Domů Dění v regionech Brno zřídilo ...

Brno zřídilo pracovní skupinu k odstraňování překážek rozvoje bydlení

0

Rada města Brna zřídila Pracovní skupinu pro řešení překážek rozvoje bydlení. Jejím hlavním cílem je postupně odstraňovat překážky, které brání výstavbě bydlení v lokalitách, kde již dnes platný územní plán výstavbu umožňuje. Jde především o chybějící dopravní a technickou infrastrukturu či nevyřešené majetkové vztahy. Na práci skupiny se budou podílet všichni náměstci primátora, úředníci dotčených odborů i zástupci Asociace brněnských architektů a stavitelů (ABRAST), která nedávno město v této věci oslovila.

V aktuálně platném územním plánu má město vyčleněno 430 ha ploch, které jsou určeny pro výstavbu bydlení, a desítky dalších hektarů ploch určených pro smíšenou zástavbu, kde lze nové bytové domy také stavět. Proto Odbor územního plánování a rozvoje magistrátu vytipoval 10 konkrétních lokalit, kterými se bude pracovní skupina v první řadě zabývat a snažit se odstraňovat překážky, které tu výstavbě brání.

Plocha 429 náměstí Svobody

„V Brně je aktuálně určena k výstavbě bydlení plocha o velikosti 429 náměstí Svobody a další desítky hektarů smíšených ploch. Je kde stavět, jsou zde ale překážky, které je třeba odstranit. Ať už jde o složité majetkové poměry, chybějící infrastrukturu nebo nedostatečnou ochranu před povodněmi. Nově vzniklá pracovní skupina bude ve vybraných lokalitách tyto problémy odstraňovat v plném souladu s územním plánem a strategií bydlení,“ řekl náměstek brněnského primátora pro územní rozvoj Martin Ander.

Nově vzniklá pracovní skupina se bude zabývat také novými pravidly spolupráce veřejného a soukromého sektoru. „Zvažujeme například finanční participaci investorů na rozvoji města, která je běžná v zahraničí i v některých městech u nás,“ upřesnil náměstek Martin Ander.