Domů Dění v regionech Studie řeší ...

Studie řeší nejproblémovější úseky na „silnici smrti“ I/43 z Brna do Svitav

0

Náměstek hejtmana Roman Hanák v úterý na Krajském úřadu Jihomoravského kraje jednal s ředitelem brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davidem Fialou a zástupci projekční firmy o takzvané tahové studii k silnici I/43. Dokument schválený Ministerstvem dopravy ČR řeší opatření na tuctu nejproblémovějších míst stávající komunikace do doby výstavby D43.

„Silnice I/43 je jednou z nejfrekventovanějších dopravních tepen Jihomoravského kraje, a proto neutěšené situaci, která na ni panuje, věnujeme velkou pozornost. Klademe důraz na hledání řešení ke zlepšení bezpečnosti řidičů i dalších účastníků silničního provozu,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Hanák poté, co se s tahovou studií seznámil.

Studie se věnuje celkem 12 akcím o celkových nákladech asi 1,8 miliardy korun (bez DPH). „Se zástupci Ředitelství silnic a dálnic jsme se shodli například na řešení jižního obchvatu Lipůvky s mimoúrovňovou křižovatkou, která usnadní dopravní spojení od Blanska a Černé Hory,“ přiblížil Hanák.

Změny u Kuřimi

Další mimoúrovňová křižovatka by měla podle studie vzniknout u Kuřimi. „Otázkou je, zda před touto stavbou ještě dočasně upravit stávající úrovňovou křižovatku. Stavba mimoúrovňové křižovatky by si také pravděpodobně vyžádala investici kraje do souvisejících staveb na silnici II/386 v Kuřimi,“ podotkl Hanák.

Dopracovat bude podle náměstka hejtmana potřeba ještě řešení problematického úseku mezi Bořitovem a Sebranicemi. „Místo opatření na stávající silnici navrhuje Jihomoravský kraj využít pro přeložku silnice I/43 těleso takzvané německé dálnice, což by neomezovalo současná vytížená napojení obcí na I/43, která ale neodpovídají požadavkům na plynulost a bezpečnost dopravy na silnici I. třídy. V případě realizace D43 by pak přeložka sloužila jako jeden ze dvou pásů dálnice,“ uzavřel Hanák.

Na schválení studie Ministerstvem dopravy ČR teď může navázat projekční příprava jednotlivých staveb.

Žádné komentáře

Napište komentář