Domů Dění v regionech Chystá se rek...

Chystá se rekonstrukce historického centra Pardubic

0

Město připravuje rekonstrukci v současné době asi nejzanedbanější části historického centra. Pokud záměr v příštím týdnu schválí zastupitelstvo města, začne příprava obnovy Wernerova nábřeží a ulic Kostelní, Pod Sklípky a Bartolomějská. Revitalizace území o přibližné rozloze 3350 metrů čtverečných bude podle hrubého odhadu stát více než 25 milionů korun (s DPH). Začít by mohla již ve druhé polovině příštího roku.

„Veřejná prostranství jsou první rovinou, přes kterou město vnímáme a poznáváme. Jsou zároveň místem, kde ve městě trávíme nejvíce času. Kvalita veřejných prostranství je základem kvality života ve městě. Rekonstrukce těchto ulic, které jsou celoměstsky důležitými veřejnými prostory v historickém centru města, je tedy logickou etapou revitalizace jádra městské památkové rezervace,“ řekl Jaroslav Menšík, starosta MO I, do něhož městská památková rezervace spadá.

V celém prostoru, který má v současné době funkci obytné zóny, má být preferována nemotorová doprava, naopak podmínky pro chodce a cyklisty by se v křivolakých ulicích se starobylým dlážděním měly výrazně zlepšit. Změnou kvality povrchu ulic se zlepší také podmínky pro provozovatele restauračních předzahrádek, což přispěje ke zvýšení atraktivity této historické části města. V celém území bude doplněn mobiliář, zeleň na Wernerově nábřeží zůstane zachována, budou ale upraveny podmínky pro to, aby prosperovala i v dalších letech.  Důležitým aspektem rekonstrukce je respektování historického kontextu místa a použití kvalitních materiálů.

Projektová příprava celé akce musí být podle starosty Menšíka koordinována se správci sítí tak, aby při samotné rekonstrukci byla obměněna i již dožilá infrastruktura. „Například kanalizace je tu ve velmi špatném stavu a Vodovody a kanalizace čekají s její výměnou právě na zahájení  rekonstrukce,“  dodal starosta Menšík.

V současné době je hotová rozvaha o rekonstrukci uvedeného území, kterou zpracoval Ing. arch. Štěpán Vacík z odboru hlavního architekta MmP.  Následovat bude výběr projektanta, který zpracuje potřebné stupně projektových dokumentací pro územní a stavební řízení za aktivní účasti veřejnosti. Samotná rekonstrukce by mohla začít ve druhé polovině příštího roku případně v roce 2020.