Domů Veřejná správa

Veřejná správa

Zpravodajství Moravského hospodářství vám pomůže získat přehled o dění ve veřejné správě

0

Již 28. listopadu začne fungovat pilotní provoz základních registrů veřejné správy. Orgány veřejné moci se tak budou moci sedm měsíců před ostrým startem se systémem seznámit a vyzkoušet si, jak přesně bude tato stěžejní databáze dat fungovat.

0

Čtrnáct výjezdů, třináct krajských měst, 42 hodin přednášek, prezentací a diskusí se stovkami starostů, tajemníků, regionálních politiků i řadových úředníků během jednoho měsíce. Ministerstvo vnitra 26. října odstartovalo výjezdní maraton po České republice.

0

Evropská komise včera zveřejnila dlouho očekávané legislativní návrhy k reformě společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2013. Navázala tak na konzultační proces a Sdělení k budoucnosti SZP z loňského listopadu. Podle ministerstva zemědělství se však Komise držela svého původního stanoviska z loňska a připomínky jednotlivých členských států zapracovala minimálně.

0

Tento měsíc začali pracovníci Správy nemovitostí města Znojma doručovat dopisy s návrhy na zvýšení nájemného v městských bytech. Při stávající výší nájemného totiž nemůže modernizovat městský bytový fond. Celkem se zdražení nájemného týká 3 467 nájemců.

0

V letošním roce získají kraje dotaci na financování regionální železniční dopravy v dohodnuté výši. Nad tím, jak budou dotace vysoké v dalších letech, visí otazníky.

0

Většinu moravských nemocnic trápí v oblasti informačních technologií nedostatek finančních prostředků. Scházejí i kvalifikovaní pracovníci.

0

Řada obcí s rozšířenou působností spadající do některého z pěti moravských krajů plánují v letošním či příštím roce spustit technologické centrum. Podle informací ministerstva vnitra je projekt technologických center součástí projektu regionálních center (eGON center), která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment.

0

Software pro zpracování personální agendy nabízí hned několik firem. Díky jedné aplikaci mohou personalisté sledovat celou řadu údajů o jednotlivých zaměstnancích. Konkrétně se může jednat například o informace týkající se pracovního vztahu, průběhu předchozích zaměstnání, nejvyšším dosaženém vzdělání, praxi, odborných zkoušek či absolvovaných školení, zapůjčených pracovních pomůckách či kontaktní údaje zaměstnance.

0

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy, který má na starosti oblast veřejné správy jako celek a elektronizace agend veřejné správy je logickou součástí činnosti ministerstva. S Jaroslavem Mrázem jsme si povídali o tom, jak se současná vláda staví k elektronizaci státní správy.

0

Vláda schválila Státní politiku v elektronických komunikacích - Digitální Česko. Prioritou této politiky je zajistit přístup obyvatel České republiky k vysokorychlostnímu internetu s hlavním cílem snížit tzv. "digitální propast" mezi venkovskými sídly a městy. Musí ho však ještě schválit Sněmovna.