Domů Obec a lidé
Kategorie objímající příspěvky spadající pod oblast zájmu Obec a lidé

– Městská část Brno-střed, organizátor Adventu na Zelňáku a Moraváku, letos opět nabízí neziskovým organizacím možnost prodeje vlastních výrobků a prezentaci své činnosti.

Dva prodejní stánky na Zelném trhu a tři na Moravském náměstí budou již tradičně sloužit dobré věci, mohou je pro svou propagaci využít neziskové organizace, jejichž posláním je převážně humanitární pomoc, sociální a zdravotní péče, ochrana zvířat a podobné aktivity. Organizace nebudou platit nájem ani další poplatky za použití stánku, uhradí pouze případnou spotřebovanou elektrickou energii. Prodejní místa budou rozdělena na určitá časová období tak, aby se vystřídalo co nejvíce neziskových organizací, které projeví zájem.

V minulých letech se v předvánočním období na Zelném trhu i na Moravském náměstí úspěšně prezentovala například Liga vozíčkářů s ručně vyráběnými předměty hendikepovaných klientů, Nadační fond Modrý hroch prodával drobné dárkové předměty s motivem hrocha, Hospic sv. Alžběty představil ručně vyráběná mýdla a dárkové předměty, Nadační fond Emil lákal na vánoční dobroty a výrobky chráněné dílny, útulek Tibet nabídl pamlsky pro psy a dárkové předměty se zvířecí tématikou. Dále se na adventních trzích představili například Brontosaurus, Rezekvítek, Společně, o.p.s., Tripitaka, Dejte nám šanci – hospic pro staré, týrané a hendikepované pejsky a další. Během adventních dnů se loni na obou prostranstvích představilo kolem třiceti neziskových organizací, výtěžek z prodeje putoval na jejich další činnost a rozvoj.

 

O přidělení prodejního místa mohou neziskové organizace žádat až do 2. listopadu 2018 do 15.00 hodin prostřednictvím Žádosti o poskytnutí prodejního místa. Žádosti přijímá a zpracovává Kulturní a vzdělávací středisko „U Tří kohoutů“, příspěvková organizace městské části Brno-střed. Přihláška a další informace jsou k dispozici na www.kaveeska.cz a www.brno-stred.cz.

Na dnešním III. grémiu k zákonu o sociálním bydlení, které se konalo na Ministerstvu pro místní rozvoj, se sešli všichni významní partneři. Obce problém sociálního bydlení potřebují řešit co nejdříve. Proto je zde chystaný program Výstavba. Zákon je během na dlouhou trať.  

 

„Situace s potřebou sociálního bydlení je v mnoha regionech už kritická. Pokud bychom šli cestou zákona, tak s tím budeme moci něco dělat až tak v roce 2022 či 2023. Hlasy z obcí však zní jasně, je třeba jednat hned. Proto jsme připravili Program Výstavba. Všechny parametry zákona o sociálním bydlení, tak jak byl koncipován, budeme do dotačně-úvěrového programu Výstavba překlápět. Tento program má obrovskou výhodu – po dohodě s obcemi a po vyjasnění otázek spjatých s otázkou veřejné podpory, jej budeme moci spustit již na jaře příštího roku. Cesta je nyní nastavena,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodává: „Pokračovat budeme také v dalších programech se sociálními prvky, ať už jde o dotační nástroje MMR, tak i programy Státního fondu rozvoje bydlení. Všechny pravidelně aktualizujeme, aby v území přinášely ty správné efekty.“ 

O legislativní podobě podpory sociálního, respektive dostupného bydlení bude MMR dále diskutovat, zejména s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nyní je zde však rychlé řešení v podobě Programu Výstavba, který obcím nabízí budovat jak sociální, tak dostupné bydlení a kombinuje dotaci s výhodným nízkoúročeným úvěrem. Obce si samy zvolí, co na svém území a pro své obyvatele nejvíce potřebují. Mohou využít i úvěry komerční, které jsou dnes pro bonitní města možná ještě výhodnější. Nyní je počítáno se dvěma miliardami korun ročně na dotační část a další miliardou korun na část úvěrovou. V budoucnu by ale mohly pomoci i EU fondy, o jejichž zacílení aktuálně s Evropskou komisí jednáme. Předpokládáme tedy postupný nárůst investičních prostředků.

