Domů Nezařazené

0

Co dávají v olomouckých kinech v týdnu od 13. do 19. dubna 1962? Jaké hry nabízí Divadlo Oldřicha Stibora v dubnu téhož roku? Kdo zahraje na varhanním koncertě nebo jak dopadne utkání v házené se Slavojem Praha? V roce 1961 začala oprava velké radniční věže, a když ji v roce 1962 dokončovali, do báně ve špici věže ukryli tehdejší pracovníci Městského národního výboru Olomouc stovky dokladů ze své doby.

V rámci příprav na rekonstrukci hlavní radniční věže byla 9. října demontována zhruba patnáct metrů vysoká horní špice věže. S ohledem na předpokládanou přítomnost uložených archiválií byla sejmutá pozlacená báň otevřena až dodatečně pod dohledem zástupců památkové péče a Státního okresního archivu Olomouc. Předpoklad se potvrdil – po otevření báně vyjmul stavbyvedoucí postupně sedm různě velkých kovových pouzder, v nichž byly pečlivě zabaleny a uloženy desítky fotografií, textů či například plakátů. Mezi uloženými odkazy byly i trojrozměrné předměty jako knihy, tehdejší mince, pamětní medaile či odznaky.

Při postupném rozbalování obsahu tubusů se ukázalo, že pracovníci městského národního výboru od počátku pečlivě dokumentovali veškerou práci na rekonstrukci věže. V pouzdrech jsou fotografie úředníků, kteří projekt připravovali, snímky klempířů, stavebních dělníků či pozlacovačů, součástí souboru jsou i fotografie z průběhu stavby. Kromě toho do tubusů uložili i plakáty tehdy probíhajících kulturních či sportovních akcí, různé propagační materiály, fotografie prvomájových průvodů, ale i nabídky poznávacích zájezdů či různé politické proklamace. Působivý i úsměvný je dopis skupiny pionýrů, kteří se účastnili činnosti historického kroužku při Vlastivědné společnosti muzejní. „Pionýři – historikové“ z roku 1962 píší svým imaginárním pionýrským následovníkům do roku 2000 mimo jiné i toto: „My žijeme teprve na začátku socialismu a již jsme zažili vypuštění člověka do vesmíru. Vám, kteří žijete v komunismu, bude již samozřejmostí vypuštění člověka na měsíc. Vyplní se Vám všechny naše sny, které se nám zdají neuskutečnitelnými.“

Nalezené dokumenty mají nyní v péči archiváři. Provádějí jejich přesný soupis a průzkum. Dokumenty jsou v každém případě cenným svědectvím o životě v Olomouci na počátku šedesátých let.

Sejmutí špice věže bylo prvním krokem před opravou celé věže. 75 metrů vysoká věž projde důkladnou rekonstrukcí příští rok. Půjde o mimořádně náročnou práci, protože věž je obdobně historicky cenná jako nedávno rekonstruované střešní konstrukce. Její základní části pocházejí z počátku 17. století. V současnosti probíhá příprava výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku. Rekonstrukce věže bude součástí dotačního projektu s názvem Obnova kulturní památky olomoucké radnice.

0

Členové Teplárenského sdružení ČR se na setkání v Praze shodli, že situace v teplárenství je velmi vážná, vyžaduje okamžité řešení a vyzvali orgány státní správy, vládu a Parlament České republiky, aby se situací v teplárenství začaly urychleně zabývat.

Teplárenství čelí dlouhodobě ekonomické diskriminaci ve srovnání s lokální výrobou tepla. Tato deformace trhu se nyní vyhrotila kvůli reformě trhu s emisními povolenkami, kterou schválila Evropská rada v únoru letošního roku. Cena povolenky na emise skleníkových plynů vzrostla během jednoho roku téměř čtyřikrát. Ještě na začátku září 2017 se pohybovala kolem 5 Euro, zatímco v současnosti osciluje kolem 20 Euro. Většina analytiků přitom pro příští rok očekává další růst ceny povolenky na cca 25 Euro.

