Domů Obec a lidé
Kategorie objímající příspěvky spadající pod oblast zájmu Obec a lidé

Královéhradecký kraj pořádá ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi na podporu náhradní rodinné péče Týden pěstounství Královéhradeckého kraje. Ten proběhne ve dnech 24. až 29. září 2018 a nabídne program pro odbornou ale i laickou veřejnost. Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Vladimíra Dernera.

Týden pěstounství je součástí naší kampaně na zvýšení povědomí o náhradní rodinné péči. Chceme, aby se lidé blíže seznámili s tím, co to znamená být náhradním rodičem a dávat dětem to, co je pro každého z nás nejdůležitější – domov. Samozřejmostí je i setkání samotných pěstounů, kteří si během celého týdne budou moci vyměnit své zkušenosti a názory,“ sdělil náměstek Vladimír Derner.

V průběhu týdne se budou na území Královéhradeckého kraje konat setkání veřejnosti s odborníky, rozhovory s pěstouny, výstavy či workshopy. Celá akce vyvrcholí Dnem pěstounství, který se uskuteční v sobotu 29. září u Divadla Drak v Hradci Králové.

V evidenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je aktuálně nahlášeno 230 dětí, kterým je možné zprostředkovat náhradní rodinu. Od začátku roku 2018 přibylo do evidence 51 dětí. Největším problémem je dlouhodobě nedostatek pěstounů tolerantních ke specifickým potřebám dětí, jako jsou zejména vícečetné sourozenecké skupiny, děti minoritního etnika a děti nad 10 let.

Více informací o pěstounské péči naleznete na www.stansenahradnimrodicem.cz.

 

Program Týdne pěstounství Královéhradeckého kraje 2018:

 

  1. 9. (pondělí)

Dobruška – Rodiče napořád

8:30–12:00

Městský úřad a Úřad práce v Dobrušce, nám. F. L. Věka 26 – poskytování informací o problematice pěstounství

 

12:30–17:00

Městská knihovna Dobruška, Na Budíně 850 – promítání dokumentárního cyklu Rodiče napořád a poskytování informací o problematice pěstounství

 

Jičín – Poděkování pěstounům

od 15:00

Městský úřad města Jičín, Žižkovo nám. 18

 

 

Rychnov nad Kněžnou – Pěstounství jako životní cesta

9:00–18:00

Kino Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492 (Společenské centrum) – informace o problematice pěstounství. Hry pro děti, promítání  dokumentu z cyklu „Rodiče napořád“ a autorské čtení Dagmar Zezulové z knihy „Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš“ v časech 10:30 -11:30 a 16:00-17:00 hod.

  1. 9. (úterý)

Hořice v Podkrkonoší – Beseda o náhradní rodinné péči

od 17:00 

Městská knihovna, nám. Jiřího z Poděbrad 239 – beseda pro všechny ty, kterým děti příliš rychle vyrostly a osamostatnily se, nebo mají doma příliš ticho a prázdno. Součástí bude také promítání cyklu Rodiče napořád a povídání s pěstouny.

 

Nový Bydžov – Pěstounství je profese

9:00 – 12:00  

Budova B městského úřadu, 2. patro – beseda na téma jak se stát pěstounem, pracovnice doprovázející organizace bude mluvit o přípravě pěstounů na svoji profesi.

 

Trutnov – Beseda o náhradní rodinné péči

od 17:00 

Městská knihovna, Krakonošovo náměstí 128 – promítání dokumentárního cyklu Rodiče napořád, následovat bude beseda s pěstounkou

  1. 9. (středa)

Broumov – Pěstouni, díky!

13:00–16:00

Mírové náměstí – infostánek – problematika náhradní rodinné péče

Infocentrum – promítání dokumentárního cyklu Rodiče napořád + diskuze s pěstouny

 

Dvůr Králové n. L. – Beseda o náhradní rodinné péči

od 17:00 

Městská knihovna Slavoj, Tylova 512 – beseda pro všechny ty, kterým děti příliš rychle vyrostly a osamostatnily se, nebo mají doma příliš ticho a prázdno. Součástí bude také promítání cyklu Rodiče napořád a povídání s pěstouny.

