Domů Aktuálně Bohumín loni ...

Bohumín loni opět bojoval s velkou vodou

Bohumínští již zažili tisíciletou i stoletou vodu. Poslední povodeň ukázala, že nestačí jen budovat hráze, ale i udržovat koryta vnitřních toků.

Protipovodňová opatření – Do historie Bohumína se zapsaly dvě velké povodně, a to v roce 1997 a 2010. Při první povodni bylo pod vodou celé město včetně centra, došlo k výpadku elektrické energie a občané měli jen omezený přístup k informacím. Zalití celého města způsobilo i to, že kolem velkých toků neexistovaly téměř žádné hráze.

Od „tisícileté“ vody se v Bohumíně mnoho změnilo – především byly postaveny protipovodňové hráze za 120 milionů korun, které částečně chrání město před stoletou vodou. Jde o šest staveb, které tvoří soustavu hrází a odlehčovacích příkopů, a poskytují tak ochranu před povodněmi třem městským částem, a to Starému Bohumínu, Šunychlu a Novému Bohumínu.

Ochrana však není ještě kompletní, protože protipovodňové hráze schází v městských částech Vrbice a Pudlov. Ve Vrbici realizaci dlouhou dobu komplikovali vlastníci pozemků. Stoletá voda, která postihla Bohumín v květnu minulého roku, poprvé prověřila funkčnost doposud vybudovaných hrází.

Zatopeno bylo sedm městských částí

Podle informací místostarosty Lumíra Macury se v minulém roce dostala voda do sedmi městských částí ze šesti. Centrum města však zasaženo nebylo. Nejvíce voda zasáhla do života obyvatel Pudlova, Vrbice, Šunychlu, Nové Vsi, Starého Bohumína a Kopytova. Ušetřeno bylo jen výše položené Záblatí.

Hladiny řek Odry a Olše, které se v Bohumíně stékají, stouply několikanásobně a vylily se z koryt. „Hodně problémů způsobily hlavně vnitřní vody na místních tocích. Ohrázování kolem Bohumína způsobilo zejména vzdutí potoka Bajcůvka,“ uvedl Lumír Macura. Místní toky v Bohumíně neměly kam odtékat a voda z nich postupně stoupala a vnikala do města. Dokončena nebyla při květnové povodni ani dálnice D47, jejíž součástí je také povodňová ochrana na stoletou vodu.

Po dostavbě dálnice se voda bude chovat opět jinak. „Při květnové povodni jsme tedy v praxi nemohli plně ověřit, jak dálniční hráze budou fungovat,“ uzavírá Macura. Po vyhodnocení povodní v květnu 2010 si bohumínští radní stanovili několik dalších úkolů do budoucna. Na podzim letošního roku by měla být zahájena výstavba protipovodňové hráze v městské části Vrbice. „Zde se vlastníci potřebných pozemků dlouhou dobu bránili jejich výkupu. Povodně v minulém roce je však o nutnosti výstavby hráze přesvědčily. V současné době se čeká na stavební povolení, po jeho získání bude zahájena výstavba. Investorem je Povodí Odry,“ uvedl Lumír Macura.

Dvě hráze ještě chybí

Město usiluje i o vybudování hrází v městské části Pudlov. „Špatnou zprávou je, že zde se doposud hráze ani neprojektovaly. Důvodem je, že pro získání dotací z fondů Evropské unie, od ministerstva životního prostředí či zemědělství je třeba splnit určitá kritéria efektivity. Ta říkají, že hodnota chráněného majetku musí být vyšší než náklady na výstavbu hráze, což tato oblast údajně nesplňovala. Loňské povodně nás však vedly k tomu, že jsme se za radnici rozhodli přispět Povodí Odry na projektování stavby částkou dvou milionů korun,“ dodává Macura.

Povodeň v roce 2010 ukázala, že se někteří správci toků na území Bohumína řádně nestarají o čištění. „V současné době například probíhají jednání s firmou ŽDB (pozn. Železárny a drátovny Bohumín), která je vlastníkem a tudíž i správcem části Bajcůvky. Železárnám jsme dali příslib, že pokud vyčlení určitou částku na čištění toku, město přispěje stejnou částkou ze svého rozpočtu. Dnes máme vyčleněno půl milionu korun,“ dodává Macura.

Zanedbané bylo i koryto místního toku Lutyňka. Jeho správcem byla Zemědělská vodohospodářská správa, která ke konci minulého roku zanikla. Část správy byla převedena pod státní podnik Lesy České republiky a část pod Povodí Odry. Lutyňka spadá do správy Povodí Odry. V současné době je podle informací Lumíra Macury připravován plán čištění.

U velkých vodních toků provedlo velké opatření Povodí Odry. Bylo vyčištěno koryto Odry od nánosů štěrku. Tím se prohloubilo koryto řeky, které dnes pojme větší množství vody. Jako protipovodňová hráz bude v budoucnu fungovat i dálnice. Na její výstavbě se zatím pracuje.

Povodně v roce 2010:

  • Na řece Odře byla zaznamenána dvacetiletá voda
  • Na řece Olši byla zaznamenána stoletá voda
  • Vzdutí místních toků – Bajcůvka, Lutyňka, Bohumínská stružka
  • Protržení Orlovské stružky do Vrbického jezera
  • Celkově byla povodeň v květnu 2010 považována za stoletou
  • Nedošlo k výpadku elektrické energie. Rozvodnu v Novém Bohumíně před vodou uchránili
  • Výborná informovanost občanů prostřednictvím zpravodajství na webu města a výborná spolupráce členů protipovodňové komise a záchranných složek