Domů Dění v regionech Co se chystá ...

Co se chystá pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

0

Jedním z nebezpečných míst na železnici je úrovňový železniční přejezd. V České republice je na síti Správy železniční dopravní cesty celkem 8070 železničních přejezdů. Každý přejezd musí odpovídat příslušným zákonům, vyhláškám a normám.

Při dodržování všech pravidel ze strany účastníků silničního provozu je střet s vlakem zcela vyloučen. Přesto na nich v posledních letech zaznamenáváme velmi vysoký počet smrtelných nehod. V drtivé většině jsou viníky účastníci silničního provozu, kteří vjedou na přejezd v době, kdy to zákon zakazuje.

Riskantní chování

Riskantní chování řidičů automobilů, cyklistů a chodců potvrzuje i dlouhodobá statistika Drážní inspekce. Podle ní se na přejezdech vybavených světelným signalizačním zařízením stává takřka polovina všech nehod.

Proto je snaha o to, aby co největší množství těchto přejezdů bylo doplněno závorami. Takových přejezdů zabezpečených světelným přejezdovým zařízením s automatickými závorami je na síti SŽDC jen 1115, což je velmi málo. Tento způsob řešení úrovňového křížení silniční komunikace a dráhy se z dlouhodobého hlediska jeví jako nejméně rizikový.

Dalším problémem je, že více než polovinu (celkem 4342) všech přejezdů chrání jen výstražný kříž a vlaky před takovými přejezdy musí zpomalovat a na nepřehledných místech dokonce jen na desetikilometrovou rychlost, aby se omezilo riziko případné srážky s autem. Takových přejezdů je kolem tisíce.

Časté zpomalování přitom výrazně snižuje konkurenceschopnost řady regionálních jednokolejných tratí, kde jsou takové nechráněné přejezdy nejčastěji. Cesta vlakem kvůli tomu trvá obvykle mnohem déle než autem, a navíc se drahám prodražuje.

Plánuje se jedna z největších investic

Správa železniční dopravní cesty proto chystá jednu z největších investic do rekonstrukce železničních přejezdů na desítkách tratí. Za téměř dvě miliardy postupně opraví 385 z nich. Na Moravě v obvodu Stavební správy východ se opraví 170 přejezdů. Investice přinese nejen zvýšení bezpečnosti, ale i zrychlení jízdy vlakem. Peníze na modernizaci přijdou z velké části z Evropské unie z Operačního programu Doprava.

Opravy přejezdů řeší jednak doplnění stávajících přejezdových světelných zařízení automatickými závorami, jednak přebudování stávajících zastaralých systémů přejezdových zařízení za moderní elektronická přejezdová světelná zařízení a nejvíce se vybuduje nových přejezdových světelných zařízení na přejezdech, které jsou v současné době zabezpečeny jen výstražnými kříži. Na mnoha z těchto přejezdů se současně provedou stavební opravy přejezdových konstrukcí.

Současně se stavbami oprav přejezdů budou na těchto tratích prováděny stavby revitalizací tratí, které řeší úpravy železničního spodku a svršku s úpravami oblouků, úpravy kolejiště železničních stanic, budování nástupišť a budování nového moderního zabezpečovacího zařízení ve stanicích i na trati.

Moderní elektronické zabezpečení

Na některých tratích budou v rámci revitalizace trati nahrazena stávající nevyhovující staniční zabezpečovací zařízení za moderní elektronická staniční zabezpečovací zařízení, které umožní vazby na nová přejezdová zařízení, jejichž přibližovací úseky zasahují do stanic.

Všechny tyto stavby přispějí nejen ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, ale umožní i následné zvýšení rychlosti na těchto tratích až na 120 km/h, na trati Břeclav – Znojmo dokonce až na 160 km/h, samozřejmě ve vazbě na stavby Revitalizace těchto tratí, které by měly probíhat ve stejném časovém období jako stavby přejezdů.

Na zpracování projektů těchto staveb se podílí i projekční firma SUDOP BRNO spol. s r.o., jejíž projektanti zpracovávají přípravné dokumentace staveb přejezdů, na některé stavby oprav stávajících přejezdových zařízení zpracovávají projekty pro stavební řízení.

Firma SUDOP BRNO s.r.o. ve spolupráci s firmou Signal Projekt s.r.o. Brno zpracovává přípravnou dokumentaci souboru jedenácti staveb na rekonstrukci celkem 23 přejezdů na trati Břeclav – Znojmo, dále ve spolupráci s firmami Kvadro s.r.o. Ostrava a Dopravní projektování s.r.o. Olomouc na rekonstrukci 45 přejezdů na trati Ostrava – Valašské Meziříčí a ve spolupráci s firmou SB Projekt s.r.o. Hodonín na rekonstrukci 5 přejezdů na trati Kroměříž – Zborovice.

Ing. Miroslav Šerý,

SUDOP BRNO s.r.o.