 

Hradec Králové – Beseda s pracovníky KÚ z agendy náhradní rodinné péče

9:00–16:00  

Bistro u dvou přátel, Pivovarské nám. 1245 – přijďte se zeptat na vše, co vás o pěstounství či jiné formě náhradní rodinné péče zajímá.

 

Nová Paka – Den pěstounů

od 14:00  

společenská místnost Domova pro seniory – poděkování pěstounům za jejich péči, následovat bude povídání o pěstounství, beseda s pěstouny a možnost individuálních konzultací o průběhu řízení zprostředkování pěstounské péče.

 

Nové Město nad Metují – Odpoledne s pěstouny

14:00–17:00  

Centrum prevence Mandl, Družstevní 587 – autorské čtení spisovatelky Jany Maternové

 

 

 

 

  1. 9. (čtvrtek)

Jaroměř – vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZŠ Jaroměř – Josefov s názvem „Pěstounství očima dětí“

 od 17:00  

Pasáž Jaroslava Žáka, nám. Československé armády 49

 

  1. 9. (sobota)

Hradec Králové – DEN PĚSTOUNSTVÍ

9:00–16:00  

Divadlo Drak, Hradební 632 – Přijďte s námi strávit příjemný čas a přitom se dozvědět něco nového (nejen) o pěstounské péči. Těšit se můžete na den plný zábavy a aktivit pro děti i dospělé. Vstup je pro všechny zdarma!

 

9:30–16:00

Labyrint (vedle muzea loutek a interaktivní laboratoře zde najdete divadelní a výtvarné „dílničky“ pro děti)

 

11:00–14:00

Malování na obličej (stánek Rodinné pasy)

 

Od 10:00 v každou celou bude promítán jeden z dílů pořadu Rodiče napořád + po promítání, které trvá 22 minut, bude následovat diskuze s pracovníkem zabývajícím se problematikou NRP.

V prostorech Divadla Drak bude výstava uměleckých děl dětí z pěstounských rodin

V prostranství před divadlem budou připraveny aktivity a hry pro děti i celé rodiny

Představení neziskových organizací působících v oblasti pěstounské péče.

Připraveno bude také výborné občerstvení.

 

VÝSTAVY:

Dobruška – Pěstounská péče očima dětí

Ve dnech 24.–27. 9. v prostorech Městského úřadu a úřadu práce v Dobrušce, nám. F. L. Věka 26

 

Dvůr Králové nad Labem – Výstava fotografií s tématem pěstounství

Zahájení výstavy 26. 9. v 17:00 v Městské knihovně Slavoj, Tylova 512

 

Hořice v Podkrkonoší – Výstava fotografií s tématem pěstounství

Zahájení výstavy 25. 9. v 17:00 v Městské knihovně, nám. Jiřího z Poděbrad 239

 

Hradec Králové – Jsem pěstoun

V průběhu září ve vestibulu Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408 (levé křídlo – zvýšené přízemí)

 

Jaroměř – výtvarné práce žáků ZŠ Jaroměř – Josefov s názvem „Pěstounství očima dětí“   

Ve dnech 27. 9 –11. 10. v prostorách Pasáže Jaroslava Žáka, nám. Československé armády 49

 

Jičín – Já, pěstoun

V průběhu září ve vestibulu Biografu Český Ráj, ul. 17. listopadu 47

 

Kostelec nad Orlicí – Jsem pěstoun

Ve dnech 24.–29. 9. ve vestibulu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí

 

Náchod – Jsem pěstoun

Ve dnech 24.–30. 9. na Masarykově náměstí

 

Nový Bydžov – obrázky dětí na téma Náhradní rodina – moje rodina

Ve dnech 24.–27. 9. ve vestibulu budovy B městského úřadu

 

