Domů Veřejná správa

Veřejná správa

Zpravodajství Moravského hospodářství vám pomůže získat přehled o dění ve veřejné správě

0

Školníci, kuchařky nebo knihovníci patří mezi nejhůře placené profese ve státní sféře. Dojde tak ke zrušení 1. platové tabulky, kam tito zaměstna...

0

Důchody porostou v příštím roce o víc než jen zákonem stanovenou valorizaci. V průměru si penzisté od ledna 2020 polepší o 900 Kč na přibližně 14...

elektronická evidence tržeb

0

Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončuje přípravu změn v oblasti sociálních služeb. Novela zákona o sociálních službách se dotkne mimo jiné...

MS2014+

0

Ministerstvo pro místní rozvoj hostilo zasedání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) složené z ministrů a dalších partne...

0

Ministerstvo práce a sociálních věcí navyšuje podporu veřejně prospěšných prací v roce 2019 na celkových 1,5 mld. Kč. Alokací schválených 200 mil...

0

Kam kráčí městská policie, hrozí do budoucna nedostatek strážníků? Jaké změny vyplývají pro městkou policii při řešení přestupků ze změn zákona o...

0

Úřední deska s papírovými dokumenty vyvěšenými za sklem je už v Přerově součástí historie. Od nového roku 2019 je nahrazena digitálními panely, k...

0

Ředitelem Státního pozemkového úřadu se stal dosavadní ředitel jeho Sekce řízení ústředí Martin Vrba. Ten byl již vedením úřadu pověřen v červenc...

0

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým pravomocným prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů statutární město Plzeň a EP Infrastru...

0

Zastupitelé Pardubic schválili XVII.b změnu Územního plánu města Pardubice. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších změn v době platnosti současného...