Domů Dění v regionech Chytré parkov...

Chytré parkování pomůže řidičům, zároveň posílí kontrolu

0

Brno zkoušelo v centru sousedskou aplikaci pro chytré parkování. Lidé do ní zadávali, kde parkují a jiné to pak navedlo k volným místům. Cílem je zlepšit dostupnost parkovacích míst pro občany, kteří mají trvalé bydliště v samotném centru. Pilotní projekt Integrovaného systému inteligentního parkování skončil 30. dubna. „Chceme rezidentům umožnit uvolnění mnohem většího počtu parkovacích míst a tím zvýšit možnost zaparkování v centru. Co se týče nerezidentů, Brno má v příštím roce dokončit výstavbu parkovacího domu na ulici Panenská,“ řekl náměstek primátor města Brna Richard Mrázek. Systém parkovacích míst vyhrazených pro rezidenty funguje pomocí webové aplikace, která řidičům v jejich telefonu ukáže aktuálně volná parkovací místa. Městu navíc umožní přehled o situaci na parkovacích místech. Změna se týkala oblasti ohraničené ulicemi Koliště, Moravské náměstí, Husova, Nádražní, Benešova a Malinovského náměstí. Ti, kteří aplikaci nevyužívají, mohou dále parkovat jako dosud. Ochudí se ale o větší nabídku parkovacích míst mezi 17. a 22. hodinou. Celý projekt je známkou, že koncept smart cities, tedy „chytrých měst“ dorazil i k nám. „Zatím je to první vlaštovka. Vyzkoušeli jsme si parkovací čidla, která nám hlídají obsazenost parkovacích míst. A navíc dokážou poznat, zda má řidič zaplaceno parkovné,“ uvádí radní městské části Brno – střed David Oplatek. „Smyslem je taky motivovat řidiče, aby parkování zaplatili. Ukázalo se totiž, že se v tomto hodně šidí,“ dodává Oplatek. Podle něj je ambicí města do historické části Brna zavést závorový systém, který měří čas vjezdu a výjezdu a zajistí tak, že každý řidič poplatek zaplatí.

V Praze jen lokálně

I když fanoušci nových technologií parkovacím senzorům a chytrým aplikacím fandí, není zatím jisté, že se tento koncept masově rozšíří. Ukazují to i zkušenosti z Prahy, kde je použití parkovacích senzorů v testovacím provozu na parkovišti Technické správy komunikací hlavního města Prahy v Řásnovce. „Jejich další využití v Praze je uvažováno pouze lokálně nebo pro sdružená invalidní stání. Plošné použití vzhledem ke složitosti systému a s ohledem na náklady není v současné době uvažováno,“ sdělil Moravskému hospodářství Vít Hofman z pražského magistrátu. Praha ani další velká města v Česku tedy zatím nemají rozsáhlé plány, ale spíše pilotní projekty. Naopak rakouský Graz na konceptu Smart city pracuje již čtvrtým rokem a směřuje dál než do oblasti dopravy. Cíl je do roku 2050 udělat z Grazu město s nulovými emisemi. Českým leaderem v oblasti inteligentní dopravy není některé z největších měst, ale jihočeský Písek. „Navržený systém monitorování obsazenosti parkoviště je založen na mikrovlnném snímání pohybu vozidel, přesněji zaznamenávání průjezdu vozidel na všech vjezdech a výjezdech z parkoviště. Sledovací zařízení je umístěno na stožárech veřejného osvětlení, ale je možno jej dodatečně kombinovat s technologií polohového monitorování konkrétních míst, například pro invalidy, pomocí podpovrchových čidel. Z nasbíraných dat se v reálném čase vyhodnocuje obsazenost parkoviště a hodnota je zobrazována na LED panelu přímo u vjezdu na parkoviště,“ uvádí místostarosta Písku Josef Knot. Město také vyjádřilo ochotu podporovat koncept Smart Písek zaměřeného na zavádění inovativních a inteligentních technologií, především v oblastech městského inženýrství nebo udržitelné dopravy.

Sdílení dopravních prostředků

Chytrá řešení dopravy se ale netýkají jen parkování. „Součástí konceptu chytrých měst je vytváření dopravních plánů s maximálním využitím synergických efektů mezi dopravou, energetikou a informačními a komunikačními systémy. Další důležitou částí je podpora sdílených dopravních prostředků a hledání motivačních modelů pro zatraktivnění veřejné hromadné dopravy a obchodních přístupů pro sdílení či maximální využití vozidel nákladní dopravy,“ sdělil děkan dopravní fakulty ČVUT Miroslav Svitek. Podle něj by města měla mít zpracovanou svoji dopravní koncepci udržitelné mobility, která zahrnuje celou řadu opatření. „Nabízí se využívání parkovacích domů na okraji měst v kombinaci s kvalitní veřejnou dopravou a zpoplatněním vjezdu do center měst. Ve velkých městech půjde o sdílení vozidel, což povede k jejich menšímu počtu a k jejich lepšímu vytěžování,“ uzavírá Svitek.