Domů Nezařazené

Skupina Atlas Copco patří k významným zaměstnavatelům v České republice. Ve Brně zaměstnává přibližně 500 lidí. Letos plánuje přijmout dalších třicet a pak každý rok kolem padesáti lidí. Zaměstnancům nabízí například flexibilní pracovní dobu, odborné vzdělávání, každoroční zvyšování mezd, příspěvek na penzijní připojištění až do výše 2000 korun a další výhody.

Lidé v Atlas Copco

Švédská průmyslová společnost Atlas Copco je vedoucí světový výrobce a dodavatel kompresorů, vakuové techniky, stavebních strojů a průmyslového nářadí. Má také silné zastoupení v České republice, kde zaměstnává přes 1300 lidí hlavně z technických a ekonomických oborů. Z toho pracuje přibližně 500 lidí v Brně. „Uplatnění u nás najdou uchazeči zajímající se o podnikové finance, zákaznický servis a technické pozice,“ vyjmenoval HR Business Partner Martin Tomčala.

Letos společnost v Brně plánuje přijmout až 30 lidí z ekonomických oborů. I do budoucna počítá s přibližně padesáti novými pozicemi za rok. „Další zaměstnance potřebujeme, protože se staráme o finanční procesy také dalších společností skupiny Atlas Copco a neustále rozšiřujeme rozsah našich služeb,“ vysvětlil Roman Pavloušek, ředitel finančního centra Atlas Copco Services a člen představenstva profesní asociace ABSL (Association of Business Service Leaders).

Atlas Copco se stejně jako všechny firmy v České republice musí vyrovnávat se současnou minimální nezaměstnaností. „Proto je pro nás stále důležitější program odměn pro naše zaměstnance za doporučení vhodného kandidáta na volnou pozici. Každý měsíc takto vyplácíme desítky tisíc korun. Například za doporučení člověka na hlavní pracovní poměr vyplácíme 20 000 korun. Víme tak, že naši zaměstnanci jsou spokojení a nebojí se Atlas Copco doporučit svým známým,“ podotkl Tomčala.

 Zaměstnancům i bez ohledu na nízkou nezaměstnanost Atlas Copco nabízí širokou nabídku benefitů. „Například flexibilní pracovní dobu, odborné vzdělávání ACCA pro zaměstnance finančního oddělení, každoroční zvyšování mezd všem zaměstnancům, příspěvek na penzijní připojištění až do výše 2000 korun, stravenky v hodnotě 100 korun, bohatý wellbeing program a mnoho dalších,“ dodal Tomčala. Ve firmě navíc najdou uplatnění také čerství absolventi. „Máme co nabídnout i studentům, kteří mají každý den jiný rozvrh a potřebují flexibilní pracovní dobu,“ podotkl.

 

0

Ve čtvrtek 14. června byl položen základní kámen obytného rezortu Eden Rožnov. Výstavba projektu je rozdělena na dvě části a celkem se bude jednat o 97 nových bytových jednotek v klidném a příjemném prostředí. Dokončení první části proběhne v lednu 2019 a druhá část bude dokončena v prosinci 2019. Cena bytů se pohybuje od 1,6 mil do 3,7 mil. korun.

 

Projekt Eden Rožnov vyroste v klidném a příjemném prostředí Rožnova pod Radhoštěm, kde mohou zájemci počítat s plnou dostupnosti služeb. „Projekt vyrůstá v městské lokalitě Písečná, s bezprostředním dotykem přírody Beskyd, krásným výhledem na Radhošť i město a výbornou občanskou a dopravní vybaveností. Vzdálenosti školy, mateřské školky, veřejné dopravy, sportovního vyžití i nákupů budou pro obyvatele bytových domů minimální,“ říká Pavel Janků, jednatel společnosti CON CS s.r.o., která je developerem a generálním dodavatelem projektu.

 

„Rožnov pod Radhoštěm, jako každé jiné město, potřebuje bydlení především pro mladé lidi a rodiny, a proto projekt nové výstavby bytů velmi vítáme. A jsem také rád, že se v projektu objevily podmínky, které si město stanovilo, a díky kterým mimo jiné můžeme podpořit realizaci infrastruktury spojené s uvedenou výstavbou,“ uvedl starosta Rožnova pod Radhoštěm, Radim Holiš.

