Domů Dění v regionech Budování vrch...

Budování vrchlabské průmyslové zóny jde do finále

0
průmyslové zóny

Letos na jaře bude zahájena poslední stavební silniční akce v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa. Budou se rekonstruovat úseky komunikace na trase ul. Dělnická ve Vrchlabí od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953. Náklady na tuto akci činí po vysoutěžení 59 milionů korun včetně DPH. Část by měla být dokončena na podzim 2017, zcela pak v létě roku 2018.

Projekt rekonstrukce vrchlabské ulice Dělnické až do Kunčic je poslední silniční stavební akcí v rámci rozšiřování průmyslové zóny Vrchlabí, jih. Oprava bude rozdělena do dvou částí, celkově bude rekonstruován úsek dlouhý 2,7 kilometru. Předpokládané náklady na celou akci byly 95 milionů korun včetně DPH, díky veřejné soutěži se nám podařilo cenu snížit na 59 milionů korun včetně DPH, “ řekl krajský radní pro oblast investic Václav Řehoř.

Rekonstrukci komunikace III/32551

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci komunikace III/32551, která začíná na křižovatce silnic III/32551 a III/2953 mezi obcemi Dolní Branná a Kunčice. Pokračuje přes železniční přejezd do Vrchlabí, část Podhůří k areálu firmy Škoda auto a.s. ve Vrchlabí, kde je přerušena již vybudovaným obchvatem areálu Škoda auto a.s. a navazuje u vjezdu do objektu AGRO-HYTOS s.r.o. až k okružní křižovatce s I/14 ve Vrchlabí. „Stavbu bychom měli zahájit se začátkem sezóny, předpokládáme, letos v dubnu, jakmile to bude možné. První úsek, který končí vybudovaným obchvatem, by měl být dokončen na podzim roku 2017, druhý úsek k okružní křižovatce až do Vrchlabí by měl být dokončen v létě roku 2018,“ doplnil radní Řehoř.

S ohledem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu je součástí stavby i realizace chodníků na celém úseku stavby, autobusových zálivů a oprava odvodnění. Díky rekonstrukci dojde ke zkvalitnění části tranzitní trasy Vrchlabí – Kvasiny. Rekonstrukce úseků budou probíhat za úplné uzavírky dotčené komunikace.

Celkové náklady na stavební práce činí po vysoutěžení 59 milionů korun včetně DPH, z toho 75 % pokryje státní dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, zbytek zafinancuje kraj z vlastních zdrojů. Protože se jedná o významnou veřejnou zakázku nad 50 milionů korun, schvalovala ji procesně nejen rada kraje, ale i krajské zastupitelstvo.