Domů Dění v regionech Děti budou ro...

Děti budou rozvíjet technické dovednosti

0

Podpořit polytechnické vzdělání a rozvoj talentů má krajský dotační program, v němž se mezi 27 žadatelů rozdělí 1,43 milionu korun.

Žadateli jsou mateřské a základní školy z celého kraje. Výše podpory na jeden projekt se pohybuje v řádu desítek tisíc korun. Dětem se pořizují například polytechnické i robotické stavebnice, Lego, vybavení dílen, fotografické vybavení, ale i knížky psané v angličtině.

„Smyslem tohoto dotačního programu je zlepšit manuální dovednosti dětí a vzbudit u nich zájem o technické obory. Ekonomika se již dnes potýká s akutním nedostatkem technicky vzdělaných pracovníků,“ vysvětlil radní Pavel Hečko, který je odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Celkem bylo podáno 29 žádostí o celkovou částku 1,6 milionu korun. Dvě žádosti musely být vyřazeny pro nesplnění podmínek. Podpořeno tak bude 27 žadatelů, kteří si rozdělí 1,43 milionu.

Poskytnutí dotací musí ještě schválit Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. Projekty se budou realizovat od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019.

Na volnočasové aktivity pro děti a mládež do 30 let zajišťované neziskovými organizacemi v Královéhradeckém kraji poskytne kraj přes půl milionu korun. Rozdělení dotace z programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2018“ mezi 19 žadatelů musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.

O dotaci žádaly kraj skautské a tábornické oddíly, ale také modelářské centrum, klub žen nebo taneční škola.

„Chceme podpořit pořádání táborů, organizování závodů a dalších pohybových aktivit pro děti, provoz tvůrčích dílen nebo kurzy bezpečného chování, které zajistí instruktoři akreditovaní ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je důležité nabídnout dětem možnosti k účelnému vyplnění volného času a všestrannému rozvoji vlastní osobnosti. Pomáháme tím také prevenci patologických společenských jevů,“ říká radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Krajskou podporu musí ještě schválit Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. Projekty pak budou realizovány do 20. 12. 2018.

Celkem se do dotačního programu přihlásilo 23 žádostí a celková výše žádané dotace se blížila jednomu milionu korun. Uspělo 19 žadatelů, kteří si rozdělí 520 tisíc korun.