Domů Stavebnictví
Kategorie objímající příspěvky spadající pod oblast zájmu Stavebnictví

Jihlavská radnice představila řešení budoucího centrálního dopravního terminálu. Vznikne na místě současného městského vlakového nádraží, kde se bude setkávat vlaková, linková autobusová a městská hromadná doprava.

Studie brněnského Atelieru RAW navrhuje i proměnu třídy Legionářů, silniční propojení Havlíčkovy a Jiráskovy ulice, dokument počítá i s případným přivedením vysokorychlostní tratě. Celý prostor by měl být přívětivý, bezbariérový, s dostatkem zeleně a laviček, studie pamatuje i na možnost odstavit nebo půjčit si zde kolo, navrhuje dostatečné kapacity parkování osobních aut či odstavnou plochu pro autobusy. Po skončení nezbytné administrativní přípravy by měla být prvním hmatatelným krokem stavba nové nádražní budovy, kterou bude investovat Správa železniční dopravní cesty. „Současný objekt je ve velmi špatném stavu, navíc je nadbytečně velký, bude zde postačovat mnohem menší. Navrhli jsme subtilní lehkou stavbu, ktera zajistí veškerý servis pro cestující, řidiče i správu nádraží. Zastřešení nástupišť umožní přestup suchou nohou mezi autobusovou a vlakovou dopravou,“ uvedl architekt Tomáš Rusín z kanceláře RAW.

Autobusové nádraží do tří let

Na novou nádražní budovu naváže jihlavská radnice vybudováním kruhového objezdu a autobusového nádraží. „Jihlava má možnost na projekt čerpat až sto milionů korun. Představa je, že nádražní budova a autobusové nádraží by mohly být v provozu už za dva tři roky. Jestli se další etapy rozloží do budoucích pěti, deseti nebo dvaceti let, je otázkou politického rozhodnutí,“ uvedl náměstek primátora pro oblast investic Vratislav Výborný. „Není to solitérní projekt města, vzniká v součinnosti s Krajem Vysočina, který vytváří integrovaný dopravní systém. Nový terminál by měl být hlavním přestupním místem nejen pro obyvatele Jihlavy, ale pro celý kraj,“ poznamenal náměstek primátora pro územní plánování Radek Popelka. Dokument navrhuje propojení Havlíčkovy ulice z kruhového objezdu kolem budovy historického sila k terminálu a dál napojení na Jiráskovu ulici jednak propojkou kolem parku Keťásek a také novou křižovatkou u Ferony. „To by odvedlo z přetížené Fritzovy ulice, která nyní supluje funkci jakéhosi malého městského okruhu, významnou část dopravy do méně obydleného území u nádraží,“ poznamenal další přínos řešení architekt Tomáš Rusín.  

Bulvár obklopený zelení

Jeho práce pamatuje také na oddychové plochy, navrhuje úpravy a prosvětlení jak parku Legionářů, tak „poněkud pochmurného“ Keťásku. Rád by ale vtisknul novou tvář především třídě Legionářů. „Když cestující vystoupí z vlaku, autobusu, vyjde z nádražní budovy, měl by mít před sebou něco, podle čeho si město identifikuje, prostor před terminálem by měl být poznávacím znamením města,“ popsal další část studie Tomáš Rusín. Třída Legionářů by se podle jeho představy měla stát přívětivým místem, kterým se příjemně a bezpečně dojde nebo dojede do centra města. Ve studii je středem bulváru navržena zeleň, lavičky, prostor by mohl být postupně doplňován výtvarným uměním. Do konce ledna 2018 by měla být dokončena urbanistická studie území a architektonická studie nádražní budovy, následovat bude územní rozhodnutí a stavební povolení na jednotlivé části terminálu.   Terminál

Přidělení dotací z programu na podporu vodohospodářské infrastruktury 13 obcím, a to v souhrnné výši 17,447 milionu korun, projednala Rada Zlínského kraje a doporučila zastupitelstvu jejich schválení.