Lokalita Písečná je sice určená pro hromadnou výstavbu, ale projekt Eden Rožnov zajišťuje, aby zástavba nebyla tak hustá, jak územní plán umožňuje. Bydlení v přírodě a zároveň v bezprostřední blízkosti od všeho, co rodinné bydlení požaduje. Koncepce bytových domů Eden Rožnov zajišťuje hromadné bydlení s aspekty a výhodami individuálního bydlení a zajištění maximálního soukromí. Navržené bydlení harmonizuje území, nesnaží se místo vytěžit a zničit ho. Nové bytové domy budou rozmístěné od hrany již stojících domů směrem k horám tak, aby nové domy respektovaly tvar kopce a nepřevyšovaly horizont.

„Projekt zástavby „EDEN“ vychází z platného územního plánu a navazuje na územní studii „Písečný“ z roku 2016. Vzhledem k výjimečným krajinným hodnotám lokality nepřetěžuje území maximalistickým vytěžením prodejních ploch. V přiměřeně vhodné urbanistické i architektonické formě je patrná snaha o vytvoření přirozeného krajinného rázu, v pozvolné návaznosti na stávající panelovou výstavbu sídliště. Toto zmírnění tvrdé hrany současné hranice města, s volnými vhledy do krajiny, obnovuje konkrétní pocit klasických „humen“, historicky charakteristického prvku sídelních útvarů této velikosti. Neznamená to však, že zvolená urbánní forma je formou bezbřeze rozvolněnou až individuálně liberální. Dopravní struktura je navržena efektivně a přirozeně využívá nabídky vrstevnic. V logice terénu a širších souvislostech krajinných jsou propojena komorná soudomí architektonických typů,“ sdělil za pražské Studio Acht – architektonickou a projekční kancelář, Václav Hlaváček.

V rámci první fáze vyroste pět bytových komplexů, 3 – 4podlažních. V 2. fázi to bude 10 bytových komplexů, 3 – 4 podlažních. Všechny bytové domy budou zděné.  Dispozice bytů jsou od 1 + kk až po 4 + kk, od 35 po 120 m2. Součástí každého bytu je buď balkón, venkovní terasa, nebo střešní terasa. Každý byt do 100 m2 bude mít k dispozici jedno parkovací stání, byty nad 100 m2 dvě parkovací stání. Nejlevnější byt o velikosti 1+kk je v nabídce za 1 650 000 Kč a nejdražší byty se prodávají za 3 700 000 Kč. Byty z I. fáze jsou již všechny prodány. Zdroj:

Ondřej Coufal, Crest Communications Ostrava s. r. o.

Vizualizace_Eden Rožnov_z cesty

Vizualizace_Eden Rožnov_ulice

Vizualizace_Eden Rožnov_nadhled

 

0

Spolek Arnika letos po čtvrté ocenil obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu do 150 kg na osobu za rok. Zcela nejméně směsných odpadů vyhodí obyvatelé obce Lány (kraj Vysočina), která zároveň zvítězila v kategorii sídel do 1000 obyvatel. V kategorii obcí do 5000 obyvatel získala prvenství Štítná nad Vláří-Popov ve Zlínském kraji. Zlato mezi obcemi nad 5000 obyvatel vybojovala Kdyně v Plzeňském kraji. Odborná komise v letošním ročníku jako nejinspirativnější příklady zvolila Jihlavu (kraj Vysočina), Nezvěstice (Plzeňský kraj) a Mikulčice (Jihomoravský kraj).

Kompletní výsledky celorepublikového kola jsou přílohou této tiskové zprávy

Obec Kyjov s průměrnou produkcí směsných odpadů 123,4 kg za rok už po několikáté obhájila třetí místo v kategorii měst nad 5000 obyvatel. Zůstává tak obcí s bezkonkurenčně nejnižší produkcí směsných komunálních odpadů mezi městy nad 5000 obyvatel v Jihomoravském kraji.

Druhý Odpadový oskar v kraji letos putuje také do Mikulčic, které odborná porota ocenila jako dobrý přiklad z praxe. Porota chválí obec za nízkou produkci směsných odpadů díky tomu, že zde domácnosti platí pouze za vyvezení plné popelnice. Na příkladu obce je dobře vidět, jak důležité je vytvořit vhodné podmínky. Produkce směsného odpadu zde výrazně klesla po otevření sběrného dvoru a zprovoznění kompostárny. Dlouhodobě se zde osvědčila spolupráce se základní školou pořádající soutěž ve sběru papíru.

Vynikající výsledky jsou důkazem efektivního nastavení odpadového hospodářství, podmínek pro třídění včetně bioodpadu a motivace obyvatel.