Teplárny dostávají část povolenek na výrobu tepla bezplatně. Jejich množství se však každoročně snižuje a pro příští rok dosahuje přibližně třetinu množství roku 2013. Teplárny si tak v současné době musí valnou většinu potřebných povolenek kupovat na trhu. Povinnost nákupu povolenek se vztahuje na zařízení od 20 MW instalovaného tepelného příkonu využívající fosilní paliva. V teplárenství je nákupem povolenek zasažena téměř veškerá výroba tepla v uhelných teplárnách a přibližně 60 % výroby tepla v teplárnách na zemní plyn. Dohromady se jedná o dodávky tepla pro 3,5 milionu obyvatel.

„Řada tepláren se v důsledku nárůstu ceny povolenek může dostat do vážných potíží. Nejvíce ohrožené jsou menší teplárny na uhlí v majetku obcí, které se propadají do červených čísel,“ varoval Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské, a.s. a člen výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

Provozovatelé tepláren investovali v letech 2013 až 2017 více než 20 miliard korun do ekologizace svých provozů a významně snížili emise oxidu siřičitého, oxidu dusíku a prachu do ovzduší. Rozhodujícím znečišťovatelem jsou v současné době lokální topeniště a kotle v domácnostech.

Podle Státní energetické koncepce z roku 2015 je jedou z priorit udržet co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem s ohledem na jejich konkurenceschopnost a zajistit srovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit. Narovnání podmínek účinných soustav zásobování teplem a individuálních výroben tepla v oblasti zpoplatnění externalit (emise znečišťujících látek, oxidu uhličitého apod.) požaduje také Implementační plán Strategického rámce Česká republika 2030, který schválila vláda 17. října 2018.

„Podle Státní energetické koncepce a dalších strategických dokumentů se má zpoplatnění emisí mezi velkými a malými zdroji vyrovnávat. V praxi se ale děje pravý opak a pomyslné nůžky se stále více rozevírají. Teď už to přesáhlo únosnou mez a řada tepláren se dostává do neudržitelné situace. Státní energetická koncepce není v praxi vůbec naplňována,“ upozornil ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Předmětem diskuse na setkání členů byla samozřejmě i možná řešení složité situace tepláren. Členové Teplárenského sdružení ČR se shodli, že dlouhodobým systémovým řešením je odpovídající zpoplatnění spotřeby fosilních paliv v zařízeních, která nejsou zahrnuta do systému emisního obchodování. Než se však podaří toto dlouhodobé řešení prosadit, je třeba přijmout i krátkodobá a střednědobá opatření, která umožní zajistit bezproblémové dodávky tepla v letošní zimě a v příštím roce. Orgány státní správy, vláda i Parlament České republiky by se situací v teplárenství měly začít urychleně zabývat.

„Shodli jsme se na nezbytných krocích, které bude Teplárenské sdružení České republiky prosazovat. Jde o přežití oboru a zajištění spolehlivých a cenově únosných dodávek tepla pro 3,5 milionu lidí. Srovnání ekonomických podmínek nám stát slibuje od roku 2012 a děje se pravý opak. Teď už nemůžeme čekat, potřebujeme rychlá opatření pro zmírnění dopadu do hospodaření tepláren i do cen pro zákazníky v příštím roce,“ uvedl Tomáš Drápela.

0

Propojení generací, to byla hlavní myšlenka projektu „Sto důvodů k úsměvu“. Ten vznikl pod záštitou Nadačního fondu Tesco k oslavě stého výročí založení Československa. V září a říjnu tak měli žáci základních škol a senioři v šesti městech po celé republice unikátní možnost se vzájemně potkat a obdarovat se.

 

Žáci ze šesti vybraných základních škol z Prahy, Brna, Liberce, Plzně, Hradce Králové a Břeclavi se postupně vydali do místních prodejen řetězce Tesco a vybrali zde zboží, které si senioři z jejich blízkého domova důchodců přáli a naplnili jimi dodávku Tesco. Mezi nejčastější přání seniorů patřily trička, knihy, drogerie, slazené nápoje, uzeniny nebo elektronika.

Celý nákup následně žáci naskládali do dodávek Tesco, které je pak doručily přímo na adresy domovů pro seniory. Tam už je ale zase osobně předali žáci jednotlivých tříd. Senioři byli touto návštěvou zjevně dojatí a často se neubránili slzám. „Mám radost, že se nám prostřednictvím toho projektu podařilo podpořit mezigenerační spolupráci a sounáležitost a zároveň propojit dvě zcela odlišné generace. Právě úctou ke staří a spoluprací s mladou nastupující generací jsme chtěli oslavit významný historický milník, jakým je založení samostatného československého státu,“ vysvětluje Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro Českou republiku.