Minimálně pro první roky budou moci být u Programu Výstavba investorem pouze obce. Důležitá je také otázka sociální práce, bez níž se řada domácností v bytové nouzi neobejde. Pokud stát dá 100% dotaci na sociální byty, tak zde musí být dostupná i sociální práce. Její financování by mohlo být řešeno například vyšším příspěvkem na přenesenou působnost obcí.

Tématem jednání grémia bylo také vytvoření hodnotových map nájemného, které by mělo sloužit k tvorbě norem v rámci dávkového systému v oblasti bydlení. I zde se partneři dohodli na spolupráci při získávání dat pro vytvoření těchto důležitých podkladů.

Nová sociální služba typu chráněné bydlení pro 11 uživatelů byla otevřena nedaleko příměstské části Uherského Hradiště – v Jarošově.

„Jsem ráda, že jsme mohli v rámci projektu ´Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji´ otevřít další z chráněných bydlení provozovaných krajskou příspěvkovou organizací – Sociálními službami Uherské Hradiště. Toto nové zařízení vzniklo pro 11 uživatelů s nízkou a střední mírou potřebné péče, přičemž 8 uživatelů do chráněného bydlení přešlo z Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Buchlovská a 3 uživatelé z Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice Cihlářská. Věřím, že všichni najdou na nové adrese příjemné zázemí,“ sdělila radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Chráněné bydlení je rozděleno na tři bytové jednotky. V suterénu se nachází zázemí pro personál. Přízemí objektu je bezbariérové, takže jej mohou využívat i imobilní uživatelé. Na pozemku se nachází také zastřešená pergola s bezbariérovým vchodem.

Klienti se mohou 24 hodin denně obrátit na sociální pracovníky, kteří obyvatelům  pomáhají zvládat nároky samostatného bydlení s potřebnou podporou a využívat všech příležitostí, které nabízí místní komunita.

Město Bohumín získalo pamětní plaketu  za svůj aktivní přístup ke starší generaci. Krajská rada seniorů ho v letošním roce vyhlásila nejpřívětivějším městem pro seniory. Slavnostní ocenění proběhlo v rámci celokrajských oslav Mezinárodního dne seniorů. Kromě Bohumína se ocenění dočkaly také dvě obce – Vyšní Lhoty a Slavkov u Opavy.

„V Bohumíně máme velmi akční seniory a jeden z nejpočetnějších seniorských klubů v kraji. Naši senioři se zajímají o dění kolem sebe, studují univerzitu třetího věku, sportují, jezdí na výlety, divadelní představení, účastní se zajímavých besed a školení. Rádi je proto v jejich aktivitách podporujeme,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Město letos vložilo do seniorských projektů téměř tři miliony korun. Třetina z této částky šla na provoz senior taxi, které se ulicemi Bohumína prohání už šestým rokem. Využít ji mohou až 4 tisíce Bohumíňáků starších 65 let. Taxík je zaveze do nemocnice, k lékařům, na všechny pošty i hřbitovy, k radnici nebo do aquacentra. Za jízdu zaplatí důchodci jen 15 korun, zbytek nákladů za ně hradí radnice. Od začátku fungování už taxi absolvovalo téměř 60 tisíc jízd. Zájem o tuto službu každoročně roste, městu už se pětinásobně navýšily náklady na její provozování. Letos už radnice počítá s částkou jeden milion korun.