Tyto finanční prostředky obcím pomohou při realizaci projektů na zlepšení zásobování kvalitní pitnou vodou, poklesu vypouštěného znečištění či zvýšení množství čištěných odpadních vod. „Podpořili jsme například výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Zádveřice – Raková, odkanalizování obce Sazovice, rozšíření splaškové kanalizace ve Zděchově nebo druhou etapu projektu kanalizace a čistírny odpadních vod v Halenkovicích,“ sdělila Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství. O dotace si mohly zažádat obce do 2 000 obyvatel, svazky obcí zajišťující akci pro 501 až 2 000 obyvatel nebo místní části do 1 000 obyvatel. Dotace bylo možno získat v rozmezí do 50 tisíc až do 10 milionů korun. Celkově bylo podáno 16 žádosti, z nichž 13 úspěšně prošlo hodnocením. Krajští zastupitelé budou přidělení dotací obcím schvalovat na svém zasedání 11. září.

Seznam podpořených projektů:

Valašské Příkazy – Kanalizace Valašské Příkazy Sazovice – Odkanalizování Zděchov – Rozšíření splaškové kanalizace v obci Zděchov – I. etapa Vlčková – Propojení vrtu č. 3 s vodojemem Podhradí – Vybudování kanalizace v obci Podhradí – II. etapa Březová – Vodní zdroj pro obec Březová Veselá – Kanalizace v lokalitě Drahy s napojením na ČOV Slušovice, k.ú. Veselá Topolná – Vodovod v ulici Nad Školou Halenkovice – Kanalizace a ČOV Halenkovice – II. etapa Police – Stavební lokalita Výpusta – Police, I. Etapa, SO 02, SO 03 Hostišová – Pilotní projekt – čištění odpadních vod z RD a obecního úřadu v jihovýchodní části obce Zádveřice-Raková – Výstavba vodovodu a kanalizace v obci Žlutava – Prodloužení vodovodu k místní části Žlaby – II. etapa

Sportovní areál na Dukle začíná od září měnit svoji podobu. Zatím alespoň na papíře. Rozsáhlé projekční práce pro město Pardubice bude mít na starost slovenská společnost Studený architekti, která uspěla ve výběrovém řízení. To navázalo na první mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž, prostřednictvím které se město rozhodlo najít autory budoucí podoby sportovního areálu na Dukle.

 

„Mezinárodní porota vybrala na konci minulého roku z jednadvaceti návrhů dva nejlepší, které se dle zákona o veřejných zakázkách utkaly v soutěži o zakázku na kompletní projekční práce. Nejnižší nabídkovou cenu ve výši 10 342 000 korun bez DPH nakonec předložila slovenská společnost Studený architekti,“ říká námětek pardubického primátora Jan Řehounek.

V samotné mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěži sice zvítězil francouzsko-český návrh, ale porota do finále po jeho boku vybrala právě projekt slovenských architektů. „Porota na obou návrzích ocenila, že si nejlépe ze všech a navíc velice podobně poradily s dispozičním uspořádáním celého areálu. Oba týmy navíc umístily jednotlivá sportoviště do stejných prostor areálu a nejlépe také vybraly centrální uzlový bod areálu, kterým bude společná recepce. Pardubice tak získaly životaschopný návrh, který bude realizovatelný a funkční,“ vysvětluje manažer projektu Miroslav Janovský.

Město Pardubice tak ke spolupráci získalo uznávané slovenské architekty Jána Studeného a Petra Stece, jež mají za sebou řadu mezinárodních ocenění i realizací. „Sme potešení z výberu mesta Pardubice a tešíme sa na realizáciu tohto projektu. Od spolupráce očakávame kvalitnú architektúru a naplnenie vízie moderného všešportového areálu, ktorý bude slúžiť hlavne obyvateľom mesta,“ konstatuje Ján Studený.

Slovenská dvojice architektů si k sobě navíc přizvala špičkové české projekční kanceláře. Společnost Recoc s.r.o. například projektovala v Dolní oblasti Vítkovice jedny z nejoceňovanějších staveb poslední doby v České republice – rekonverzi plynojemu na ojedinělé kulturní centrum „Multifunkční aula Gong“ (stavba roku 2013) a výstavbu Světa techniky, v Praze se zase podílela na podobě nového fotbalového stadionu Slavie. Dalšího partnera našla ve společnosti m3m s.r.o., která má za sebou například spolupráci na projektu hokejové Werk Areny v Třinci.

Dvousetmetrový ovál a hlediště pro dva tisíce diváků

„Vzhledem k rozlehlosti areálu, a tím také velikosti projektu, budou projekční práce se všemi povoleními trvat více než dva roky. Takto kvalitní projekční tým je ale pro město předpokladem, že v místě zchátralých sportovišť vyrostou moderní sportovní stavby, které naše město posunou mezi špičku v České republice,“ dodává primátor Pardubic Martin Charvát.