O projekt byl velký zájem i ze strany základních škol. Oceňovaly na něm právě osobní setkání dětí se seniory a možnost ukázat dětem, jak pomáhat druhým. Zároveň projekt sehrál velmi pozitivní roli při sbližování všech věkových kategorií. Školy v mnoha případech navázaly s domovy pro seniory bližší spolupráci a chystají pro ně další setkání, ať už v podobě nejrůznějších hudebních nebo jiných kulturních vystoupeních.

Vedení domovů pro seniory byla z projektu nadšená. Vedle hmotných dárků přisuzovala zásadní roli právě osobním setkání dětí a seniorů. Právě tam jim zásadním způsobem dokáží rozbít mnohdy stereotypní dny a rozzářit úsměv na tvářích. A přesně toho chtěl projekt 100 důvodů k úsměvu dosáhnout.

0

Ministerstvo zemědělství v rámci novely zákona na ochranu zvířat proti týrání navrhuje úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech. Novela prošla meziresortním připomínkovým řízením a Ministerstvo v současné chvíli vypořádává připomínky. Po jejich vypořádání bude stanoveno přechodné období a konkrétní podmínky zákazu vystupování zvířat v cirkusech.

Ministerstvo zemědělství zákonem na ochranu zvířat už v minulosti zakázalo drezúru nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců, nosorožců, hrochů a žiraf. Nyní chce tento zákaz rozšířit.

Podobný zákaz, který nyní MZe navrhuje, platí v desítkách zemí. V Evropě je drezura všech zvířat v cirkusech zakázaná např. v Itálii, Nizozemsku nebo Řecku. V dalších zemích, jako je Německo nebo Polsko, se o zákazu intenzivně diskutuje.

0

Dolní Vítkovice mají jako první český zástupce svého člena v boardu (výkonné radě) prestižního klubu evropských destinací průmyslového dědictví ERIH. Na výroční konferenci v Bologni jím byl za účasti vedení organizací z jednotlivých členských zemí zvolen sedmatřicetiletý zaměstnanec spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. Ing. Karel Malík.

 

Dolní Vítkovice jsou členem ERIHu (European Route of Industrial Heritage) od roku 2016. Zvolení jejich zástupce do výkonné rady klubu je prestižní záležitostí. „Po dvou letech členství jsme dokázali, že jsme nejen rovnocennou, ale také velmi silnou součástí klubu. Díky naší účasti ve výkonné radě navíc můžeme přímo ovlivňovat směřování organizace a budoucnost industriálních památek v Evropě,“ říká ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela.  

Klub evropských destinací průmyslových dědictví neboli ERIH (European Route of Industrial Heritage) tvoří turistickou informační síť technických památek v rámci celé Evropy. Staré výrobní závody, průmyslové krajiny nebo interaktivní technologická muzea ukazují rozmanitost evropské průmyslové historie, její krásy, detaily a také společné kořeny všech významných závodů a podniků.

Dolní Vítkovice jsou jedním z tzv. Kotevních bodů. Ty jsou významné nejen jako výchozí body jednotlivých tras, ale především proto, že vykreslují celkový obraz průmyslu v daném regionu. Kromě ostravských Dolních Vítkovic sem patří např. německé Porůří nebo jižní Wales jako klíčové regiony první světové průmyslové revoluce. Aktuálně síť ERIH představuje více než 1750 lokalit ze všech zemí Evropy.

0
investice nemocnice

U příležitosti Světového dne lupénky vyzývají dermatologové své pacienty s již diagnostikovanou lupénkou, aby navštívili vybraná pracoviště, kde budou moci konzultovat všechny dostupné možnosti léčby. Dny otevřených dveří se konají u příležitosti Světového dne lupénky (29. 1O.) na různých místech České republiky, záštitu nad celou akcí převzala Česká dermatologická společnost.

Pacienti z Brna a okolí mohou bez předchozího objednání navštívit 24. 1O. 2018 dermatovenerologické oddělení Fakultní nemocnice v Brně, na adrese Jihlavská 25, a to v čase od 14 do 18 hodin.