 

Kromě slev na vstupném do městských sportovišť mohou senioři využít i zvýhodněný filmový klub. „Každoročně pro dříve narozené pořádáme sportovně-zábavné hry, univerzitu třetího věku nebo komentované projížďky městem pro imobilní seniory. Přispíváme jim na dopravu za kulturou a poznáním, hradíme jim pronájem tělocvičen i prostory k jejich pravidelným měsíčním setkáním. Organizujeme pro ně i besedy zaměřené na bezpečnost. A naši strážníci montují zdarma zájemcům bezpečnostní řetízky na vchodové dveře,“ uvedl vedoucí sociálního odboru bohumínské radnice Daniel Ucháč a dodal, že senioři nad 70 let mají i bezplatný čtenářský průkaz do městské knihovny. imatrikulace_univerzita tretiho veku_01

Běh na dlouhou trať byl název konference, kterou uspořádala v sídle Zlínského kraje Unie pečujících pod záštitou radní Michaely Blahové, zodpovědné za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor. Celodenní akce zaměřená na různé aspekty péče v domácím prostředí byla určena pro ty, kdo sami o někoho pečují, anebo pro organizace, které se těmto lidem věnují.

„Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy se najednou a zcela bez přípravy stane ošetřovatelem někoho blízkého v domácím prostředí. Cílem je poradit, co všechno mohou občané využít, kam se obrátit, jaké jsou možnosti sociálních dávek včetně dlouhodobého ošetřovného, případně zapůjčení kompenzačních pomůcek,“ přiblížila hlavní cíl konference radní Michaela Blahová. Zároveň upozornila na to, že péče o člověka dlouhodobě nemocného je nesmírně náročná a ten, kdo ji na sebe vezme, musí chránit především sám sebe. „Pokud člověk pečuje jen vlastními silami, může se stát, že je dříve hospitalizován, než ten, o koho se stará, protože se fyzicky i duševně vyčerpá. Z toho důvodu je nutné vědět, jaké jsou k dispozici odlehčovací služby a jakým způsobem sám sebe chránit,“ uvedla Michaela Blahová.

Radní zároveň připomněla, že Zlínský kraj začal v loňském roce oceňovat ty, kdo se v domácím prostředí příkladně starají o někoho blízkého. „I letos v této anketě pokračujeme, abychom pečujícím poděkovali za jejich obětavost a statečnost,“ dodala Michaela Blahová.

Účastníci konference se shodli na tom, že naléhavost podpory pečujících osob bude společensky narůstat vzhledem k demografickému vývoji a stárnutí populace, a je proto nezbytně nutné, aby zákonodárci připravili legislativní podmínky, které zaručí pečujícím osobám dostatečnou právní ochranu.

Během programu byl představen spolek „Klára pomáhá“, který se zaměřuje na pomoc a poradenství lidem pečujícím a zároveň i pozůstalým (https://www.klarapomaha.cz/) a který také úzce spolupracuje se zlínským pracovištěm Unie pečujících.

Jablka
Zájem o potravinovou pomoc dětem, na kterou posílá do krajů peníze Ministerstvo práce a sociálních věcí, neustále roste. „Zatímco před třemi lety, kdy jsme se k projektu přihlásili, byla pomoc zajištěna pro 324 dětí, v letošním školním roce počítáme, že na obědy zdarma v Kraji Vysočina dosáhne 490 dětí,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Cílem projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina  je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žáků základních škol sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi. Poprvé se Kraj Vysočina k projektu MPSV přihlásil ve školním roce 2016/2017, kdy byla pomoc zajištěna 324 dětí ze 40 přihlášených škol, ty si mezi sebe rozdělili částku 1,35 miliónů korun. Loňský školní rok už dotace oslovila 50 škol, ve kterých obědy zdarma dostávalo 10 měsíců 469 dětí, náklady dosáhly 1,86 miliónů korun. V letošním školním roce počet zapojených škol opět stoupl až na 63 a 490 podpořených dětí. Již tradičně se nejvíce dětí v nouzi, tedy dětí, jejich rodiny mají podle daných pravidel nárok na obědy zdarma,  nachází na okrese Třebíč.

