Domů Průmysl
Kategorie objímající příspěvky spadající pod oblast zájmu Průmysl

Když jsme v Moravském hospodářství před dvěma roky oslovili zástupce firem s otázkou, zda se jich dotýká automatizace a robotizace, většinou hovořili spíše o plánech. Nyní je všechno jinak a robotizace se uplatňuje v masovém měřítku.

V roce 2017 se uskutečnil průzkum „Průmysl 4.0 z pohledu české praxe“ provedla poradenská společnost EY. Podle něj si české výrobní firmy více než polovina průmyslových firem již tehdy plánovala v tříletém horizontu investovat do nástrojů průmyslu 4.0. Realita tomu odpovídá.

„Vlna automatizace a robotizace je velmi aktuální v Česku i na Slovensku. Množství tradičních výrobních firem už léta využívá různé typy robotů a experimentuje s novými a další se na robotizaci připravují. Největší míra robotizace výroby je v automobilovém průmyslu, kde velké firmy jako Volkswagen, Kia nebo Jaguar Land Rover využívají ve výrobě stovky robotů. Příkladem úspěšné robotizace mimo tento sektor je například výrobce obuvi Ecco, který v posledních pěti letech investoval miliony eur do robotizace a výrazně zvýšil míru automatizace ve výrobě,“ uvádí Peter Kolesár z poradenské společnosti Civitta. Ta se specializuje na spolupráci s firmami ve východní polovině Evropy v oblasti strategického managementu.

Vzhledem k vysokému podílu automobilového průmyslu, který vyrábí ve velkých sériích, je logické, že tempo robotizace může být v našich podmínkách rychlé. Jedním z leaderů v této oblasti je ABB. „Vzhledem k tomu, že ABB celosvětově instalovalo již více než 300 000 robotů lze uvést celou řadu takových případů. Většina robotů se stále instaluje v automobilkách anebo ve firmách, které dodávají do automobilového průmyslu. Nicméně robotizace se čím dál více prosazuje i v jiných odvětvích průmyslu. Když vezmeme Českou republiku a projekty, kde se robotizovala výroba od úplného počátku, můžeme uvést například výrobu nápojů ve firmě Pinelli (dnes Kofola), výrobu regálových systémů ve firmě STOW, systémy vytápění ve firmě Atrea nebo díly na traktory ve firmě JVP či výrobce traktorů Zetor. Robotizace dnes proniká i do oborů s vysokým podílem ruční práce. Příkladem může být výrobce vysoce kvalitních kytar Furch, kde se naše roboty rovněž uplatňují při leštění a lakování,“ říká manažerka firmy ABB Markéta Brázdová.

I malosériová výroba nabízí prostor pro automatizaci

Skutečnost, že robotizaci využívají i firmy se zakázkovou výrobou, může být na první pohled překvapivá. Na ten druhý už méně – i zde přece dochází k řadě opakovaných operací. Nasazování robotů zde vyžaduje velkou dávku přemýšlení, přesto přináší výsledky. A je i prostředkem pro úsporu pracovních míst v řádu jednotek. Existují ale stále oblasti, kde je lidská pracovní síla nenahraditelná.

„O robotizaci můžeme hovořit u naší mateřské společnosti. U nás došlo v některých výrobách k poloautomatizaci, ale ono to je zřejmě z toho důvodu, že naše výroba je dosti specifická, často se jedná o zakázkovou výrobu, a tak robotizace ani moc nepřichází v úvahu, neboť tato se dle mého názoru spíše využije v sériové výrobě,“ říká Jaroslav Špiler, jednatel firmy Frenzelit v Dolním Rychnově.

Koboty, aneb robot spolupracuje se zaměstnancem

Obavy, že robotizace připraví lidi o práci, již byly vyvráceny. Jednak bude zapotřebí pracovní síla na ovládání robotů, jednak si lidé najdou práci v řadě nových odvětví, a především ve službách. Na druhou stranu ovládání robotizované výroby bude vyžadovat specifické dovednosti. A pak je tu ještě jeden fascinující směr: kobotizace, aneb spolupráce člověka a robota. Podle zprávy Mezinárodní federace robotiky (IFR) budou právě koboty motorem růstu počtu nasazených průmyslových robotů.

„Byla to právě společnost ABB, která v roce 2015 uvedla na trh robota YuMi, který je prvním skutečně spolupracujícím robotem se dvěma pažemi navržený pro společnou práci s lidmi především v oblasti montáže drobných dílů. Umožnuje naprosto bezpečnou spolupráci lidí a robota bez nutnosti použití bezpečnostních prvků a klecí, které jsou nezbytné v případě konvenčních robotických pracovišť. Robot YuMi se už používá v celé řadě aplikací. V Jablonci pomáhá v továrně ABB vyrábět elektrické zásuvky a vypínače a v Praze třeba při výrobě polovodičů. Ve firmě Bosch nebo Continental zase pomáhá při montáži drobných dílů pro automobily. Stojí jistě za zmínku, že YuMi je programovatelný pomocí jednoduché aplikace na tabletu, kdy operátor robota naučí pohyby přímo tažením vlastními silami,“ uvádí Brázdová.