Rychnov nad Kněžnou – Jsem pěstoun + výtvarné práce žáků ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

Ve dnech 17. 9.–1. 10. v prostorech Kina Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492 (Společenské centrum)

 

Vrchlabí – Výstava dětských prací na téma Vyrůstám v náhradní rodině

Ve dnech 24.–28. 9. v hale Městského úřadu ve Vrchlabí,  Zámek 1

Radní Královéhradeckého kraje schválili projekt rekonstrukce a výstavby objektu, který bude sloužit jako chráněné bydlení pro osoby se zdravotním a kombinovaným postižením. V Kostelci nad Orlicí tak vznikne bydlení pro 2 domácnosti, do kterého se přestěhují někteří klienti z ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách. Celkové náklady jsou přes 20,1 milionu korun, přičemž většinu pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

„Díky poskytnuté dotaci dochází k výstavbě některých zařízení pro osoby se zdravotním i kombinovaným postižením. V rámci této dotační politiky se připravují objekty pro osoby, které jsou umístěny v ústavu pro zdravotně postižené v Kvasinách. Cílem je, aby se lidé v ústavní péči mohli přestěhovat do prostředí, které je jim podstatně bližší. Samozřejmě se jedná o osoby, jejichž zdravotní a celkový stav tomu odpovídá. Takové klienty v ústavech máme, a proto stavíme nová zařízení. Jedním z nich je právě zařízení v Kostelci nad Orlicí, kde v objektu vzniknou dvě domácnosti,“ řekl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast sociálních věcí Vladimír Derner.

Kromě nových prostor pro chráněné bydlení dojde také k pořízení nového vybavení a nábytku. Hotovo by mělo být do konce roku 2020. Celkové náklady projektu jsou 20,1 milionu korun. Přes 13,1 milionu korun pokryje dotace z IROPu.

Celý projekt má na starosti Centrum investic, rozvoje a inovací, které je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.

Dříve bylo centrem Starého Brna, dnes je dopravním uzlem. Podoba Mendlova náměstí je Brňanům desítky let trnem v oku. To chce změnit Kancelář architekta města Brna (KAM) společně se zástupci města a městské části Brno-střed. V ideové soutěži proto vyzvali architekty, aby do konce prázdnin našli ztraceného ducha místa.

 

Úkolem soutěžících je najít kvalitní urbanistické a architektonické řešení veřejného prostranství, které má význam pro celé Brno. „Posláním soutěže je najít ztraceného genia loci místa, které sice dnes označujeme jako náměstí, ale historicky tuto funkci ztratilo. Soutěž je ideová a úkolem soutěžících je navrhnout řešení, které by na náměstí vrátilo zpět život,“ vyzdvihl ředitel KAM Michal Sedláček.

 

Z původního náměstí nezůstalo téměř nic

Lokalita Starého Brna je jedním z nejdéle osídlených míst v Brně. Její podobu negativně ovlivnilo bombardování za druhé světové války, následná obnova a rozsáhlá demolice budov v šedesátých letech. Z prostoru vymizelo několik domovních bloků, radnice, říční lázně a mnoho dalšího. Charakter čtvrti dříve utvářel i mlýnský náhon a malé ulice.

Mendlovo náměstí proto zůstalo nedostavěné a uprostřed zbyl pouze fragment původní zástavby. Všechny volné plochy se využily na dopravu. „Místu sice zůstalo pojmenování náměstí, ale ve skutečnosti je to hlavně dopravní terminál a několik křižovatek, nikoliv fungující veřejný prostor,“ uvedl sekretář soutěže a vedoucí oddělení veřejného prostoru KAM David Mikulášek.