„Důvodem rostoucích počtů dětí, které prostřednictvím škol mohou obědvat ve školních jídelnách zdarma, jsou především zvýšení povědomí o programu podpory, větší osvěta na úřadech práce i ve školách,“ vysvětluje Pavel Franěk.

Královéhradecký kraj pořádá ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi na podporu náhradní rodinné péče Týden pěstounství Královéhradeckého kraje. Ten proběhne ve dnech 24. až 29. září 2018 a nabídne program pro odbornou ale i laickou veřejnost. Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Vladimíra Dernera.

Týden pěstounství je součástí naší kampaně na zvýšení povědomí o náhradní rodinné péči. Chceme, aby se lidé blíže seznámili s tím, co to znamená být náhradním rodičem a dávat dětem to, co je pro každého z nás nejdůležitější – domov. Samozřejmostí je i setkání samotných pěstounů, kteří si během celého týdne budou moci vyměnit své zkušenosti a názory,“ sdělil náměstek Vladimír Derner.

V průběhu týdne se budou na území Královéhradeckého kraje konat setkání veřejnosti s odborníky, rozhovory s pěstouny, výstavy či workshopy. Celá akce vyvrcholí Dnem pěstounství, který se uskuteční v sobotu 29. září u Divadla Drak v Hradci Králové.

V evidenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je aktuálně nahlášeno 230 dětí, kterým je možné zprostředkovat náhradní rodinu. Od začátku roku 2018 přibylo do evidence 51 dětí. Největším problémem je dlouhodobě nedostatek pěstounů tolerantních ke specifickým potřebám dětí, jako jsou zejména vícečetné sourozenecké skupiny, děti minoritního etnika a děti nad 10 let.

Více informací o pěstounské péči naleznete na www.stansenahradnimrodicem.cz.

 

Program Týdne pěstounství Královéhradeckého kraje 2018:

 

  1. 9. (pondělí)

Dobruška – Rodiče napořád

8:30–12:00

Městský úřad a Úřad práce v Dobrušce, nám. F. L. Věka 26 – poskytování informací o problematice pěstounství

 

12:30–17:00

Městská knihovna Dobruška, Na Budíně 850 – promítání dokumentárního cyklu Rodiče napořád a poskytování informací o problematice pěstounství

 

Jičín – Poděkování pěstounům

od 15:00

Městský úřad města Jičín, Žižkovo nám. 18

 

 

Rychnov nad Kněžnou – Pěstounství jako životní cesta

9:00–18:00

Kino Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492 (Společenské centrum) – informace o problematice pěstounství. Hry pro děti, promítání  dokumentu z cyklu „Rodiče napořád“ a autorské čtení Dagmar Zezulové z knihy „Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš“ v časech 10:30 -11:30 a 16:00-17:00 hod.

  1. 9. (úterý)

Hořice v Podkrkonoší – Beseda o náhradní rodinné péči

od 17:00 

Městská knihovna, nám. Jiřího z Poděbrad 239 – beseda pro všechny ty, kterým děti příliš rychle vyrostly a osamostatnily se, nebo mají doma příliš ticho a prázdno. Součástí bude také promítání cyklu Rodiče napořád a povídání s pěstouny.

 

Nový Bydžov – Pěstounství je profese

9:00 – 12:00  

Budova B městského úřadu, 2. patro – beseda na téma jak se stát pěstounem, pracovnice doprovázející organizace bude mluvit o přípravě pěstounů na svoji profesi.

 

Trutnov – Beseda o náhradní rodinné péči

od 17:00 

Městská knihovna, Krakonošovo náměstí 128 – promítání dokumentárního cyklu Rodiče napořád, následovat bude beseda s pěstounkou

  1. 9. (středa)

Broumov – Pěstouni, díky!