Výsledky celorepublikového kola

Kategorie Obec Kraj Počet obyvatel Průměrné množství SKO v kg za rok
Do 1000 obyv. Lány Vysočina 52 26,0
1001-5000 obyv. Štítná nad Vláří-Popov Zlínský 2184 36,0
Nad 5000 obyv. Kdyně Plzeňský 5278 90,3

Vysoká produkce směsného odpadu je hlavním problémem v oblasti nakládání s odpady v ČR. Velké množství směsného odpadu končí v popelnicích, a proto neplníme požadavky evropské legislativy.

„Budeme mít hodně práce s naplňováním cílů oběhového hospodářství, které letos v květnu schválil Evropský parlament. Abychom v roce 2025 dosáhli úrovně recyklace 55 %, bude nutné oproti současnosti vytřídit 1 milión tun komunálních odpadů. Oceněné obce už této úrovně často dosahují,“ říká odborník Arniky na odpadové hospodářství Ing. Milan Havel.

Jedním z cílů soutěže je starostům a veřejnosti ukázat, že dosáhnout cílů oběhového hospodářství je možné a co všechno je možné proto udělat. Čím méně vzniká směsného odpadu, tím méně je nutné rozšiřovat skládky nebo stavět zbytečné spalovny.

0

Proměnit rušnou křižovatku a zkratku nákladní dopravy zpět na veřejný prostor, který bude sloužit pro setkávání lidí. Jeden z úkolů pro tým Kanceláře architekta města Brna (KAM). Ve spolupráci s městskou částí představí veřejnosti pracovní verzi urbanistické studie na zlepšení stavu Tuřanského náměstí. Součástí bude také diskuze s občany. Lidé mohou přijít dnes 9. 5. v 18 hodin do zasedací místnosti tamní radnice.

Plán na rozvoj centra Tuřan bude možné uskutečnit po stavbě obchvatu, který by měl výrazně ulevit dopravě přes náměstí. Právě nadměrná nákladní doprava je jedním z nejpalčivějších problémů, které trápí místní. Společenský život a veškeré akce se kvůli tomu přesunuly z historického jádra do klidnějších částí obce.

„Náměstí dnes slouží svému účelu pouze částečně, připravujeme proto studii na období po realizaci obchvatu, s některými změnami ale bude možné začít dříve,“ řekl vedoucí veřejného prostoru KAM David Mikulášek.

Studie počítá se zklidněním a reorganizací dopravy přes centrum nebo posunem zastávek MHD blíže k náměstí. Navrhuje také výraznou proměnu a rozšíření parku a jeho lepší přístupnost pro pěší. Objevit by se tady mohly nové stezky, vodní prvky nebo třeba altán pro kulturní akce. V další fázi počítá studie také s dostavbou ploch náměstí, které by sloužily jako dětské hřiště nebo místo pro relaxaci.

KAM chce studii dokončit letos v létě. Dále bude sloužit jako podklad pro rozhodování samosprávy městské části. „V této fázi chceme získat co nejvíce podnětů od místních. Jejich připomínky poté zapracujeme do výsledné podoby návrhu,“ doplnil Mikulášek. Vizualizace: KAM

t1

0
„Jedinou syslí kolonií čítající až 80 jedinců chrání v lokalitě v sousedství Mohelenské hadcové stepi na Vysočině speciální dopravní značky – Pozor sysel. Na stometrovém úseku účelové komunikace mezi Mohelnem a stejnojmennou vodní nádrží jsou letos poprvé instalovány v době od května do září dvě dopravní značky, kdy jsou sysli velice aktivní a při migraci za potravou je ohrožují projíždějící vozidla,“ popsal situaci radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Syslí populaci se na Vysočině daří. Ještě v roce 2000 bylo na Mohelně zjištěno přibližně 20 jedinců, v roce 2016 už jich ochránci přírody napočítali téměř 100, dnes kolonie čítá osm desítek kusů. „Sysel preferuje stepní lokality, potřebuje krátkou trávu, která mu zajistí dobrý rozhled. Mohelenská hadcová step a její ochranné pásmo představuje při pravidelném a pečlivém kosení ideální biotop. Častými náhradními biotopy proto bývají hlavně letiště nebo golfová hřiště,“ říká Jana Nováková z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.