„Pacienti z Brna a okolí mají příležitost probrat svůj zdravotní stav a možnosti terapie s našimi odborníky. Na našem oddělení léčíme několik set pacientů s lupénkou, z toho kolem 200 pacientů s těžkou formou,“ říká MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA z dermatovenerologického oddělení Fakultní nemocnice Brno.

Lupénka je chronické, zánětlivé onemocnění kůže, kterým je ve světě postiženo více než 100 milionů lidí, v České republice pak 200-300 tisíc osob. S lupénkou souvisí i jiné závažné nemoci, k nimž patří zánětlivé onemocnění kloubů (psoriatická artritida), kardiovaskulární choroby, metabolický syndrom, vysoký krevní tlak, cukrovka nebo deprese. Lupénka je nevyléčitelné onemocnění, lze ji však úspěšně léčit. Důležitá je správná a včasná diagnóza, adekvátní léčba. Nemocní by proto měli aktivně hledat účinné možnosti léčby a konzultovat je se svým lékařem nebo ve specializovaných dermatologických centrech, kterých je v České republice celkem osmnáct.

Pro pacienty, kteří se rozhodnou navštívit dermatologické centrum, může být nápomocen web www.cistakuze.cz. Ten radí, aby si pacienti před návštěvou lékaře sepsali, jak lupénka ovlivňuje jejich život v průběhu dne, týdne, měsíce nebo roku. Nemusí se jednat pouze o fyzické příznaky, důležité jsou všechny dopady, které onemocnění má na jejich rozpoložení, chování.

Pacienti by se neměli bát na cokoliv zeptat, měli by být otevření novým terapeutickým metodám. Díky pokrokům ve výzkumu dnes existuje podstatně více možností léčby lupénky než dříve.

0
Šestým rokem vykupuje Kraj Vysočina prostřednictvím okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty spodní čelisti selat a bachyní prasete divokého. Stavy prasat divokých ve volné přírodě dlouhodobě vykazovaly rostoucí tendenci, v posledních dvou letech stagnují. Kromě rostoucích škod na zemědělských pozemcích a na nich rostoucích plodinách, stoupá i nebezpečí přenosu nákazy např. klasického moru prasat na umělé resp. domácí chovy prasat, aktuálně i přenos nákazy afrického moru. Na regulaci stavu černé zvěře vyčlenil Kraj Vysočina od roku 2013 více než 2,3 miliónu korun.
 

Z běžně dostupných informací není možné stanovit, v jaké věkové struktuře jsou v Kraji Vysočina prasata divoká lovena. Z tohoto důvodu Kraj Vysočina od roku 2013 spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze – Fakultou lesnickou a dřevařskou – Katedrou myslivosti a lesnické zoologie. Výzkumem spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého lze získat informace potřebné pro další management chovu prasete divokého. Vhodnou aplikací výsledků výzkumu a soustředěním lovu na cílové skupiny lze pak ovlivnit snížení početních stavů této zvěře. Druhotným efektem, ale neméně důležitým, je snížení stavu populace černé zvěře, což má pozitivní vliv na snižování škod způsobných prasaty divokými.

Kraj Vysočina vykupuje od myslivců spodní čelisti selat a nově opět i bachyní ulovených od 1. listopadu 2017 do 31. října 2018. „Čelisti musí být standardně upraveny – což znamená předložení celé spodní čelisti zbavené svaloviny a vazů, řádně ošetřené odmaštěním a ošetřené  bělícím prostředkem. Doklady o vyšetření musí obsahovat označení uživatele honitby, případně lovce, datum lovu, číslo plomby, kterou byla zvěř označena a kategorii zvěře.  Předkládají se čelisti s příslušným stavem vývoje chrupu selete nebo bachyně. Předkládat čelisti mohou příslušní uživatelé honiteb. Příslušným uživatelem honitby je pro tento účel uživatel takové honitby, která se alespoň z jedné poloviny výměry nachází na území Kraje Vysočina a v územním obvodu spravovaném zhotovitelem,“ popisuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. Z krajských statistik vyplývá, že nejpočetněji jsou sběry čelistí zastoupeny v okrese Jihlava. S největší pravděpodobností jde o kombinaci vysokého stavu černé zvěře i aktivity myslivců.