Ve finále by v areálu měla být vybudována atletická hala s dvousetmetrovým oválem a kapacitou hlediště minimálně pět set míst, multifunkční sportovní hala pro více než dva a půl tisíce diváků, gymnastická tělocvična, sály pro úpolové sporty, posilovna a vnitřní běžecký okruh. Nafukovací hala by měla být přestavěna na halu pro míčové sporty a chybět by nemělo ani nové zázemí pro venkovní atletické hřiště.

Slovensko-český tým architektů a projektantů má nejdříve za úkol do devadesáti dnů dopracovat studii, s níž uspěl v soutěži. Své návrhy musí během této doby pravidelně konzultovat s projektovým týmem města, ve kterém budou kromě odborníků zastoupeni také představitelé sportovců, tedy budoucích uživatelů areálu. Do poloviny příštího roku pak musí zpracovat kompletní dokumentaci pro územní rozhodnutí na celý areál. „Dál se budou projektovat pouze sportoviště, která budou součástí první etapy, tedy atletická hala včetně nezbytného zázemí. Dokumentaci pro stavební povolení, včetně všech nezbytných povolení, chceme mít hotovou do poloviny roku 2019 a výběrové řízení na realizaci chceme vyhlásit nejpozději na začátku roku 2020. Dle smlouvy náklady na první etapu nepřesáhnou 350 milionů korun,“ vysvětluje náměstek primátora zodpovědný za přípravu projektu Jakub Rychtecký.

Pasivní domek, který postavili lidé z Centra pasivního domu na dubnových Stavebních veletrzích v Brně, konečně našel majitele. V aukci, která dvanáctého září začala na portálu Auro.cz na jedné koruně a skončila minulou sobotu, jej nový majitel vydražil za bezmála šest set tisíc korun.

Od sesazení prvních dřevěných panelů až k poslední půlhodince dražby domku, kterou společně s moderátorkou Evou Decastelo sledovali návštěvníci pražského veletrhu FOR ARCH 2012 takříkajíc v přímém přenosu, ale vedla dlouhá cesta. S myšlenkou postavit mobilní domek přímo před očima návštěvníků brněnského veletrhu se Centrum pasivního domu obrátilo na své členy totiž už v dubnu. Stavba mobilního pasivního domu za čtyři dny přímo před očima návštěvníků mezinárodního stavebního veletrhu IBF mohla začít.

„Stavba buňky byla motivována snahou ukázat lidem, že koncept pasivního domu je jednoduchý, že pasivní domy nejsou žádná velká věda a složité technologie, že se dají postavit z běžných materiálů a že je pouze potřeba dodržovat určité principy a postupy. Z tohoto důvodu je každá stěny buňky zateplena jiným systémem s využitím jiného druhu materiálu. A ze stejného důvodu zároveň se stavbou buňky probíhala i výstavba osmi dalších vzorových stěn, kde se předváděly postupy výstavby dalších druhů lehkých i masivních konstrukcí vhodných pro pasivní domy, způsoby zajištění jejich vzduchotěsnosti, osazování oken, povrchových úprav,“ řekl ředitel sdružení Centrum pasivního domu Jan Bárta.

Stavbu domku, který reprezentuje technologie běžně používané v pasivních domech, mohli zvědavci sledovat naživo i v přímém přenosu na internetu. Domek se podařilo dělníkům postavit za čtyři dny a z veletrhu putoval přímo do Národního stavebního centra v Brně a následně na další veletrh do Prahy.

Nového majitele začali pro domek hledat lidé z Centra pasivního domu v září. V polovině měsíce pak spustili desetidenní online dražbu na Aukru.cz. Teď už zbývá domek jen jeřábem naložit na nákladní auto a odvézt tam, kde jej nový majitel bude chtít.

Už za rok najdou desítky seniorů nový domov v pasivním bytovém domě v Modřicích u Brna. V pátek 7. 9. 2012 proběhlo slavnostní zahájení stavby. . Zájem, a to zdaleka nejen místních seniorů, předčil všechna očekávání – přišlo neuvěřitelných 117 žádostí o umístění v tomto novém domově pro seniory.

