Domů Dění v regionech Chceme cestuj...

Chceme cestujícím zajistit maximální komfort, říká náměstkyně Pardubic

0

Řada obyvatel města a někteří členové zastupitelstva se pohoršují nad záměrem zbourat bytový dům na náměstí Jana Pernera. Podle vedení města by však Pardubice měly mít svou „vstupní bránu“, veřejné prostranství, které nabídne komfort a usnadní přestupy.

„Rádi bychom v prostoru kolem budovy hlavního vlakového nádraží vytvořili takové místo, které by spojovalo jak vlakové a autobusové nádraží, tak terminál hromadné městské dopravy. Design chytrého města je celoevropským trendem a právě v tomto případě by měl veřejnosti usnadnit cestování a zajistit lepší komfort při přestupech mezi jednotlivými spoji,“ podotýká náměstkyně primátora zodpovědná za územní výstavbu Helena Dvořáčková.

Multimodální uzel

Záměr vytvořit v Pardubicích multimodální uzel existuje už od roku 2014. Tehdy se však ještě nerozlišovaly terminály A a B. „Terminál B byl zpracován již v územní studii, kterou schválilo zastupitelstvo před třemi lety, 9. září 2014. V té době se o projektu Multimodální uzel veřejné dopravy uvažovalo jako o celku, bez rozlišení terminálů A a B. 26. ledna 2015 pak byla schválena Identifikační listina projektu, která už tento prostor na terminály dělí,“ popisuje vývoj projektu náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Oba terminály by tak odděloval právě bytový dům, který se nachází na náměstí Jana Pernera. „Rozhodnutí zbourat bytový dům je jen součástí, jak naplnit vizi veřejného prostranství a otevřeného města. Rádi bychom se přiblížili moderním evropským městům, která jsou atraktivní a svým obyvatelům a návštěvníkům nabízejí maximální pohodlí,“ dodává náměstkyně primátora.

Dotace ze švýcarských fondů

Podle jejích slov začaly být terminály A a B navíc rozlišovány kvůli možnosti čerpání dotací ze švýcarských fondů. „V Identifikační listině projektu je uvedeno, že se jedná o rekonstrukci přednádražního prostoru (náměstí Jana Pernera) s doplněním funkce autobusového nádraží, stále zde byla tato oblast pojímána jako celek. K rozdělení prostoru kolem budovy hlavního vlakového nádraží na terminály A a B došlo proto, že by město v době, kdy se podepisovala smlouva o dotaci, na peníze ze švýcarského fondu nedosáhlo. V současné době tak Švýcaři financují jen náměstí Jana Pernera, tedy terminál A,“ uvádí Helena Dvořáčková.

Co je terminál A a co terminál B, však bylo zřejmé už v březnu 2015. Tehdy mohly začít přípravy na výstavbu terminálu B. „Od té doby jsme začali scelovat pozemky, abychom mohli v jisté fázi zažádat také o dotaci na terminál B. 31. března 2016 zastupitelé schválili druhou změnu rozpočtu na rok 2016 o přesunu finančních prostředků, které měly být určeny na výkupy pozemků pro terminál B. Co je však důležité, je skutečnost, že záměr o rekonstrukci prostoru jak před budovou hlavního nádraží, tak v místech, kde nyní stojí bytový dům, tu existuje od roku 2014. Tento záměr byl zastupitelstvem schválen již v rámci projektu Multimodální uzel veřejné dopravy, který byl následně rozdělen na terminály A a B právě z důvodu čerpání švýcarských dotací,“ podotýká náměstkyně.

Terminál B

S výstavbou terminálu A v této podobě a na těchto pozemcích, kde se nyní buduje, bylo možné začít, jelikož byla v souladu s územním plánem. V případě terminálu B tomu však tak nebylo. Proto Zastupitelstvo města Pardubic dne 13. května 2014 rozhodlo o potřebě zpracovat změnu územního plánu v této oblasti, kterou následně schválilo. Na terminálu A se tak již pracuje, ve druhém případě byla přijata Identifikační listina projektu Terminál B, aby město mohlo švýcarským partnerům představit přestavbu i této části.

Rada města Pardubic již vyhlásila výběrové řízení na dodavatele na návrh stavby terminálu B. Mezi devíti oslovenými dodavateli, které radní schválili 9. ledna 2017, figurují společnosti Prodin, MED:PAVLÍK ARCHITEKTI – Med, Med Pavlík architekti – Pavlík, MIXAGE, Optima, architekt Martin Hájek, Highway Design, Atelier Tsunami a PROJEKTSTUDIO EUCZ. Návrh na stavbu terminálu B pro regionální a dálkovou autobusovou dopravu by měl zahrnovat výstupní, nástupní a odstavná stání, informační systém pro cestující, úpravy přilehlých komunikací a zázemí pro cestující v nezbytném rozsahu.

Projekt lávky

Kromě terminálu A a B by v prostoru hlavního vlakového nádraží měla být vybudována také lávka, která propojí terminál Palackého ulice s ulicí K Vápence. „Účelem této stavby je propojit městské obvody I a V koridorem pro pěší a cyklisty. Tímto způsobem chceme zajistit bezpečný, snazší a komfortnější přechod mezi ulicemi K Vápence a Palackého,“ dodává náměstkyně s tím, že město žádalo Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) o převzetí investorství tohoto projektu. „Se žádostí o převzetí investorství jsme se na SŽDC obrátili 6. února letošního roku. Odpověď předpokládáme do konce tohoto měsíce,“ upřesňuje náměstkyně Dvořáčková.

Zhotovitelem projektu stavby lávky se stala firma PRODIN, v současné době se pracuje na dokumentaci pro územní řízení a s tím spojené inženýrské činnosti. Vedení města zároveň v dopisu žádá o veškeré informace ke stavbě tunelu – prodloužení nástupního podchodu do ulice K Vápence. „Rozhodnutí, zda zde bude vybudován tunel nebo lávka, bude předloženo zastupitelům v březnu 2017,“ uzavírá Helena Dvořáčková.

 Terminál Jih – napojení lávky do ulice K Vápence

 V rámci rekonstrukce přednádraží město počítá také s vybudováním terminálu Jih. Ten obyvatelům žijícím na jih od železnicí trati, například na sídlišti Dukla, výrazně zkrátí a usnadní cestu na vlakové nádraží. Projekt na terminál Jih je prozatím ve fázi zpracování studie. Ta bude obsahovat jak návrh dopravního řešení, tak návrh pozemních staveb.