Hlavní výzva je doprava

Nejtíživější problém náměstí je dopravní situace. Soutěžící vycházejí z nově vypracované dopravní studie, kterou si zadalo město. Koncepce řešení dopravy, která z této studie vyplývá, odděluje tramvaje od automobilové dopravy a vytváří nový přestupní uzel v prostoru současných zastávek linky číslo šest. Automobilová doprava by vedla kolem augustiniánského kláštera směrem ke Křížové ulici.

„Dnes často řidiči přes Mendlovo náměstí ani jet nepotřebují. Chtějí jet buď k výstavišti, nebo po Úvoze, aby se mohli dostat na sever Brna. Výhodou tohoto řešení je snížení množství projíždějících vozidel, zmenšení ploch pro dopravu a ve výsledku možnost využít takto ušetřené místo pro zástavbu a zeleň,“ doplnil Mikulášek.

Přestavba je závislá na dokončení velkého městského okruhu v úseku Žabovřeská, který velkou část dopravy, zejména tranzitní, z náměstí odvede.

V soutěži je sedm týmů

Kvůli složitosti zadání vyhlásilo město soutěž jako vyzvanou. Celkem oslovilo sedm soutěžících. Jsou mezi nimi i ateliéry Rusín a Wahla nebo Architekti Hrůša & spol., které už návrh Mendlova náměstí zpracovávaly. Z mimobrněnských se účastní Znamení čtyř nebo David Mareš ze sdružení Tři architekti.

Formu soutěže také ovlivnil názor, že by si ateliéry k práci měly přizvat odborníky na dopravu. „Ačkoliv soutěžící pracují s dopravní koncepcí, je potřebné návrh řešit s dopravím inženýrem, který území zná,“ podotkl Mikulášek.

Termín odevzdání soutěžních návrhů je 7. září 2018. S výsledky se veřejnost seznámí na podzim.

Za dobu fungování KAM je to už šestá soutěž, na které se organizace podílí. Za dva roky se stihla věnovat například podobě brněnského výstaviště nebo kreativnímu centru v areálu bývalé káznice. Současně s Mendlovým náměstím teď KAM pořádá soutěž i na sociálně zdravotní komplex Červený kopec. Zdroj: Kancelář architekta města Brna

Dobu prázdnin využijí náměstci hejtmana mimo jiné ke kontrole majetku kraje sloužícího sociálním službám. V minulých dnech osobně navštívili ústavy a domovy především na Pelhřimovsku. „Intenzivní komunikace s řediteli sociálních zařízení nám usnadňuje plánování oprav i přípravu případných investic,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Domov Jeřabina v Pelhřimově plánuje za finančního krytí Kraje Vysočina pro své klienty v okrajové části města vybudovat přístřešek pro aktivizační terapii, ta je v okresním městě doplněna i pracovními činnostmi v mandlovně a žehlírně nabízející služby i pro veřejnost.

Domovy pro seniory v Proseči – Obořiště i v Proseči u Pošné sídlí v památkově chráněných objektech, čemuž odpovídá i jejich údržba. V obou případech se Kraj Vysočina chová jako odpovědný majitel. V případě Proseče u Pošné už klientům s Alzhaimerovou chorobou slouží vzpomínková cesta a není vyloučeno, že toto krajské zařízení bude do budoucna centrem péče o nemocné s onemocněním ALS, tedy zatím nevyléčitelným progresivním neurodegenerativním onemocněním. V Česku touto vzácnou chorobou trpí přibližně šest stovek lidí. Sanace obvodových zdí a odvodnění jedné z budov nyní realizuje Kraj Vysočina v zařízení v Lidmani. Náměstci hejtmana ještě stihli navštívit Ústav sociální péče v Černovicích a seznámit se s aktuální fází příprav PPP projektu na výstavbu domova důchodců v Humpolci. Stále platí, že soukromý investor by mohl nové bydlení nahrazující současné dosluhující zařízení už na přelomu let 2019 a 2020.

Zlaté medaile profesora Jana Jánského za čtyřicet odběrů krve převzali v pondělí 11. června dárci z celého regionu. Slavnostní akt proběhl v Rytířské síni olomoucké radnice.

