Domů Veřejná správa

Veřejná správa

Zpravodajství Moravského hospodářství vám pomůže získat přehled o dění ve veřejné správě

Vládní návrh na majetkové vyrovnání státu a církví a náboženských společností schválila poslanecká sněmovna v prvním čtení. Návrh na církevní restituce řeší majetkové křivdy, které byly na církvích a náboženských společnostech spáchány komunistickým režimem po roce 1948.

Vláda podle premiéra pozastaví ratifikační proces Obchodní dohody proti padělatelství ACTA. Možné reálné dopady této mezinárodní smlouvy chystá podle premiéra Petra Nečase vláda ještě analyzovat.

Novela tiskového zákona má zajistit, aby čtenáři tisku vydávaného obcemi a městy byli objektivně informováni o místním dění a nedocházelo k jednostranné propagandě vedení radnice.

Více než 80 procent vedoucích pracovníků firem po celém světě tvrdí, že cloud buď zvažují, plánují jeho implementaci nebo již cloudovou strategii přijali. 10 procent z nich přitom uvádí, že jejich firmy již na cloudu provozují všechny IT služby, a 13 procent se na tento krok právě připravuje.

Od poloviny ledna je v provozu veřejný portál www.akcez.cz. Má umožnit jednotlivcům, zaměstnancům, živnostníkům i podnikatelům spojit se ve větší skupiny a získat tak silnější vyjednávací sílu u velkých firem k výrazným množstevním slevám.

Novela zákona o finančních kontrolách má posílit mechanismus odhalování korupce. Ministerstvo vnitra proto vypracovalo podněty a doporučení pro novelu zákona o finančních kontrolách, kterou předloží ve středu kabinetu ministerstvo financí.

Premiér Petr Nečas představil společně s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou cíle ve snižování byrokracie a příklady některých opatření. Snižování administrativní zátěže živnostníků si vláda vytyčila jako jednu ze svých priorit.

Za dva a půl roku od spuštění datových schránek odeslali lidé, firmy a úřady přes 66 milionů datových zpráv. Díky tomu už podruhé klesne cena za jednu datovou zprávu. Zatímco na startu projektu platil stát 15,04 Kč bez DPH za jednu zprávu, napříště to bude jen 11,68 Kč bez DPH.

Dne 1. ledna 2012 vstupují v účinnost nové finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní. Tyto limity vyplývají z přímo použitelného nařízení Evropské komise, kterým je Česká republika vázána, a jsou pravidelně každé dva roky obměňovány.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil plánuje zřídit centrální registr přestupků. Vytvoření registru má vést k efektivnějšímu projednávání drobné kriminality. Sloužit má i jako nástroj pro trestní postih u recidivy vybraných druhů přestupků.