Domů Dění v regionech Součástí kraj...

Součástí krajského rozpočtu na příští rok je i průmyslová zóna v Holešově

0

Celkem o 11 milionů korun na investice a provoz byl snížen rozpočet pro průmyslovou zónu v Holešově. Holešovská zóna bude v příštím roce hospodařit s částkou 17,2 miliony korun, z toho 12,7 milionů korun představuje provoz a 4,5 milionů jsou kapitálové výdaje. Konečnou podobu krajského rozpočtu schválilo poslední letošní krajské zastupitelstvo. Pro bylo 40 zastupitelů, čtyři se zdrželi.

„Rozpočet průmyslové zóny jsme snížili o 10 milionů korun na investice, které zde byly alokovány na tento rok, ale nebyly by využity do doby vydání stavebního povolení. Takže jsme v rozpočtu nechali jen ty peníze, o kterých víme, že se skutečně prostaví. Pak jsme snížili prostředky na provoz, o kterých si myslím, že byly nadbytečné. Věřím, že v příštím roce se nám podaří ještě více tuto částku snížit,“ okomentoval rozpočet holešovské zóny hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Podle aktuálně platných podmínek by mělo do roku 2026 na místě vzniknout minimálně 4 000 nových pracovních míst a předpokládaná výše nově příchozích investic by měla být minimálně 10 miliard korun. K 30. září 2016 zde zatím vzniklo 227 pracovních míst a výše investic dosáhla 0,402 miliardy korun. Jediné, co bylo splněno, je rozloha majetkoprávně vypořádaných pozemků, která představuje 353 ha, která je k uvedenému datu splněna.

Celkové dosavadní výdaje na rozvoj průmyslové zóny v Holešově přišly na necelých 1,5 miliardy korun, přičemž 1 085 milionů uhradil stát a zbytek, 366 milionů, pak uhradil Zlínský kraj ze svého rozpočtu.

Jednání se zahraničními společnostmi

Během posledních tří let proběhlo jednání s celkem deseti významnými zahraničními společnostmi, které však od svého záměru investovat v Holešově postupně odstoupily a své investice realizovaly v okolních evropských zemích. Důvodem bylo zejména to, že vzhledem k platným legislativním procesům nelze ze strany Zlínského kraje investorům garantovat dobu vydání stavebního povolení, zahájení výstavby či spuštění provozu. Velkou roli při obsazení průmyslové zóny hraje také obava ze záměrného bezdůvodného zdržování výstavby ze strany občanských spolků, které vstupují do správních řízení, a s tím související negativní medializací zóny, potažmo investora.

„Musíme se pokusit vyhovět řekněme férovým neziskovým organizacím, které za svou činností vidí skutečné ohrožení ve zdrojích pitné vody, abychom rozptýlili jejich obavy. Jiný přístup budeme mít k těm, kteří naopak záměrně škodí. S těmi se těžko dohodneme a tam budeme muset projít různými řízeními, které nám stanoví zákon. Především ale chceme odstranit problémy, o kterých si myslím, že odstranit máme,“ doplnit Jiří Čunek.

Celková rozloha pozemků v SPZ Holešov je 359 ha, z toho je 280 ha vymezeno jako průmyslová zóna v územně plánovací dokumentaci kraje a dotčených obcí. Jde o ekonomicky zvýhodněnou zónu dle zákona o investičních pobídkách s výhodnějšími podmínkami pro investování. Po odečtu plochy infrastruktury, biokoridorů, poldru, zemního valu a ploch zeleně je zde investorům k dispozici 210 ha, z toho 100 ha pro strategického investora.