Děti obvykle čtyřicítku přepočítávají na dvě velké zmrzliny, dospělí na jeden chléb a několik rohlíků. Vy, dárci krve, dáváte tomuto číslu hodnotu, kterou na peníze přepočítat nelze. Chci vám poděkovat za to, že tu jste a že díky vám tu jsou tisíce jiných,“ řekl 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Jiří Zemánek.

Olomoucký kraj dárcovství krve dlouhodobě podporuje – letos prostřednictvím příspěvku ve výši 300 tisíc korun pro Český červený kříž v Olomouci.

Každý z nás se může v průběhu svého života dostat do situace, v níž bude záchrana zdraví jeho samotného nebo někoho z blízkých záviset na poskytnutí nejcennější tekutiny – lidské krve. Jsem proto rád, že se stále daří nacházet ty, kteří pravidelně podstupují odběry a zachraňují tak životy jiných,“ uvedl 3. náměstek hejtmana Dalibor Horák.

Z peněz od hejtmanství jsou hrazeny také kurzy první pomoci pro profesionální záchranáře a veřejnost.

Na rohu křižovatky ulic ČSA a Divišovy v centru Hradce Králové v těchto dnech roste kamenný základ památníku poručíka Jana Gayera a padlých legionářů z první světové války. Ten na stejném místě stál již od roku 1937, než jej za pouhé tři roky zničili nacisté. Odhalení obnoveného památníku, který bude věrnou kopií původního, proběhne v neděli 10. června z iniciativy Československé obce legionářské a za přispění města Hradec Králové a Ministerstva obrany České republiky.

K příležitosti 100. výročí bitvy u Lipjag a smrti Jana Gayera se podaří splnit sen mnohých členů hradecké jednoty ČsOL obnovit legionářský pomník u Gayerových kasáren. Projekt se připravuje od roku 2014 a stavební práce na původním místě začaly letos v dubnu, v těchto dnech se osazují kamenné základy pro bronzovou sochu československého vojáka v nadživotní velikosti. Na kameni pak bude umístěný kovový reliéf připomínající poručíka Jana Gayera a vytesáno 209 jmen padlých příslušníků 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého československých legií na Rusi, kteří položili své životy v letech 1917–1920. Slavnostní akt odhalení obnoveného památníku proběhne v neděli 10. června 2018 v 16 hodin a stejně jako před 81 lety mu bude předcházet slavnostní pochod z Baťkova náměstí, který vyrazí o hodinu dříve.

 „Zveme všechny občany města Hradce Králové a příznivce historie, aby spolu s námi oslavili a připomněli hrdinství našich legionářů,“ říká Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové a dodává: „Do Hradce Králové se vrací připomínka vlasteneckého boje našich vojáků a těším se, že se vše podaří tak, aby slavnostní odhalení proběhlo ve stejné době, kdy si za první republiky legionáři připomínali své padlé spolubojovníky.“

Architektonický návrh obnoveného pomníku připravil atelier HUDAK, bronzovou sochu vytvořila sochařka Paulína Skavova z Dolních Novosedel, stavební realizaci pomníku a odlití sochy a reliéfu pak provádí umělecká slévárna HVH z Horní Kalné. „Tento týden nám přivezli žulové prvky, které jsme nechali vyrobit na Ukrajině,“ říká Jiří Charfreitag, vedoucí realizačního týmu ČsOL a zároveň tajemník projektu Legie 100 a dodává: „To je náš jediný ústupek proti dobovosti, původní pomník byl z umělého kamene, který jsme nahradili trvanlivější žulou.“ Na rohu u bývalých kasáren nyní roste kamenný základ pomníku, který bude 7. června osazen sochou a bronzovými odlitky tak, aby mohl připomínat 100. výročí bojů legionářů v Rusku a vznik samostatné Československé republiky.