Za spodní čelist uloveného selete nebo bachyně kraj vyplatí 350 až 500 korun. V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 je k výplatě za dodané čelisti připraveno 750 tisíc korun, stejná částka bude rozhodnutím Rady Kraje Vysočina vyhrazena v příslušné kapitole krajského rozpočtu i pro příští rok.

Počty odevzdaných čelistí

  • Za období 20.6.2013 až 31.12.2013 – 845 ks čelistí Za období od 1.5.2014 do 31.10.2014 – 616 ks čelistí
  • Za období od 1.11.2014 do 31.10.2015 – 1463 ks čelistí
  • Za období od 1.11. 2015 do 31. 10. 2016 – 1634 ks čelistí
  • Za období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 – 1909 ks čelistí Údaje za rok 2018 budou k dispozici začátkem listopadu.

Počet odlovené černé zvěře v posledních letech neustále stoupá, podle údajů myslivecké statistiky bylo za rok 2017 v Kraji Vysočina uloveno více než 14 tisíc kusů prasat divokých. „Doporučení pro odlov černé zvěře pro příští období zohledňují podporu lovu selat v nízkém věku a v období, kdy je statisticky zaznamenán nižší podíl lovu, tedy v první polovině roku,“ doplňuje Jiří Bartoš z oddělení lesního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

0

Jak se nemocnice i lékárny vypořádávají s elektronizací zdravotnictví a úkoly, komplikacemi, ale i přínosy s tím spojenými? Rozsáhlá diskuze na téma elektronizace a digitalizace zdravotnictví se rozběhla na 10. ročníku Celostátního setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví v Brně. Akci již tradičně pořádala společnost Magnus Regio a konala se za finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje.

V první části představila náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR Helena Rögnerová návrh úhradové vyhlášky na rok 2019. „Vyhláška vyšla 14.9. a už nyní je podle ní možno připravovat dohody se zdravotními pojišťovnami. Letos je změna v tom, že není preferovaný žádný ze zdravotnických sektorů,“ upozornila Rögnerová.

Dodala, že díky ekonomickému růstu je očekávaný příjem do zdravotnictví 320 miliard korun, což je o 20 miliard více než v předchozím roce. „Díky tomu je nyní, více než kdy jindy, čas na reformní kroky,“ doplnila. Přínosem pro nemocnice má být podle ní navýšení platů, zvláště pak v oblasti lůžkové páče.

BS-Zdravotnictvi-3

Ani takové navýšení ale není podle Lubomíra Fancla z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR dostatečný. „13,6 miliard, které mají jít do lůžkové péče, podle nás není dost. Navrhovali jsme 20,“ připomněl. Regnerová slíbila, že ministerstvo bude vývoj platů v nemocnicích sledovat a bude usilovat o další navýšení. Obory ale podle ní nemůžou požadovat zvyšování platů, když se péče kvůli nedostatku lidí naopak snižuje.

Budoucnost v jedničkách a nulách

Největší část setkání byla věnována elektronizaci a digitalizaci zdravotnictví. Národní strategii elektronického zdravotnictví představili ředitel odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví ČR Martin Zeman a ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. „V nejbližších sedmi měsících chceme připravit katalog standardů pro zdravotnictví, terminologický slovník a scénáře pro jednotlivé úkony. V něm lékaři najdou, jak přistupovat k úkonům, aby bylo například jasné, za jaké situace je třeba použít elektronický podpis a kdy ne,“ popsal Zeman.

BS-Zdravotnictvi-85

Přítomnost pracovníků zodpovědných za zavádění elektronizace a digitalizace využili přítomní lékaři k vyjasnění některých situací a k dotazům. „Například u nás po zavedení elektronických receptů mnoho ordinací skončilo – na některé úkony totiž sami lékaři nestačí a musíme si nasmlouvat specialisty na informační technologie. Stejně tak povinné hlášení statistik nám komplikuje život. Rádi bychom, aby si také ministerstvo uvědomilo, že například e-recepty jsou výhodou pro mladé, kteří s elektronikou umí zacházet, ale pro důchodce, kteří tvoří většinu našich pacientů, je často obtížné i poslat SMS, natož pracovat s e-receptem,“ upozornila praktická lékařka Renáta Novotná.