13:00–16:00

Mírové náměstí – infostánek – problematika náhradní rodinné péče

Infocentrum – promítání dokumentárního cyklu Rodiče napořád + diskuze s pěstouny

 

Dvůr Králové n. L. – Beseda o náhradní rodinné péči

od 17:00 

Městská knihovna Slavoj, Tylova 512 – beseda pro všechny ty, kterým děti příliš rychle vyrostly a osamostatnily se, nebo mají doma příliš ticho a prázdno. Součástí bude také promítání cyklu Rodiče napořád a povídání s pěstouny.

 

Hradec Králové – Beseda s pracovníky KÚ z agendy náhradní rodinné péče

9:00–16:00  

Bistro u dvou přátel, Pivovarské nám. 1245 – přijďte se zeptat na vše, co vás o pěstounství či jiné formě náhradní rodinné péče zajímá.

 

Nová Paka – Den pěstounů

od 14:00  

společenská místnost Domova pro seniory – poděkování pěstounům za jejich péči, následovat bude povídání o pěstounství, beseda s pěstouny a možnost individuálních konzultací o průběhu řízení zprostředkování pěstounské péče.

 

Nové Město nad Metují – Odpoledne s pěstouny

14:00–17:00  

Centrum prevence Mandl, Družstevní 587 – autorské čtení spisovatelky Jany Maternové

 

 

 

 

  1. 9. (čtvrtek)

Jaroměř – vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZŠ Jaroměř – Josefov s názvem „Pěstounství očima dětí“

 od 17:00  

Pasáž Jaroslava Žáka, nám. Československé armády 49

 

  1. 9. (sobota)

Hradec Králové – DEN PĚSTOUNSTVÍ

9:00–16:00  

Divadlo Drak, Hradební 632 – Přijďte s námi strávit příjemný čas a přitom se dozvědět něco nového (nejen) o pěstounské péči. Těšit se můžete na den plný zábavy a aktivit pro děti i dospělé. Vstup je pro všechny zdarma!

 

9:30–16:00

Labyrint (vedle muzea loutek a interaktivní laboratoře zde najdete divadelní a výtvarné „dílničky“ pro děti)

 

11:00–14:00

Malování na obličej (stánek Rodinné pasy)

 

Od 10:00 v každou celou bude promítán jeden z dílů pořadu Rodiče napořád + po promítání, které trvá 22 minut, bude následovat diskuze s pracovníkem zabývajícím se problematikou NRP.

V prostorech Divadla Drak bude výstava uměleckých děl dětí z pěstounských rodin

V prostranství před divadlem budou připraveny aktivity a hry pro děti i celé rodiny

Představení neziskových organizací působících v oblasti pěstounské péče.

Připraveno bude také výborné občerstvení.

 

VÝSTAVY:

Dobruška – Pěstounská péče očima dětí

Ve dnech 24.–27. 9. v prostorech Městského úřadu a úřadu práce v Dobrušce, nám. F. L. Věka 26

 

Dvůr Králové nad Labem – Výstava fotografií s tématem pěstounství

Zahájení výstavy 26. 9. v 17:00 v Městské knihovně Slavoj, Tylova 512

 

Hořice v Podkrkonoší – Výstava fotografií s tématem pěstounství

Zahájení výstavy 25. 9. v 17:00 v Městské knihovně, nám. Jiřího z Poděbrad 239

 

Hradec Králové – Jsem pěstoun

V průběhu září ve vestibulu Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408 (levé křídlo – zvýšené přízemí)

 

Jaroměř – výtvarné práce žáků ZŠ Jaroměř – Josefov s názvem „Pěstounství očima dětí“   

Ve dnech 27. 9 –11. 10. v prostorách Pasáže Jaroslava Žáka, nám. Československé armády 49

 

Jičín – Já, pěstoun

V průběhu září ve vestibulu Biografu Český Ráj, ul. 17. listopadu 47

 

Kostelec nad Orlicí – Jsem pěstoun

Ve dnech 24.–29. 9. ve vestibulu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí

 