Obnovení památníku bude stát zhruba tři miliony korun, město Hradec Králové se podílí částkou 2,2 milionu, dalších 550 tisíc korun přispělo ministerstvo obrany. Zbývající prostředky poskytla obec legionářů z vlastního rozpočtu a sbírky nadačního fondu Legie 100.

Když se legionáři 4. střeleckého pluku ruských legií vrátili 13. června 1920 do svobodného Československa, zamířili rovnou do své nové posádky v Hradci Králové, která se jim stala po celou dobu první republiky domovem. Velmi záhy vznikla myšlenka trvalé připomínky na padlé bratry a mezi nimi i legendárního velitele poručíka Jana Gayera, který 7. června 1918 zemřel na následky zranění v bitvě u Lipjag v Rusku v boji proti bolševikům na Transsibiřské magistrále. Slavnostní okamžik nastal v neděli 6. června 1937, kdy byl v rámci plukovních oslav zbrusu nový pomník architekta Oldřicha Šmída a sochaře Josefa Škody odhalen. Památka na chrabré legionáře ale neměla dlouhého trvání, už v roce 1940 byl pomník nacisty zničen. Díky legionářům se podařilo zachránit alespoň kovový reliéf s vyobrazením Jana Gayera, který je dodnes součástí sbírek Muzea východních Čech. zdroj: Hradec Králové

Městská populace stárne, stávající kapacita lůžek v pobytových službách není do budoucna dostačující. Pardubice prostřednictvím Sociálních služeb města Pardubic sice zřizují dva domovy pro seniory – DpS U Kostelíčka s DpS Dubina – obě zařízení disponují kapacitou celkem 452 lůžek, toto číslo je však již dnes na hraně a do budoucna určitě stačit nebude.

„Za poslední rok sledujeme velký nárůst žádostí o pobytové služby v našich domovech pro seniory. Přestože na území města dále rozšiřujeme kapacity terénních a ambulantních služeb a více podporujeme rodiny, aby mohli senioři co nejdéle zůstat doma, ve svém prostředí, je navýšení kapacit pobytových služeb do budoucna nezbytné,“ uvádí náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký. Podle náměstka se sice objevují zájemci, kteří by rádi postavili soukromá zařízení, ale tyto služby bývají podle zkušeností dražší a pro většinu seniorů finančně nedostupné. „Vzhledem k demografickému vývoji a stárnutí pardubické populace lze do budoucna očekávat, že poptávka po pobytových službách se bude ještě zvyšovat. Pardubice totiž patří, co se věku obyvatel týče, spolu s Hradcem Králové k nejstarším městům v republice,“ dodává dále Jakub Rychtecký.

Některá oddělení v DpS U Kostelíčka už navíc vyžadují rekonstrukci. Ta je podle ředitele Sociálních služeb města Pardubic Petra Krejčího možná pouze tehdy, pokud současně dojde k navýšení počtu stávajících lůžkových kapacit. „Nejstarší oddělení v Domově pro seniory U Kostelíčka je nutné modernizovat a vybudovat zde nové, potřebné sociální zázemí pro klienty. Tyto úpravy nutně povedou ke snížení počtu lůžek rekonstruovaných prostor,“ podotýká ředitel sociálních služeb.

Pardubice mají na výběr ze dvou variant – buď postavit nové zařízení, nebo rekonstruovat vhodný objekt. Nejvhodnější lokalitu pro zřízení nového domova pro seniory by město chtělo mít vytipovanou do konce letošního roku. Jako možná místa se přitom nabízí pozemky v majetku kraje, které navazují na stávající areál Domova pro seniory U Kostelíčka, bývalý areál Veterinární nemocnice v ulici Štrossova, Masarykova kasárna, sídliště Závodu míru či Nemošice. „Na poslední radě města jsme pro prověření těchto možností ustavili tým složený z architektů města, pracovníků z odborů sociálních věcí, rozvoje a strategie, majetku a investic, ale také dopravy. Tým bude pracovat pod vedením ředitele Sociálních služeb města Pardubic Petra Krejčího,“ dodává náměstek.

