Domů Dění v regionech Ať je Odra sp...

Ať je Odra splavná až k Ostravě, lobbují na severu Moravy

0
Odra

Nákladní lodě by se měly plavit po Odře od hranic s Polskem až po Ostravu. Shodli se na tom zástupci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje spolu s polským Sdružením pro rozvoj vnitrozemské plavby a vodních cest – Radou kapitánů. Společně budou o splavnění úseku řeky na severu Moravy usilovat. Regionu by to podle nich přineslo ekonomickou vzpruhu.

„Splavnění Odry do Ostravy by mělo být součástí ekonomické restrukturalizace regionu. Kraj vodní cestu potřebuje, protože bude znamenat hospodářské oživení,“uvedl prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš.

Projekt, který by dovolil lodím dostat se po Odře až do Ostravy-Mošnova, by podle něj mohl být jedním z nosných pilířů Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA.

Stamiliony euro

Devadesát kilometrů splavnění Odry do Ostravy by podle odhadů mohlo přijít na 800 milionů eur. „Pokud by byla tato trasa zařazena na mapu transevropských dopravních sítí TEN-T, bylo by možné z evropských fondů získat až osmdesát pět procent z celkových nákladů,“ uvedl poradce prezidenta České republiky pro oblast vodních cest Petr Forman.

O hospodářském významu splavnění Odry se hovoří již desítky let. „Je třeba si také uvědomit, že vodní cesta jako jediná umožňuje dopravu při zachování využívání životního prostředí, současně i samotná plavba je vůči životnímu prostředí ze všech typů dopravy nejšetrnější,“ tvrdí Andrzej Podgórski, mluvčí Rady Kapitánů.

Prodloužením Oderské cestyby se přímo propojily regiony a průmyslové podnikyu česko-polských hranic. Ostrava, Bohumín či Racibórz a firmy působící na jejich území i v sousedství by získaly přímý přístup k námořním přístavům u ústí Odry nebo Visly a dále potom až na atlantické přístavy.

Nová pracovní místa

„Prodloužení Oderské vodní cesty přinese vznik nových pracovních míst nejen při její výstavbě, ale i při jejím využívání, ať se bude jednat o vodní dopravu, výrobu lodí a přístavních zařízení či v neposlední řadě o vodní turistiku,“ zdůraznil vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký krajJiří Cienciala s tím, že to bude mít také význam vodohospodářský, protože zkapacitnění koryta Odry poslouží jako ochrana před povodněmi.

Splavnění Odry po Ostravu-Mošnov podpoří také energetickou nezávislost regionu, a především také jeho konkurenceschopnost, upozorňuje Cienciala.

„Odpovídající infrastruktura udrží v kraji tradiční těžký průmysl. Může se totiž klidně stát, že pokud nebudou mít místní podniky možnost dopravovat své produkty po vodě, mohou z regionu odejít,“ řekl Pavel Bartoš.

O významu vodní cesty pro region, zejména při přepravě velkých nákladů, hovořil také Ladislav Mravec, generální manažer Národního strojírenského klastru. „Napojení Ostravy na vodní cestu podporujeme, protože bez ní nemůžeme udržet konkurenceschopnost,“ přiznal Mravec.

Řeka Odra je splavná od mořského přístavu ve Štětíně až po město Kędzierzyn-Koźle, které leží asi padesát kilometrů od hranic s Moravskoslezským krajem. Splavněním Odry až do Ostravy-Mošnova se Oderská vodní cesta prodlouží o devadesát kilometrů. Jde o samostatný úsek vodní cesty, který je nezávislý na jiných projektech.