Domů Dění v regionech Areál Hostanu...

Areál Hostanu čeká na nové využití

Obchody, ubytovací kapacity, pivovarnické muzeum, takové jsou představy znojemských zastupitelů s využitým areálu někdejšího pivovaru Hostan v centru města.

Alfou a omegou budoucnosti nedávno zavřeného provozu je však dohoda s majitelem objektů i pivovarských technologických celků, kterým je stále koncern Heineken. Zastupitelé zatím schválili s několika podmínkami záměr odkoupit areál za 26 milionů korun. Kupní cena má být uhrazena v průběhu roku 2010 a platbu za daň z převodu nemovitostí si má mezi sebe napůl rozdělí kupující a prodávající. Heineken, který se k probíhajícím jednáním nechce blížeji vyjadřovat, navíc požaduje, aby se v areálu po dobu deseti let nevyrábělo pivo. „Zastupitelé schválili uvedenou podmínku v případě, že dotčené prostory bude vlastnit nebo provozovat město Znojmo. Společnost Heineken přitom ve svých podmínkách požadovala obecně, aby se v areálu po dobu 10 let nevařilo pivo,“ uvedla k podmínkám koupě pivovaru mluvčí města Znojma Denisa Šipošová.

Areál Hostanu je pro město velice cenný, neboť se nachází přímo v historickém centru v okolí hradu a těsné blízkosti románské rotundy sv. Kateřiny. Přes pivovar navíc vedou dvě ze tří přístupových cest k oběma zmíněným památkám. Město přitom není vlastníkem ani jižní pěší přístupové cesty pro turisty, ani Hradní ulice, která je jediným vjezdem pro automobily. Také z těchto důvodů je koupě areálu pro Znojmo klíčová.

Ač k definitivní dohodě zatím nedošlo, plánuje se již budoucnost objektů. Město nepředpokládá, že by areál provozovalo samo, reálnější je forma pronájmů. K dispozici je zatím obecný urbanisticko – architektonický průzkum. „Autor studie zanalyzoval jednotlivé budovy tvořící areál pivovaru a rozdělil je do několika skupin na ty, které je z hlediska jejich nesporné hodnoty vhodné zachovat, ve kterých je možné provádět úpravy větších či menších rozměrů s ohledem na zachování hodnotných prvků staveb či které je možné určit k demolici. Město si nechává tento rozbor nyní podrobněji rozpracovat. Právě takto sesbírané informace budou sloužit ke stanovení regulativů pro budoucí stavební činnost v areálu a navržení limitů možného budoucího využití areálu,“ uvedla mluvčí města Znojma Denisa Šipošová.