Domů Dění v regionech V Brně vzniká...

V Brně vzniká inovační platforma. Má zlepšit spolupráci firem

0

Iniciativa, která by měla zefektivnit přenos výsledků výzkumu do praxe, vzniká právě nyní v Brně. Projekt vzešel z dlouhotrvající poptávky firem a členů Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Unie malých a středních podniků ČR, BIC Brno, Network Security Monitoring Cluster, VTP Brno a Biology Park Brno. INOVAČNÍ PLATFORMA, kterou zakládají uvedené organizace, se bude zabývat především zintenzivněním spolupráce firem s výzkumnou infrastrukturou v regionu, prosazením rovného přístupu k inovacím pro všechny, vytvářením funkčních obchodních strategií či zajištěním dostatečných finančních prostředků pro realizaci inovativních projektů a úspěšných transferů technologií.

Jižní Morava se vyznačuje nejrozvinutější inovační politikou v České republice. Po hlavním městě Praze má Jihomoravský kraj nejlepší podmínky pro rozvoj znalostní ekonomiky založené na výzkumu, vývoji a inovacích. „Díky proinovační politice Jihomoravského kraje a aktivitám Jihomoravského inovačního centra (JIC) vzniklo v regionu již 17 000 stabilních pracovních míst prostřednictvím zahraničních investorů. Dalších 1500 kvalifikovaných míst v nově vzniklých technologických firmách. Takových výsledků bylo možné dosáhnout především díky dobré spolupráci všech důležitých partnerů v regionu – Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna, podnikatelů, univerzit a dalších“, oceňuje dosavadní úspěchy kraje viceprezident Hospodářské komory ČR pro vědu a výzkum Michal Štefl.

Zefektivnění výzkumu

Přes současnou příznivou situaci však stále přetrvává jedna velká výzva. Tou je zefektivnění převádění výsledků výzkumu do konkrétních obchodně využitelných řešení. „Chceme zajistit, aby probíhala aktivní komunikace mezi silně zastoupenou vědecko-výzkumnou sférou a místními firmami. Víme o mnoha společnostech z oblasti strojírenství, elektrotechniky, informačních technologií či z oblasti zdravotnictví a farmacie, které by o to velmi stály“ dodává Michal Štefl. Současně je také třeba využít situace, kdy Česká republika investovala výrazné finanční prostředky do vybudování řady výzkumných kapacit. Tato centra se navíc v rámci svých monitorovacích indikátorů zavázala k plnění určitých kvót kontrahovaného výzkumu. A právě podporou aplikovaného výzkumu by se INOVAČNÍ PLATFORMA také ráda zabývala.

S řešením tedy přicházejí firmy a místní podnikatelé. „Kdo chce zůstat stejný, musí se neustále měnit“, komentuje situaci Ladislav Chodák, přední brněnský podnikatel a investor.

„Když si chcete jako firma udržet svoji pozici, musíte se průběžně zdokonalovat a vyvíjet. To si místní firmy a podnikatelé uvědomují. Navíc si myslíme, že právě jižní Morava má k propojení výzkumu a praxe ty nejlepší předpoklady. Díky dlouholeté aktivní podpoře ze strany Jihomoravského kraje má dnes region skvělou výzkumně-inovační infrastrukturu, motivovaný business sektor a inovační kulturu“, dodává.

Využít potenciál kraje

Prostřednictvím INOVAČNÍ PLATFORMY dojde k zefektivnění celého systému a bude tak možné lépe využívat vědecko-výzkumného potenciálu Jihomoravského kraje. „Zvlášť pro malé a střední firmy by spojení s výzkumníky a využívání jejich infrastruktury mohlo být velmi efektivní. Nemusely by totiž budovat své vědecko-výzkumné kapacity a zaměstnávat celé vývojové týmy. Stačí mít šikovné techniky, kteří vymyslí základ a na vývoji budou spolupracovat s vysokými školami a výzkumnými organizacemi. Pro ty budou z této spolupráce plynout dodatečné příjmy, které výzkumníci jistě potřebují“, dodává předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.