Domů Dění v regionech Další projekt...

Další projekty a investice do Hradecko-pardubické aglomerace dostaly zelenou

Revitalizace hradu Kunětická hora nebo předaplikační výzkumy vysokých škol a fakultní nemocnice. To je jen pár z mnoha projektů, jejichž realizaci na svém čtvrtečním jednání schválil Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Ještě letos budou vyhlášené další výzvy za téměř 900 milionů korun.

„Doporučující stanovisko jsme vydali na dalších devět projektů z oblasti dopravy, vzdělávání, výzkumu a kultury za téměř 370 milionů,“ řekl předseda Řídicího výboru ITI a primátor města Pardubic Martin Charvát.

První aglomerační výzvy byly vypsány již v říjnu 2016 a do současnosti bylo schváleno třicet jedna projektových záměrů za téměř 900 milionů korun.

„Schválili jsme pět záměrů z oblasti předaplikačního výzkumu vysokých škol hradecké fakultní nemocnice. Z oblasti polytechnického vzdělávání rekonstrukci a vybavení jedné základní a jedné střední školy, revitalizaci národní kulturní památky a vybudování cyklostezky,“ dodal královéhradecký primátor Zdeněk Fink.

Možnost usilovat o dotaci přitom budou mít ještě další projekty. „Šest projektových záměrů na rekonstrukci a vybavení základních škol zaměřených na polytechnické vzdělávání bylo vráceno k dopracování, a to z důvodu nesplnění všech kritérií. Jejich žadatelům byly vráceny na základě doporučení odborníků z příslušné pracovní skupiny k dopracování s možností opětovného předložení záměru na Řídicí výbor,“ upřesnil náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich.

Minimální výše 3,4 miliardy korun

Aglomerace má díky své Strategii u pěti operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) rezervovanou částku v minimální výši 3,4 miliardy korun, kterou musí nejpozději vyčerpat do konce roku 2023. V současné době aglomerace aktivně usiluje o navýšení alokace ve výši 200 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu, které chce použít na revitalizaci národních kulturních památek, muzeí a depozitářů a o dalších 50 mil. Kč z Operačního programu Doprava na podporu elektrické trakce pro veřejnou hromadnou dopravu ve městech.

Aglomerace se ve své Strategii zavázala plnit konkrétní hodnoty monitorovacích indikátorů, které představují budoucí projekty a zároveň vyčerpat přidělené finanční prostředky. „Je tedy důležité neustávat v přípravě projektů a vést je k fyzické realizaci. Už v letošním roce máme naplánované další výzvy za téměř 900 milionů korun,“ dodává manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI (8. 6. 2017)

Název projektu Žadatel Podpora EU
Zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku polytechnických předmětů při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a Základní a mateřské škole Jana Pavla II. v Hradci Králové Biskupství královéhradecké 50 888 650
Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva Národní památkový ústav 61 103 857
Stará vojenská plovárna (Vinice 25) Statutární město Pardubice 7 887 910
Modernizace budovy základní školy v Libčanech pro výuku klíčových kompetencí Základní škola a mateřská škola, Libčany 3 400 000
Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi                polymerních nanokompozitů – NANOMAT Univerzita Pardubice 59 958 249
Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy – NANOBIO Univerzita Pardubice 103 700 000
PERSONMED – Centrum rozvoje personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění Fakultní nemocnice Hradec Králové 33 509 000
Léčiva a medicínské technologie – přenos poznatků ve výzkumu a vývoji do předaplikační sféry (DRUGTECH) Univerzita Karlova 61 395 000
IT4Bio Univerzita Hradec Králové 37 400 000

Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI (listopad 2016 až březen 2017)

Název projektu Žadatel Podpora EU
 Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči  Město Přelouč 20 367 147
 Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy  v Pardubicích  Dopravní podnik města Pardubic a.s. 38 675 000
 Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely  veřejné dopravy v Hradci Králové  Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 61 200 000
 Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních  dokumentů v SVK HK  Královéhradecký kraj 12 750 000
 Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích  Pardubický kraj 79 999 994
 Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček  Dopravní podnik města Pardubic a.s. 16 882 885
 Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici  Dopravní podnik města Pardubic a.s. 34 249 437
 Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Hradci Králové na  principu bezkontaktních čipových karet  Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. 30 005 000
 Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné  dopravě  v Pardubicích  Dopravní podnik města Pardubic a.s. 25 500 000
 Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové  Královéhradecký kraj 43 604 610
 Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání  Chlumec  nad Cidlinou  Královéhradecký kraj 20 410 804
 Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové  Královéhradecký kraj 10 017 800
 Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel  motory  – SOŠ a SOU Vocelova HK  Královéhradecký kraj 15 649 421
 SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních dílen  Pardubický kraj 16 745 000
 Gymnázium Pardubice Mozartova – interaktivní učebny matematiky  Pardubický kraj 7 565 000
 Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných  předmětů  Pardubický kraj 7 395 000
 SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových  technologií  Pardubický kraj 12 750 000
 SPŠ stavební Pardubice – modernizace a vybavení truhlářských dílen  Pardubický kraj 12 580 000
 Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří  Pardubický kraj 5 950 000
 SŠ automobilní Holice – modernizace dílen odborného výcviku a praxe  Pardubický kraj 20 554 955
 SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – vybudování dílen odborného výcviku  Pardubický kraj 6 460 000
 Příhrádek Pardubice  Pardubický kraj 44 439 700

Plán výzev Hradecko-pardubické aglomerace pro rok 2017 (plán 5-12/2017) Integrovaný regionální operační program (IROP) SC 1.2 (doprava)                                                        67 000 000 Kč SC 2.4 (ZŠ a SŠ)                                                          33 000 000 Kč SC 3.1 (památky a muzea)                                      380 000 000 Kč Operační program doprava (OPD) SC 1.4 (trolejbusové trakce)                                     20 000 000 Kč SC 2.3 (inteligentní řízení dopravy)                         35 000 000 Kč Operační program věda, výzkum, vzdělávání (OPVVV) SC 1.2 (VŠ)                                                                    60 000 000 Kč Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) SC 1.1, 1.2, 2.3, 2.4                                                   212 710 960 Kč

Celkem zbývající výzvy v roce 2017:                    807 710 960 Kč