Náchod – Jsem pěstoun

Ve dnech 24.–30. 9. na Masarykově náměstí

 

Nový Bydžov – obrázky dětí na téma Náhradní rodina – moje rodina

Ve dnech 24.–27. 9. ve vestibulu budovy B městského úřadu

 

Rychnov nad Kněžnou – Jsem pěstoun + výtvarné práce žáků ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

Ve dnech 17. 9.–1. 10. v prostorech Kina Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492 (Společenské centrum)

 

Vrchlabí – Výstava dětských prací na téma Vyrůstám v náhradní rodině

Ve dnech 24.–28. 9. v hale Městského úřadu ve Vrchlabí,  Zámek 1

Radní Královéhradeckého kraje schválili projekt rekonstrukce a výstavby objektu, který bude sloužit jako chráněné bydlení pro osoby se zdravotním a kombinovaným postižením. V Kostelci nad Orlicí tak vznikne bydlení pro 2 domácnosti, do kterého se přestěhují někteří klienti z ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách. Celkové náklady jsou přes 20,1 milionu korun, přičemž většinu pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

„Díky poskytnuté dotaci dochází k výstavbě některých zařízení pro osoby se zdravotním i kombinovaným postižením. V rámci této dotační politiky se připravují objekty pro osoby, které jsou umístěny v ústavu pro zdravotně postižené v Kvasinách. Cílem je, aby se lidé v ústavní péči mohli přestěhovat do prostředí, které je jim podstatně bližší. Samozřejmě se jedná o osoby, jejichž zdravotní a celkový stav tomu odpovídá. Takové klienty v ústavech máme, a proto stavíme nová zařízení. Jedním z nich je právě zařízení v Kostelci nad Orlicí, kde v objektu vzniknou dvě domácnosti,“ řekl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast sociálních věcí Vladimír Derner.

Kromě nových prostor pro chráněné bydlení dojde také k pořízení nového vybavení a nábytku. Hotovo by mělo být do konce roku 2020. Celkové náklady projektu jsou 20,1 milionu korun. Přes 13,1 milionu korun pokryje dotace z IROPu.

Celý projekt má na starosti Centrum investic, rozvoje a inovací, které je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Dříve bylo centrem Starého Brna, dnes je dopravním uzlem. Podoba Mendlova náměstí je Brňanům desítky let trnem v oku. To chce změnit Kancelář architekta města Brna (KAM) společně se zástupci města a městské části Brno-střed. V ideové soutěži proto vyzvali architekty, aby do konce prázdnin našli ztraceného ducha místa.

 

Úkolem soutěžících je najít kvalitní urbanistické a architektonické řešení veřejného prostranství, které má význam pro celé Brno. „Posláním soutěže je najít ztraceného genia loci místa, které sice dnes označujeme jako náměstí, ale historicky tuto funkci ztratilo. Soutěž je ideová a úkolem soutěžících je navrhnout řešení, které by na náměstí vrátilo zpět život,“ vyzdvihl ředitel KAM Michal Sedláček.

 

Z původního náměstí nezůstalo téměř nic

Lokalita Starého Brna je jedním z nejdéle osídlených míst v Brně. Její podobu negativně ovlivnilo bombardování za druhé světové války, následná obnova a rozsáhlá demolice budov v šedesátých letech. Z prostoru vymizelo několik domovních bloků, radnice, říční lázně a mnoho dalšího. Charakter čtvrti dříve utvářel i mlýnský náhon a malé ulice.

Mendlovo náměstí proto zůstalo nedostavěné a uprostřed zbyl pouze fragment původní zástavby. Všechny volné plochy se využily na dopravu. „Místu sice zůstalo pojmenování náměstí, ale ve skutečnosti je to hlavně dopravní terminál a několik křižovatek, nikoliv fungující veřejný prostor,“ uvedl sekretář soutěže a vedoucí oddělení veřejného prostoru KAM David Mikulášek.

