Domů Dění v regionech Autobusy a tr...

Autobusy a trolejbusy „mluví“ ve Zlíně se semafory

0

Více času pro nastupování, méně čekání před semafory na křižovatkách a rychlejší průjezd Zlínem a Otrokovicemi. Takové výhody přináší cestujícím i řidičům projekt Preference a plošná koordinace MHD. Semafory totiž řidičům samy „řeknou“ jak jezdit, aby na nich nemusely autobusy a trolejbusy zbytečně čekat.

V praxi systém funguje tak, že řidiči MHD dostávají prostřednictvím svých palubních počítačů do vozidla informaci, v kterém okamžiku mohou vyjet ze zastávky, aby měli na nejbližším semaforu zelenou a mohli křižovatkou volně projet bez zastavování. Zařízení může také v určitém rozmezí prodloužit na semaforu křižovatky zelenou, blíží-li se vozidlo MHD, nebo také zkrátit červenou, pokud vozidlo MHD před křižovatkou čeká.

„Mezi semafory a vozy městské hromadné dopravy probíhá komunikace. Řidiči mají přehled o tom, kdy jim naskočí zelená a kdy červená. Nedochází tak k tomu, že zůstanou stát na většině křižovatek, jak tomu bylo ještě nedávno, a můžou nerušeně projíždět z jedné zastávky do druhé,“ vysvětlil Michal Zlámal, projektový manažer odboru realizace investičních akcí magistrátu. „Díky tomuto systému se výrazně zlepšila průjezdnost Zlínem a Otrokovicemi a zmenšilo zpoždění vozidel MHD,“ konstatoval hlavní dispečer DSZO Josef Polách. Podle něj se omezuje počet případů, kdy blikne červená těsně před příjezdem vozidla MHD do křižovatky, takže řidiči nemusí prudce brzdit.

„V důsledku tohoto systému se nám mírně prodlužuje doba stání na některých zastávkách, takže cestující mají více času na nastupování, méně se ale čeká na křižovatkách. Příjezdy vozidel na zastávky nyní více odpovídají hodnotám stanoveným jízdními řády,“ dodal Josef Polách.

Řidiči jsou spokojení

Spokojeni se systémem jsou i samotní řidiči trolejbusů a autobusů MHD. „Všiml jsem si, že se teď křižovatky chovají trochu jinak. Na lince 33 se mi zdálo, že to hodně pomáhá při výjezdu z Benešova nábřeží na Dlouhou. A také od zastávky Cigánov na zastávku Dlouhá se mi teď podařilo projet přes všechny semafory souvislou jízdou,“ uvedl například řidič autobusů Miroslav Čech. Souhlasí s ním i řidička trolejbusů Jarmila Konečná: „Je to poznat. Vítáme to. Situace při průjezdu městem je lepší, než tomu bylo dříve.“

Vedoucí dopravního úseku Dopravní společnoszi Zlín-Otrokovice Pavel Nosálek předpokládá, že kromě omezení zpoždění by na některých linkách mohlo po důkladném ověření celého systému dojít v praxi i k několikaminutovému zkrácení celkové jízdní doby. To by se pak mohlo promítnout do jízdních řádů, které se budou upravovat v roce 2014.

Běžné řidiče osobních či nákladních aut systém prakticky nijak neovlivňuje. Zaznamenat jej můžou pouze tehdy, je-li v prostoru křižovatky spolu s nimi vozidlo MHD. „Pro všechny účastníky silničního provozu je však důležité, že došlo k modernizaci celého systému řízení křižovatek. Mnozí řidiči již zaznamenali, že pokud mají na tachometru rychlost padesát kilometrů v hodině, jsou víceméně schopni projet celým Zlínem po klíčové silnici I/49 plynule,“ konstatoval 1. náměstek primátora Jiří Kadeřábek, do jehož kompetencí patří doprava.

V současné době je do Preference a plošná koordinace MHD zapojeno ve Zlíně a Otrokovicích 38 křižovatek se světelnou signalizací z celkového počtu 39. Město do projektu investovalo částku 36,1 milionu korun, z nichž 30,1 milionu korun by mělo zpětně čerpat z Regionálního operačního programu Střední Morava. Partnery Zlína v projektu jsou město Otrokovice, Dopravní společnost Zlín Otrokovice a Zlínský kraj.