Domů Dění v regionech Brněnská kázn...

Brněnská káznice zůstane i nadále památkou

0

V minulém týdnu obdrželo statutární město Brno rozhodnutí o zpamátnění objektu bývalé káznice mezi ulicemi Soudní, Bratislavská a Cejl. Ministr kultury České republiky přijal námitky města a zmírnil ochranu stavby. Areál bude i přesto podle rozhodnutí památkou.

V kontextu vyjádření ministra kultury bude nyní zpracována studie určující limity památkové ochrany, na které se bude podílet Kancelář architekta města a bude ji konzultovat s Národním památkovým ústavem v Brně. Tato studie bude sloužit jako podklad pro následný projekt, který v objektu vznikne.

Město Brno má dlouhodobě zájem na vybudování kreativního centra v tomto objektu s tím, že na základě těchto limitů památkové ochrany bude hledat způsob vhodné realizace projekce. A to tak, aby v sobě skloubil odkaz dob minulých i budoucích a tím tento unikátní projekt přispěl k porozumění mezi generacemi.

Historický i společenský význam místa

Vedení města Brna si uvědomuje historický i společenský význam tohoto místa a v budoucnosti bude hledat způsob, jakým objekt využít. Situaci hodlá Brno konzultovat nejen s odbornou veřejností, ale také s lidmi, kteří tímto místem prošli či s ním mají osobní spojitost.

Následné využití objektu bude probíhat s požadavkem na zachování jedinečné historie místa. Počítá se se zachováním zejména piety cel smrti, amatérské figurální výmalby bývalé kaple Nanebevzetí Panny Marie v duchu socialistického realismu, pozdně barokních dveří v kapli, podkrovního popraviště z období protektorátu se čtyřmi háky ukotvenými v krovovém rámu i nově lokalizovaného popraviště na tzv. ženském dvoře káznice.

Rozsáhlý objekt bývalé káznice z konce 18. století se stal nechvalně proslulým místem teroru za nacistické a komunistické diktatury. Vazební věznice byla v těchto dobách i místem poprav politických vězňů. Od roku 2006 byl objekt pro veřejnost uzavřen.

Na začátku roku 2016 se zde za dohledu památkářů a odborné veřejnosti uskutečnily zajišťovací práce, které zabránily dalšímu chátrání budovy a umožnily její bezpečné zpřístupnění na kulturně-edukativní akce a odborné prohlídky.