Otázka důstojného bydlení pro starší občany je palčivým tématem řady obcí a měst. Místostarostka města Modřice Hana Chybíková, to jen potvrzuje: „Bydlení seniorů se řešilo v Modřicích přibližně od 1999 v různých, avšak neúspěšných variantách. V roce 2009 jsme začali hledat nové vlastní řešení. V té době jsem trochu tušila, co to jsou pasivní domy. Absolvovala několik přednášek a exkurzí v zahraničí i u nás a nabyla jsem přesvědčení, že pasivní dům je správná volba.“

Město přitom na chystaný projekt jen obtížně shánělo peníze. Stavba domu si nakonec vyžádá investice ve výši 64 mil. Kč. Ačkoli se Modřicím podařilo na chystanou stavbu sehnat finanční podporu od Státního fondu životního prostředí ČR, který jim přispěje částkou 8,3 mil. Kč, na dalších 45 mil. Kč si bylo nuceno vzít úvěr.

Pasivní bytový dům pro seniory bude uzpůsobený potřebám starších lidí, kteří mohou mít omezenou možnost pohybu, nicméně jsou soběstační. Všechny velmi komfortní byty, kterých zde bude celkem 41, budou mít vlastní hygienické zázemí, kuchyňský kout, terasu, nebo balkón. V areálu domu bude také mimo jiné společná zahrada a jezírko.

Jednotlivé budovy budou vybaveny centrální rekuperační jednotkou, slunečními kolektory a kotlem na peletky s akumulačním zásobníkem. V maximální míře budou použity materiály a technologie s minimální ekologickou stopou svázaných emisí skleníkových plynů CO2 a SO2. Budovy budou mít zelené střechy, které v létě ochlazují a přispívají k příjemnému mikroklimatu, a nádrže na dešťovou vodu, které umožní využití dešťové vody na splachování toalet či zalévání zahrady. Díky přepadu dešťové vody do jezírka bude také zahrada příjemným a často využívaným místem k posezení.

„Nepředpokládá se, že dům bude fungovat v režimu poskytování sociálních služeb. V rámci nájmu, který se bude pohybovat jen kolem 6.000 Kč za měsíc, však město bude nabízet seniorům výpomoc v podobě praní a žehlení prádla, úklidu bytu a společných prostor a zajištění drobných nákupů či vyzvedávání,“ přibližuje režim nového domova pro seniory místostarostka města Modřice Hana Chybíková.

Autory architektonického návrhu a projektové dokumentace tohoto domu, který je v českém měřítku zcela unikátní, jsou čeští renomovaní architekti Aleš Brotánek a Josef Smola.

Již za měsíc získá nový majitel klíčky od mobilního pasivního domku, který Centrum pasivního domu a jeho partneři postavili před očima zvídavých přihlížejících za pouhé čtyři dny. Kdo bude tím šťastlivcem? Můžete to být i vy!

Už jen měsíc zbývá do okamžiku, kdy mobilní pasivní domek získá nového majitele – dojde k tomu

v sobotu 22. září přesně v 11:30 hod. V tuto chvíli totiž vyvrcholí aukce, které se bude moci zúčastnit

opravdu každý.

Aukce bude probíhat online na Aukro.cz a začne již 12. září na vyvolávací ceně 1 Kč.

Kolik bude výsledná cena domku, to je prozatím ve hvězdách. Můžete se však do její tvorby zapojit a

kdo ví, možná budou klíčky od mobilního domku nakonec patřit právě vám. K tomu, abyste se mohli do dražby zapojit, Vám bude stačit založený účet na Aukro.cz a můžete jednoduše přihazovat.

Chcete-li být o zahájení dražby informováni den dopředu e-mailem, stačí napsat na info@pasivnidomy.cz a do předmětu uvést „DRAŽBA“.

Dražený domek, který vyrostl za čtyři dny před zraky návštěvníků brněnského výstaviště, si mohli

zájemci během léta prohlédnout v Národním stavebním centru, které se stalo jeho dočasným útočištěm. V září bude převezen do Prahy, kde budete mít další možnost si osahat jeho modřínovou fasádu, projít si jeho interiér a posedět v pohodlné sedačce.

Domek bude vystaven na pražském veletrhu For Arch 2012 od 18. září až do konce aukce v sobotu 22. září. Součástí doprovodného programu Centra pasivního domu budou jeho komentované prohlídky a návštěvníci budou moci využít bezplatné poradenství od odborníků z Centra pasivního domu a získat tak odpovědi na otázky týkající se pasivního bydlení, rekonstrukcí nebo draženého domku jako takového.

Závěrečnou půlhodinu aukce, kdy se budou přihazovat poslední koruny, a napětí se bude dát krájet,

bude na veletrhu moderovat Eva Decastelo. Přijďte se podívat, jak to nakonec všechno dopadne.