Milovníci kávy budou moci od soboty pro svůj oblíbený nápoj vyrazit do kavárny COKAFE v centru Ostravy. Ta o víkendu otevře po několikaměsíční rekonstrukci a stěhování se do nových prostor. Výtěžek z nápojů, které návštěvníci vypijí během prvního týdne od otevření, daruje kavárna maminkám a jejich dětem z Azylového domu pro matky s dětmi Centra sociálních služeb Ostrava. 

„Víme, že dobré kafe dokáže nakopnout a snad i pomoci v opravdu složitých situacích. Rozhodli jsme, se, že ve spolupráci s našimi hosty přesvědčíme o jeho skvělém vlivu na lidi celý svět… nebo aspoň Ostravu. Proto z každého nápoje zakoupeného během prvního týdne od otevření darujeme maminkám s dětmi deset korun,“ přiblížil majitel kavárny, bývalý ostravský extraligový volejbalista Richard Mauler.

Vedení azylového domu si dar převezme v pondělí 23. dubna v kavárně. „Jsme rádi za podporu této ostravské kavárny. Výtěžek nám pomůže opět zase o kousek zlepšit služby, které náš dům maminkám a dětem poskytuje,“ uvedla mluvčí Centra sociálních služeb Ostrava o.p.s., pod které azylový dům spadá, Markéta Flaksová.

Kavárnu Ostravané najdou na nové adrese v Nádražní ulici. Interiér kavárny navrhoval ostravský architekt Petr Kundrát. „Snažili jsme se, aby kavárna působila útulně, aby si k nám našli cestu a cítili se u nás příjemně všichni milovníci dobré kávy,“ popsal změny Mauler.

Kavárna bude nabízet výběrové kávy z celého světa. Nabídka se bude pravidelně měnit, aby zákazníci mohli ochutnat vždy něco nového.

Sobotní opening párty začne v 19.00 hodin. „Kromě výběrové kávy a dalších tradičních i méně tradičních drinků se návštěvníci mohou těšit na výstavu fotek ostravské umělkyně Gabriely Knyblové. Celý večer hudebně doprovodí DJ Karl a John,“ pozval zájemce majitel.

COKAFE kavárny najdou lidé v tuto chvíli v Ostravě dvě. Kromě Nádražní ulice funguje další pobočka ještě v Porubě. „Brzy chystáme další novinky. Chceme, aby i Ostrava byla vnímána jako město dobré kávy,“ prozradil Mauler.

Více než 76 000 dobrovolníků při letošních jarních úklidech sesbíralo přes 1 000 tun odpadů na 1 928 místech v celé České republice. Zapojilo se tak zhruba o 10% dobrovolníků více, než na jaře loňského roku. Díky příznivému víkendovému počasí účast překonala očekávání pořadatelů akce ze spolku Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody.

I díky nádhernému jarnímu počasí letos vyrazilo zlikvidovat černé skládky i drobný nepořádek více dobrovolníků, než v předchozích letech a beze zbytku naplnili motto letošních jarních úklidů – Každý kousek se počítá. ,,Nakonec těch kousků bylo jen za tento víkend odhadem na 3,5 miliónu. Je to jen odhad, protože na přesné počítání není při úklidu čas, ale když vezmeme v průměru 50 odpadků na jeden naplněný pytel, nebudeme daleko od pravdy“, sdělil za pořadatele akce Miroslav Kubásek. ,,Při vyjádření v tunách evidujeme poměrně přesná čísla, konkrétně bylo sesbíráno 1 031 tun odpadů“, dodává.