Dušek jí i ostatním lékařům slíbil, že právě povinné vyplňování dotazníků chystá ministerstvo zrušit výměnou za elektronické zdravotnictví. Upozornil ale, že aby se lékaři nahlásili do centrálního registru je v každém případě nezbytné, jinak bude celý systém nefunkční. Lékaře v tomto směru požádal o součinnost, aby se do registru zapsali do Vánoc se současně jim nabídl pomoc s problémy spojenými se zaváděním.

BS-Zdravotnictvi-48

Viceprezident České lékařské komory České republiky Zdeněk Mrozek v tomto ohledu poprosil ministerstvo o shovívavost. „Už zavádění elektronických receptů bylo velice komplikované. Navíc bych rád připomenul, že když jsme požádali ministerstvo o zveřejnění lékařů, kteří pracují na výjimku, bylo nám naúčtováno 21 000 Kč, z čehož vyplývá, že ani samo ministerstvo není s digitalizací tak daleko, jak se vyžaduje po lékařích,“ připomenul.

Podle Zemana nový tým elektronizaci ministerstva a zdravotnictví celkově postupně napravuje. „20 let, o které jsme oproti Evropě pozadu, to ale určitě trvat nebude. I tak mám ale jako informatik skepsi očekávat, že digitální zdravotnictví je pomyslná vstupenka do ráje. Spíš půjde o udržení nákladů a provozu u stárnoucí populace. Hlavní bude, že ve zdravotnictví je potřeba 100% správnost u všech údajů. Jde přece jen o osobní data, zdraví a životy. Všechny úkony proto musíme vytvářet s naprostou jistotu, což samozřejmě trvá,“ vysvětlil.

Foto: Vojtěch Vladár

BS-Zdravotnictvi-4

Celou fotogalerii najdete zde.

0
Odbornou porotu v Jihlavě nejvíce zaujala a titul Vodafone Firma roku 2018 Kraje Vysočina získala společnost VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti, která vyrábí pánské konfekční oděvy. Česká spořitelna Živnostník roku 2018 Kraje Vysočina se stal Josef Švec, který má kavárnu a prodává kávu.

Josef Švec se kávě a všemu, co se tohoto nápoje týká, věnuje už více než 15 let. „Vzhledem k mé předchozí hlavní pracovní činnosti, tedy profesionálnímu školení v oblasti kávy a barové gastronomie, jsem chtěl dát příležitost lidem se zdravotním omezením, a tak jsem hned z počátku byl rozhodnut jít cestou sociálního podniku,“ uvádí Josef Švec. Z počátku začínal se třemi zaměstnanci, v současné době jich zaměstnává celkem sedm. Prodává kávu i kávovary včetně kompletního servisu pro zajištění profesionální přípravy kávy.

„Vítězství si zaslouží za svoji odvahu a za to, že do svého podnikání zahrnul i lidi s hendikepem. A také za své velké podnikatelské srdce,“ okomentovala volbu členka poroty Iveta Raplíková z České spořitelny.

Stříbro v Jihlavě vybojovala Eva Stoklásková Hegerová, která se zabývá realizací zahrad. Bronzovou příčku obsadila Eva Fruhwirtová věnující se rozvoji moderních manažerských dovedností a trénování mozku.

Mezi firmami suverénně zvítězila společnost VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti, která vyrábí pánskou konfekci. Převážnou část své produkce vyváží do Rakouska, Německa, Švýcarska a Anglie. Nabízí pánské vycházkové a společenské obleky, saka a kalhoty a podzimní a zimní pláště v aktuálním střihovém a materiálovém provedení, které odpovídá posledním módním trendům. Nabízí také individuální měřenkovou službu, což je konfekce velikostně a střihově upravená podle přání zákazníka s individuálním výběrem fazony, materiálu, barevnosti podšívky, vyšitým monogramem. „Snažíme se do našich výrobků vnášet precizní zpracování a řemeslo, které pomalu z důvodu absence učňovského školství zaniká. Věřím, že zákazníci jsou s naším zákaznickým přístupem spokojeni a budou i nadále podporovat českou výrobu,“ říká předseda představenstva Radek Chládek.

„Jednoznačně zvítězila tradice, kvalitní řemeslo, český původ a nadšení pro věc. Mám velkou radost, že takové firmy v České republice máme,“ zhodnotil volbu porotce Pavel Janák z Vodafone Czech Republic.

Druhé místo obsadila společnost ADÉLKA, která vyrábí žitnou a pšeničnou mouku, pekařské a cukrářské výrobky. Třetí místo ve volbě poroty získala firma SAPELI, výrobce interiérových dveří.

V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone Odpovědná firma roku 2018. Tuto cenu uděluje společnost Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. V Jihočeském kraji společně vyhlásily jako nejodpovědnější společnost Adélka, a.s. „V této společnosti je nastaven mzdový a benefitní systém, jehož základem jsou platové třídy, kde jsou zařazeny všechny pozice. Tím je zajištěna mimo jiné i rovnost odměňování mužů a žen na jednotlivých pozicích. Ve svém regionu podporují různé společenské akce. Při výrobě využívají zejména lokální suroviny, čímž snižují vzdálenosti nutné k jejich přepravě, a společně s využíváním vozu na CNG tak přímo přispívají ke snížení uhlíkové stopy,“ okomentovala volbu Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti, Vodafone Czech Republic.

Hlavním partnerem podnikatelských soutěží je společnost EUROVIA CS. „Ve všech regionech České republiky ročně realizujeme několik stovek velkých i malých projektů na dálnicích, silnicích, železnicích, tramvajových tratích, náměstích, mostech, a pomáháme tak podnikatelskému prostředí k rychlejšímu a pohodlnějšímu spojení s jejich zákazníky a obchodními partnery. Jsme rádi, že se můžeme spolupodílet na rozvoji podnikatelského prostředí, které si podporu rozhodně zaslouží,“ doplnila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Vodafone Firma roku 2018, Česká spořitelna Živnostník roku 2018 i Vodafone Odpovědná firma roku 2018 se uskuteční 12. prosince na pražském Žofíně.

Vodafone Firma roku 2018 Kraje Vysočina:

1. VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti – oděvní výroba (Třešť)

2. Adélka a.s. – výroba žitné a pšeničné mouky, pekařských a cukrářských výrobků (Pelhřimov)

3. SAPELI, a.s. – výroba interiérových dveří (Jihlava)

Česká spořitelna Živnostník roku 2018 Kraje Vysočina:

1. Josef Švec – provozování kavárny a prodej kávy (Havlíčkův Brod)

2. Eva Stoklásková Hegerová – realizace zahrad (Hybrálec)

3. Eva Fruhwirtová – rozvoj moderních manažerských dovedností, trénování mozku (Rouchovany)

Vodafone Odpovědná firma roku 2018 Kraje Vysočina:

Adélka, a.s. – výroba žitné a pšeničné mouky, pekařských a cukrářských výrobků (Pelhřimov)

0

Pro zjednodušení plateb při vyřizování záležitostí občanů, rozšířil zlínský magistrát počet míst, kde lze platit platební kartou. Nově lze své závazky vůči městu uhradit bezhotovostně na hlavní pokladně v budově radnice, nám. Míru 12. V Městském informačním a turistickém středisku, které rovněž naleznete v budově radnice, lze bezhotovostně platit např. za výpisy ze systému Czech POINT nebo za nákup propagačních předmětů a publikací apod.

Platba kartou je možná také v oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů odboru občansko-správních agend, ul. L. Váchy 602.

„K rozšíření počtu platebních terminálů jsme přistoupili proto, abychom občanům zvýšili komfort při platbách na pokladně a dalších vybraných pracovištích magistrátu“ uvedl Bedřich Landsfeld, náměstek primátora pro oblast ekonomiky.

Pro bezproblémovou identifikaci platby je nutné znát a při úhradě správně zadat variabilní symbol. Ten plátcům sdělí úředníci na pracovišti, kde si vyřizují své záležitosti. Platbu kartou je vždy nutno sdělit předem. Minimální výše platby je stanovena na částku 100 Kč. Jsou akceptovány všechny běžně užívané platební karty v ČR. Již dříve instaloval Magistrát města Zlína platební terminály na pracoviště odboru živnostenského, Zarámí 4422, dále lze bezhotovostně hradit poplatky za vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů v oddělení správním odboru občansko-správních agend, ul. L. Váchy 602, a na oddělení evidence motorových vozidel tamtéž. Platit kartou lze také v sídle MP Zlín.