Více informací o doprovodném programu Centra pasivního domu naleznete zde:

http://www.pasivnidomy.cz/akce/prednasky-filmy-a-pasivni-dum-za-1kc-to-je-for-arch-2012.html

pro přímý vstup na terasu. Použili jsme zde velmi kvalitní okna s trojskly s izolovanými eurorámy.

domu.

Po celé léto bude mít široká veřejnost možnost prohlédnout si mobilní pasivní domek, který se postavil v rekordním čase – a to za pouhé 4 dny – na Stavebních veletrzích Brno 2012. Domek se nyní přesunul do brněnského Národního stavebního centra.

Tady však nezůstal dlouho neobydlen. Vždy několikrát do měsíce otevírá své krásné balkónové dveře široké veřejnosti, která si tak může přijít tento unikátní dřevěný „minidům“ s rozměry 7,5 m x 3,5 a s výškou 3,5 m prohlédnout a využít zároveň příležitosti zeptat se na vše, co se týká nízkoenergetického a pasivního bydlení. Průvodci jim totiž budou odborníci z Centra pasivního domu, kteří všem návštěvníkům a zájemcům poskytnou bezplatné poradenství.

V září se domek i s kompletním vybavením naloží na velké auto a převeze na pražský veletrh FOR

ARCH a společně s tím půjde do online dražby na serveru aukro.cz. Zabojovat o tento domek bude

moci každý – aukce, která vypukne už 12. září 2012, totiž bude začínat na symbolické 1 Kč.

Chcete-li být o zahájení dražby informováni den dopředu e-mailem, stačí napsat

na info@pasivnidomy.cz a do předmětu uvést „DRAŽBA“.

Kde a proč byl mobilní pasivní dům postaven?

Pasivní domy nejsou jen budoucnost, je to hlavně současnost. Pod tímto mottem se ve dnech

24. – 28. dubna 2012 uskutečnil na brněnském výstavišti unikátní projekt osvětového sdružení Centra

pasivního domu, jeho členů a dalších partnerů. Cílem akce bylo ukázat veřejnosti na vlastní oči,

v reálném čase a v autentickém prostředí, tj. přímo na staveništi, nové trendy ve stavebnictví, kterými

se Evropa v posledních letech ubírá. Návštěvníci stavebních veletrhů tak měli výjimečnou šanci vidět

a přiučit se, jak se správně staví dům v pasivním standardu a na jaké klíčové momenty je třeba dát

si při stavbě pozor. Zároveň si mohli poslechnout komentáře odborníků z více jak třiceti firem, které

se do projektu zapojily, a zkonzultovat s nimi svoje dotazy a projekty. Vedle mobilního pasivního domku se před zraky návštěvníků v průběhu veletrhu postavilo celkem osm ukázkových stěn z různých konstrukčních materiálů, které jsou vhodné právě pro stavbu pasivních domů, a do každé z nich se osadila rovněž rozličná okna.

„Touto akcí jsme chtěli české veřejnosti přiblížit pasivní domy jako moderní, designově zajímavou

a kreativní architekturu, která není svázána s žádným konkrétním produktem, ani nosnou konstrukcí.

Proto jsme například každou stěnu izolovali jiným způsobem a na separátních dílčích stěnách ukazovali práci s různými konstrukčními materiály – vedle dřeva tu nechyběly ani cihly, vápenopískové bloky, pórobetonové tvárnice, nebo třeba systém ztraceného bednění a podobně. Při této ojedinělé stavební reality show jsme tak dokázali, že stavba pasivních domů nemusí být časově, ani finančně náročnější než stavba běžných domů. Výsledkem je však pro majitele a investory až 90 % úspora nákladů na vytápění a velmi vysoký komfort bydlení,komentuje akci Ing. Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu.

Mobilní pasivní domek byl po skončení stavebních veletrhů převezen do Národního stavebního centra

v Brně, kde bude vystaven až do podzimu a návštěvníci si jej budou moci prohlédnout při komentované prohlídce v konkrétních dnech, které již brzy budou zveřejněny na webových stránkách Centra pasivního domu.