Samotná akce Ukliďme svět, ukliďme Česko však zdaleka nekončí. Během zbytku jara je naplánováno dalších zhruba 650 úklidů a další se postupně registrují. Na začátku května pak vyhlásí organizátoři akce výsledky fotosoutěže snímků pořízených během úklidových akcí. Je až neuvěřitelné, co vše se dá nalézt při rozebírání černé skládky, nebo i při pochůzkovém úklidu. Proto jedna ze čtyř soutěžních kategorií nese název ,,Kuriozita“. Letos dobrovolníci našli u řeky Labe v Rosicích nad Labem dokonce protitankovou minu (naštěstí cvičnou, ale k nerozeznání od ostré, jak konstatovali i přivolaní pyrotechnici)!

„Také letos jsme využili k organizaci akce moderních nástrojů pro chytrou komunikaci, které v České republice využívá stále více obcí. Systém Mobilní rozhlas nám pomohl s informováním účastníků a pomohl nám od nich získat v reálném čase výsledky jejich úsilí. Česká úklidová akce se tak může v globálním měřítku chlubit tou nejmodernější organizací, která by měla být příkladem i pro úklidy v ostatních zemí „, uvádí Miroslav Kubásek.

Radost z dobře odvedené organizátorům trochu kazí to, že český biatlon v průběhu sobotního úklidu přišel o svou nejzářivější hvězdu (tedy přinejmenším pro příští sezónu) a zároveň patronku akce, Gabrielu Koukalovou, která k tomu uvedla: ,,Chci teďka chvíli dělat i jiné věci. Momentálně si nedokážu představit návrat k závodění. Chtěla jsem to oznámit nějak oficiálně v příštím týdnu, ale dneska při akci Ukliďme Česko mě napadlo, že si uklidím i duši a už řeknu to, co ve mně několik týdnů zrálo“…

Organizátoři akce děkují všem účastníkům a pokud jste mezi nimi nebyli, nevadí. Pro ty, kterým není lhostejný stav prostředí, ve které žijeme, je tu aplikace ZmapujTo.cz, pomocí které mohou hlásit výskyt nejen černých skládek, ale i řady dalších nešvarů a problémů ve svém okolí. Tato hlášení se dostanou jednak k příslušným obcím, jejichž území se týkají, ale mohou být také využita pro podzimní termín úklidové akce. Ten letos proběhne v sobotu 15. září v rámci celosvětového úklidu, který je naplánován ve 128 zemích po celé planetě a bude se nepochybně jednat o největší dobrovolnickou akci v historii.

Český statistický úřad poprvé publikuje údaj o penzijních nárocích domácností. Na konci roku 2015 dosáhly 10,9 biliónu korun. Jejich výše odpovídá 237% podílu na hrubém domácím produktu.

 

„Penzijní závazky vyjadřují hodnotu důchodových nároků domácností. Jde o celkovou částku, která bude vyplácena lidem, jež dosáhli nebo dosáhnou starobní penze. Podíl těchto závazků na HDP vyjadřuje množství vytvořených prostředků, které bude nutné použít k uspokojení nároků současných i budoucích penzistů,“ vysvětluje místopředseda ČSÚ Jaroslav Sixta.

„Většinu z celkových penzijních závazků tvoří nároky domácností v rámci prvního důchodového pilíře, tj. dávkového systému důchodového pojištění. Zbylou část závazků ve výši 0,4 biliónu představuje naspořený zůstatek účastníků v penzijních fondech, tedy třetí důchodový pilíř,“ shrnuje ředitel odboru vládních a finančních účtů ČSÚ Václav Rybáček.

Výše závazků je ovlivněna ekonomickými faktory a také počtem a stářím obyvatel, kteří mají nebo budou mít nárok na jeden z typů důchodu, tzn. starobní, invalidní, sirotčí či pozůstalostní.  Ačkoliv se tyto proměnné mohou vyvíjet, výsledný údaj je klíčovou informací pro hospodářskou a sociální politiku.

Projekci penzijních závazků publikuje Český statistický úřad poprvé, a to v systému národních účtů. K výpočtu použil moderní nástroje ekonomické statistiky. Povinnost zpracovávat daný údaj stanovil Eurostat všem členským státům.