„Sysel obecný patří mezi kriticky ohrožené druhy. Řadu let je mu věnována cílená podpora v rámci Záchranného programu sysla obecného. Záchranné programy jsou v kompetenci Ministerstva životního prostředí, připravují se v České republice pro druhy, u kterých hrozí, v případě že nebude neodkladně zahájena realizace nápravných opatření, vysoké riziko vyhynutí. Smyslem záchranných programů je dosáhnout zvýšení populace dotčeného druhu nad úroveň ohrožení vyhynutím pomocí různých typů opatření. Instalace dvojice značek by měla předejít dalším ztrátám a zajistit dlouhodobou existenci kolonie,“ doplňuje vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina Eva Horná.

0

Podílel se na řadě úspěšných projektů napříč kontinenty. Teď přijíždí do Brna, aby pomohl s urbanistickou studií na podobu části nové jižní čtvrti. Světově uznávaný krajinářský architekt a urbanista Mark Johnson v brněnské hvězdárně představí veřejnosti své zkušenosti a názory na rozvoj měst. V pondělí 16. dubna od 18 hodin. Přednášku pořádá Kancelář architekta města Brna.

Už na Harvardu se věnoval otázkám udržitelného rozvoje měst. O desítky let tak předběhl problém, který dnes řeší mnohá z nich: jak vytvořit a rozvíjet město, ve kterém se lidé budou cítit dobře.

 

Prezident společnosti CIVITAS z amerického Denveru Mark Johnson se zaměřuje na krajinnou architekturu a stavbu měst. Navrhuje náměstí, nábřeží, ale také třeba parky. Jeden z nejvýznamnějších z poslední doby, park svatého Patrika v kanadském Calgary, získal prestižní národní ocenění za nejlepší projekt veřejného prostoru i celou řadu mezinárodních cen. Dříve místo nechvalně proslulé kriminalitou a bezdomovectvím je dnes oblíbené hlavně rodinami s dětmi.

Se svým týmem má za sebou kolem pěti set projektů v Severní Americe, Evropě, Asii, ale i na Blízkém východě. Byl u vzniku nového města Dehsabz v Kábulu, navrhoval revitalizaci říčního toku v Los Angeles a známý je i rekonstrukcí letiště Stapleton v Denveru.

 

„Nepřicházíme k problému s tím, že máme dopředu připravené řešení. Snažíme se, aby nás samotný problém navedl na řešení, které potřebuje,“ přiblížil hlavní myšlenku CIVITAS Mark Johnson.

V Denveru pracoval také na podobném projektu jako je oblast jižní čtvrti v Brně. Navrhl obnovu průmyslové oblasti v údolí řeky Platte, kde dříve stálo rušné vlakové nádraží. Území těsně sousedící s centrem má rozlohu kolem padesáti hektarů a dnes je jednou z nejžádanějších lokalit ve městě.

 

„Přemístili jsme koleje, postavili mosty, silnice, parky, navrhli nové zóny, ulice, náměstí a veřejné prostory. Před dvaceti lety to byla prázdná země, dnes v nové čtvrti bydlí už přes čtyři tisíce lidí, jsou tady obchody, restaurace, kanceláře a další podniky,“ upřesnil Johnson.

Mark Johnson teď své zkušenosti využívá při přípravě urbanistické studie, na které spolupracuje s brněnskými architekty Alešem Burianem a Gustavem Křivinkou. Studie se týká části jižní čtvrti, konkrétně území v blízkosti ulic Opuštěná a Trnitá.

„Mark Johnson patří mezi současné vůdčí osobnosti v oblasti urbanismu a městského plánování. Má za sebou řadu zkušeností z velkých projektů a je skvělé, že se podařilo ho pozvat do Brna. Společně s brněnskými architekty pomůže najít nejlepší řešení pro rozvoj nové jižní čtvrti. Cílem chystané urbanistické studie je přinést ideje a nápady, jak území nejlépe využít,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Přednáška bude tlumočena do češtiny. Vstup je zdarma.

 

0

V tradičním termínu na konci května a v první polovině června se v Brně uskuteční již jedenadvacátý mezinárodní soutěžní festival ohňostrojů STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS. Pro letošní ročník je připraveno celkem pět show – čtyři ohňostroje na hladině Brněnské přehrady a závěrečný epilog v centru Brna nad hradem Špilberk.

Festivalu se zúčastní jako vítězové evropských a světových ohňostrojných soutěží Francie, Rumunsko, Polsko a také domácí české týmy. O hlavní putovní cenu IGNIS BRUNENSIS budou bojovat na brněnském přehradním jezeře polský, rumunský a francouzský tým. Česká republika letos zajišťuje nesoutěžní show.