Technický popis mobilního pasivního domu:

Autoři:

Ing. arch. David Vašíček z H.L.C. spol. s.r.o. (koordinátor a dodavatel stavby domu)

Ing. arch. Mojmír Hudec z Ateliéru ELAM (architekt interiérového řešení domu)

Postavený dům demonstruje materiály a technologie obvykle používané u pasivních domů, které jsou

řešeny v konstrukčním systému sendvičové dřevostavby. Hrubá stavba je tvořena stěnovými panely

z vrstveného masivního dřeva a rámovou konstrukcí. Panely tvoří tuhou konstrukci buňky, která

umožňuje transport buňky jako celku na návěsu a montáž autojeřábem. Tyto panely se vyrábí

ze smrkového dřeva a mají povrchy v pohledové kvalitě, proto byly přiznány i v samotném interiéru

buňky. Na tyto panely byla z venkovní strany přidána tepelná izolace v tloušťkách obvyklých

u pasivních domů. Použity byly celkem 4 typy skladeb obvodových stěn. Na zadní straně domu byla

použita varianta s kontaktní izolací z tvrdé minerální vlny se stěrkovou omítkou. Boční stěny byly

zaizolovány měkkou minerální izolací, resp. měkkou dřevovláknitou izolací, která byla vkládána mezi

lehké dřevěné nosníky kotvené k bočním nosným panelům. Bylo použito dvou typů nosníků, typového

vylehčeného I- nosníku a žebříkového nosníku vyrobeného na místě. Přední strana domu je řešena

z úsporných typových I-nosníků, které jsou na celou šířku stěny a jsou vyplněny foukanou izolací

z celulózy. Tloušťky izolací se u stěn pohybuje v rozmezí 320-360mm.

V přední stěně jsou osazeny vstupní dveře určené pro pasivní domy a velké okno s posuvnými dveřmi

pro přímý vstup na terasu. Použili jsme zde velmi kvalitní okna s trojskly s izolovanými eurorámy. Rámy oken byly, pro přerušení tepelného mostu, částečně překryty dřevovláknitou izolační deskou.

U kritických míst parapetu a kastlíků žaluzií byly použity nanoporézní aerogelové a polymer

polystyrénové tepelné izolace.

Čelní a boční fasády jsou provedeny v modřínovém palubkovém obkladu. Nad oknem a dveřmi je

umístěna elektricky ovládaná venkovní žaluzie pro regulaci solárních zisků.

Střecha byla zaizolována minerální izolací v tloušťce 460 mm uloženou částečně v konstrukci stropního panelu a částečně nad panelem.

Střecha je pultová, provětrávaná s krytinou z trapézového plechu. Podlaha byla provedena z panelu v systému fošinkového rámového stropu s oboustranným záklopem a vnitřní minerální izolací 240mm. Dům bude posazen na osazovací rošt s další vloženou izolací tl.220mm.

Sociální zázemí obsahuje umývadlo, sprchový kout a WC. Teplá voda je připravována v elektrickém

boileru 30l, který je umístěn v kuchyňské lince pod dřezem. Obytná část domu je vybavena kuchyňskou linkou s dřezem a elektrickým vařičem. Stůl se čtyřmi židlemi je v provedení, které umožňuje umístění na venkovní terasu. Součástí domku je také elegantní úložná stěna. Ve vzorovém mobilním domě nenajdete ložnici. Tu si však může snadno majitel vytvořit dodáním rozkládací pohovky na místo současného ratanového gauče.

Buňka je vybavena technologií řízeného větrání s rekuperací s vysokou účinností. Byla provedena

i tlaková zkouška těsnosti buňky – Blower-door test. Tato zkouška prokazuje kvalitu vzduchotěsnosti

domu.

Buňka je vybavena prvky inteligentního domu – inteligentní elektroinstalace ovládá vytápění s malým

přímotopem, stmívání svítidel, spouštění venkovních žaluzií. Na systém je možno napojit i řízené

větrání s případným čidlem CO2. Systém umožňuje i dálkový přístup a další prvky jako je zabezpečení

domu a podobně.

Autorem projektové dokumentace je H.L.C. spol. s.r.o. (ve spolupráci s Ateliérem ELAM

a Architektonickou kanceláří Křivka).

Konstrukční materiál NOVATOP dodala firma AGROP NOVA a.s.

Okna dodala společnost SLAVONA, s.r.o.

Centrum pasivního domu (CPD) je neziskovou organizací, která vznikla za účelem podpory

a propagace standardu pasivního domu a zajištění kvality pasivních domů. Členy sdružení jsou

architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků a další odborníci se zájmem o pasivní domy. Sdružení CPD tak představuje nejrozsáhlejší odbornou platformu v České republice, která aktivně podněcuje, spoluvytváří a moderuje odbornou diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejnosti, nevyjímaje českou politickou reprezentaci.

