Domů Dění v regionech Anketa: odpad...

Anketa: odpadové firmy mají o brněnskou spalovnu zájem

V brněnské spalovně od března znovu začnou hořet odpady z brněnských domácností. Nová zmodernizovaná spalovna totiž po půlroční odmlce zahajuje zkušební provoz.

V říjnu společnost Spalovna a komunální odpady odstavila kotel, aby jej mohla vyměnit za nový. Od března tak bude mít spalovna dvojnásobnou kapacitu, než jakou měla v minulosti. Kromě tepla, které dříve dodávala do sítě, teď bude vyrábět i elektřinu. Efektivnějším provozem tak klesne cena spalného, která bude v některých případech výhodnější než ukládání na skládku.

Budete svážet odpad do nově zrekonstruované spalovny v Brně? Vyplatí se Vám to?

Zdeněk Navrátil – regionální vedoucí obchodu .A.S.A. Zájem vozit do spalovny máme. Jelikož jsme jedna z největších společností na trhu s odpady s působností po celé republice, možnost navázání spolupráce se zrekonstruovanou spalovnou odpadů v Brně je pro nás důležitým krokem při řešení likvidace odpadů. Aktuálně jsme ve fázi vyjednávání konkrétních cenových podmínek. Vzhledem k tomu, že máme v dané oblasti velké množství zákazníků, je pro nás možnost likvidace odpadů ve spalovně optimální alternativou, která je rovněž v souladu s trendem Evropské unie.

Marcel Benda – regionální ředitel oblasti jižní Morava a Vysočina AVE CZ Do nově zrekonstruované spalovny v Brně budeme vozit odpad právě tehdy, když se nám to vyplatí. To znamená, že ceny za odstranění odpadu ve spalovně budou na nebo pod úrovní současných cen za skládkování . Další úspora pak bude v oblasti logistiky – budeme šetřit čas a pohonné hmoty.

Milan Černoška – výkonný ředitel van Gansewinkel Rozsáhlá rekonstrukce umožňuje brněnské spalovně lepším využitím vznikajícího tepla snížit ceny na výši, která je konkurenceschopná vůči skládkám. Skládkování je zatím v České republice nejrozšířenějším způsobem odstraňování především komunálních odpadů. Skládkování, při kterém dochází k trvalému – i když zabezpečenému – uložení odpadů v přírodě bez využití jejich potenciálu, je přitom legislativou Evropské unie i České republiky řazeno na poslední místo v hierarchii nakládání s odpady. Rekonstruovaná spalovna nám umožní nejen odpad svážet na koncové zařízení za srovnatelné ceny, ale dělat hodně i pro životní prostředí. Pokud již odpady musí vzniknout a nelze je materiálově využít, je právě využití energie v nich obsažené pro výrobu tepla a elektrické energie tím správným nakládáním s odpady. Spalováním odpadů se nahradí primární energetické zdroje, které by musely být v přírodě stejně vytěženy, při dokonalé kontrole kvality spalin odcházejících do ovzduší. A šetrný přístup k životnímu prostředí je na prvním místě politiky naší společnosti. Odpověď na otázku zda budeme do nově zrekonstruované spalovny v Brně svážet odpady a zda se nám to vyplatí je proto jednoznačné ano.

Miroslav Dvořáček – ředitel společnosti KTS EKOLOGIE Do spalovny v Brně vyvážíme odpady již řadu let a do budoucna můžu s jistotou říci, že odpady do brněnské spalovny budeme vozit k likvidaci i nadále. V dnešní době je likvidace odpadu ve spalovně dražší než skládkování, a proto jsme nuceni individuálně ekonomicky rozlišovat likvidační zařízení pro určitý druh odpadu. Vzhledem k životnímu prostředí je naše vize likvidovat většinu odpadu ve spalovně, ale pokud bych se měl řídit jen ekonomickou stránkou, budeme nuceni navýšit ceny odběratelům našich služeb, abychom se dostali na cenu, kterou brněnská spalovna určila pro likvidaci odpadu na rok 2010.