Týmy nově nebudou bojovat pouze o letošní vítězství. Ročníkem 2018 startuje nový pětiletý cyklus soutěže ohňostrojů v Brně s motivační novinkou pro soutěžní týmy, kdy vítěz získává právo startu v jubilejním 25. ročníku festivalu. Pětadvacátý ročník v roce 2022 tak bude festivalem absolutních vítězů se startem laureátů z let 2018 až 2021 – vítězů 21. až 24. ročníku.

Brněnská přehrada

sobota 2. 6. / 22:30              exhibice          FLASH BARRANDOV SFX Česko

středa 6. 6. / 22:30              1. soutěž          SUREX Polsko

sobota 9. 6. / 22:30             2. soutěž          PYRO EVENTS Rumunsko

středa 13. 6. / 22:30            3. soutěž          POK 2.0 LUX FACTORY Francie

centrum Brna – nad hradem Špilberk

sobota 16. 6. / 22:30               epilog          IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko

Letošní festival provází stoleté výročí Československa. Domácí i zahraniční designéři ohňostrojných show dostávají povinnou dvouminutovou hudbu pro zapracování československého motivu do celkového designu a hudebního doprovodu svých ohňostrojných představení. Vybrána byla koncertní předehra Karneval od Antonína Dvořáka v nahrávce pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka, kterou pro přehlídku věnovala Česká filharmonie. Epilog nad Špilberkem bude celý věnovaný významnému jubileu založení společného státu Čechů a Slováků.

Soutěžní ohňostroje na hladině přehradního jezera potrvají i s povinnou závaznou dvouminutovou částí minimálně 17 minut. Epilog je plánovaný v délce asi 12-13 minut. Originální hudební doprovod k ohňostrojům vysílá exkluzivně Rádio Krokodýl 103 FM.

Všechny veřejné výhledové plochy na ohňostroje jsou pro diváky zdarma. Na Brněnské přehradě bude ale jako každoročně vybudována také komfortní placená zóna – ozvučená tribuna k sezení pro vyznavače ohňostrojného umění z tuzemska i zahraničí. Předprodej vstupenek na tribunu bude zahájen 9. dubna prostřednictvím Turistického informačního centra města Brna – online na www.ticbrno.cz a v infocentru na Panenské ul. v Brně.

Ohňostrojnou část festivalu IGNIS BRUNENSIS bude doprovázet řada tradičních i nových festivalových zábavních akcí. V roce 100. výročí Československa s dominantním festivalem RE:PUBLIKA také produkční týmy obou festivalů řeší programová a dopravní napojení pro maximální komfort diváků.   …více na str. 2

Festival IGNIS BRUNENSIS připomene 100. výročí leteckého průmyslu v Československu a 40. výročí československé kosmonautiky

Hlavní oslavy 100. výročí československého leteckého průmyslu se uskuteční od 15. do 17. června 2018 při festivalu STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS v Brně. Největší atrakcí budou exponáty letadel přímo v ulicích centra města. Náměstí Svobody a park Moravské náměstí zaplní historické i současné aeroplány československé a české výroby a součástí budou i další aviatické prezentace. K oslavám leteckého výročí se významně připojí i 40. výročí československé kosmonautiky s vesmírným prezentačním stanem a výstavou „Vladimír Remek – cesta ke hvězdám“. Akce ke 100. výročí letectví a 40 letům kosmonautiky se konají v koprodukci Asociace leteckých výrobců ČR, Technického muzea v Brně, Hvězdárny a planetária Brno, SNIP & CO a ve spolupráci se společností Blue Sky Service Brno.

Tradiční i nové akce při festivalu STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS

 • Festival tradičně zahajuje Mezinárodní policejní mistrovství České republiky v jezdectví s defilé jízdních ekip policistů z několika zemí v centru Brna 25. května a soutěžemi na Panské Líše 26. května.
 • Od 25. května do 2. června se na náměstí Svobody bude konat prodejní přehlídka vín VÍNOMÁNIE s pestrou nabídkou vín z moravských i českých vinic.
 • V sobotu 26. května ráno odstartuje na náměstí Svobody etapa atraktivní veterán rallye Vysočina. Na historické automobily naváže v sobotu 26. 5. dopoledne výjimečný koncert Ústřední hudby Armády České republiky s Vojenským uměleckým souborem Ondráš. Vojenské soubory vystoupí se společným programem připravovaným pro srpnový festival vojenských hudeb ve skotském Edinburghu.
 • Obdobím mezinárodní ohňostrojné přehlídky se bude prolínat více než deset dětských programových dnů pod hlavičkou Dětské dny uprostřed Evropy.
 • Již potřetí v řadě se v brněnském planetáriu koná mezinárodní odborný Fulldome Festival Brno 6. – 8. června, na který navazuje výběrová projekce nejzajímavějších soutěžních pořadů pro veřejnost – DigiFest o víkendu 9. a 10. 6. Obě akce pořádá Hvězdárna a planetárium Brno.
 • Závěr festivalu STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS obstará od 15. do 17. června akce Zábava pod hradbami s tradičním Dnem Policie České republiky, Dopravní nostalgií s jízdami historických vozidel městské dopravy, programy Českého rozhlasu Brno a festivalu Mozartovy děti. Letos je Zábava pod hradbami zpestřena atraktivní a ojedinělou prezentací ke 100. výročí leteckého průmyslu v Československu a 40. výročí československé kosmonautiky přímo v centru Brna.
 • Hudební premiérou „Tři mušketýři“ naváže 17. června na festival IGNIS BRUNENSIS již podeváté seriál představení Městského divadla Brno a dalších českých i slovenských divadel na arciBiskupském dvoře Moravského zemského muzea na Zelném trhu v Brně. Divadelní večery pod širým nebem v hlavní koprodukci Městského divadla Brno, Moravského zemského muzea a reklamní společnosti SNIP & CO potrvají až do srpna 2018.

Atraktivní sportovní akce na Brněnské přehradě – na březích, hladině i na nebi

 • V neděli 27. května se uskuteční mezinárodní závod v triatlonu TRIATLON SUPERPRESTIGE 2018.
 • Mistrovství ČR v motorovém paraglidingu IMPERA MASTER FLIGHT s létáním mezi pylony nad hladinou se připravuje na 1. – 2. června (v náhradním termínu při nepřízni počasí 8. – 9. 6.).
 • Nově se při festivalu STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS bude na hladině přehrady konat také mistrovství světa motorových surfů MotoSurf WorldCup. Hlavní závod se pojede v sobotu 9. 6., tréninky a vyřazovací kola 8. 6.

Propojení ohňostrojné přehlídky s festivalem RE:PUBLIKA

Přehlídka STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS probíhá letos v souběžném termínovém období s dominantním festivalem RE:PUBLIKA, který v Brně připomíná 100 let Československa a 90 let od otevření brněnského výstaviště. Oba produkční týmy aktivně spolupracují na koordinaci aktivit – například návštěvníci večerních programů na výstavišti mohou těšit na posílené dopravní spojení MHD Dopravního podniku města Brna do ohňostrojné lokality na přehradě nebo další aktivity.

Hlavní spolupořadatelé a partneři mezinárodní ohňostrojné přehlídky

Hlavními spolupořadateli festivalu IGNIS BRUNENSIS jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a SNIP & CO, reklamní společnost současně jako hlavní producent. Titulárním partnerem ohňostrojné přehlídky je společnost Heineken Česká republika – pivovar Starobrno. Generálními partnery jsou společnosti SILNICE GROUP jako exkluzivní dodavatel pontonového soulodí pro ohňostroje na Brněnské přehradě a letos jubilující Veletrhy Brno. Na ohňostrojném festivalu se výrazně podílí několik městských částí, především Brno-střed, Brno-Bystrc a Brno-Kníničky. Oficiálním dopravcem ve veřejné dopravě je Dopravní podnik města Brna. Technickým garantem mezinárodní ohňostrojné přehlídky je Flash Barrandov SFX.

