Domů Veřejná správa

Veřejná správa

Zpravodajství Moravského hospodářství vám pomůže získat přehled o dění ve veřejné správě

Více než pět desítek zaměstnavatelů z celého Moravskoslezského kraje představí návštěvníkům v jedinečné atmosféře Multifunkční auly Gong v Dolníc...

Policie

Více než devět set policistů dohlíželo a kontrolovalo ve středu 19. dubna dodržování rychlostních limitů v rámci Speed Marathonu. Do této prevent...

Podávání žádostí o kotlíkové dotace běží v Královéhradeckém kraji už od začátku první výzvy v roce 2016 bez zbytečných front a dlouhého nocování ...

Město Brno pokračuje v přípravě systému rezidentního parkování, který stanoví nová pravidla pro parkování tří typů řidičů: rezidenty, abonenty ...

Rok 2017 může být rokem, který určí, jak bude Evropa dále nakládat s odpady. Evropský parlament totiž v březnu schválil pozici k legislativním ná...

Zlínský kraj prošel zatěžkávací zkouškou – v osm hodin ráno bylo spuštěno přijímání kotlíkových dotací, poprvé pouze elektronicky. A úspěšně. Pen...

Od poloviny dubna má Česká republika nový monitorovací systém pro měření radiace v ovzduší. „Tato moderní síť takzvaného včasného zjištění pracuj...

Nové chodníky podél silnic I. a II. tříd, bezbariérové přístupy k zastávkám veřejné dopravy, investice do podchodů a lávek, ale také modernizace ...

Pardubice uvolní peníze na projekty, jejichž cílem je odstranit ve městě bariéry a pomoci tak tělesně či jinak postiženým osobám. Z Programu po...

Díky aktivitě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl snížen počet neexistujících státních subjektů v katastru nemovitostí ...