Hlavní výzva je doprava

Nejtíživější problém náměstí je dopravní situace. Soutěžící vycházejí z nově vypracované dopravní studie, kterou si zadalo město. Koncepce řešení dopravy, která z této studie vyplývá, odděluje tramvaje od automobilové dopravy a vytváří nový přestupní uzel v prostoru současných zastávek linky číslo šest. Automobilová doprava by vedla kolem augustiniánského kláštera směrem ke Křížové ulici.

„Dnes často řidiči přes Mendlovo náměstí ani jet nepotřebují. Chtějí jet buď k výstavišti, nebo po Úvoze, aby se mohli dostat na sever Brna. Výhodou tohoto řešení je snížení množství projíždějících vozidel, zmenšení ploch pro dopravu a ve výsledku možnost využít takto ušetřené místo pro zástavbu a zeleň,“ doplnil Mikulášek.

Přestavba je závislá na dokončení velkého městského okruhu v úseku Žabovřeská, který velkou část dopravy, zejména tranzitní, z náměstí odvede.

V soutěži je sedm týmů

Kvůli složitosti zadání vyhlásilo město soutěž jako vyzvanou. Celkem oslovilo sedm soutěžících. Jsou mezi nimi i ateliéry Rusín a Wahla nebo Architekti Hrůša & spol., které už návrh Mendlova náměstí zpracovávaly. Z mimobrněnských se účastní Znamení čtyř nebo David Mareš ze sdružení Tři architekti.

Formu soutěže také ovlivnil názor, že by si ateliéry k práci měly přizvat odborníky na dopravu. „Ačkoliv soutěžící pracují s dopravní koncepcí, je potřebné návrh řešit s dopravím inženýrem, který území zná,“ podotkl Mikulášek.

Termín odevzdání soutěžních návrhů je 7. září 2018. S výsledky se veřejnost seznámí na podzim.

Za dobu fungování KAM je to už šestá soutěž, na které se organizace podílí. Za dva roky se stihla věnovat například podobě brněnského výstaviště nebo kreativnímu centru v areálu bývalé káznice. Současně s Mendlovým náměstím teď KAM pořádá soutěž i na sociálně zdravotní komplex Červený kopec. Zdroj: Kancelář architekta města Brna

Dobu prázdnin využijí náměstci hejtmana mimo jiné ke kontrole majetku kraje sloužícího sociálním službám. V minulých dnech osobně navštívili ústavy a domovy především na Pelhřimovsku. „Intenzivní komunikace s řediteli sociálních zařízení nám usnadňuje plánování oprav i přípravu případných investic,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Domov Jeřabina v Pelhřimově plánuje za finančního krytí Kraje Vysočina pro své klienty v okrajové části města vybudovat přístřešek pro aktivizační terapii, ta je v okresním městě doplněna i pracovními činnostmi v mandlovně a žehlírně nabízející služby i pro veřejnost.

Domovy pro seniory v Proseči – Obořiště i v Proseči u Pošné sídlí v památkově chráněných objektech, čemuž odpovídá i jejich údržba. V obou případech se Kraj Vysočina chová jako odpovědný majitel. V případě Proseče u Pošné už klientům s Alzhaimerovou chorobou slouží vzpomínková cesta a není vyloučeno, že toto krajské zařízení bude do budoucna centrem péče o nemocné s onemocněním ALS, tedy zatím nevyléčitelným progresivním neurodegenerativním onemocněním. V Česku touto vzácnou chorobou trpí přibližně šest stovek lidí. Sanace obvodových zdí a odvodnění jedné z budov nyní realizuje Kraj Vysočina v zařízení v Lidmani. Náměstci hejtmana ještě stihli navštívit Ústav sociální péče v Černovicích a seznámit se s aktuální fází příprav PPP projektu na výstavbu domova důchodců v Humpolci. Stále platí, že soukromý investor by mohl nové bydlení nahrazující současné dosluhující zařízení už na přelomu let 2019 a 2020.