Domů Dění v regionech Brňané dají š...

Brňané dají šanci nápadům. Spouští projekt participativního rozpočtu

0

Od začátku února budou moci zájemci podávat návrhy do projektu Dáme na vás – participativní rozpočet města Brna. Na realizaci nápadů, které získají nejvíce hlasů, vyčlenilo město ze svého rozpočtu 20 milionů korun. Nápady je možné přihlašovat do konce května na webu damenavas.brno.cz.

Projekt lze přihlásit buď elektronicky prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu damenavas.brno.cz, nebo doručením vyplněného formuláře na podatelnu Magistrátu města Brna. Po následné kontrole splnění všech formálních požadavků budou návrhy zveřejněny ve webové galerii.

Podané projekty musí vyhovět následujícím omezením:

• projekt je veřejně prospěšný, • projekt (včetně přípravy) lze dokončit za 12 měsíců, • město má kompetenci projekt realizovat, • projekt musí být na majetku a území města, • celkové předpokládané náklady na realizaci projektu a jeho provozní náklady po dobu 3 let nepřekračují 2 miliony Kč (včetně DPH), • projekt nesměřuje do bytového fondu města, • projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.

Aby podaný projekt mohl postoupit do hlasování, musí získat podporu veřejnosti. Tu lze zajistit buď elektronicky ziskem 150 označení „líbí se mi“ v galerii projektů na webu, nebo přiložením podpisového archu s nejméně 15 podpisy obyvatel města.

Posouzení z hlediska realizovatelnosti

Projekty, které budou odevzdány a veřejně podpořeny do konce února, budou jednotlivě posouzeny z hlediska realizovatelnosti a v případě nedostatků vráceny navrhovateli k úpravě. Projekty podané v březnu pak už nebude možné vrátit navrhovateli k úpravě a následnému podání do tohoto ročníku projektu. Navrhovatelé prvních deseti podaných projektů navíc od města obdrží dárek za rychlost.

„Projekt Dáme na vás – participativní rozpočtování klade důraz na komunitní přístup k návrhu projektů, vzhledem k čemuž budou mít navrhovatelé i po přihlášení a zveřejnění možnost své návrhy projektů až do ‚uzamčení‘ dílčím způsobem upravovat na základě diskuse se sousedy, přáteli a dalšími lidmi. Všechny případné změny po zveřejnění návrhu budou samozřejmě na webu dohledatelné,“ říká radní města Brna pro oblast participace obyvatel Tomáš Koláčný.

V rámci projektu pořádá město deset úvodních veřejných setkání, na nichž bude proces vysvětlen, budou předvedeny vzorové projekty a odborní asistenti zájemcům pomohou v dotvoření a podání návrhů.