0
Kraj Vysočina zahájí 1. dubna 2018 v dopoledních hodinách plánovanou modernizaci Brněnského mostu na silnici II/602 v Jihlavě. Vzhledem k tomu, že poslední zásadní oprava mostu proběhla před dvaceti lety, čeká na stavební firmu větší rozsah práce.
„Veškeré stavební práce jsou naplánované za úplné uzavírky. Objízdné trasy jsou odsouhlaseny, včetně těch vedených po dálnici D1, tam budou osobní vozidla a vozidla do 3,5 t osvobozena od dálničních poplatků – nemusí mít dálniční známku, vozidla nad 3,5t si žádají o vrácení mýtného,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Na projekt II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 s celkovým rozpočtem stavebních nákladů ve výši 58 milionů korun Kraj Vysočina požádal o finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.
Objízdné trasy pro osobní vozidla: Osobní doprava, MHD a autobusy veřejné linkové dopravy budou moci obousměrně projíždět po značené objízdné trase Jihlavou ulicemi Okružní, Havlíčkova, Fritzova, Jiráskova, Dvořákova a Hradební. Po dobu rekonstrukce mostu se předpokládá pomalejší průjezd krajským městem, řidiči by se měli připravit na zdržení. Potřebné informace k objízdným trasám a upraveným trasám MHD v Jihlavě jsou dostupné na www.jihlava.cz.   Objízdná trasa pro tranzit nad 3,5 t:
 • 1.4. – 26. 6. 2018 povede objížďka Jihlava – I/38 (směr Havlíčkův Brod, přivaděč na dálnici D1) – nájezd na dálnici Jihlava EXIT 112 směr Brno, sjezd na EXITu 134 Meřín, II/602 zpět do Jihlavy. Úsek objížďky po dálnici mezi EXITy 112 a 134 v obou směrech bude v tomto termínu bez poplatku. POZOR! EXIT 119 Velký Beranov je v tomto termínu ve směru na Brno uzavřen.
 • 27. 6. – 31. 10. 2018 povede objížďka Jihlava – I/38 (směr Havlíčkův Brod, přivaděč na dálnici D1) – nájezd na dálnici Jihlava EXIT 112 směr Brno, sjezd na EXITu 119 Velký Beranov a po II/353 dále na II/602 směr Jihlava.
  „Svým rozsahem se značení objízdných tras pro rekonstrukci Brněnského mostu vymyká obvyklé praxi ať už množstvím použití dopravních značek, dopravního zařízení a načasování prací před a během spuštění stavby. Bude rozmístěno téměř 250 různě velkých přechodných značek. Přípravu a rozvoz značek musíme stihnout do čtyř dnů s tím, že samotná instalace zabere čtyři dny,“ říká Richard Peška ze společnosti VYZNAČ, s.r.o.     „Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina si vyhodnotili ta nejrizikovější a nejproblémovější místa na objízdných trasách a na těchto místech budou od začátku dubna policejní hlídky ve zvýšené míře dohlížet na bezpečnost a  plynulost silničního provozu. Policisté tak budou v daných místech moci okamžitě zareagovat na případné kolize nebo mimořádné události. Chtěl bych apelovat na všechny řidiče, aby  dbali na důsledné dodržování dopravného značení a nevjížděli do míst, kam jim to zakazují dopravní značky. Tvorbě kolon na objízdné trase ve městě Jihlava se zřejmě nevyhneme, ale pokud se budou řidiči chovat ohleduplně a ukázněně, nebude docházet ke zbytečným dopravním nehodám, které by pak situaci ještě více zkomplikovaly. Na řidiče tranzitní dopravy apelujeme, aby  se po celou dobu uzavírky Brněnského mostu Jihlavě úplně vyhnuli a zvolili si jinou trasu,“ uvedl Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro SKPV, pověřený zastupováním ředitele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina .  
POZNÁMKA: Termíny využití D1 EXITů 112-134, následně i 112-119 jsou závislé na dokončení stavby modernizace dálnice D1, úsek č. 15.

0

Více místa pro lidi, více zeleně, nové chodníky pro pěší a méně aut – tak by se mohlo v budoucnu proměnit Halasovo náměstí na jednom z největších brněnských sídlišť Lesná. Změny navrhuje Kancelář architekta města Brna (KAM), která zpracovala urbanistickou studii na novou podobu náměstí. Tato studie má být východiskem pro další koordinaci stavebních záměrů městské části Brno-sever a soukromých investorů.

 

„Současná podoba Halasova náměstí je nevyhovující a nedůstojná. Jde o území, které nebylo dokončeno podle původních plánů a nyní je potřeba najít nové řešení. Proto jsme zpracovali urbanistickou studii, která vtiskne náměstí jasnou tvář,“ říká ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Studie rozděluje řešené území na dvě hlavní oblasti. Tou první je vlastní prostor Halasova náměstí vymezený parkovištěm před obchodním domem Albert. Druhou hlavní část tvoří prostor před poliklinikou. Tyto oblasti jsou propojeny pěší trasou kolem objektu sportovního areálu Tesla. Součástí řešeného území je také přístupová komunikace a významný přestupní uzel městské hromadné dopravy.

