Domů Dění v regionech Na Bečvě má s...

Na Bečvě má stát přehrada za tři miliardy. Má i odpůrce

0

Přehrada Skalička, která má vyrůst na řece u Teplic nad Bečvou, má zabránit tomu, aby případné povodně měly podobně katastrofální důsledky jako ty v roce 1997, při kterých zemřely desítky lidí. Stát už letos začal s výkupem pozemků. Přehrada na Bečvě ale vyvolává nesouhlas ochránců přírody. Kolik to má všechno stát a co to přinese?

Stát už letos začal s výkupem pozemků. Přehrada ale vyvolává nesouhlas ochránců přírody. Kolik to má všechno stát a co to přinese? „Vodní nádrž je základním a nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany na řece Bečvě. Je součástí plánované II. etapy výstavby protipovodňových opatření v Pobečví. Obě etapy ochrání před povodněmi zhruba 110 tisíc obyvatel v povodí řeky Bečvy,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Podle něj liniová protipovodňová opatření měst a obcí v I. etapě zajistí ochranu přibližně na padesátiletou vodu. Po realizaci vodního díla Skalička bude ochrana navýšena až na průchod povodně z roku 1997.

„Postup při výstavbě vodního díla i veškerých přípravných aktivit projednali zástupci Ministerstva zemědělství a Povodí Moravy společně se zástupci i občany dotčených obcí na veřejných projednáních na konci loňského a na začátku letošního roku,“ dodává Jurečka.

Vzpomínka na loňské sucho

„Výhodou vodní nádrže je, že umožňuje víceúčelové využití a řeší tím oba extrémy, tedy povodně i sucho. Zásadní funkcí by mělo být proto nadlepšování minimálních průtoků na Bečvě s domohlo padem až do řeky Moravy. Tato funkce nabyla po loňském suchu na důležitosti,“ sdělil Petr Chmelař z Povodí Moravy.

Ministerstva zemědělství a životního prostředí připravují vládní materiál, který bude předložen v průběhu srpna. Po zpracování série podrobných studií lokality v rámci předprojektových příprav bude současně probíhat majetkoprávní vypořádání s majiteli dotčených nemovitostí. Následovat bude projektová příprava.

Samotný proces výkupů pozemků zabere nejméně 6 let. Teprve po přípravné fázi bude následovat vlastní stavba nádrže na Bečvě. „Dobu přípravy lze rámcově odhadnout na 12 až 15 let. Následovat bude čtyřletá vlastní výstavba,“ odhaduje Chmelař. Náklady na vlastní výstavbu a přípravu nádrže jsou odhadovány na 3,25 miliardy korun. Samostatnou položku bude tvořit majetkoprávní vypořádání.

Proti stavbě přehrady se postavili ochránci přírody. „Přínosy uvažované přehrady, pokud bereme v úvahu pouze ekologickou stránku věci, nejsou prakticky žádné. Případná pozitiva, jako by mohlo být např. vytvoření možností pro některé druhy organismů vázaných na stojaté vody, by byla výrazně převážena negativy. Mezi ně patří zničení nebo poškození jednotlivých typů biotopů, přerušení přirozeného chodu štěrků korytem řeky a přerušení podélné prostupnosti toku pro vodní organismy, především ryby. Přirozenou biologickou potřebou řady druhů ryb je protiproudová migrace na místa rozmnožování, za potravou, kolonizací nových vhodných lokalit ap. Vybudování příčné překážky, jako je např. přehradní hráz, zcela znemožní tyto migrace a oddělí populace jednotlivých druhů,“ říká Jiří Pavelka z Českého svazu ochránců přírody.

Ekologové jsou kategoricky proti

Podobný názor mají zástupci neformální platformy nevládních organizací i jednotlivců, jež přijala název Spojená Bečva. „Jsme proti všem zásahům a stavbám do koryta Bečvy i jeho okolí, jež by znemožnily či ohrozily ekologickou obnovu Bečvy, přirozený chod splavenin, zejména pak štěrků, migrační prostupnost pro vodní živočichy a trvalé zachování samovolně zpřírodněných úseků Bečvy,“ uvádí představitel iniciativy Michal Krejčí.

Podle Pavelky by velké přehrady obecně měly být až posledním protipovodňovým opatřením. Před tím by se měla uskutečnit řada jiných, přírodě bližších zásahů. „Bohužel i v dnešní době se na první místo stále staví právě technokratická opatření typu velkých přehrad, což má svůj původ částečně snad ještě v socialistickém megalomanství a částečně v lukrativnosti těchto státem financovaných staveb pro všechny zainteresované subjekty,“ nebere si servítky Pavelka. Podobně jsou místní i ekologové proti již schválené přehradě Nové Heřminovy v Jeseníkách.