Domů Veřejná správa

Veřejná správa

Zpravodajství Moravského hospodářství vám pomůže získat přehled o dění ve veřejné správě

Zpřístupnit na internetu přehledné údaje o svém hospodaření, a to v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě, umožňuje rozklikávací rozp...

Průtoky ve vodních tocích jsou podprůměrné a stav podzemních vod v povodí Jihlavy, Dyje a oblasti soutoku Dyje a Moravy je silně podnormální. Výs...

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost na podporu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby s...

Ministerstvo pro místní rozvoj nadále zjednodušuje a urychluje administraci projektů na energetické úspory v bytových domech v Integrovaném regio...

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová navštívila Jihomoravský kraj. Během dopoledního programu se setkala s hejtmanem Jihomoravského kraje...

23. března 2017 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže Společné zařízení roku. Akce, kterou pořá...

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů podpořených v rámci řádné...

Podporování kvalitních sportovních a kulturních akcí agenturou CzechTourism, je jedním z hlavních zájmů Ministerstva pro místní rozvoj. Také díky...

vlaky

Vláda schválila nový materiál Ministerstva dopravy vztahující se k otevírání trhu v dálkové železniční dopravě. Obsahuje konkrétní informace o po...

Postupné zahajování úseků modernizace D1, stavba několika částí jihočeské D3, obchvatu Opavy a příprava prioritních staveb dálnic jako je D11 z H...