„Z místa dnešního parkoviště před obchodním domem by měl vzniknout centrální prostor pro veřejné aktivity jako jsou například sezónní trhy. Naopak prostor před poliklinikou by měl být spíše klidovou zónou v podobě městské zahrady, která vznikne na stávajících i nově dobudovaných terasách,“ popisuje vedoucí Oddělení veřejného prostoru Kanceláře architekta města Brna David Mikulášek.

Zrušení parkoviště před obchodním domem je největším zásahem do řešeného území, které studie navrhuje. Doprava z náměstí ale zcela nezmizí, zůstane přibližně třetina původních míst.

„Velkou část parkujících tvoří rezidenti nebo návštěvníci sportovní haly Tesla. Pokud vytvoříme nová parkovací místa a stání přímo před Teslou a na komunikacích v okolí, zajistíme dostatek parkovacích stání, jinými slovy množství parkovacích míst pro obyvatele se rozhodně nezmenší,“ upřesňuje Mikulášek. Studie počítá také s výstavbou víceúčelového parkovacího domu na místě stávajícího objektu tepelného výměníku.

Vzhledem k velikosti území navrhuje kancelář architekta města rozdělit úpravy Halasova náměstí do šesti dílčích etap. První etapa je spojena se záměry soukromých investorů rekonstruovat bývalý dům nábytku a tržnici v západní části lokality. „Veřejné prostranství je zde zčásti soukromým majetkem, a proto je nutné koordinovat soukromé záměry s veřejným zájmem. Navrhované změny by se mohly začít realizovat v horizontu následujících tří až pěti let,“ dodává městský architekt. Vizualizace: Kancelář architekta města Brna

1_Halasovo_namesti_Predprostor domu nabytku a trznice

Předprostor domu nábytku a tržnice

3_Hlavni_prijezdova komunikace a reseni parkovani

Hlavní přístupová komunikace a řešení parkování

4_Halasovo_namesti_mestska zahrada pred poliklinikou

Městská zahrada před poliklinikou jako místo pro relaxaci

Halasovo_namesti_celkovy_pohled_urbanisticka_studie_KAM

Halasovo náměstí – celkový pohled  – urbanistická studie KAM

0

V Budapešti se 1. a 2. února konalo setkání ministrů zemí Visegrádské skupiny v rozšířeném formátu o Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Slovinsko, které se zaměřilo na budoucnost politiky soudržnosti.

Ministři zemí V4 a Chorvatska na jednání odsouhlasili a podepsali Společné prohlášení ministrů vytyčující ty nejpodstatnější body pro nadcházející vyjednávání o příštím programovém období politiky soudržnosti. Za Českou republiku se jednání zúčastnila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Politika soudržnosti je jedním z nástrojů EU, kterým lze překonat dělení na Západ a Východ EU. Díky ní je také možné vyrovnat rozdíly v investicích, které vznikají odlivem zahraničního kapitálu z České republiky. Má-li Česká republika dále růst, je nutné prosadit naše skutečné potřeby. Pokud se hovoří o škrtech v  politice soudržnosti, je třeba hovořit také o tom, čím se investice nahradí,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Dodala, že „politika soudržnosti má potenciál Evropu spojovat. Naším úkolem je proto zasadit se o její silné postavení v rámci budoucího víceletého finančního rámce, zachovat orientaci na podporu všech regionů se zohledněním těch méně rozvinutých a prosazovat její lepší a efektivnější nastavení včetně priorit, abychom zjednodušili život příjemcům prostředků z evropských fondů.“

 

Země Visegradské skupiny se spolu s Chorvatskem na jednání přihlásily k společným vizím budoucí politiky soudržnosti vyjádřeným ve Společném prohlášení ministrů. K němu se po konci svého předsednictví Radě EU přidá také Bulharsko a Rumunsko, neboť nyní musí zůstat neutrální. Země našly celou řadu styčných bodů, na kterých se shodly, například důraz na větší flexibilitu evropských fondů, která by umožnila reagovat na nečekané výzvy v EU a přizpůsobit finanční podporu potřebám regionů či měst a obcí.

Diskuze o budoucnosti politiky soudržnosti na této úrovni započaly již během českého předsednictví Visegrádské skupině v roce 2016. Na tyto aktivity dále navázalo polské a v současné době v nich pokračuje maďarské předsednictví zemím V4. Únorového setkání se mimo ministrů a dalších zástupců osmi států zúčastnili také představitelé unijních institucí. Mezi nimi například komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová či Marc Lemaître, vrchní ředitel generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku.