Domů Dění v regionech Mobilní hospi...

Mobilní hospice se sdruží do jedné zastřešující organizace

0
Do sídla Kraje Vysočina v Jihlavě se sjeli zástupci 15 organizací, které po celé republice zajišťují služby domácích hospiců. Na společném už devátém fóru se jednoznačně shodli, že podniknou potřebné kroky k založení samostatné organizace – právnické osoby Fóra domácích hospiců, aby dokázali lépe prosazovat své zájmy a zlepšovat podmínky péče mobilních hospiců. „Považuji za příznačné, že celostátní setkání se koná v kraji, který vybudoval pomoc nevyléčitelně nemocným na podpoře plné územní dostupnosti mobilní péče,“ uvítal hosty v kongresovém sále krajského úřadu náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.
 „Mobilní hospic musí být základem péče o spoluobčany v posledním stadiu života. Jen tímto způsobem lze naplnit přání většiny z nás prožívat poslední okamžiky doma v kruhu blízkých. Všechny další způsoby poskytování hospicové péče jsou alternativou tam, kde doprovázení doma není možné, anebo jistotou, že máme další řešení, pokud při doprovázení doma přijdou nezvládnutelné komplikace,“ doplnil Pavel Franěk.

Nová organizace, která má v nejbližších týdnech vzniknout, bude zastřešovat poskytovatele tzv. mobilní specializované paliativní péče, tedy zdravotnická zařízení, která pracují v multidisciplinárním týmu garantovaném lékařem specialistou v oboru paliativní medicína a umožňují alespoň 80 % svých pacientů dožít v domácím prostředí. „Dnes jsme odhlasovali, že založíme samostatnou právnickou osobu, zároveň jsme schválili stanovy a defakto položili základy celého administrativního procesu,“ informoval moderátor fóra a ředitel pražské organizace Cesta domů Marek Uhlíř.

Zpětná vazba

Budoucí vedení zakládaného fóra bude od samotných mobilních hospiců dostávat zpětnou vazbu. Pracovníci v terénu i zástupci vedení mobilních hospiců navrhnou priority, kterými by se měla nová zastřešující organizace zabývat. „Na co budeme určitě navazovat, jsou už odhlasovaná usnesení předchozích fór mobilních hospiců. Jak vzešlo z praxe, to nejdůležitější je prosazovat úhradový mechanismus pro tento typ péče, který zatím pojišťovna nenasmlouvává, nicméně ho ověřuje v pilotním programu, a to ještě jen VZP. Budeme tedy chtít vtáhnout do problematiky i ostatní zdravotní pojišťovny s cílem prosadit tento model do úhradové vyhlášky,“ svěřil se se záměry Marek Uhlíř.

Fórum mobilních hospiců bude mít patnáct zakládajících členů z řad poskytovatelů mobilních hospiců v ČR a čtyři přidružené členy – lůžkové hospice nebo jiné organizace, které provozují odlišnou formu paliativní péče. „Každé zdravotnické zařízení, které poskytuje tento typ zdravotní péče a splní kritéria daná stanovami, může být naší organizací přijato za stálého člena, budeme za tuto aktivitu jenom rádi,“ informoval Marek Uhlíř.