Víte, co je pasivního dům?

Podívejte se: http://www.pasivnidomy.cz/pasivni-dum/co-je-pasivni-dum.html

Stavební produkce v březnu 2012 klesla meziročně reálně o 8,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 25,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 6,2 % bytů méně. Dokončeno bylo o 19,8 % bytů méně.

„Březnová statistika vývoje stavební produkce potvrzuje setrvávající pokles českého stavebnictví, a to především v oblasti inženýrského stavitelství,“ uvedl Pavel Kliment z KPMG.

Zajímavý je podle něj vývoj průměrné hodnoty stavební zakázky. „Ta se meziročně snížila o více než 40 procent. Tento výsledek vyplývá ze snížení objemu zadávaných zakázek především ze strany veřejného sektoru. Pro stavební firmy znamená tato situace pokračující tlak na řízení vnitřních nákladů a ziskovosti jednotlivých zakázek,“ dodal Kliment.

Stavební produkce v březnu 2012 klesla meziročně reálně o 8,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 7,7 %. Březen 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v březnu 2012 meziměsíčně vyšší o 3,7 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 3,4 % (příspěvek -2,4 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 22,8 % (příspěvek -6,5 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce března klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 34,4 %. Průměrný evidenční počet zaměstnancův podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu 2012 meziročně snížil o 4,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 7,7 % a činila 28 959 Kč. Počet vydaných stavebních povolení se v březnu 2012 meziročně snížil o 8,8 %, stavební úřady jich vydaly 7 795. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 25,9 %. Počet zahájených bytů v březnu 2012 meziročně poklesl o 6,2 % a činil 2 254 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech poklesl o 14,8 %, v bytových domech vzrostl o 55,3 %. Počet dokončených bytů v březnu 2012 meziročně klesl o 19,8 % a činil 1 562 bytů. Počet dokončených bytů v domech rodinných klesl o 12,3 %, v bytových domech poklesl o 48,1 %. Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2012 Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2012 klesla meziročně reálně o 10,2 %. Produkce pozemního stavitelství klesla o 5,8 % (příspěvek -4,3 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 22,8 % (příspěvek -5,9 p. b.). Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2012 meziročně snížil o 4,9 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,3 % a činila 27 278 Kč. Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 13,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 7 599. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 51,1 % a činila 24,5 mld. Kč, na pozemním stavitelství 12,6 mld. Kč (pokles o 42,7 %) a na inženýrském stavitelství 11,9 mld. Kč (pokles o 57,6 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v 1. čtvrtletí 2012 činila 3,2 mil. Kč a byla meziročně o 43,3 % nižší. Ke konci 1. čtvrtletí 2012 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 11,9 tisíc zakázek (růst o 3,0 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 135,6 mld. Kč (pokles o 22,9 %). Počet vydaných stavebních povolení v 1. čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 3,2 %, stavební úřady jich vydaly 21 330. Orientační hodnota těchto staveb činila 69,7 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 29,5 %. Podlahová plocha nových budov povolených v 1. čtvrtletí 2012 činila 1 314,9 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená růst o 7,4 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 7,0 %, nebytových budov vzrostla o 24,9 %. Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2012 se meziročně snížil o 2,6 % a činil 6 545 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 12,9 %, v bytových domech vzrostl o 17,0 %. Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostl o 1,9 % a činil 6 230 bytů. Počet dokončených bytů poklesl v rodinných domech o 1,4 %, v domech bytových vzrostl o 18,4 %.

Velká suma letos půjde z rozpočtu města do oprav a rozšíření sítě chodníků. Součet dělá 31 milionů korun. Zastupitelé na své poslední schůzi schválili 10,6 milionů korun na opravy, dalších 19,4 milionů je „skryto“ v projektech, jejichž součástí jsou i úpravy chodníků. Rekonstruováno tak bude více než 10 kilometrů chodníků, celkem jich město spravuje 162,4 kilometru.

„Opravovat se může začít v podstatě ihned, opravy provádí smluvně Služby města Jihlavy,“ poznamenal primátor Jaroslav Vymazal. Pracovat se bude například v Sokolovské a Holíkově ulici nebo Na Vyhlídce, kde se budou dělat zámkové dlažby, v historickém centru se budou opravovat chodníky žulovou dlažbou třeba v ulici Palackého, Hradební nebo Židovské.

