Domů Dění v regionech Jak na problé...

Jak na problémy vyloučených lokalit řešili lidé z ministerstev na severu Moravy

0

Problematika vyloučených lokalit a ubytoven trápí mnoho měst a obcí. Právě kvůli tomu dorazily včera do Moravskoslezského kraje náměstkyně různých ministrů a ministryň (náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentscheke Stöcklová a náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Martina Štěpánková). V Bohumíně diskutovaly nejen o problémech, ale také o připravovaných legislativních změnách. Podívaly se i do terénu.

„Řada problémů je průřezových a systémová řešení je nutné hledat napříč ministerstvy, proto jsme se rozhodli, že v tomto složení vyjedeme do Moravskoslezského kraje, který je spolu s Ústeckým z hlediska sociálního vyloučení nejpostiženější,“ uvedla včera v Bohumíně náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentscheke Stöcklová.

Starosta Petr Vícha seznámil náměstkyně s tím, jak se podařilo některé problémové lokality proměnit a ukázal jim přímo v praxi, kde kvůli vzniku soukromým ubytovnám přibyly nové. „Jsem velmi rád, že přijeli zástupci hned několika ministerstev a že vláda má zájem řešit problémové lokality komplexně. Je vždy lepší, když je uvidí i v terénu a vyslechnou si názory obcí, přesvědčí se na místě, že města mají zájem situaci řešit a zjistí, že nikomu nehrozí, že by zůstal na ulici, když se omezí byznys s ubytovnami. Zároveň uslyší i naše názory, jak nám mohou v legislativě a dotačních programech pomoci. Z tohoto pohledu výjezd náměstkyň ministrů svůj účel splnil a věřím, že se jejich poznatky projeví následně i v praxi. I když víme, že musíme být trpěliví a výsledek nelze očekávat ihned,“ uvedl bohumínský starosta Petr Vícha.

V Bohumíně si náměstkyně prohlédly pěší zónu i blízké ulice 9. května a Nádražní, kde jsou hned tři soukromé ubytovny. Odtud pak zamířily do městské části Pudlov, kde se nacházejí jak městské sociální byty, tak soukromé ubytovny a kde město ve spolupráci s Armádou spásy tzv. sociální bydlení. Z Bohumína se pak přesunuly do Havířova na jednání se starosty, jejichž města se potýkají se sociálně vyloučenými lokalitami a ubytovnami.

V Bohumíně za poslední tři roky, po změně systému výplat sociálních dávek, vzrostl počet ubytoven ze tří (do té doby bezproblémových) na deset (z větší části problémových). Dnes je může obývat asi 500 lidí. Ubytovny vznikly i v samém centru města a bohumínští starousedlíci se v jejich blízkosti necítí bezpečně. Od té doby Bohumín i další města poukazují na problém s ubytovnami a na plýtvání dávkami ve prospěch majitelů některých ubytoven.