Domů Dění v regionech Brno vybírá n...

Brno vybírá nového městského architekta. Ideální kandidát má být urbanista i manažer

0

Brno bude mít nového městského architekta. Odborník vybraný komisí bude pracovat s týmem asi patnácti lidí a bude moci ovlivňovat co, jak a kde se bude v Brně stavět.

I přesto, že se většina odborné veřejnosti na potřebnosti vytvoření Kanceláře architekta města (KAM) shoduje, někteří kritikové, jako například opoziční Robert Kotzian, předseda hnutí Brno Plus, tvrdí, že je vytvoření nové kanceláře neefektivní. „Veškeré kompetence, které má nová organizace vykonávat, již dnes vykonávají útvary Magistrátu. Jestliže má náměstek Ander za to, že například Odbor územního plánování a rozvoje nefunguje, jak má, může navrhnout odpovídající organizační změnu,“ myslí si Kotzian.

Podle Andera ale kritici zřejmě nemají dobrý přehled o tom, čemu se současné magistrátní odbory věnují. KAM bude totiž vykonávat i další úkony, na které si město doteď najímalo externí firmy. „Efektivitu zvolené formy jsme velmi pečlivě prověřovali a zvažovali, výsledkem bylo právě rozhodnutí o založení vlastní specializované příspěvkové organizace,“ ujišťuje Ander.

Bude určovat směr

„U takto velkého města je nezbytné, aby existoval odborný útvar, pokud možno politicky nezávislý, v jehož čele bude respektovaný odborník s určitou praxí a zkušeností v oboru a také s vizí, kam by mělo město směřovat,“ říká Milan Košař, člen představenstva České komory architektů. Zdůrazňuje také, že vytvoření nové kanceláře neznamená, že se situace velmi změní. „Pokud vedení města Brna nevytvoří podmínky pro vznik odborného a politicky nezávislého pracoviště, dojde nejspíše opravdu pouze k přerozdělení agend  současných odborů,“ doplňuje.

„Pokud nebude přesně definováno rozdělení kompetencí mezi KAM a  Odborem územního plánování a rozvoje, může nové pracoviště místo přínosu způsobit další komplikace v již tak složitém procesu územní přípravy staveb,“ dává Jaroslav Dokoupil z ArchDesign.

Nejdůležitějšími a nejaktuálnějšími tématy pro nového městského architekta a jeho tým bude nový územní plán, strategie rozvoje veřejných prostranství nebo řešení budoucnosti areálu brněnského výstaviště. „Do všech těchto prací je zároveň třeba zapojit širokou i odbornou veřejnost,“ upřesňuje Ander. Podle plánů magistrátu by měla KAM fungovat a pracovat na prvních úkolech už od poloviny letošního roku.

K Anderovým prioritám přidává Dokoupil ještě aktivní spolupráci s Jihomoravským krajem při vytvoření společného rozvojového dokumentu Brněnské metropolitní oblasti. „Bez společného řešení záměrů nadmístního významu nebudou schopni využít obrovský potenciál celého regionu,“ upozorňuje.

Městský architekt už v Brně byl

Pozice hlavního architekta města existovala ve městě od obnovení samosprávy v roce 1990, byla postupně omezována a v roce 2003 byla včleněna pod současný Odbor územního plánování. Podle Andera by měl nový městský architekt mít především odborné renomé, znalost moderní trendů a manažerské zkušenosti. „Měl by to být zkušený respektovaný odborník v  oblasti urbanismu, územního plánování a přípravy staveb s dlouholetou praxí v oboru. Protože půjde také o veřejně a mediálně velmi exponovanou pozici, měl by umět komunikovat se všemi partnery, dokázat vystupovat veřejně a pohybovat se v mediálním prostředí,“ popisuje Dokoupil další vlastnosti ideálního kandidáta.

Podle Milana Košaře by se také neměl věnovat projektování a svoji kreativitu byl měl uplatňovat spíše v iniciační rovině. Do druhého kola postoupili z devíti přihlášených čtyři uchazeči – docent urbanismu působící v minulosti v Belgii Jiří Klokočka, partner ateliéru Aedas a Gehry se zkušenostmi z rozsáhlých projektů Michal Sedláček, člen několika architektonických a urbanistických komisí, cen a veletrhů Osamu Okamura a zakladatel Galerie architektury Brno, zpravodajského portálu o designu a kurátor výstav Miroslav Gabriel Sedláček.

Odborná porota, ve které zasedá třeba kodaňská městská architektka Tina Saab, bude hovořit s vybranými kandidáty 30. března Rada města Brna poté jejich doporučení projedná a vybere vítěze.