Zatímco klasické roboty jsou zpravidla odděleny mechanickými nebo optickými závorami od lidské obsluhy, koboty jsou konstruovány pro přímou spolupráci s člověkem. To nicméně vyžaduje dostatečné technické zabezpečení – například omezení síly a výkonu, co nejlehčí ramena robotů, zaoblené tvary a pomalejší pohyb. Právě koboty se uplatní v provozech, které zcela automatizovat nejde a tam, kde se vyrábí v menších sériích.

„Kolaborativní roboty jsou pro mnoho malých a středních výrobních firem vhodným a cenově dostupným vstupem do světa automatizace. Koboty nejen zvyšují efektivitu práce, ale zejména zvyšují i bezpečnost při práci, protože snižují fyzické zatížení pracovníků. Do budoucna může větší využití umělé inteligence pomoci ještě zvýšit plynulost lidské interakce s robotem a předvídat kolizní situace,“ uzavírá Peter Kolesár

Autor: Ladislav Koubek

Brno Letošní Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) by měl navštívit každý, kdo se zajímá o digitální transformaci a inovativní technologická řešení. Největší průmyslový veletrh v regionu střední Evropy ukáže v pěti dnech klíčové trendy současné výroby, ukáže často prémiérově skvělé stroje a zařízení, přivítá řadu prominentních hostů a jeho součástí bude rekordních 91 doprovodných akcí.

Expozice 61. mezinárodního strojírenského veletrhu zaplnily celý areál brněnského výstaviště. Prezentuje se 1660 vystavovatelů ze 30 zemí a obsazená výstavní plocha 41 000 m2 netto odpovídá 80 000 m2 brutto.

„Opět očekáváme 80 tisíc návštěvníků, kteří během pěti dnů uvidí ta nejlepší inovativní technologická řešení. Tahounem veletrhu jsou tradičně obráběcí a tvářecí stroje a jejich příslušenství, ale velký prostor si zabraly také další obory. Stále se rozšiřuje prezentace řešení z oblasti automatizace, elektroniky a měřící techniky, na což navazuje hlavní téma ročníku Digitální továrna,“ zve na veletrh jeho ředitel Michalis Busios.

Zhruba polovina vystavovatelů přijela ze zahraničí, přibližně desítka zemí se představuje formou oficiální expozice. Na letošním MSV bude mít premiéru společná Česká národní expozice pod značkou Czech Republic: The Country For The Future. Souběžně s veletrhem MSV se konají také Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a Logistika a Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH. Veletrhy potrvají do pátku 11. října, jejich účastníci mohou využít systém benefitů BRNO FAIR CITY.

Součástí dění bude odborný doprovodný program s neuvěřitelným počtem 91 akcí – konferencí, workshopů, seminářů i panelových diskusí. Tyto doprovodné akce potrvají celkem 206 hodin, což je téměř pětinásobek otevírací doby veletrhu.

Zdroj: MSV

0

Unikátní české baterie HE3DA úspěšně prošly certifikací Českého vysokého učení technického (ČVUT). Akreditovaná měření ověřila deklarované kapacity, cyklickou stabilitu a prokázala shodu s neakreditovanými testy výrobce. Sériová výroba bude na konci letošního roku zahájena v největší evropské továrně na lithiové baterie a moduly záložních zdrojů Magna Energy Storage (MES) v Horní Suché u Havířova. Zároveň společnost HE3DA vytvořila strategickou alianci s univerzitou v Nevadě pro zabezpečení projektu, který podporovala i americká kosmická agentura NASA, v extrémních podmínkách nevadské pouště, v prostoru známém jako Camp David. Baterie ze zkušební linky v pražských Letňanech jsou úložištěm energie z obnovitelných zdrojů na základně, která se zabývá zkoumáním bakterií žijících v nevadských vroucích pramenech.

„Baterie HE3DA prošly úspěšně opravdu průlomovým testem na ČVUT, zároveň jsou naše baterky na testování v německém TÜV a připravuje se atestace pro Spojené státy americké. To by nám mělo otevřít možnosti výroby v podstatě po celém světě. Mezitím se baterie HE3DA z naší prototypové linky v Letňanech se zapojily do unikátního programu, který dlouhá léta financuje NASA a další významné instituce. Projekt se zabývá studiem bakterií, které žijí ve vroucích pramenech v Black Rock Desert v Nevadě. Kromě prestiže to pro nás znamená i unikátní možnost testování odolnosti naší patentované technologie v super extrémních podmínkách,“ řekl hlavní akcionář projektu MES Radomír Prus.

„Bateriové úložiště je napájeno solární energií, geotermální energií, větrem nebo 20 kWh generátorem. Generátor slouží jako záloha, pokud by úložiště nebylo dobíjeno z obnovitelných zdrojů. Museli jsme především vyřešit, jak napojíme soustavu baterií na elektroniku, která byla používána pro olověné baterie. Hladký přechod z olova na lithium byl asi největší úspěch. Dále se ukazuje, že baterie HE3DA může být dlouhodobě pod napětím, což je kritický parametr pro použití jako záložního zdroje v pohotovostním režimu, například v datacentrech, bankách nebo nemocnicích. To potvrdily i testy ČVUT. Projekt nás zaujal mimo jiné proto, že energie se vyrábí z mnoha zdrojů, větru, slunce i dalších. Jsou tam extrémní podmínky od minus 15 stupňů po plus 50 stupňů Celsia,“ uvedl autor patentu HE3DA Jan Procházka.