Z celkové částky je 1,2 milionu připraveno také na opravy a úpravy přechodů pro chodce. „Jihlava v dlouhodobém hodnocení vychází z dopravního hlediska jako nejbezpečnější krajské město v zemi, přesto budeme investovat do bezpečnosti chodců. Tentokrát jde o úpravu několika přechodů, jejich nasvícení a značení,“ řekl primátor.

Úplně nový chodník bude v ulici Hany Kvapilové, jeho příprava je v začátcích, proto na stavbu dojde zřejmě až ke konci roku nebo začátkem roku 2013. Cena je odhadnuta na 600 tisíc korun.

Konec tankodromu v Brněnské na dohled

Zastupitelé uvolnili z rozpočtu 36 milionů korun, za které bude kompletně rekonstruovaná nechvalně proslulá Brněnská ulice se svým „tankodromem“. Nahradí se prastará kanalizace, jejíž některé části jsou bez nadsázky středověké, opraví se vodovod. V ceně je rovněž tolik očekávaná oprava povrchu Brněnské ulice – konečně dojde na nové chodníky, vozovku a veřejné osvětlení. Ulice se upraví od Masarykova náměstí až do Křižíkovy ulice, to vše z peněz města. „Většina nákladů je na zemní práce, osvětlení, povrchy a podobně. Je možné žádat o dotaci maximálně padesát procent na kanalizaci, která v celém projektu představuje podíl asi osmi milionů korun. Kvůli případným čtyřem milionům jsme nechtěli tak potřebný projekt oddalovat už ani jeden den,“ řekl náměstek primátora Petr Pospíchal. „Pokud to nebude v rozporu s památkovou péčí, byl bych rád, aby Brněnská byla vydlážděna podobně jako třeba Benešova ulice, tedy aby chodníky měly dlažbu pohodlnější pro chůzi,“ doplnil primátor Jaroslav Vymazal.

Celkem letos bude město Jihlava investovat asi 101 milionů korun. Kromě nákladné rekonstrukce Brněnské ulice patří mezi největší akce roku rozšíření a rekonstrukce mateřské školy v Resslově ulici (33 mil.) a zateplení a rekonstrukce pavilonu B1 základní školy v Demlově ulici (8,8 mil.).

Jedním z hlavních taháků letošních Stavebních veletrhů Brno byla živá stavba pasivního domku v pavilonu V. Na svědomí ji má Centrum pasivního domu a jeho partneři, kteří tak chtěli ukázat, že pasivní domy se dají stavět rychle a za téměř stejné náklady jako běžné domy.

Hned první den byla část stavby zaizolována minerální vlnou, osazena velkoplošná dřevěná okna a namontována vzduchotechnika. „Ta díky systému rekuperace tepla zajistí i v zimě stálou vnitřní teplotu s minimálními náklady na vytápění. Majitel, kterému se podaří domek vydražit v internetové aukci na aukro.cz, tak výrazně ušetří za vytápění,“ říká ředitel Centra pasivního domu Jan Bárta. Ovládání vzduchotechniky pak usnadní tzv. inteligentní elektroinstalace, která navíc umí měřit vnitřní i vnější teplotu a optimalizovat vlhkost a množství CO₂ v místnosti. Vnitřní prostředí tak bude mnohem čistější a zdravější než v běžném domě nebo bytě.

Během dalších dvou dnů byla dokončena kompletní izolace pomocí foukané celulózy a namontována konstrukce střešního pláště z minerální izolace a trapézového plechu. Na řadu přišlo i základní vybavení koupelny a instalace vnějších žaluzií. Ty spolu se vzduchotechnikou zabrání přehřívání interiéru při slunných letních dnech.

Následující den se již jen zapojila veškerá technika do elektroinstalace a domek byl vybaven nábytkem na míru. „Designéři z Bytového ateliéru navrhli šedý modulový nábytek z vysoce kvalitního umělého ratanu, díky kterému je možné jej bez problémů použít i venku. Spolu s velkými posuvnými dveřmi tak umožňuje propojit interiér se zahradou,“ vysvětluje Bárta.

V sobotu měli návštěvníci veletrhu poslední možnost vidět již dokončenou stavbu. Ta se totiž hned poté přesunula do Národního stavebního centra, kde bude vystavena až do zářijové aukce na aukro.cz. Šanci domek získat bude mít opravdu každý, vyvolávací cena totiž bude 1 Kč!