220 000 korun půjde nově o 330 000 korun, což se týká i rodičů dětí narozených před 1. 1. 2018, kterým ještě nejsou čtyři roky. Musí ale podat novou žádost o rodičovský příspěvek.

 

 • Rozšíří se okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě, zvyšuje se hranice příjmu z 2,4 na 2,7násobek životního minima. Dále se zvyšují částky přídavku na dítě o 300 korun pro děti pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky nahrazující tento příjem). Nově tak budou činit 800, 910 a 1 000 korun měsíčně podle věku dítěte. Rodiny, které uvedené příjmy nemají, budou nadále pobírat přídavek na dítě v dosavadních (základních) částkách. O navýšení dávky není třeba žádat. Při splnění podmínek Úřad práce ČR zvýší dávku po doložení Dokladu o výši čtvrtletního příjmu

 • Pro všechny příjemce rodičovského příspěvku platí, že změnu volby výše čerpání rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy lze provést kdykoli od 1. ledna 2018, bez ohledu na datum, kdy ji měnili naposled. Bez podání žádosti o změnu volby nebude výše rodičovského příspěvku změněna a od ledna 2018 bude vyplácena ve stejné výši, jaká náležela za prosinec 2017. Po první provedené volbě výše dávky podle nové úpravy bude zachována dosavadní možnost měnit ji jednou za tři měsíce.

 

 • Možnost změny volby rodičovského příspěvku se bude týkat všech rodičů, tedy i těch, kterým se dítě narodilo před účinností novely zákona, a to samozřejmě za předpokladu, že budou splňovat podmínky nároku na příspěvek (pokud např. limit na příspěvek nevyčerpají ještě před účinností novely zákona atd.).

 

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Dlouhodobě nemocní budou mít od roku 2018 nárok na vyšší nemocenské dávky:

 • od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu a dále
 • od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu.

Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2018 následující:

 • první redukční hranice činí 1 000 Kč,
 • druhá redukční hranice činí 1 499 Kč,
 • třetí redukční hranice činí 2 998 Kč.

DÁVKA OTCOVSKÉ POPORODNÍ PÉČE, TZV. OTCOVSKÁ – zavádí se s účinností od 1. února 2018

Cílem otcovské je zejména umožnit otcům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě a zároveň tak významně pomoci matce v obtížném období krátce po porodu.

 • Nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů.
 • Nástup na otcovskou nastává dnem, který si muž určí v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže dítě nedosáhlo sedmi let věku.
 • Výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu a výplata náleží za dobu sedmi kalendářních dnů bez přerušení.
 • Podat žádost o dávku a nastoupit na otcovskou bude možné sice až od 1. února, nárok na dávku však od tohoto dne vznikne i v těch případech, kdy se dítě narodilo v období 6 týdnů před tímto datem, tj. 21. prosince 2017 nebo později.

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ, zavádí se s účinností od 1. června 2018

Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného blízkého z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci.

Podmínky pro nárok:

 • u ošetřovaného muselo dojít k náhlému zhoršení zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň sedmidenní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů,
 • ošetřovaný musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě,
 • pokud splní ostatní podmínky nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé ošetřovné náležet nejen nejbližším příbuzným ošetřovaného (rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům nebo druhům), ale například i strýci nebo manželce synovce,
 • u ošetřujícího bude vyžadována čekací doba; nemocenské pojištění muselo u zaměstnance trvat v posledních čtyřech měsících alespoň 90 dnů, OSVČ musela být nemocensky pojištěna v posledních třech měsících,
 • ošetřující osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost,
 • v průběhu 90 dnů se mohou ošetřující libovolně střídat v ošetřování,
 • dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice; nenáleží však za dobu, kdy dlouhodobá péče není poskytována (např. z důvodu další hospitalizace),
 • nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče,
 • zaměstnavatel může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání pouze pokud mu brání vážné provozní důvody,
 • zaměstnavatel nemůže dát pečujícímu po dobu ošetřování výpověď a po skončení ošetřování musí zaměstnance zařadit na jeho původní práci a pracoviště.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Nejvýznamnější změny:

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 29 979 Kč,
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 438 992 Kč,
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 71 950 Kč ročně,
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 7 495 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 189 ,
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 2 998 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 876 Kč.

VYŠŠÍ PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

Zvyšuje se příspěvek na mobilitu (ze 400 Kč na 550 Kč měsíčně), poskytuje se těm, kteří mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

VÝHODNĚJŠI PŘISPĚVEK Na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla

Mění se způsob stanovení výše této dávky. Četnost a důvod dopravy a celkové sociální a majetkové poměry již nebudou zkoumány. Na výši dávky bude mít vliv pouze příjem osoby a její rodiny. Maximální výše dávky zůstává na hranici 200 000 Kč, nově se zavádí výše minimální, a to 100 000 Kč.

 

VYŠŠÍ PLATY PRO ZDRAVOTNÍKY

Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě snižuje počet stupnic platových tarifů v přílohách k nařízení (ze sedmi na pět). Dále se valorizují stupnice platových tarifů, podle kterých jsou odměňováni zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, od 1. ledna 2018 o 10 %. Novelou nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců byla obdobně od 1. ledna 2018 valorizována o 10 % stupnice platových tarifů pro lékaře orgánů sociálního zabezpečení a pro lékaře orgánů ochrany veřejného zdraví; ta byla již od 1. listopadu 2017 dorovnána na úroveň stupnice platových tarifů pro lékaře poskytovatelů zdravotních služeb.

CESTOVNÍ NÁHRADY – SAZBY A STRAVNÉ

Mění se sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (v případě osobních silničních motorových vozidel jde oproti roku 2017 o zvýšení o 0,10 Kč za 1 km), stravné se zvyšuje v jednotlivých časových pásmech v rozmezí od 6 do 15 Kč a průměrná cena pohonných hmot činí 30,50 Kč a 32,80 Kč u benzinu 95 oktanů a 98 oktanů a 29,80 Kč u motorové nafty. Hodnoty jsou stanoveny podle aktuálních údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

Minulý týden se v sídle Kraje Vysočina uskutečnilo každoroční setkání zástupců Zdravých měst a koordinátorů místní Agendy 21 z celého regionu, jehož cílem byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe. Pozvání na setkání přijali i odborníci z oblasti MA21, kteří se problematikou zabývají na národní úrovni.

„Účastníky setkání nejvíce zaujala slova Michala Broži z Informačního centra OSN v Praze, který představil největší současné trendy udržitelného rozvoje, kterým je třeba věnovat pozornost. Jedná se o snižování CO2, aby se zabránilo dalšímu oteplování, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie, adaptabilita lidí na nové technologie, růst populace a znečištění na planetě. S tím vším nám může OSN pomoci skrze Agendu 2030,“ uvedl Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, pod jehož záštitou se akce konala.

Na setkání zazněly i informace o aktivitách BESIP, participativním rozpočtu v obci a ve škole, a o aktualitách z Národní sítě Zdravých měst ČR. Co však překvapilo nejednoho účastníka setkání, byly výsledky Analýzy životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina. Proč? Analýza ukázala, že děti na Vysočině tloustnou. Nadváhu či obezitu má 30 % žáků (v roce 2012 mělo jen 23 %) a obezitu 8,4 % (v roce 2012 ji mělo jen 4,4 %). Mají ji více chlapci a studenti učňovských škol a méně dívky a gymnazisté. U kouření a pití alkoholu jsou výsledky optimističtější. Celkové výsledky analýzy budou v brzké době zveřejněny na krajských stránkách.

Setkání bylo realizováno v rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina, který je spolufinancován z Národního programu Životní prostředí. Kraj Vysočina již dlouhodobě ze svého rozpočtu podporuje aktivity z oblasti udržitelného rozvoje a podpory zdraví, i v příštím roce tomu nebude jinak.