Majitel celého výzkumného areálu David Jamieson je rád, že se nové technologie používají: „Budu plně podporovat cokoliv, co zlepší možnosti našeho vědeckého výzkumu. Zkoumáme v extrémních podmínkách, jak se mikroorganismy přizpůsobují vařící vodě, a tato nová bateriová technologie nám může pomoci snížit náklady a udržet v chodu všechny přístroje i při velkých výkyvech tektonické činnosti.“

Výrobní technologie HE3DA v továrně MES v Horní Suché bude jednou z prvních, která bude kompletně robotizovaná a automatizovaná, výrobní procesy budou splňovat podmínky Průmyslu 4.0. Půjde tedy o ukázkový příklad moderní investice s vysokou přidanou hodnotou, který dává prostor pro vznik celého nového odvětví s možností uplatnění pro desetitisíce lidí.

Baterie, kterou patentovala společnost HE3DA, dokáže sloužit jako energetická banka pro skladování velkého množství energie za velmi nízkou cenu, ale s vysokou bezpečností. Dva základní typy baterií budou sloužit buď jako energetická banka pro skladování velkého množství energie za co nejnižší cenu, nebo budou mít využití v elektromobilech či v energetice jako zásobárna velmi rychle dostupné energie.

0

Budoucnost Společné zemědělské politiky, návrh rozpočtu EU na roky 2021-2027, situace v českém zemědělství či problematika sucha. To jsou hlavní témata, o kterých dnes v Židlochovicích hovořil ministr zemědělství Miroslav Toman s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova EU Philem Hoganem.

„Pokud chceme dosáhnout všech cílů Společné zemědělské politiky, je nezbytné mít k tomu dostatečně silný rozpočet, alespoň na úrovni současného programového období. S komisařem Hoganem jsme se shodli, že nová pravidla musí být pro zemědělce jednoduchá a srozumitelná. Naším společným cílem je, aby v zemědělství bylo méně byrokracie a více přínosů pro krajinu a celou společnost,“ řekl po jednání s komisařem Philem Hoganem ministr zemědělství Miroslav Toman.

Společně hovořili i o českém zemědělství, které má kvůli historickému vývoji specifickou, od většiny členských zemí odlišnou sktrukturu. Podle Tomana by navrhované nástroje, jakými jsou zastropování přímých plateb či degresivita, postihly naprostou většinu českých firem. Proto na komisaře apeloval, aby tyto nástroje zůstaly dobrovolné.

Stejně tak nevidí přínos v navrhované definici „skutečného zemědělce“, která by znamenala neúměrné zvýšení administrativní zátěže. „Panu komisaři jsem sdělil naše obavy z aktuálních návrhů Komise k pravidlům nové Společné zemědělské politiky. Podle nás přinesou velkou administrativní zátěž, navíc jsou nejednoznačné, takže se obáváme i případných budoucích auditů ze strany Evropské unie,“ uvedl ministr Toman. Komisař Hogan přislíbil, že se definicí „skutečného zemědělce“ bude zabývat.

Phil Hogan přislíbil, že jednotlivé členské státy budou muset vykazovat pouze naplnění stanovených cílů. Jaké nástroje k tomu využijí, by mělo zůstat na jejich rozhodnutí. Evropská komise (EK) by měla státům poskytovat co největší flexibilitu. Eurokomisař rovněž přislíbil další jednání na úrovni EK, na kterých chce detailněji vysvětlit své připomínky a plánovaná zjednodušení SZP.

Ministr Toman ocenil vstřícnost Phila Hogana setkávat se a diskutovat o evropských záležitostech se zástupci členských států. Shodli se, že jejich společným cílem je zajistit všem lidem zaměstnaným v agropotravinářském sektoru co nejlepší podmínky pro práci a spotřebitelům přístup ke kvalitním potravinám.

 

0

Podle posledního odhadu sklizně k 15. září se sklidí ve srovnání s loňským rokem méně kukuřice na zrno (-19,6 %), kukuřice na zeleno a siláž (-14,2 %), brambor (-19,1 %), cukrovky (-24,9 %), slunečnice (-10,8 %), máku (-31,3 %) i hrachu (-17,2 %). Naopak se dařilo řepce (+20,7 %).

„Podle odhadu sklizně k 15. září se očekává úroda obilovin včetně kukuřice na zrno na úrovni 6,9 mil. tun. To je o 15,2 % méně než činí průměr sklizní za posledních pět let. Letošní pokles úrody je již druhý rok za sebou a stupňuje se, vloni se sklidilo 7,4 mil. tun. Naopak v letech 2014 – 2016 jsme zaznamenali nadprůměrné sklizně obilovin přesahující 8 mil. tun,“ říká Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno 473 tis. tun je meziročně o 19,6 % nižší, a to především kvůli významnému poklesu výnosu na 5,76 t/ha (−15,8 %). Osevní plocha 82 tis. ha je ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou o 4,5 % nižší. Předpokládaná sklizeň kukuřice na zrno je téměř o třetinu nižší než průměr sklizní za posledních pět let (−30,1 %).

Předpokládaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 6 670 tis. tun je v meziročním srovnání o 14,2 % nižší v důsledku poklesu výnosu na 29,80 t/ha (−14,5 %). Osevní plocha 224 tis. ha je ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou téměř na stejné úrovni (+0,3 %). Odhadovaná sklizeň je o 20,0 % nižší než pětiletý průměr sklizní zejména kvůli nízkému hektarovému výnosu. Pokles sklizně se očekává také u dalších pícnin. Jetele lučního se podle odhadu sklidí 305 tis. tun, meziročně o 23,4 % méně a vojtěšky 350 tis. tun, meziročně o 21,3 % méně.

Odhadovaná sklizeň brambor 557 tis. tun je ve srovnání s loňskou úrodou o 19,1 % nižší. Z hektaru se sklízí 24,35 tun brambor, což je o 5,07 tun méně než loni (−17,2 %). Plocha osázená bramborami se mírně zmenšila na necelých 23 tis. hektarů (−2,3 %). Odhadovaná úroda brambor je kvůli nízkým výnosům o desetinu nižší než pětiletý průměr (−10,9 %). Letošní úroda je třetí nejnižší v historii sledování, méně brambor se sklidilo jen v roce 2013 a 2015.

Odhadovaná sklizeň cukrovky 3 306 tis. tun je meziročně o čtvrtinu nižší (−24,9 %) především kvůli poklesu výnosu na 51,04 t/ha (−23,3 %). Osevní plocha se mírně zmenšila na 65 tis. ha (−2,0 %). Předpokládaná úroda cukrovky je o 17,8 % nižší než průměr sklizní za posledních pět let i přes nárůst plochy kvůli nižším hektarovým výnosům (plocha +4,5 %, výnos −21,4 %).

Podle odhadu se sklidilo 1 383 tis. tun řepky, o 20,7 % více než loni. Meziroční navýšení produkce je dané především nárůstem výnosu na 3,36 t/ha (+15,5 %) a také rozšířením osevní plochy na 412 tis. ha (+4,4 %). Očekávaná sklizeň je o 2,6 % vyšší ve srovnání s pětiletým průměrem díky navýšení výměry.

Očekávaná produkce máku se meziročně propadla téměř o třetinu na 14 tis. tun (−31,3 %). Pokles úrody je způsobený jak výrazným snížením osevní plochy na 27 tis. ha (−18,3 %), tak nižším odhadovaným výnosem 0,52 t/ha (−16,1 %). Odhadovaná úroda máku je také o 39,5 % nižší než průměr sklizní za posledních 5 let.

Odhad sklizně slunečnice 47 tis. tun je o 10,8 % nižší než úroda v roce 2017 v důsledku poklesu osevní plochy o 6,5 % na 20 tis. ha i hektarového výnosu o 4,5 % na 2,35 t/ha. Slunečnice se sklidí o 8,5 % více v porovnání s pětiletým průměrem díky rozšíření osevní plochy.

Produkce hrachu na zrno 72 tis. tun je meziročně o 17,2 % nižší kvůli meziročnímu poklesu osevní plochy na 29 tis. ha (−16,4 %) při hektarovém výnosu 2,49 t/ha (−0,8 %). V posledních pěti letech postupně narůstala plocha osetá hrachem a jeho letošní výměra je více než dvojnásobná ve srovnání s rokem 2013. Odhad sklizně je díky tomu o 17,5 % vyšší než pětiletý průměr sklizní.

0

Ve své konfiguraci jediné na světě, takové je nové měřicí vozidlo BMW řady 5, kterým nyní disponuje Ústav soudního inženýrství VUT. Odborníci na dopravní nehody díky němu získají výrazně více dat o chování řidičů, tedy vlivu lidského faktoru. Moderní vůz s celou řadou asistenčních prvků je rozšířený např. o kamerové systémy přímo v kabině vozu, eye tracking sledující pohled řidiče a snímače dalších fyziologických funkcí jako je puls, svalová tenze, vodivost kůže a další. Tato data využijí studenti i odborníci, a to především při výuce expertního inženýrství v dopravě.

„Jednotlivá měření sice lze udělat separátně, ale takto komplexní řešení máme nyní k dispozici pouze u nás na Ústavu soudního inženýrství. Dokážeme sledovat chování řidiče a jeho fyziologické funkce, co se děje v kabině vozu i před vozidlem. Tolik sjednocených snímačů nemá k dispozici nikdo jiný. Díky tomu můžeme lépe analyzovat chování řidiče, takže například víme, jak reaguje, když mu nenadále vstoupí chodec do vozovky,“ vysvětlil Michal Belák z Odboru znalectví ve strojírenství, analýz dopravních nehod a oceňování motorových vozidel.

Snímací zařízení za 3 miliony korun, instalované do vozu s částečně autonomním řízením v ceně zhruba 2 miliony korun, nabídne gigabajty dat pro celou řadu seminárních a diplomových prací. Spolujezdec na zadním sedadle vidí přímo na monitoru, jaká data zařízení získává jak z řídících jednotek, tak přímo z těla řidiče. „Může udělat v záznamu například značku mimořádné události při delším měřeném úseku. Zařízení pro nás znamená především významné zrychlení při samotném vyhodnocování dat. Dříve jsme museli dělat vše ručně, ale nyní už je tento proces částečně automatizovaný,“ doplnil Belák.

„Lidský faktor je pro nás stále velká neznámá. Nedávno jsme se například setkali s případem, kdy řidič argumentoval tzv. pocitovou rychlostí. Měl pocit, že jede 50 km/h, ale bylo to samozřejmě mnohem víc. Sice už jsme dělali nějaká měření na simulátoru, ale i kdyby byl sebelepší, pořád řidič sedí v místnosti, a to má s reálnými podmínkami v běžném provozu jen málo společného,“ naznačil výhody měření přímo v terénu kolega Martin Bilík.

Vozidlo samotné je primárně určeno k výuce studentů v oboru expertního inženýrství v dopravě.  Jeho pokročilé prvky autonomního řízení, jako je sledování jízdních pruhů, noční vidění, monitoring řidiče i okolí vozu atd., se totiž v horizontu pěti let mohou objevit už i u vozů nižších tříd, takže se s nimi budou lidé na silnici setkávat stále častěji. „Studenti mohou měřit např. jízdní dynamiku, akceleraci a asistenční vlastnosti tohoto částečně autonomního vozidla. Ve výuce můžeme konečně prakticky ukázat, kde jsou ve vozidle umístěny jaké snímače. Naši absolventi totiž působí nejen jako dopravní znalci, ale například i v pojišťovnách při likvidaci nehod, kde budou podobné vědomosti potřebovat,“ uzavřel Bilík.

0

Jubilejní 60. ročník MSV ukáže špičkové technologie a to nejlepší z historie i současnosti českého a slovenského průmyslu. Od 1. do 5. října se na brněnském výstavišti koná celkem šest průmyslových veletrhů a unikátní výstava připomínající 100 let od vzniku Československa.

Zájem o účast na 60. MSV je nejvyšší za poslední desetiletí. Všechny pavilony jsou vyprodány a celkem se zúčastní přibližně 1650 firem z více než 32 zemí. Vystavovatelé chtějí zaujmout kvalitou a nápaditostí svých expozic, takže návštěvníky čeká v každém pavilonu atraktivní podívaná. Špičkové stroje budou vyrábět v přímém přenosu, roboti předvedou spolupráci s lidskými kolegy a jinde se pomocí virtuální reality přeneseme do továren fungujících na principech Průmyslu 4.0.

Nová éra robotiky

Například společnost ABB se v pavilonu P přestaví s expozicí nazvanou “nová éra robotiky”. Návštěvníci se mohou těšit na praktické ukázky robotických řešení a mimo jiné třeba část linky pro automobilový průmysl. Hlavní atrakcí bude jednoruká verze kolaborativního robota YuMi, který představuje zatím nejhbitější a nejkompaktnější robotické řešení ABB.

Ve stejném pavilonu nechybí ani společnost Siemens. Ta zatím nevynechala ani jeden ročník veletrhu a tentokrát se pochlubí třeba digitálním řešením pro celý životní cyklus stroje či přítlačným křídlem auta Bugatti Chiron vyrobeným aditivní technologií.

Velmi zajímavou expozici letos chystá Vysoké učení technické v Brně. V pavilonu Z představí model továrny na přípravu míchaných nápojů a pochlubí se dvěma závodními monoposty ze soutěže Formula Student.

Mezi návštěvníky je také vždy velmi populární i expozice 3D tisku. Ta si letos našla své místo v pavilonu A1.

jup2

P (5) Robot vyfrézuje sochu Masaryka

Šedesátý MSV bude opět československý. Nejlépe to ukáže pavilon A1 s výstavou 100RIES, která „odvypráví“ 100 příběhů československých průmyslových legend uplynulého století. Stejně jako při prvním MSV v roce 1959 bude nad hlavami návštěvníků zavěšen větroň Blaník L 13. K lákadlům se připojí i replika sochy prezidenta T. G. Masaryka, která zdobila dnešní rotundu pavilonu A v roce 1928 při zahájení provozu výstaviště. V průběhu veletrhu vyfrézuje více než dvoumetrovou sochu přímo před zraky návštěvníků robot KUKA.

Slovensko je také partnerskou zemí letošního MSV. Celkem se veletrhu se zúčastní více než 80 slovenských vystavovatelů včetně tradičních strojírenských a průmyslových značek jako Železiarne Podbrezová, TRENS SK nebo ZVL SLOVAKIA.

V pavilonech výstaviště vás toho samozřejmě čeká mnohem více. Další lákadla najdete už teď na webu veletrhu.

MSV se koná od 1. do 5. 10. Brány výstaviště se otevírají vždy v 9 hodin a zavírají v 18 hodin, poslední den o dvě hodiny dříve. Nejvýhodnější vstupenka stojí 220 Kč a lze ji koupit na webu.

MSV (82)

0

Redakce odborného časopisu Odpadové fórum v reakci na prohlášení obchodního řetězce Lidl Česká republika, že v Česku není poptávka po křivé zelenině, spustila rozsáhlou facebookovou anketu. Chtěla zjistit, jaký je v Česku o nevzhlednou zeleninu zájem.  97 % respondentů řeklo jednoznačně ano.

Podle Organizace pro výživu a zemědělství FAO je ročně vyhozeno 1,3 miliard tun dobrého jídla, což je téměř jedna třetina veškerého vyprodukovaného jídla. Vyhozené jídlo představuje velké ekologické i ekonomické ztráty. Padne na něj lidská práce, zbytečně se vyčerpává půda, spotřebovává se voda. Jeden z hlavních důvodů, proč se tolik jídla, které by se dalo bez problému jíst, vyhazuje, je ten, že ovoce a zelenina nesplňují požadavky z pohledu váhy, tvaru či velikosti a tak se vůbec nedostanou do prodeje.

Nevzhlednou, křivou anebo pokřivenou zeleninu a ovoce velmi úspěšně nabízí Penny Market už od roku 2016. Vlastní kampaň na prodej křivé zeleniny a ovoce Perfectly imperfect má i Tesco, anebo ji nabízí internetový prodejce potravin rohlik.cz. Ve srovnání s rokem 2016, se prodej křivé zeleniny zvýšil třikrát.

Nedávno se do boje s plýtváním potravinami vydal i řetězec Lidl ve Velké Británii. Český Lidl on-line deníku Aktuálně.cz potvrdil, že podobnou akci zatím neplánuje, prý kvůli nedostatku zájmu ze strany zákazníků. “Mluvčí uvedla, že se řetězec při výběru zboží k prodeji řídí poptávkou zákazníků. S tímto tvrzením, jsme se, jako každoroční pořadatelé konference Předcházení vzniku odpadů, kde tématu potravinového odpadu věnujeme vždy celý den, nemohli ztotožnit. Lidl jednak nikdy neprezentoval jakékoliv výsledky svého průzkumu. Když jsme řetězec vyzvali, aby sdílel naši anktetu mezi své fanoušky, nedočkali jsme se odpovědi.” popisuje důvody spuštění rozsáhlé ankety na facebooku šéfredaktor časopisu Odpadové fórum Jiří Študent.

Otázka facebookové ankety zněla: Křivá zelenina ANO či NE? “Výsledky ankety potvrdily náš odhad, že zájem o křivou zeleninu v Česku je. Český zákazník se v 97 % vyjádřil ANO pro křivé potraviny. Ankety se účastnilo téměř 6 800 uživatelů Facebooku a sdílelo jí více jak 600 různých uživatelů a skupin. Je tak evidentní, že se Lidl ve svém vyjádření zásadně spletl a od několikanásobného Obchodníka roku bych očekával, že jako první přistoupí k zařazení pokroucené nabídky pro své zákazníky,” komentuje výsledky ankety Študent.

Komentář k výsledkům ankety, problematice křivé zeleniny a jejímu samotnému pěstování připojuje ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) Ing. Soňa Jonášová:

V České republice se snad konečně dostáváme do doby, kdy lidé začínají různé jednostranně vypadající problémy vnímat komplexně. Iniciativa Zachraň jídlo si vybrala křivou zeleninu jako způsob, jak upozornit na to, že desítky procent produkce ovoce a zeleniny jen díky požadavkům na vzhled zůstávají na polích. To neznamená jen ztrátu cenných potravin, ale znevažuje to i usilovnou tvrdou práci, kterou zemědělství bezesporu je. Podporou využití maxima z produkce dáváme našim lokálním farmářům nejen zprávu o tom, že je pro nás důležitější kvalita než vzhled, ale současně jim dáváme i prostředky pro to, aby (snad) měli větší kapacity pro péči o dnes tak vyprahlou půdu.

Hned v druhém kroku je třeba zákazníky informovat i o tom, že není normální, abychom na regálech viděli dostatek zeleniny nesezónního charakteru celý rok. Zpohodlněli jsme, zvykli jsme si na rajčata s mozarellou i v zimě a neuvědomujeme si, že to znamená převoz zeleniny a ovoce přes celou Evropu. Myslím, že by si každý rozmyslel nákup rajčete v prosinci, kdyby viděl, jak vypadá Almerie – skleník Evropy ze satelitu. Je to plastem obalený cíp Španělska, posetý tisíci skleníky a foliovníky, kde se pěstují rajčata bez chuti a zápachu, modifikovaná tak, aby vydržela sucho i dlouhé převozy. Úsměvné pak je to, že v Almérii mimo sezonu rajče v obchodech nenajdete. Proč? „Jíme rajčata jen v sezoně. To co tu pěstujeme, jsou jen plody bez chuti a vůně pro uspokojení evropského trhu, nikdo z místních to nejí,” mi sdělili v místním supermarketu.

Co se neprodá, musí zpátky. Do půdy.

Dalším problémem spojeným s prodejem ovoce a zeleniny v supermarketech je to, že ty, které se neprodají často končí na skládkách a ne v půdě, kam je potřeba je vracet. Zjistit, jak supermarkety s bioodpadem nakládají je docela náročný úkol. Každý supermarket na naši otázku, jestli třídí bioodpady, odpovídá poctivě ano. Když se zeptáme, kam bioodpad dále putuje, odpovědi jsou už zdrženlivější. Co slyším od managementu prodejny středního supermarketu na jihu Prahy? “Stará se nám o to odpadová firma, máme na to papíry.” V České republice je jen asi do desítky bioplynových stanic, které mohou přijímat bioodpady a i ty se mezi sebou o odpady “perou”. „Většina bioodpadů totiž pořád končí na skládkách, které mají ve svých provozních řádech povoleno ukládání bioodpadů. Zdá se Vám to jako kocourkov? Nejste od pravdy daleko. Papír snese všechno. Zdroj: České ekologické manažerské centrum

0

Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a nedostatku krmiva pro dobytek upravilo Ministerstvo zemědělství některá pravidla Programu rozvoje venkova (PRV). V oblastech s přírodním omezením (ANC) upravuje podmínky plateb s přímou vazbou na stavy hospodářských zvířat. Již nyní mohou zemědělci přikrmovat hospodářská zvířata na druhově bohatých pastvinách, mohou také dříve pokosit louky zařazené do titulu Ochrana chřástala polního, pokud jim to povolí orgán ochrany přírody.

Ministerstvo zemědělství si je vědomo nelehké situace zemědělců v souvislosti s letošním dlouhotrvajícím suchem, zejména s ohledem na nutnost zajištění krmiva pro hospodářská zvířata. Z toho důvodu již v průběhu července a srpna povolilo za určitých podmínek příkrm na druhově bohatých pastvinách, pokud zemědělec ohlásí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) zásah vyšší moci. To samé platí i pro pokosení půdních bloků zařazených do titulu Ochrana chřástala polního, tam je ještě potřebný souhlas místně příslušného orgánu ochrany přírody. Zemědělec pak nemusí individuálně doložit potvrzení o suchu od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Státní zemědělský intervenční fond si sám zajistí mapy od ČHMÚ a na jejich základě sucho posoudí.

Pobyt hospodářských zvířat na pastvině není povinný do konce září/října, jak se někdy mylně zemědělci domnívají. Žádná taková podmínka nevyplývá z nařízení vlády o environmentálních opatřeních PRV. V rámci Agro-environmentálně-klimatických opatření je pouze stanovena povinnost provést do 31. října druhou seč nebo pastvu.

Nad rámec výše uvedených opatření Ministerstvo zemědělství připravilo novelu nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, která začne platit v nejbližších dnech. Cílem je upravit podmínky plateb v roce 2019 a 2020.  Žadatelé budou moci snížit stavy hospodářských zvířat v případě, že nebudou schopni zajistit dostatečné množství krmiva na zimu, aniž by jim hrozilo nesplnění podmínky pro přiřazení výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou. Bude tak zajištěno, že žadatelé postižení suchem v roce 2018 nebudou dále penalizováni v roce 2019 a 2020 kvůli nemožnosti plnit podmínky pro přiřazení výrobního zaměření s převažující živočišnou výrobou.

0

Jubilejní 60. mezinárodní strojírenský veletrh letos doplní unikátní výstava 100RIES. Ta návštěvníkům „odvypráví“ 100 příběhů československých průmyslových legend uplynulého století. Tím největším bude příběh sochy TGM, která zdobila dnešní rotundu pavilonu A v roce 1928 při zahájení provozu výstaviště. Její repliku vytvoří během MSV přímo před zraky diváků robot.

Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) ve dnech od 1. do 5. října 2018 láká na výstavu 100RIES, která mapuje slavné české a slovenské průmyslové výrobky od roku 1918 až do současnosti. „Partnerskou zemí letošního MSV bude symbolicky Slovensko. Pro nás je to ta nejlepší příležitost, jak si společnou průmyslovou historii a její úspěchy v roce, kdy slavíme sté výročí vzniku Československa, připomenout,“ konstatuje generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Veletrhu se zúčastní více než 80 slovenských firem včetně tradičních strojírenských a průmyslových značek. Oficiální prezentace země bude umístěna ve střední části pavilonu A1, na ni pak naváže právě výstava 100RIES. „Návštěvníci na ní uvidí například vůz Škoda 743 Garde kupé z roku 1982. s výrobním číslem 00001. Jedná se o historicky první sériově vyráběný osobní automobil na Slovensku,“ přibližuje Dominika Zalubelová ze Slovenské agentury pro rozvoj investicí a obchodu (SARIO). Automobil se na brněnské výstaviště vrátí po 35 letech. Další slavné slovenské výrobky bude reprezentovat původní bicykl Favorit z roku 1955 nebo legendární moped Babetta, z moderní produkce se pak představí první superquad na světě značky Engler. Unikátní supersport kombinující automobil a čtyřkolku přímo z MSV odcestuje na oficiální premiéru na autosalon v Paříži.

Masaryk se vrátí do Brna po 90 letech. Díky robotu a 3D technologii

Cílem výstavy je vytvořit pomyslný oblouk nad celým stoletím českého a slovenského průmyslu. Dokonale tuto symboliku naplní projekt TGM90, který bude hlavním lákadlem výstavy. Od pondělního dopoledne až do pátku bude víc jak třímetrový robot před zraky návštěvníků frézovat repliku sochy Tomáše Garrigua Masaryka od sochaře Otakara Španiela, která byla v Brně vystavena v roce 1928. Originál i bronzové odlitky jsou ztracené, replika ale může vzniknout díky 3D technologiím. „Podkladem pro výrobu sochy jsou data získaná 3D skenerem z modelu sochy uchovaného v depozitáři Národního muzea. Počítačový model pak putoval do speciálního softwaru, ve kterém byly naprogramovány obráběcí strategie pro frézování robotem. Průmyslový robot Kuka následně vyfrézuje objekt,“ popisuje ředitel společnosti MCAE Systems Miloslav Drápela. Přímo před očima návštěvníků ji dokončí sochař Ladislav Jezbera ze střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. Jeho tvorba se vyznačuje experimentováním s moderními technologiemi.

100 příběhů, 40 exponátů a rozšířená realita

Ze sta příběhů, které bude výstava 100RIES vyprávět, bude přibližně 40 reprezentováno fyzickými exponáty. „Vybrali jsme příběhy napříč průmyslovými obory. Chybět nebudou samozřejmě dopravní stroje od osobních aut přes nákladní vozy, autobusy, vlaky až po letadla, představíme ale i slavné československé obráběcí stroje, elektrotechnické exponáty nebo tryskový stav,“ doplňuje ředitel marketingu a komunikace společnosti Veletrhy Brno Jiří Smetana.

Z leteckého průmyslu lidé uvidí ikonický větroň L-13 Blaník, který již v roce 1959 ozdobil pavilon Z při prvním Mezinárodním strojírenském veletrhu. Tak jako před 59 roky bude exponát zavěšen nad hlavami návštěvníků. Na výstaviště po kolejích přijede legendární „laminátka“, tedy lokomotiva, které dal podobu slavný designér Otakar Diblík, autor mimo jiné designu kabiny traktoru Zetor Crystal nebo kniplu legendárního aerotaxit L-200 Morava.

U pavilonu A na pět dní zabrzdí také unikátní meziválečná motorová lokomotiva Stříbrný šíp či ikonické tramvaje T2, T3 a K2. Chybět nemohou exponáty nejvýznamnějších českých automobilových značek, prezentovat se bude Škoda Auto i Tatra.

Do expozice se podařilo získat také unikátní meziválečné vozy s aerodynamickými karoseriemi – Aero 50 Dynamik a Aero 750 Sport Coupé. Oba vozy, které existují v jediném exempláři a teprve před pár lety prošly kompletní renovací, spojuje podobný osud jejich tvůrců – karosářů Josefa Sodomky a Oldřicha Uhlíka, kteří přišli o své dílny po komunistickém převratu.

Podobný příběh je spojený i se jménem další osobnosti českého průmyslu Vladimírem Svatým, vynálezcem tryskového stavu. I ten návštěvníci 100ries uvidí, stejně jako obráběcí a tvářecí stroje značek Šmeral Brno, Žďas, Kovosvit nebo Tajmac-ZPS.

Expozice 100RIES zavede návštěvníky i do světa rozšířené reality. V české premiéře se na MSV v pavilonu A1 představí nová výstava Českých center nazvaná Czech Innovation Expo.  „Projekt využívající špičkové technologie přináší ohlédnutí za stoletou historií naší země, a to v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Na první pohled výstava nabízí abstraktní hru tvarů na stěnách a dřevěné přepravní bedny. Obsah expozice se ukáže až v druhém plánu – při použití tabletů a smartphonů vybavených aplikací pro rozšířenou realitu. Projekt rovněž mapuje stávající inovační ekosystém České republiky a jako bonus skýtá možnost virtuálního setkání s nežijícími vědci, inovátory a průmyslníky,“ uvádí vedoucí projektu Czech Innovation Expo Jan Špunda. „Virtuální výstava“ poputuje z Brna do Prahy, Ostravy, a poté zamíří do Madridu a Tokia.

Výstavu 100RIES pořádá společnost Veletrhy Brno, a. s., ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, Svazem strojírenské technologie, Elektrotechnickou asociací, Slovenskou agenturou pro rozvoj investicí a obchodu – SARIO a Českými centry. Partnery výstavy jsou společnosti SIEMENS a Czechoslovak Group. Výstava potrvá pouze po dobu MSV 2018 od 1. do 5. října.

Nejúspěšnější MSV za poslední desetiletí

60. mezinárodní strojírenský veletrh nyní přijímá poslední přihlášky a hlásí, že bude nejúspěšnější za uplynulou dekádu. Počet vystavovatelů opět přesáhne číslo 1600, čistá výstavní plocha překročí hranici 45 tisíc metrů čtverečních. „Kondice strojírenského veletrhu potvrzuje kondici celého českého průmyslu. Kromě nárůstu plochy se to projeví i v kvalitě expozic, firmy chtějí do své prezentace investovat a uvědomují si význam svojí účasti na takto prestižním veletrhu,“ popisuje Jiří Kuliš. Symbolické propojení Česka a Slovenska se projeví i na zahajovacím sjezdu Svazu průmyslu a dopravy. Ten bude poprvé československý. Kromě ekonomických ministrů obou vlád se jej plánují zúčastnit i premiéři.