Domů Dění v regionech Od silnic na ...

Od silnic na Vysočině zmizí desítky tun odpadků. Odklidí je dobrovolníci

0

Loni rovnou stovku tun sesbíraných odpadků nepokořili jen těsně, letos možná padne. Do akce Čistá Vysočina se totiž přihlásil rekordní počet dobrovolníků, přes 22 tisíc. Jarní úklid odpadků kolem silnic a ve městech a obcích se tak stane nejmasovější akcí v historii kraje.

Do dobrovolnických úklidových čet se v dubnu na Vysočině zapojí 22 115 lidí z 495 organizací. „Mezi nahlášenými převažují školy, kde má tato aktivita také osvětový a výchovný podtext. Dále potom samy obce a sbory dobrovolných hasičů,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hasky.

Sbírají podle něj i oblastní charity, myslivecké spolky, turisté, místní organizace různých politických stran, rodinná centra, spolky mládeže a řada dalších. „Sousedské vztahy budou v rámci sběru odpadků konkrétně utužovat například Sklenský sousedský spolek, Přátelé Radostína, Novovesáci a další,“ dodal Hyský. Z firem, kterým není lhostejná čistota životního prostředí, se letos zapojí například zaměstnanci Bosch Diesel s.r.o., Kinský Žďár a.s., či Hartmann-Rico a.s.

Koordinátor úklidu Oldřich Sklenář k tomu doplnil, že nejvíc lidí se tradičně přihlásilo na Havlíčkobrodsku, nejslabší účast hlásí na Pelhřimovsku. „Nejvíce překryvů v nahlášených úsecích jsme museli řešit na Chotěbořsku a Přibyslavsku. Oproti loňskému roku však účastníci mnohem více začali používat mapu už zaznačených úseků, která je dostupná na geoportálu Čistá Vysočina. Za to jim patří dík, protože se tím minimalizovalo dublování přihlášených úseků, které už někdo registroval a naopak se účastníci napojují se svými úseky na další, už nahlášené sběrače. Máme tak větší šanci uklidit delší úseky,“ vysvětlil Oldřich Sklenář.

Uklidí i kolem řek a turistických stezek

Bude se uklízet nejen kolem silnic, ale i kolem řek Sázavy a Oslavy a jejich přítoků. Odpadky tak zmizí z několika desítek kilometrů říčních a potočních břehů. Očisty se dočká také několik kilometrů turistických a naučných stezek, například v okolí Žďáru nad Sázavou, Jihlavy, Telče, či Chotěboře. Dobrovolníci také od odpadků vyčistí Údolí Chlébského potoka na Bystřicku.

Odpadky skončí v téměř 11 tisících pytlích na plasty a více než 12 tisíc pytlích na ostatní komunální odpad. „Pytle pro jednotlivé skupiny sběračů připraví jihlavská organizace Život 99. S odklízením sesbíraného odpadu bude opět pomáhat Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina,“ uzavřel krajský radní Hyský.

Za 7 let akce Čistá Vysočina se díky lidské všímavosti, angažovanosti a pomoci podařilo přírodu očistit o několik stovek tun odpadu.